Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ KIEROWNIK: Prof. n. farm dr hab. n. med. Stefan Tyski PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI 1. dr n.farm. Agnieszka E. Laudy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ KIEROWNIK: Prof. n. farm dr hab. n. med. Stefan Tyski PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI 1. dr n.farm. Agnieszka E. Laudy."— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ KIEROWNIK: Prof. n. farm dr hab. n. med. Stefan Tyski PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI 1. dr n.farm. Agnieszka E. Laudy 2. dr n.farm. Bohdan J. Starościak 3. dr n.farm. Joanna Stefańska 4. dr n.przyr. Renata Wolinowska 5. dr n.farm. Jolanta Zajdel-Dąbrowska 6. mgr biol. Iwona Makuch 7. mgr biol. Agnieszka Szmytkowska PRACOWNICY DYDAKTYCZNI 1. mgr biol. Izabella E. Maciąg PRACOWNICY TECHNICZNI 1.st. ref. Danuta Horbowska-Martynowicz 2.st. technik Hanna Kaczorek 3.st. technik Renata Radzikowska 4.st. technik Urszula Wróbel PRACOWNICY OBSŁUGI 1. Małgorzata Kobryńska DOKTORANCI 1. mgr biol. Agnieszka Kalicińska 2. mgr biol. Anna Pietruczuk

2 OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE W ROKU 2008 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH Z LISTY FILADELFIJSKIEJ Pracownicy ZMF 1. M.Struga, J.Kossakowski, J.Stefańska, A.Zimniak, A.E.Kozioł: Synthesis and antibacterial activity of bis-[2-hydroxy-3-(1,7,8,9,10-pentamethyl -3,5-dioxo-4-aza-tricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-8- en-4-yloxy)-propyl]-dimethyl- ammonium chloride. European Journal of Medicinal Chemistry 43: 1309-1314 (2008). 2. A. Huczyński, J. Stefańska, P. Przybylski, B. Brzeziński, F. Bartl: Synthesis and antimicrobial properties of Monensin A esters. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 18: 2585-2589 (2008). 3. A. Huczyński, I. Paluch, M. Ratajczak-Sitarz, A. Katrusiak, J. Stefańska, B.Brzeziński, F. Bartl: Spectroscopic studies, crystal structures and antimicrobial activities of a new lasalocid 1- naphthylmethyl ester. Journal of Molecular Structure 891, 481-490 (2008). 4. A. Huczyński, A. Domańska, I.Paluch, J.Stefańska, B. Brzezinski: Synthesis of new semi-synthetic dipodands and tripodands from naturally occuring polyether ionophores. Tetrahedron Letters 49, 5572-5575 (2008) ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ

3 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH Z LISTY FILADELFIJSKIEJ Pracownicy NIL 1. K.Michalska, G.Pajchel, S.Tyski: Detemination of enantiomeric impurity of linezolid by capillary electrophoresis using heptakis-(2,3-diacetyl-6-sulfato)-β -cyclodextrin. Journal of Chromatography A, 1180: 179-186, (2008). 2. K.Michalska, G.Pajchel, S.Tyski: Determination of linezolid and its achiral impurities using sweeping preconcentration by micellar capillary electrophoresis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 48, 321-330 (2008). 3. G.Pajchel, K.Michalska, R.German, S.Tyski: Assay of related compounds: thiamphenicol, florphenicol and chloramphenicol by capillary electrophoresis. Chromatographia 68, 7/8 (2008) 4. K. Michalska, G. Pajchel, S. Tyski: Different sample stacking strategies for determination of ertapenem and its impurities by micellar electrokinetic chromatography determination of ertapenem and its impurities by micellar electrokinetic chromatography in pharmaceutical formulation. J.Chromatogr. A (2008) doi:10.1016/j.chroma.2008.08.025 in pharmaceutical formulation. J.Chromatogr. A (2008) doi:10.1016/j.chroma.2008.08.025 OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE W ROKU 2008

4 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH INNYCH Pracownicy ZMF 1. J. Stefańska, A.Huczyński: Biologiczne właściwości monenzyny A. Biul. Wydz. Farm. WUM, 2008, 2 http://www.farm.amwaw.edu.pl/~axzimni/biuletyn/ 2. S.Tyski: Mikrobiologiczne bezpieczeństwo leków – harmonizacja wymagań farmakopealnych. Postępy Mikrobiologii 47 (3): 235-240 (2008). farmakopealnych. Postępy Mikrobiologii 47 (3): 235-240 (2008). 3. A.E. Laudy: Systemy MDR – istotny mechanizm oporności pałeczek Gram-ujemnych na antybiotyki i chemioterapeutyki. Postępy Mikrobiologii 47 (3) 415-422 (2008) na antybiotyki i chemioterapeutyki. Postępy Mikrobiologii 47 (3) 415-422 (2008) 4. S.Tyski, J.Zajdel-Dąbrowska: Harmonizacja monografii farmakopealnych dotyczących badania mikrobiologicznego produktów niejałowych i ich kategoryzacji. dotyczących badania mikrobiologicznego produktów niejałowych i ich kategoryzacji. Farmacja Polska, 64, 15, 680-687 (2008) Farmacja Polska, 64, 15, 680-687 (2008) 5. R.Wolinowska, K.Strzeżek, A.Płucienniczak, S.Tyski: Plazmid kryptyczny pIGRW12 jako potencjalny wektor dla biotechnologii. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy 5, 28-30 (2008). potencjalny wektor dla biotechnologii. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy 5, 28-30 (2008). 6. 6. J. Stefańska, M. Struga, S. Tyski, J. Kossakowski, M. Dobosz: Antimicrobial activity of 2,4-dihydro-[1,2,4]triazol-3-one derivatives. Polish Journal of Microbiology 57(2), 179-182 (2008). 7. R.Wolinowska: Plazmidy Archaea. Postępy Mikrobiologii 47 (4), 457-463 (2008)

5 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH INNYCH Pracownicy NIL 1. H.Kruszewska, T. Zaręba, S.Tyski: Badanie przeciwdrobnoustrojowej aktywności wybranych preparatów nieantybiotykowych. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, 37 (2): 19-22, (2008). 2. H.Kruszewska, T. Zaręba, S.Tyski: Examination of antibacterial and antifungal activity of selected non-antibiotic products. Acta Poloniae Pharmaceutica, 65, 779-782 (2008) of selected non-antibiotic products. Acta Poloniae Pharmaceutica, 65, 779-782 (2008)

6 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH 1.18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, Hiszpania 19-22.04.2008 - G.Młynarczyk, W.Grzybowska, A.Młynarczyk, A.Mrówka, S.Tyski, M.Łuczak: The three- year presence of glycopeptide-resistant Enterococcus faecalis in the hospital. Plakat - A.E.Laudy, P.Podbielski, D.Dzierżanowska, S.Tyski, J.Patzer: The first detection of OXA-35 β-lactamase in Pseudomonas aeruginosa clinical isolates in Poland an identification of OXA-118, a new extended-spectrum variant of OXA-10 β-lactamase. Plakat - S.Tyski, W.Grzybowska: Establishement of reference substances for the microbiological assay of antibiotics and MIC values determination. Plakat 2. 6th Multidisciplinary Conference on Drug Research. Przemyśl, Krasiczyn, 26-28.05.2008 - H.Kruszewska, T.Zaręba, S.Tyski: Examination of antimicrobial and antifungal activity of selected non-antibiotic products. Plakat - A.Siwek, J.Stefańska, N.Trotsko, M.Wujec: Antimicrobial properties of 3-(2-methylfuran-3-yl)-4-substituted-D2-1,2,4,-triazoline-5-thiones. Plakat OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE W ROKU 2008

7 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ 3. 32nd International Symposium on Capillary Chromatography and 5th GCxGC Symposium. Riva del Garda, Włochy, 26-30.05.2008. - K.Michalska, G.Pajchel, S.Tyski: Different sample stacking for determination of ertapenem and its impurities by micellar electrokinetic chromatography in pharmaceutical formulation. Plakat 4. Konferencja Central European School of Physical Organic Chemistry - Structure and Properties of Organic Molecules. Karpacz 8-12.06.2008 - A.Huczyński, I.Paluch, M.Ratajczak-Sitarz, A.Kartusiak, J.Stefańska, B.Brzeziński, D Łowicki: X-Ray, 1H- and 13C-NMR, FT-IR, UV-VIS, ESI-MS and PM5 studies as well as emission properties of new esters of Lasalocid acid. Plakat 5. 19th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis, Gdańsk, 8-12.06.2008 - R.German, B.Bukowska, G.Pajchel, W.Grzybowska, S.Tyski: Extremely long time stability study of oxytetracycline standards. Plakat 6. XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, Istambuł, Turcja, 5-9.08.2008 - M.Kowalczyk, J.M.Radziwiłł, A.Szmytkowska, J.Bardowski: Identification of biodiversity of genes and microorganisms in kefir grains. Plakat biodiversity of genes and microorganisms in kefir grains. Plakat OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE W ROKU 2008

8 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ 7. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Szczecin, 4-7.09.2008 - B.J.Starościak, L.Chomicz, M.Padzik, G.Olędzka, D.Młocicki, A.Pietruczuk: Wrażliwość na antybiotyki bakterii chorobotwórczych, transmitowanych przez Wrażliwość na antybiotyki bakterii chorobotwórczych, transmitowanych przez muchówki Calliphorodae w miejskim rejonie przyszpitalnym. Plakat muchówki Calliphorodae w miejskim rejonie przyszpitalnym. Plakat - B.J.Starościak, K.Myszczyszyn, J.Stefańska, S.Tyski: Czy gronkowce mogą się leczyć aspiryną? Wpływ salicylanów na bakterie i wrażliwość na leki przeciwbakteryjne. Oral aspiryną? Wpływ salicylanów na bakterie i wrażliwość na leki przeciwbakteryjne. Oral - D.Białoszewski, E.Bocian, B.Bukowska, W.Grzybowska., M.Czajkowska, S.Tyski: Przeciwbakteryjnie działanie gazowej mieszaniny tlenowo-ozonowej. Plakat Przeciwbakteryjnie działanie gazowej mieszaniny tlenowo-ozonowej. Plakat - T.Zaręba, H.Kruszewska, S.Tyski: Oporność włókienniczych wyrobów medycznych na przenikanie bakterii na mokro. Plakat przenikanie bakterii na mokro. Plakat - A.E. Laudy, K. Rzewnicki, S. Tyski: Badanie ß-laktamaz wytwarzanych przez pałeczki Gram-ujemne przy użyciu metod elektroforetycznego rozdziału białek SDS-PAGE. Plakat Gram-ujemne przy użyciu metod elektroforetycznego rozdziału białek SDS-PAGE. Plakat - A.Szmytkowska, M.Kowalczyk, J.M.Radziwiłł, J.Bardowski: Aktywność przeciwbakteryjna szczepów wyizolowanych z kefiru oraz ziaren kefirowych. Plakat przeciwbakteryjna szczepów wyizolowanych z kefiru oraz ziaren kefirowych. Plakat - R.Wolinowska: Retrony – retroelementy w komórkach prokariotycznych. Oral - R.Wolinowska, K.Strzeżek, J.Chodnicka, A.Płucienniczak: Analiza kryptycznego plazmidu plGJC156, pochodzącego z klinicznego szczepu Escherichia coli. Plakat plazmidu plGJC156, pochodzącego z klinicznego szczepu Escherichia coli. Plakat - J.Stefańska, M.Pakosińska-Parys, J.Kossakowski, K.Strózik, M.Struga: Przeciwdrobnoustrojowa aktywność pochodnych 1-(1H-pirol-1-ylmetylo)-10-oksa- Przeciwdrobnoustrojowa aktywność pochodnych 1-(1H-pirol-1-ylmetylo)-10-oksa- azatricyklo-dek-8-en-3,5-dionu. Plakat azatricyklo-dek-8-en-3,5-dionu. Plakat OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE W ROKU 2008

9 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ - I.Makuch, D.Kruszewska, W.Kamińska, D.Dzierżanowska, S.Tyski: Oznaczanie aktywności przeciwbakteryjnej kationowego peptydu diastereomerycznego. Plakat - H.Kruszewska, R.Targoński, S.Tyski: Badanie przeciwdrobnoustrojowej aktywności statyn. Plakat statyn. Plakat -A.E.Laudy, R. Wolinowska, J.Patzer, S.Tyski: OXA-102, nowy enzym ESBL, kodowany przez gen zlokalizowany na integronie klasy 1 u szczepu klinicznego kodowany przez gen zlokalizowany na integronie klasy 1 u szczepu klinicznego Pseudomonas aeruginosa. Plakat Pseudomonas aeruginosa. Plakat - W.Grzybowska, G.Młynarczyk, A.Młynarczyk, M.Łuczak, A.Mrówka, S.Tyski: Analiza rozprzestrzenianie się opornych na glikopeptydy szczepów z rodzaju Enterococcus rozprzestrzenianie się opornych na glikopeptydy szczepów z rodzaju Enterococcus izolowanych w warszawskim szpitalu klinicznym w 2006 roku. Materiały konferencyjne, izolowanych w warszawskim szpitalu klinicznym w 2006 roku. Materiały konferencyjne, s. 240. s. 240. - A.E.Laudy, E.Witkowska, S.Tyski: Wpływ inhibitorów pomp MDR na wrażliwość szczepów klinicznych Acinetobacter baumannii na chinolony. Materiały konferencyjne, szczepów klinicznych Acinetobacter baumannii na chinolony. Materiały konferencyjne, s.251. s.251. - A.Kalicińska, J.Patzer, D.Dzierżanowska, S.Tyski: Dynamika tworzenia biofilmu przez Pseudomonas aeruginosa na powierzchni abiotycznej. Materiały konferencyjne, s. 267. Pseudomonas aeruginosa na powierzchni abiotycznej. Materiały konferencyjne, s. 267. - A.Pietruczuk, J.Stefańska, K.Semczuk, D.Dzierżanowska, S.Tyski: Ocena wytwarzania biofilmu przez szczepy Staphylococcus aureus wyizolowane od pacjentów wytwarzania biofilmu przez szczepy Staphylococcus aureus wyizolowane od pacjentów z mukowiscydozą. Materiały konferencyjne, s. 272 z mukowiscydozą. Materiały konferencyjne, s. 272 OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE W ROKU 2008

10 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ WYGŁOSZONE WYKŁADY NA ZAPROSZENIE 1. Postępowanie w stanach zapalnych powierzchni oka, Warszawa, 5.04.2008 - B.Starościak: Zakażenia bakteryjne powierzchni oka – problemy badań bakteriologicznych i narastającej oporności. Referat plenarny.


Pobierz ppt "ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ KIEROWNIK: Prof. n. farm dr hab. n. med. Stefan Tyski PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI 1. dr n.farm. Agnieszka E. Laudy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google