Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ KIEROWNIK: Prof. n. farm dr hab. n. med. Stefan Tyski PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI 1. dr n.farm. Agnieszka E. Laudy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ KIEROWNIK: Prof. n. farm dr hab. n. med. Stefan Tyski PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI 1. dr n.farm. Agnieszka E. Laudy."— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ KIEROWNIK: Prof. n. farm dr hab. n. med. Stefan Tyski PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI 1. dr n.farm. Agnieszka E. Laudy 2. dr n.farm. Bohdan J. Starościak 3. dr n.farm. Joanna Stefańska 4. dr n.przyr. Renata Wolinowska 5. dr n.farm. Jolanta Zajdel-Dąbrowska 6. mgr biol. Iwona Makuch 7. mgr biol. Agnieszka Szmytkowska PRACOWNICY DYDAKTYCZNI 1. mgr biol. Izabella E. Maciąg PRACOWNICY TECHNICZNI 1.st. ref. Danuta Horbowska-Martynowicz 2.st. technik Hanna Kaczorek 3.st. technik Renata Radzikowska 4.st. technik Urszula Wróbel PRACOWNICY OBSŁUGI 1. Małgorzata Kobryńska DOKTORANCI 1. mgr biol. Agnieszka Kalicińska 2. mgr biol. Anna Pietruczuk

2 OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE W ROKU 2008 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH Z LISTY FILADELFIJSKIEJ Pracownicy ZMF 1. M.Struga, J.Kossakowski, J.Stefańska, A.Zimniak, A.E.Kozioł: Synthesis and antibacterial activity of bis-[2-hydroxy-3-(1,7,8,9,10-pentamethyl -3,5-dioxo-4-aza-tricyclo[ (2,6)]dec-8- en-4-yloxy)-propyl]-dimethyl- ammonium chloride. European Journal of Medicinal Chemistry 43: (2008). 2. A. Huczyński, J. Stefańska, P. Przybylski, B. Brzeziński, F. Bartl: Synthesis and antimicrobial properties of Monensin A esters. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 18: (2008). 3. A. Huczyński, I. Paluch, M. Ratajczak-Sitarz, A. Katrusiak, J. Stefańska, B.Brzeziński, F. Bartl: Spectroscopic studies, crystal structures and antimicrobial activities of a new lasalocid 1- naphthylmethyl ester. Journal of Molecular Structure 891, (2008). 4. A. Huczyński, A. Domańska, I.Paluch, J.Stefańska, B. Brzezinski: Synthesis of new semi-synthetic dipodands and tripodands from naturally occuring polyether ionophores. Tetrahedron Letters 49, (2008) ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ

3 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH Z LISTY FILADELFIJSKIEJ Pracownicy NIL 1. K.Michalska, G.Pajchel, S.Tyski: Detemination of enantiomeric impurity of linezolid by capillary electrophoresis using heptakis-(2,3-diacetyl-6-sulfato)-β -cyclodextrin. Journal of Chromatography A, 1180: , (2008). 2. K.Michalska, G.Pajchel, S.Tyski: Determination of linezolid and its achiral impurities using sweeping preconcentration by micellar capillary electrophoresis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 48, (2008). 3. G.Pajchel, K.Michalska, R.German, S.Tyski: Assay of related compounds: thiamphenicol, florphenicol and chloramphenicol by capillary electrophoresis. Chromatographia 68, 7/8 (2008) 4. K. Michalska, G. Pajchel, S. Tyski: Different sample stacking strategies for determination of ertapenem and its impurities by micellar electrokinetic chromatography determination of ertapenem and its impurities by micellar electrokinetic chromatography in pharmaceutical formulation. J.Chromatogr. A (2008) doi: /j.chroma in pharmaceutical formulation. J.Chromatogr. A (2008) doi: /j.chroma OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE W ROKU 2008

4 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH INNYCH Pracownicy ZMF 1. J. Stefańska, A.Huczyński: Biologiczne właściwości monenzyny A. Biul. Wydz. Farm. WUM, 2008, S.Tyski: Mikrobiologiczne bezpieczeństwo leków – harmonizacja wymagań farmakopealnych. Postępy Mikrobiologii 47 (3): (2008). farmakopealnych. Postępy Mikrobiologii 47 (3): (2008). 3. A.E. Laudy: Systemy MDR – istotny mechanizm oporności pałeczek Gram-ujemnych na antybiotyki i chemioterapeutyki. Postępy Mikrobiologii 47 (3) (2008) na antybiotyki i chemioterapeutyki. Postępy Mikrobiologii 47 (3) (2008) 4. S.Tyski, J.Zajdel-Dąbrowska: Harmonizacja monografii farmakopealnych dotyczących badania mikrobiologicznego produktów niejałowych i ich kategoryzacji. dotyczących badania mikrobiologicznego produktów niejałowych i ich kategoryzacji. Farmacja Polska, 64, 15, (2008) Farmacja Polska, 64, 15, (2008) 5. R.Wolinowska, K.Strzeżek, A.Płucienniczak, S.Tyski: Plazmid kryptyczny pIGRW12 jako potencjalny wektor dla biotechnologii. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy 5, (2008). potencjalny wektor dla biotechnologii. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy 5, (2008) J. Stefańska, M. Struga, S. Tyski, J. Kossakowski, M. Dobosz: Antimicrobial activity of 2,4-dihydro-[1,2,4]triazol-3-one derivatives. Polish Journal of Microbiology 57(2), (2008). 7. R.Wolinowska: Plazmidy Archaea. Postępy Mikrobiologii 47 (4), (2008)

5 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ PUBLIKACJE W CZASOPISMACH INNYCH Pracownicy NIL 1. H.Kruszewska, T. Zaręba, S.Tyski: Badanie przeciwdrobnoustrojowej aktywności wybranych preparatów nieantybiotykowych. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy, 37 (2): 19-22, (2008). 2. H.Kruszewska, T. Zaręba, S.Tyski: Examination of antibacterial and antifungal activity of selected non-antibiotic products. Acta Poloniae Pharmaceutica, 65, (2008) of selected non-antibiotic products. Acta Poloniae Pharmaceutica, 65, (2008)

6 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH 1.18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, Hiszpania G.Młynarczyk, W.Grzybowska, A.Młynarczyk, A.Mrówka, S.Tyski, M.Łuczak: The three- year presence of glycopeptide-resistant Enterococcus faecalis in the hospital. Plakat - A.E.Laudy, P.Podbielski, D.Dzierżanowska, S.Tyski, J.Patzer: The first detection of OXA-35 β-lactamase in Pseudomonas aeruginosa clinical isolates in Poland an identification of OXA-118, a new extended-spectrum variant of OXA-10 β-lactamase. Plakat - S.Tyski, W.Grzybowska: Establishement of reference substances for the microbiological assay of antibiotics and MIC values determination. Plakat 2. 6th Multidisciplinary Conference on Drug Research. Przemyśl, Krasiczyn, H.Kruszewska, T.Zaręba, S.Tyski: Examination of antimicrobial and antifungal activity of selected non-antibiotic products. Plakat - A.Siwek, J.Stefańska, N.Trotsko, M.Wujec: Antimicrobial properties of 3-(2-methylfuran-3-yl)-4-substituted-D2-1,2,4,-triazoline-5-thiones. Plakat OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE W ROKU 2008

7 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ 3. 32nd International Symposium on Capillary Chromatography and 5th GCxGC Symposium. Riva del Garda, Włochy, K.Michalska, G.Pajchel, S.Tyski: Different sample stacking for determination of ertapenem and its impurities by micellar electrokinetic chromatography in pharmaceutical formulation. Plakat 4. Konferencja Central European School of Physical Organic Chemistry - Structure and Properties of Organic Molecules. Karpacz A.Huczyński, I.Paluch, M.Ratajczak-Sitarz, A.Kartusiak, J.Stefańska, B.Brzeziński, D Łowicki: X-Ray, 1H- and 13C-NMR, FT-IR, UV-VIS, ESI-MS and PM5 studies as well as emission properties of new esters of Lasalocid acid. Plakat 5. 19th International Symposium on Pharmaceutical & Biomedical Analysis, Gdańsk, R.German, B.Bukowska, G.Pajchel, W.Grzybowska, S.Tyski: Extremely long time stability study of oxytetracycline standards. Plakat 6. XII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, Istambuł, Turcja, M.Kowalczyk, J.M.Radziwiłł, A.Szmytkowska, J.Bardowski: Identification of biodiversity of genes and microorganisms in kefir grains. Plakat biodiversity of genes and microorganisms in kefir grains. Plakat OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE W ROKU 2008

8 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ 7. XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Szczecin, B.J.Starościak, L.Chomicz, M.Padzik, G.Olędzka, D.Młocicki, A.Pietruczuk: Wrażliwość na antybiotyki bakterii chorobotwórczych, transmitowanych przez Wrażliwość na antybiotyki bakterii chorobotwórczych, transmitowanych przez muchówki Calliphorodae w miejskim rejonie przyszpitalnym. Plakat muchówki Calliphorodae w miejskim rejonie przyszpitalnym. Plakat - B.J.Starościak, K.Myszczyszyn, J.Stefańska, S.Tyski: Czy gronkowce mogą się leczyć aspiryną? Wpływ salicylanów na bakterie i wrażliwość na leki przeciwbakteryjne. Oral aspiryną? Wpływ salicylanów na bakterie i wrażliwość na leki przeciwbakteryjne. Oral - D.Białoszewski, E.Bocian, B.Bukowska, W.Grzybowska., M.Czajkowska, S.Tyski: Przeciwbakteryjnie działanie gazowej mieszaniny tlenowo-ozonowej. Plakat Przeciwbakteryjnie działanie gazowej mieszaniny tlenowo-ozonowej. Plakat - T.Zaręba, H.Kruszewska, S.Tyski: Oporność włókienniczych wyrobów medycznych na przenikanie bakterii na mokro. Plakat przenikanie bakterii na mokro. Plakat - A.E. Laudy, K. Rzewnicki, S. Tyski: Badanie ß-laktamaz wytwarzanych przez pałeczki Gram-ujemne przy użyciu metod elektroforetycznego rozdziału białek SDS-PAGE. Plakat Gram-ujemne przy użyciu metod elektroforetycznego rozdziału białek SDS-PAGE. Plakat - A.Szmytkowska, M.Kowalczyk, J.M.Radziwiłł, J.Bardowski: Aktywność przeciwbakteryjna szczepów wyizolowanych z kefiru oraz ziaren kefirowych. Plakat przeciwbakteryjna szczepów wyizolowanych z kefiru oraz ziaren kefirowych. Plakat - R.Wolinowska: Retrony – retroelementy w komórkach prokariotycznych. Oral - R.Wolinowska, K.Strzeżek, J.Chodnicka, A.Płucienniczak: Analiza kryptycznego plazmidu plGJC156, pochodzącego z klinicznego szczepu Escherichia coli. Plakat plazmidu plGJC156, pochodzącego z klinicznego szczepu Escherichia coli. Plakat - J.Stefańska, M.Pakosińska-Parys, J.Kossakowski, K.Strózik, M.Struga: Przeciwdrobnoustrojowa aktywność pochodnych 1-(1H-pirol-1-ylmetylo)-10-oksa- Przeciwdrobnoustrojowa aktywność pochodnych 1-(1H-pirol-1-ylmetylo)-10-oksa- azatricyklo-dek-8-en-3,5-dionu. Plakat azatricyklo-dek-8-en-3,5-dionu. Plakat OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE W ROKU 2008

9 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ - I.Makuch, D.Kruszewska, W.Kamińska, D.Dzierżanowska, S.Tyski: Oznaczanie aktywności przeciwbakteryjnej kationowego peptydu diastereomerycznego. Plakat - H.Kruszewska, R.Targoński, S.Tyski: Badanie przeciwdrobnoustrojowej aktywności statyn. Plakat statyn. Plakat -A.E.Laudy, R. Wolinowska, J.Patzer, S.Tyski: OXA-102, nowy enzym ESBL, kodowany przez gen zlokalizowany na integronie klasy 1 u szczepu klinicznego kodowany przez gen zlokalizowany na integronie klasy 1 u szczepu klinicznego Pseudomonas aeruginosa. Plakat Pseudomonas aeruginosa. Plakat - W.Grzybowska, G.Młynarczyk, A.Młynarczyk, M.Łuczak, A.Mrówka, S.Tyski: Analiza rozprzestrzenianie się opornych na glikopeptydy szczepów z rodzaju Enterococcus rozprzestrzenianie się opornych na glikopeptydy szczepów z rodzaju Enterococcus izolowanych w warszawskim szpitalu klinicznym w 2006 roku. Materiały konferencyjne, izolowanych w warszawskim szpitalu klinicznym w 2006 roku. Materiały konferencyjne, s s A.E.Laudy, E.Witkowska, S.Tyski: Wpływ inhibitorów pomp MDR na wrażliwość szczepów klinicznych Acinetobacter baumannii na chinolony. Materiały konferencyjne, szczepów klinicznych Acinetobacter baumannii na chinolony. Materiały konferencyjne, s.251. s A.Kalicińska, J.Patzer, D.Dzierżanowska, S.Tyski: Dynamika tworzenia biofilmu przez Pseudomonas aeruginosa na powierzchni abiotycznej. Materiały konferencyjne, s Pseudomonas aeruginosa na powierzchni abiotycznej. Materiały konferencyjne, s A.Pietruczuk, J.Stefańska, K.Semczuk, D.Dzierżanowska, S.Tyski: Ocena wytwarzania biofilmu przez szczepy Staphylococcus aureus wyizolowane od pacjentów wytwarzania biofilmu przez szczepy Staphylococcus aureus wyizolowane od pacjentów z mukowiscydozą. Materiały konferencyjne, s. 272 z mukowiscydozą. Materiały konferencyjne, s. 272 OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE W ROKU 2008

10 ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ WYGŁOSZONE WYKŁADY NA ZAPROSZENIE 1. Postępowanie w stanach zapalnych powierzchni oka, Warszawa, B.Starościak: Zakażenia bakteryjne powierzchni oka – problemy badań bakteriologicznych i narastającej oporności. Referat plenarny.


Pobierz ppt "ZAKŁAD MIKROBIOLOGII FARMACEUTYCZNEJ KIEROWNIK: Prof. n. farm dr hab. n. med. Stefan Tyski PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI 1. dr n.farm. Agnieszka E. Laudy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google