Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM MAK Gr. 1/3, II rok INIB, 2009/2010 Katarzyna Janczulewicz Michał Dębicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM MAK Gr. 1/3, II rok INIB, 2009/2010 Katarzyna Janczulewicz Michał Dębicki."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM MAK Gr. 1/3, II rok INIB, 2009/2010 Katarzyna Janczulewicz Michał Dębicki

2 Program MAK (tj. Mały Alfabetyczny Katalog) jest systemem bazodanowym, służy do tworzenia i prowadzenia baz o charakterze katalogów i kartotek w różnych kategoriach bibliotek. Został opracowany i jest rozprowadzany przez Bibliotekę Narodową w Warszawie – Dział Przetwarzania Danych. Autoryzowany serwis programu MAK prowadzi Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES. Istnieje również nieoficjalna strona użytkowników programu MAK (www.mak.popotam.pl) MAK obsługuje ponad 1900 bibliotek, w tym: ponad 1400 bibliotek publicznych ok. 120 bibliotek kościelnych ponad 200 bibliotek uczelnianych Źródło: www.bn.org.pl

3 MAK HISTORIA

4 Widoczny brak wsparcia technicznego i serwisowego programu ze strony BN-u. Biblioteka nigdy nie zorganizowała profesjonalnego serwisu, który wspomagałby użytkowników w implementacji programu – tworzenie się nieformalnych grup użytkowników. W latach 90 XX w. całość programu mieści się na dyskietce 1989 – idea programu MAK Autorzy: Jan Wierzbowski, Jerzy Swianiewicz 1990 – wersja 1.0 programu MAK: 1991 – program do drukowania z MAKa Rozbudowa modułu edycyjnego – (umożliwiający dowolną postać i format druku) 1994 – uruchomienie modułu wypożyczeń 1994 – dostosowanie do pracy w sieci 1994 – pierwsze nagranie baz na CD 1997 – MAKWWW

5 2001 – niezależny od BN serwis techniczny programu wysiłkiem ks. Krzysztofa Goneta (towarzyszył MAK-owi od początku) Wdrażanie w systemach bibliotecznych formatu USMARC (i MARC 21); ukazanie ograniczeń programu. W wersji 4.3 obsługa formatu MARC 21 2003 – kopiowanie z kartotek wzorcowych 2006 – pobieranie opisów z Internetu Wersja DOS-owa MAK-a nie ma szans obronić się przed inwazją wszechobecnego środowiska graficznego (por.: MOL lub SOWA). Zdecydowano się powołać dwuosobowy zespół, którego zadaniem miało być opracowanie nowej wersji programu.

6 2007 - Zwiastun nowego MAK-a w wersji 5.0, pracujący w środowisku graficznym, z wbudowanym formatem MARC 21. Pokazywany był w wersji wstępnej na konferencji Pakiet MAK – możliwości oprogramowania i perspektywy rozwoju, a następnie podczas warsztatów zorganizowanych w Książnicy Narodowej. - Testowa wersja fragmentu modułu wypożyczania. - Nie uwzględniono istnienia kartotek haseł wzorcowych 2008 – zamawianie przez Internet - Instytut Książki z Krakowie Ogólnopolski program rozwoju bibliotek Biblioteka Plus. Projekt MAK-a Plus został włączony do programu Ministerstwa Kultury, mającego dostarczać oprogramowanie bibliotekarzom. MAK w nowej wersji ma pracować w bazie SQL. Instytut Książki podejmuje działania nad następcą MAK-a w ramach kilkuletniego programu, który zakończy żywot zapewne w 2011 roku. Źródło: Czy MAK przejdzie do historii? - Katarzyna Ślaska, Tomasz Cieślik; Requiem dla MAK-a Jerzy Franke

7 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES 1995 – powstanie Federacji, decyzją Konferencji Episkopatu Polski. 1995 – przynależność do BETH (Bibliotheques Européennes de Théologie jako jeden z dwunastu członków zwyczajnych tej organizacji, która jest międzynarodową radą (istniejącą od 1961 r.) zrzeszającą stowarzyszenia bibliotek teologicznych. Delegat Federacji bierze udział w corocznych Zgromadzeniach Generalnych BETH. 2004 - uruchomienie multiwyszukiwarki FIDKAR (16 rocznica pontyfikatu Jana Pawła II) 2006 – uruchomienie Biblioteki Wirtualnej Obecnie – wsparcie dla przejścia bibliotek uczestniczących na nowy format katalogowania - MARC 21 oraz prowadzi dalsze prace nad opracowaniem tezaurusa nauk kościelnych. Biblioteki zrzeszone: Jest ich 88, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych, poza tym biblioteki diecezjalne i zakonne.

8 MAK System martwy Technologicznie przestarzały Bez większych nadziei na poprawę WNIOSKI

9 MAK KOSZTY

10 Cennik (obowiązujący od 1 lutego 2008 r.): Zmiany z a) na b) można dokonać w dowolnym czasie dopłacając różnicę, ponadto klient opłaca koszty wysyłki. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie możliwość zmiany cen. Usługa Cena netto Cena brutto Nowa wersja Pakiet MAK dla 1-5 stanowisk 2000 zł 2440 zł 100 zł Pakiet MAK dla 6 i więcej stanowisk 4000 zł 4880 zł Program MAKWWW umożliwiający udostępnianie w Internecie (WWW) danych z baz utrzymywanych w systemie MAK 500 zł610 zł30 zł Format MARC 21, konwersja danych 205 zł250 zł Aktualizacja KHW /poprzez NUKAT/ 30 zł Źródło: www.bn.org.pl

11 Dokumentacja otrzymywana przy zakupie: Postać drukowana Instrukcja instalacji pakietu MAK, wersja 4.3 pakiet MAK - instalowanie, funkcje edycyjne struktura pakietu MAK Użytkownicy, którzy kupują pakiet po raz pierwszy dostają ponadto książki: pakiet MAK, obsługa bazy (wyd. 4, 31.07.2002) pakiet MAK, edycja i drukowanie (wyd. 5, 01.04.2004) Zawarta w pakiecie W pakiecie MAK 4.3: Instrukcja instalowania MAK 4.3 PAKIET MAK - Instalowanie, funkcje edycyjne STRUKTURA pakietu MAK Instalowanie emTeX i TeX Live 6 / 7 Struktura BAZOSPISU i OPCJOSPISU Pierwszy zakup - bez dodatkowych opłat jeden komplet instrukcji: - Pakiet MAK – obsługa bazy - Pakiet MAK - edycja i drukowanie Źródło: www.bn.org.pl

12 Szkolenia Szkolenie jest prowadzone w postaci kursów podstawowych i kursów dla administratora przez: Bibliotekę Narodową - Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Konsultacje Konsultacji merytorycznych udzielają telefonicznie oraz osobiście (na terenie BN) pracownicy Biblioteki Narodowej. W uzasadnionych przypadkach pracownicy BN udzielają konsultacji i pomocy w siedzibie użytkownika. Źródło: www.bn.org.pl

13 KursPrzeznaczenieProgramCzasCena MAK 4.3 – administrator – Pozwoli na profesjonalną obsługę bazy danych programu MAK osoby administrujące bazy danych w programie MAK - osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę zdobytą na kursie podstawowym - Programy pakietu MAK, ich funkcje, praca w sieci - Struktura bazy - Ustalanie standardów - Indeksy - Maski - Budowanie zbioru menu - Organizacja pracy z bazą - Przygotowanie bazy do wypożyczeń - Makrooperacje - Odtwarzanie bazy po awarii - Przygotowanie wydruków 28 h (4 dni) 350 zł MAK 4.3 - poziom podstawowy osoby zaczynające pracę w programie MAK - Podstawowe informacje o pracy na komputerach PC -Podstawowe informacji o systemie MAK -Program MAK - Program INI - Programy pomocnicze wchodzące w skład systemu MAK -Moduł drukujący -Moduł wypożyczeń 36 h350 zł

14

15 Użytkownicy programu MAK – charakterystyka 1897 użytkowników kupiło program MAK 1255 użytkowników kupiło najnowszą wersję MAK 4.3 253 użytkowników kupiło program MAKWWW 225 użytkowników kupuje bazy danych (PB, BZCZ, Kartoteka wzorcowych haseł przedmiotowych, serwisy bieżące) Komisja ds. Dystrybucji danych BN i systemu MAK: 170 użytkowników zakupiło program z rabatem, 110 otrzymało program bezpłatnie) Źródło: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES: Multiwyszukiwarka dla Komputerowych Baz Bibliotecznych

16 MAK MAK jest TANI dlatego tak popularny WNIOSKI

17 MAK STRUKTURA

18 System operacyjny i wymagania: DOS, pracuje też w Windowsie w trybie tekstowym. Może być zainstalowany i wykorzystywany w sieci komputerowej. Wymagania sprzętowe są na dzisiejsze czasy bardzo niskie (program obsłuży praktycznie każdy współczesny komputer). Oszczędna (w miejsce na dysku) baza danych. Nadawanie różnych praw dla różnych użytkowników systemu. Jednakże MAK wymaga obeznania w technologii informatycznej (np. zawiłość instalacji, zaawansowana parametryzacja) i nie jest intuicyjny dla użytkownika nie przyzwyczajonego do interfejsu tekstowego (nawet ze wskazówkami i pomocą skrótów na ekranie).

19 MODUŁY: Moduł obsługi bazy umożliwia: zakładanie i reorganizacje bazy, wprowadzanie, modyfikacje (korektę i uzupełnianie) oraz skreślanie danych, wyszukiwanie i tworzenie podzbiorów bazy, drukowanie ad hoc, a także import i eksport danych z i do zbiorów zewnętrznych. Moduł drukowania (edycji) umożliwia drukowanie danych z bazy wg przyjętych (definiowanych przez użytkownika) formatów; można drukować różne zestawienia, bibliografie, karty katalogowe itp. Moduł wypożyczeń umożliwia obsługę wypożyczalni; moduł ten korzysta z bazy wypożyczanych przedmiotów (np. książek, dlatego ta baza jest nazywana baza książek) oraz z bazy osób (instytucji) wypożyczających, zwanej baza czytelników

20 PROGRAMY: MAKWWW – moduł OPAC, służący do prezentacji baz w Internecie Wykorzystuje protokół Z 39.50 (MAK pracuje zarówno jako host, jak i jako klient). CDMAK (służy do znajdowania jednego lub wielu dokumentów spełniających podane kryteria) Program konwersji MARC BN => MARC 21

21 PARAMETRYZACJA: Zmiany mogą być lokalne i globalne – dla pojedynczego użytkownika/bibliotekarza jak i całego systemu Można dostosowywać formaty druku, rozmieszczenie materiału, podawane dane, marginesy rozmiar i krój czcionek – dla różnych formatów bibliografii, zestawień, rejestrów ubytków, kart Możliwość zapisywania zbiorów ustawień Duże możliwości adaptacyjne praktycznie w każdym module (choć najwięcej w module drukowania) – wymagają jednak pewnej wiedzy informacyjnej

22 KARTOTEKI WZORCOWE W aktualnych systemach coraz większa role spełniają kartoteki wzorcowe; pakiet MAK niestety nie ma pełnego i jednolitego aparatu do obsługi tych kartotek; istnieją jednak narzędzia ułatwiające: prowadzenie kartotek wzorcowych, wykorzystanie kartotek przy wprowadzaniu danych, wykorzystanie kartotek przy wyszukiwaniu. JHP BN aktualizowany jest w tygodniowej częstotliwości, w dwóch typach dokumentów: Wykaz nowych haseł oraz Wykaz haseł usuniętych, na stronie internetowej BN umieszczone są 4 ostatnie aktualizacje.

23 Wykorzystanie kartotek przy wprowadzaniu danych Przy wprowadzaniu danych kartoteki wzorcowe są wykorzystywane do kopiowania danych; technika tej czynności jest zwykle następująca: ustawienie kursora w miejscu, do którego dane maja być wprowadzone, wybranie indeksu (najczęściej z bazy zawierającej kartotekę wzorcowa); znalezienie i wyświetlenie odpowiedniego dokumentu kartoteki wzorcowej; ustawienie sposobu kopiowania (cały dokument, pole, podpole itd..); dla każdego indeksu można określić domyślny sposób kopiowania wpisując odpowiednie opcje do bazospisu wykonać kopiowanie (Istnieje opcja, która pozwala na kopiowanie całych pól, także z bazy o zupełnie innej strukturze).

24 Wykorzystanie kartotek przy wyszukiwaniu umożliwienie nawigacji - wiązanie terminów szerszych i węższych; pomoc przy wyszukiwaniu wg terminów odrzuconych. wyszukanie odpowiedniego (pierwszego) dokumentu w kartotece wzorcowej, pobranie wartości pierwszego podpola w tym dokumencie: wyszukanie w indeksie tej wartości, ustawienie indeksu od tej wartości; wyszukanie odpowiedniego (pierwszego) dokumentu w kartotece wzorcowej, wyświetlenie zadeklarowanych podpól w tym dokumencie,

25 MAK Modułowość: TAK/NIE Osobno do kupienia jest tylko MAKWWW, ale resztę stanowią odrębne, wyspecjalizowane programy Parametryzacja: TAK Możliwa w dużym zakresie, jednak wymagająca sporych umiejętności lub informatyka na etacie WNIOSKI

26 MAK Zintegrowanie: NIE Niektóre dane trzeba specjalnie przenosić; Inne są wykorzystywane w kilku modułach Kompleksowość: NIE Umożliwia część funkcji jak np. opracowanie i udostępnianie, ale ma problemy np. z obsługą podstawowych funkcji OPAC WNIOSKI

27 MAK MAK jest jedynie częściowo zintegrowanym systemem bibliotecznym WNIOSKI

28 MAK INNE ZASTOSOWANIA

29 Zastosowanie systemu MAK: - Katalogi biblioteczne - Katalogi prac dyplomowych - Bibliografie Bazy danych w BN: - Przewodnik Bibliograficzny - Bibliografia Zawartości Czasopism - Kartoteka wzorcowych haseł przedmiotowych - Katalogi centralne czasopism i książek zagranicznych - Informator o bibliotekach - Katalogi zbiorów specjalnych

30 Katalogi MiastoKatalogFormat FIDES - Centralny KatalogMARCB N BiałystokAWSDM21 CzęstochowaBiblioteka JasnogórskaMAK CzęstochowaBiblioteka Maryjna Częstochowa, Koszalin, Legnica, Przemyśl, Tarnów, Sandomierz, Kielce, Drohiczyn, Elbląg, Kalisz WSD GnieznoPWSD KatowiceWSD Franciszkanów, WTl UŚ Kazimierz Bisk.WSD MSF KielceKatechetyczna

31 Katalogi MiastoKatalogFormat KrakówDominikanieMAK- M21 KrakówWSD Franciszkanów LądWSD Salezjanów LublinKarmelici BosiMARC2 1 ObraWSD Oblatów OlsztynWSD Hosianum SandomierzIT SiedlceWSDMAK- M21

32 Katalogi MiastoKatalogFormat StadnikiWSD Sercanów SzczecinWT USz TrzciankaBiblioteka Parafialna Warszawa Bobolanum, Instytut Prymasowski, Papieskie Dzieła Misyjne, UKSW. Centr. Ekologii Człowieka i Bioetyki, UKSW. Instytut Politologii, UKSW. Wydz. Nauk Humanistycznych, UKSW. Wydz. Prawa i Administracji WarszawaLO_Nazaretanek, WSD Diec. Praskiej, UKSW. Biblioteka Główna, WMSD MAK- M21 WrocławPWT WrocławWSD Franciszkanów ZakroczymBiblioteka Braci Mniejszych Kapucynów

33 KATALOGI PRAC DYPLOMOWYCH MiastoKatalog FIDES - centralny katalog prac dypl 1980-82_Katalog RNEP BiałystokAWSD Częstochowa, Kalisz, Kielce, Łomża, Przemyśl, Sandomierz, WSD GnieznoPWSD Kazimierz BiskupiWSD Misj. Św. Rodziny KatowiceWT UŚ KrakówMisjonarze CM OlsztynWT UWM OpoleWT UO StadnikiWSD Sercanów SzczecinWT USz WarszawaUKSW, PWTW. Sekcja św. Jana, Bobolanum, WSD Diec. Praskiej, Instytut Prymasowski WrocławPWT

34 BIBLIOGRAFIE FIDES - Bibliogr. Nauk Kośc. (fragment) Zawartość czasopism Diec. Warszawsko- Praskiej Opolska BibliografiaTeologiczna Wrocławska Bibliografia Teologiczna Wrocławskie Wiadomości Kościelne" – zawartość Communio – zawartość Homo Meditans - zawartość Łomżynskie Wiadomości Diecezjalne Zawartość czasopism z WSD Łomża (fragment) Bibliografia St. Kard. Wyszyńskiego (fragment) Polska Bibliografia Pneumatologiczna 1946- 2004 "Współczesna Ambona [przedsoborowa] - zawartość Współczesna Ambona [posoborowa] - zawartość Kieleckie Studia Teologiczne – zawartość [Kielecki] Przegląd Diecezjalny - zawartość Przegląd Homiletyczny - zawartość Przegląd Pastoralno-Homiletyczny - zawartość Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie Warszawskie Studia Teologiczne - zawartość Studia Teologiczne. Białystok. Drohiczyn. Łomża Bibliografia Archidiecezji Przemyskiej Kronika Archidiecezji Przemyskiej - zawart Teologia moralna i etyka Premislia Christiana - zawartość Niedziela Przemyska – zawartość Studia Gnesnensia" - zawartość Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej - zawartość Bibliografia pomocnicza Biblioteki PWSD w Gnieźnie BIBLIOGRAFIE z BN

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 MAK OCENA

61 System MAK – ocena. Ocena systemu została dokonana na dwóch, równoległych, płaszczyznach: Porównanie elektronicznej bibliografii narodowej - postać pdf-u i bazy MAK MAK widziany oczami użytkowników biblioteki (zarówno administratora, jak także czytelników)

62 Porównanie elektronicznej bibliografii narodowej - postać pdf-u i bazy MAK: MAKpdf Baza danych Plik tekstowy, wyglądem przypomina wersje drukowaną Wyświetlane rekordy po wpisaniu kryterium zapytania informacyjnego Mamy od razu ogląd całości Można łączyć kryteria wyszukiwawczeJednorazowo stosuje się 1 kryterium Każda część bibliografii ma 1 bazę W poszczególnych częściach każdy rok jest osobnym plikiem Ścisłe kryteria wyszukiwawcze - ograniczone indeksy. Brak indeksu roku wydań. Wyszukiwanie bardziej swobodne, można wyszukiwać poprzez dowolne wyrażenia Wyszukiwanie rzeczowe: słowa kluczowe/ słowa w tytule, hasło przedmiotowe W opisach bibliograficznych zawarte są abstrakty. Indeks przedmiotowy – rozprasza piśmiennictwo dotyczące wspólnej tematyki, indeks tytułowy to rzadkość. Korzystanie z bibliografii tylko poprzez stronę internetową Możliwość pobrania pliku na nośnik pamięci/twardy dysk

63 Wady MAKa widzane oczami użytkowników biblioteki (czytelników): - brak modułu klienta – czytelnik nie ma wglądu w swoje dane, nie może rezerwować ani prolongować dokumentów internetowo. (Prolongaty można przeprowadzać osobiście – podaje się numer inwentarzowy książki + numer karty, przy dobrym humorze bibliotekarza – można także telefonicznie) - wszystkie książki w katalogu mają status dostępnych i przy wszystkich jest link ZAMÓW - nawet, jeżeli przy opisie jest adnotacja NIE WYPOŻYCZA SIĘ (z tych książek można korzystać na miejscu w czytelni, przy czym zamówienia do czytelni składa się w formie rewersu kartkowego. Czytelnia BWTlu ma bogaty księgozbiór podręczny), bądź gdy dokument jest już wypożyczony. - przez długi czas – do 2008 r. – zamówienia można było składać tylko poprzez wypełnienie rewersu - czytelnicy przyzwyczajeni do katalogu OPAC w formie strony internetowej (BUŚ, BŚ) mają problemy w poruszaniu siew katalogu MAKa - w katalogu dostępnym w holu BWTl należy posługiwać się skrótami klawiszowymi - brak myszki

64 MAK WADY (oczami czytelnika): Brak możliwości zamawiania (do 2008) Brak modułu klienta w OPAC Brak rezerwacji i prolongat Błędny status dokumentów Nieprzyjazny interfejs tekstowy terminali W UŚ: Niezintegrowany z BG WNIOSKI

65 MAK WADY (oczami administratora): Wymagane wysokie umiejętności Ograniczenia w pracy sieciowej Wstrzymywanie systemu podczas importu danych Problem konwersji na MARC 21 Problemy z polskimi literami WNIOSKI

66 MAK ZALETY (oczami administratora): Stabilność systemu (nie zawiesza się) Niska cena Niskie wymagania sprzętowe WNIOSKI

67 MAK ZALETY (oczami czytelnika): Brak (!) WNIOSKI

68 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

69 MAK SLAJDY ZAPASOWE zapas

70 PRZEZNACZENIE PAKIETU Pakiet MAK jest przeznaczony do prowadzenia kartotek informacyjnych, zawierających dane o następujących cechach: wszystkie dane maja charakter tekstowy (są danymi typu tekst), teksty danych są różnej długości, każdy element danych może, ale nie musi występować; z wielu dozwolonych elementów w każdym rekordzie zwykle występują tylko niektóre, wszystkie elementy danych są powtarzalne; zwykle wiele elementów danych w każdym rekordzie występuje wielokrotnie.

71 UŻYTKOWNICY PAKIETU Przy korzystaniu z pakietu MAK można wyróżnić kilka kategorii użytkowników. Każda z tych grup ma inne uprawnienia, choć w praktyce często te same osoby wykonują czynności należące do różnych kategorii. Pakiet umożliwia wprowadzenie różnych haseł określajacych te uprawnienie, ale przy obecnej technice (np. wywołanie innego procesu) obejście tych zabezpieczeń jest możliwe.

72 Administrator bazy PRAWA: -do wykonywania wszystkich czynności związanych z baza. ZADANIA: -przygotowanie bazy do eksploatacji - definiowanie bazy (określenie nazwy bazy, długości rekordu fizycznego, zdefiniowanie struktury bazy); - zakładanie indeksów, tworzenie masek dla prezentacji danych na ekranie, określanie schematów pytan, formatów wydruku, uprawnień innych użytkowników itp.; - reorganizacja bazy w trakcie jej eksploatacji, w szczególności zakładanie nowych indeksów; - pwinien tez zapewniać poprawność bazy przez jej kopiowanie, odtwarzanie po awarii itp.

73 Użytkownik aktywny - np.. bibliotekarz który wprowadza i koryguje opisy dokumentów w bazie; - ma pełne prawo dostępu do istniejącej, a wiec juz zorganizowanej bazy - może szukać dokumentów w bazie, może je modyfikować lub usuwać, może tez wprowadzać do bazy nowe dokumenty z klawiatury. - Przy zgodzie administratora bazy może importować dane do bazy i wykonywać operacje grupowe - nie mogą być wykonywane podczas pracy w sieci.

74 Użytkownik bierny - Np. czytelnik (użytkownik biblioteki). - ma prawo dostępu do istniejącej bazy tylko w zakresie wyszukiwania -Istnieje możliwość ograniczenia jego praw – np. wobec początkującego użytkownika – łagodnego oswajania - możliwość przygotowywania formatów wydruku i drukowania danych wg przygotowanych formatów. - możliwość eksportowania danych (administrator może mu zabronić eksportu do istniejących zbiorów albo niepustej bazy, ze względu na możliwość ich zniszczenia.

75 MAK ZAWARTOŚĆ PAKIETU

76 nazwaprzeznaczenie MAK.EXE program obsługi bazy wykonujący podstawowe operacje na dokumentach bazy MAKZ.EXE (tylko w wersji 4.3a) program obsługi bazy różniący się od programu MAK: nie ma operacji eksportu i importu, nie ma operacji grupowych, umożliwia (w prosty sposób) wprowadzanie opisów pobranych z Internetu IMPEK.EXE program importu i eksportu z/do różnych formatów danych WYP.EXEprogram obsługi wypożyczeń (udostępniania) WYPADM.E XE program administratora wypożyczalni SKO.EXEprogram obsługujący skontrum

77 STA.EXE program dla wykonywania statystyki; jest to fragment programu WYP przeznaczony wyłącznie do wykonywania statystyki dla bazy INI.EXE program organizacji i reorganizacji struktury bazy, zakładania, modyfikacji, usuwania i wypełniania indeksów, zakładania i modyfikacji masek itp. INIW.EX E program przygotowania bazy do wypożyczeń IND.EXE program wypełniania indeksów; jest to fragment programu INI, uzupełniony o szybkie wypełnianie indeksów COP.EXE program kopiowania struktury bazy i indeksów, ale bez zawartych w bazie dokumentów

78 RES.EXEprogram odtwarzania bazy po awarii HLP.EXE (tylko w wersji 4.3a) program drukowania zbioru mak.hlp MENU.EXE program do ułatwienia organizacji pracy; program można wykorzystać nie tylko dla programów pakietu MAK ELIKHW.EX E program do wypełnienia (w kartotece wzorcowej) indeksu aktywnych odsyłaczy WYMKHW.E XE program do wymiany zmodyfikowanych haseł wzorcowych

79 MAK.HLP help dla programów MAK, INI, IND, COP, RES i HLP; zawiera m.in. teksty błędów IMP.HLPhelp dla programu IMPEK WYP.HLPhelp dla programu WYP SKO.HLPhelp dla programu SKO STA.HLPhelp dla programu STA

80 OGRANICZENIA PAKIETU – według BN w większości nieistotne. Maksymalne wartości dla poszczególnych elementów (w nawiasie podano wartości dla wersji windowsowej): łączna liczba pól i podpól w strukturze danych: 1000 (10000), łączna liczba wystąpień pól i podpól w dokumencie: 2000 (20000), długość nazwy (pola, podpola, indeksu): 12 znaków, długość dokumentu (w znakach): 16 000 lub 32 000 (65520) minus 7 razy liczba występujących w danym dokumencie pól i podpól, liczba indeksów: 64, liczba kryteriów prostych w warunku szukania: 15, długość wartości w indeksie: 72 znaki,

81 OGRANICZENIA PAKIETU – cd liczba masek: 32, liczba schematów pytań: 32 (każdy schemat do 15 kryteriów), liczba zestawów kluczy sortowania: 16 (każdy zestaw do 16 kluczy), liczba makrooperacji: 40, liczba rekordów fizycznych w bazie: 2 147 483 647, liczba indywidualnie zaznaczonych dokumentów w bazie (w szczególności przeznaczonych do sortowania): 16 000 (64000); pole na listę zaznaczonych dokumentów jest pobierane dynamicznie (w czasie działania programu), dlatego przy dużym obciążeniu pamięci konwencjonalnej liczba ta może być mniejsza, liczba grupowo zaznaczonych dokumentów w bazie: bez ograniczeń.

82 MAK SERWISY INFORM. BN

83 SerwisZawartość CyklCena danych za 1 opis Przewodnik Bibliograficz ny (PB) format MARC BN i MARC21, od 1975 r., oraz dane bieżące z 2009 r. roczny abonament, cykl miesięczny Ok. 25 tys. opisów. 3 gr (ok. 750 zł) Bibliografia Zawartości Czasopism (BZCz) format MARC 21 roczny abonament, cykl miesięczny Ok. 50 tys. opisów 1 gr (ok. 500 zł) Serwisy informacyjne BN. Od dnia 1 lutego 2008 r. BN udostępnia serwisy informacyjne zapisane na dyskietkach lub wysyłane pocztą elektroniczną. Klient pokrywa koszty wysyłki.

84 Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł format MARC 21 od 2001 r. oraz dane bieżące z 2007 r. roczny abonament, cykl kwartalny 3 gr Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawst wa i IN (BABIN) około 1500 opisów artykułów z czasopism zagranicznych za lata 1994-2006. roczny abonament, cykl kwartalny 15 gr Serwis Bibliograficzny PRASA (PRASA) Opisy bibliograficzne artykułów z wybranych gazet i tygodników polskich, od 2002 r. oraz dane bieżące 2007r., format MARC 21 roczny abonament, cykl miesięczny. 1 gr Jeden rocznik zawiera średnio ok. 30 tys. Opisów (ok. 300 zł)

85 Wstęp + historia – M Koszty – K Struktura – M Inne zastosowania + WTL – K Ocena – K Demo MAK – M


Pobierz ppt "PROGRAM MAK Gr. 1/3, II rok INIB, 2009/2010 Katarzyna Janczulewicz Michał Dębicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google