Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11-2-18 Nasze miasto w liczbach. Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11-2-18 Nasze miasto w liczbach. Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Nasze miasto w liczbach

2

3 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

4 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) Nazwa szkoły: III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim ID grupy: 97/27_mf_g1 Opiekun : Krystyna Chmielewska Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące,,Computer College ID grupy: 97/12_mf_g1 Opiekun : Maria Felchner Kompetencja: Matematyczno- fizyczna……………………………………….. Temat projektowy: Nasze miasto w liczbach Semestr/rok szkolny: 2010/2011

5 Wprowadzenie Celem naszej pracy było poznanie miasta własnego i miasta współpracującej z nami grupy. Jednocześnie doskonaliliśmy nasze umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz komunikowania się z grupą partnerską przy wykorzystaniu wielu dróg komunikacji internetowej

6 LICZBA I RODZAJ SZKÓŁ W OSTROWIE WLKP., LICZBA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW.

7 LICZBA I RODZAJ SZKÓŁ W OSTROWIE WLKP., LICZBA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW.

8 TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OSTROWIE WLKP. Spośród wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego znajduje się najwięcej liceów ogólnokształcących, najmniej – liceów profilowanych. Dominantą szkół ponadgimnazjalnych są technika, szkoły zawodowe oraz szkoły policealne.

9 LICZBA UCZNIÓW W OSTROWSKICH SZKOŁACH Rodzaj szkółLiczba uczniów Przedszkola2292 Szkoły podstawowe 4009 Gimnazja2713 Szkoły ponadgimnazjalne 6674 Szkoły wyższe1511

10 LICZBA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Typ szkółLiczba uczniów Licea ogólnokształcące2809 Licea profilowane219 Technika2460 Szkoły zawodowe1223 Szkoły policealne200

11 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA LICZBY UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH OSTROWSKICH SZKÓŁ Rodzaj szkół /Typ szkół Średnia arytmetyczna Przedszkola143 Szkoły podstawowe401 Gimnazja543 Szkoły ponadgimnazjalne: Licea ogólnokształcące 401 Licea profilowane73 Technika492 Szkoły Zawodowe225 Szkoły Policealne40 Szkoły wyższe504

12 LICZBA ABSOLWENTÓW OSTROWSKICH SZKÓŁ Rodzaj szkółLiczba absolwentów Przedszkola1320 Szkoły podstawowe 2540 Gimnazja2000 Szkoły ponadgimnazjalna 2063 Szkoły wyższe485

13 LICZBA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OSTROWIE WLKP. Typ szkółLiczba absolwentów Licea ogólnokształcące 840 Licea profilowane50 Technika640 Szkoły zawodowe455 Szkoły policealne78

14 WNIOSKI Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić, że największą grupę szkół w Ostrowie Wielkopolskim stanowią szkoły ponadgimnazjalne (25 szkół), najmniejszą natomiast szkoły wyższe (3 szkoły). Spośród szkół ponadgimnazjalnych liczbą szkół wyróżniają się licea ogólnokształcące (7 szkół). Z badań wynika również, że najwięcej uczniów uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych, a najliczniejszym typem tego rodzaju szkół są licea ogólnokształcące, które także kończy największa grupa absolwentów. Najmniej liczną grupę absolwentów stanowią absolwenci szkół wyższych, których liczba uczniów spośród ostrowskich szkół także jest najmniejsza.

15

16

17

18 Obliczamy wzrost liczby ludno ś ci na podstawie danych z wykresu na przestrzeni lat od 1939, a ż do roku 2009 : Liczba ludno ś ci w roku 1939 wynosiła Liczba ludno ś ci w roku 2009 wynosiła > 100% > x % X = 226, ~ 226 % Liczba ludno ś ci w roku 2009 w porównaniu z rokiem 1939 wzrosła o ponad 126 %.

19 ( suma n elementów podzielona przez n) Dane pobrane z wykresu : Suma ludno ś ci od roku 1939 – 2009 wynosiła : Przedział lat wynosi : 70 lat Obliczamy ś redni ą arytmetyczn ą ludno ś ci dla miasta Ostrów Wielkopolski : ā = / 70 lat ~ Ś rednia arytmetyczna ludno ś ci dla miasta Ostrów Wielkopolski w latach wynosiła

20 (uporz ą dkowany w kolejno ś ci niemalej ą cej zbiór n danych liczb) Obliczamy median ę liczby ludno ś ci w Ostrowie Wielkopolskim na przestrzeni lat od : Median ę musieli ś my obliczy ć dla n parzystych. (obliczenia w MicrosoftExcel) Median ą liczby ludno ś ci na przestrzeni lat od roku jest liczba

21 (najcz ęś ciej powtarzaj ą ca si ę warto ść w zbiorze n ) W zbiorze liczb ludno ś ci Ostrowa Wielkopolskiego nie ma dominanty.

22 Wariancj ą liczby ludno ś ci Ostrowa Wielkopolskiego na przestrzeni lat od 1939 do 2009 jest liczba (Obliczenia w MicrosoftExcel) Wzór :

23 Odchylenie standardowe dla liczby ludno ś ci Ostrowa Wielkopolskiego na przestrzeni lat od 1939 do 2009 roku wynosiła ,4. (obliczenia w MicrosoftExcel)

24 Liczba ludno ś ci od roku 1939 do 2009 w Ostrowie Wielkopolskim wzrosła o ponad 126 %. Ś redni ą arytmetyczn ą liczby ludno ś ci na przestrzeni lat od 1939 do 2009 w tej miejscowo ś ci jest liczba Ż adna z liczby ludno ś ci w tym przedziale lat nie jest dominant ą. Mediana wynosi Wariancj ą liczby ludno ś ci Ostrowa Wielkopolskiego jest liczba , a odchylenie standardowe dla tych samych danych jest liczba równa ,4. Wielkopolska jest trzecim co do wielko ś ci województwem w Polsce, zaraz po województwie Mazowieckim i Ś l ą skim.

25 ,,Liczba i rodzaj instytucji i zakładów pracy według różnych branż oraz liczba pracowników

26 Liczba i rodzaj pracowników w danych branżach w Ostrowie Wielkopolskim

27 Liczba i rodzaj instytucji w Ostrowie Wielkopolskim

28 Płace Przeciętne wynagrodzeni e miesięczne w gospodarce narodowej (brutto) w zł W województwie wielkopolskim 2 047, , , , , , ,81 W powiecie ostrowskim 1 736, , , , , , ,43

29 MEDIANA I ŚREDNIA ARYTMETYCZNA: NA PRZEŁOMIE LAT MEDIANA PŁAC W POWIECIE OSTROWSKIM WYNIOSŁA: 1 945,19 zł. NATOMIAST WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM: 2 263,60 zł. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA PŁAC NA JEDNEGO PRACOWNIKA W POWIECIE WIELKOPOLSKIM WYNOSI: 1 955,30 zł. A ŚREDNIA WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM JEST RÓWNA: 2 271,46 zł.

30 Koszalin

31

32 Jesteśmy z grupy 97/12_MF_G1 z Koszalina z Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego Computer College W prezentacji przedstawiamy wyniki statystycznej rzeczywistości naszego miasta.

33 LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH 2008R WIEKOGÓŁEMMĘŻCZYŹN I KOBIETY wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

34 LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH 2007R WIEKOGÓŁEMMĘŻCZYŹN I KOBIETY wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

35 Bezrobocie według wieku miasta Koszalin w latach 2007/9009

36 Bezrobotni wg wieku: Pod względem liczebności największą grupę stanowią bezrobotni w wieku lata. Populacja ta to -30,8% ogóły zarejestrowanych w PUP bezrobotnych. WIEKMIASTO KOSZALIN OGÓLEM% WIEK W LATACH , , , , ,7 55- I WIĘCEJ79414,6

37 Szkoły w Koszalinie w latach 2007/2010

38 Szkoły w Koszalinie w roku szkolnym 2008/2009 rok. Rodzaje szkółIlość uczniów w roku 2008/2009 Ilość absolwentów w roku 2008/2009 Szkoły podstawowe Szkoły gimnazjalne Licea ogólnokształcące Technika Zespoły szkół Licea profilowane

39 Szkoły w Koszalinie w roku szkolnym 2007/2008 rok. Rodzaje szkółIlość uczniów w roku 2007/2008 Ilość absolwentów w roku 2007/2008 Szkoły podstawowe Szkoły gimnazjalne Licea ogólnokształcące Technika Zespoły szkół Licea profilowane512126

40 W tej prezentacji chcieliśmy ukazać jak zmienia się rzeczywistość naszego miasta Koszalina na przestrzeni lat 2007/2009. Nasza grupa 97/12_MF_G1 dziękuje za współprace grupie 97_27_MF_G2 z Ostrowa Wielkopolskiego.

41 Autorzy z Koszalina: Milena Barycka Angelika Boluk Magdalena Ćwik Anita Dudek Jagoda Glegoła Adriana Jaworksa Daniela Karasińska Paulina Kilianek Milena Korgiel Paweł Lesiak

42 Autorzy z Ostrowa Wielkopolskiego: Michał Walkowiak Arkadiusz Derwich Jakub Kamzol Natalia Kasprzak Patrycja Kołowrotkiewicz Iwona Trzmiel Sandra Otmianowska Marcin Leja Monika Porębiak Julia Laudowicz Sandra Agata Monika Pawłowska

43 Podsumowanie Z różnych źródeł dowiedzieliśmy się wielu nowych, ciekawych rzeczy o naszych miastach. W obu miastach funkcjonują podobne instytucje i występują podobne problemy. Nawiązaliśmy wiele interesujących znajomości przy wykorzystaniu komunikacji internetowej. Powstała idea wzajemnych odwiedzin w wakacje

44 BIBLIOGRAFIA: &aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=bfa0a43073a43b04 &aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=bfa0a43073a43b04 L. Filist, A. Malina, A. Solecka, Słownik encyklopedyczny – matematyka, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław 1998; W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska, MATeMAtyka 3, Wydawnictwo NOWA ERA, Warszawa 2010;

45 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "11-2-18 Nasze miasto w liczbach. Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google