Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasze miasto w liczbach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasze miasto w liczbach"— Zapis prezentacji:

1 Nasze miasto w liczbach
Nasze miasto w liczbach

2

3 3

4 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
44 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) Nazwa szkoły: III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim ID grupy: 97/27_mf_g1 Opiekun : Krystyna Chmielewska Liceum Ogólnokształcące ,,Computer College” ID grupy: 97/12_mf_g1 Opiekun : Maria Felchner Kompetencja: Matematyczno- fizyczna……………………………………….. Temat projektowy: Nasze miasto w liczbach Semestr/rok szkolny: 2010/2011

5 Wprowadzenie Celem naszej pracy było poznanie miasta własnego i miasta współpracującej z nami grupy. Jednocześnie doskonaliliśmy nasze umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz komunikowania się z grupą partnerską przy wykorzystaniu wielu dróg komunikacji internetowej.

6 LICZBA I RODZAJ SZKÓŁ W OSTROWIE WLKP., LICZBA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW.
6

7 LICZBA I RODZAJ SZKÓŁ W OSTROWIE WLKP., LICZBA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW.
7

8 TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OSTROWIE WLKP.
Spośród wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego znajduje się najwięcej liceów ogólnokształcących, najmniej – liceów profilowanych. Dominantą szkół ponadgimnazjalnych są technika, szkoły zawodowe oraz szkoły policealne.

9 LICZBA UCZNIÓW W OSTROWSKICH SZKOŁACH
Rodzaj szkół Liczba uczniów Przedszkola 2292 Szkoły podstawowe 4009 Gimnazja 2713 Szkoły ponadgimnazjalne 6674 Szkoły wyższe 1511

10 LICZBA UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Typ szkół Liczba uczniów Licea ogólnokształcące 2809 Licea profilowane 219 Technika 2460 Szkoły zawodowe 1223 Szkoły policealne 200

11 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA LICZBY UCZNIÓW POSZCZEGÓLNYCH OSTROWSKICH SZKÓŁ
Rodzaj szkół /Typ szkół Średnia arytmetyczna Przedszkola 143 Szkoły podstawowe 401 Gimnazja 543 Szkoły ponadgimnazjalne: Licea ogólnokształcące Licea profilowane 73 Technika 492 Szkoły Zawodowe 225 Szkoły Policealne 40 Szkoły wyższe 504

12 LICZBA ABSOLWENTÓW OSTROWSKICH SZKÓŁ
Rodzaj szkół Liczba absolwentów Przedszkola 1320 Szkoły podstawowe 2540 Gimnazja 2000 Szkoły ponadgimnazjalna 2063 Szkoły wyższe 485

13 LICZBA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OSTROWIE WLKP.
Typ szkół Liczba absolwentów Licea ogólnokształcące 840 Licea profilowane 50 Technika 640 Szkoły zawodowe 455 Szkoły policealne 78

14 WNIOSKI Na podstawie zebranych informacji można stwierdzić, że największą grupę szkół w Ostrowie Wielkopolskim stanowią szkoły ponadgimnazjalne (25 szkół), najmniejszą natomiast szkoły wyższe (3 szkoły). Spośród szkół ponadgimnazjalnych liczbą szkół wyróżniają się licea ogólnokształcące (7 szkół). Z badań wynika również, że najwięcej uczniów uczęszcza do szkół ponadgimnazjalnych, a najliczniejszym typem tego rodzaju szkół są licea ogólnokształcące, które także kończy największa grupa absolwentów. Najmniej liczną grupę absolwentów stanowią absolwenci szkół wyższych, których liczba uczniów spośród ostrowskich szkół także jest najmniejsza.

15 15

16

17

18 Obliczamy wzrost liczby ludności na podstawie danych z wykresu
na przestrzeni lat od 1939, aż do roku 2009 : Liczba ludności w roku 1939 wynosiła Liczba ludności w roku 2009 wynosiła > 100% > x % X = 226, ~ 226 % Liczba ludności w roku 2009 w porównaniu z rokiem 1939 wzrosła o ponad 126 % .

19 ā = 3 141 022 / 70 lat ~ 44 872 ( suma n elementów podzielona przez n)
Dane pobrane z wykresu : Suma ludności od roku 1939 – wynosiła : Przedział lat wynosi : 70 lat Obliczamy średnią arytmetyczną ludności dla miasta Ostrów Wielkopolski : ā = / 70 lat ~ Średnia arytmetyczna ludności dla miasta Ostrów Wielkopolski w latach wynosiła

20 (uporządkowany w kolejności niemalejącej zbiór n danych liczb)
Obliczamy medianę liczby ludności w Ostrowie Wielkopolskim na przestrzeni lat od : Medianę musieliśmy obliczyć dla n parzystych. (obliczenia w MicrosoftExcel) Medianą liczby ludności na przestrzeni lat od roku jest liczba 20

21 (najczęściej powtarzająca się wartość w zbiorze n )
W zbiorze liczb ludności Ostrowa Wielkopolskiego nie ma dominanty.

22 Wariancją liczby ludności Ostrowa Wielkopolskiego na przestrzeni lat
Wzór : Wariancją liczby ludności Ostrowa Wielkopolskiego na przestrzeni lat od 1939 do 2009 jest liczba (Obliczenia w MicrosoftExcel)

23 Wzór : Odchylenie standardowe dla liczby ludności Ostrowa Wielkopolskiego na przestrzeni lat od 1939 do 2009 roku wynosiła ,4. (obliczenia w MicrosoftExcel)

24 Liczba ludności od roku 1939 do 2009 w Ostrowie Wielkopolskim wzrosła o ponad 126 %.
Średnią arytmetyczną liczby ludności na przestrzeni lat od 1939 do w tej miejscowości jest liczba Żadna z liczby ludności w tym przedziale lat nie jest dominantą . Mediana wynosi Wariancją liczby ludności Ostrowa Wielkopolskiego jest liczba , a odchylenie standardowe dla tych samych danych jest liczba równa ,4. Wielkopolska jest trzecim co do wielkości województwem w Polsce, zaraz po województwie Mazowieckim i Śląskim.

25 ,,Liczba i rodzaj instytucji i zakładów pracy według różnych branż oraz liczba pracowników”

26 Liczba i rodzaj pracowników w danych branżach w Ostrowie Wielkopolskim

27 Liczba i rodzaj instytucji w Ostrowie Wielkopolskim

28 Płace Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej (brutto) w zł 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 W województwie wielkopolskim 2 047,58 2 113,53 2 204,28 2 263,60 2 389,00 2 610,75 2 868,81 W powiecie ostrowskim 1 736,06 1 782,56 1 878,00 1 945,19 2 086,69 2 303,28 2 510,43

29 MEDIANA I ŚREDNIA ARYTMETYCZNA:
MEDIANA I ŚREDNIA ARYTMETYCZNA: NA PRZEŁOMIE LAT MEDIANA PŁAC W POWIECIE OSTROWSKIM WYNIOSŁA: 1 945,19 zł. NATOMIAST WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM: 2 263,60 zł. ŚREDNIA ARYTMETYCZNA PŁAC NA JEDNEGO PRACOWNIKA W POWIECIE WIELKOPOLSKIM WYNOSI: 1 955,30 zł. A ŚREDNIA WYNAGRODZENIE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM JEST RÓWNA: 2 271,46 zł.

30 Koszalin 30

31

32 Jesteśmy z grupy 97/12_MF_G1 z Koszalina z Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego „Computer College” W prezentacji przedstawiamy wyniki statystycznej rzeczywistości naszego miasta. 32

33 wiek przedprodukcyjny
LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH 2008R LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH 2008R WIEK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY wiek przedprodukcyjny 16796 8664 8132 wiek produkcyjny 71405 36332 35073 wiek poprodukcyjny 18944 5879 13065

34 wiek przedprodukcyjny
LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH 2007R LUDNOŚĆ WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH 2007R WIEK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY wiek przedprodukcyjny 17218 8852 8366 wiek produkcyjny 71881 36383 35498 wiek poprodukcyjny 18277 5807 12470

35 Bezrobocie według wieku miasta Koszalin w latach 2007/9009

36 Populacja ta to -30,8% ogóły zarejestrowanych w PUP bezrobotnych.
WIEK MIASTO KOSZALIN-2007 OGÓLEM % WIEK W LATACH 5 429 100,0 15-24 526 9,7 25-34 1 290 23,8 35-44 990 18,2 45-54 1 829 33,7 55- I WIĘCEJ 794 14,6 Bezrobotni wg wieku: Pod względem liczebności największą grupę stanowią bezrobotni w wieku lata. Populacja ta to -30,8% ogóły zarejestrowanych w PUP bezrobotnych.

37 Szkoły w Koszalinie w latach 2007/2010

38 Szkoły w Koszalinie w roku szkolnym 2008/2009 rok.
Rodzaje szkół Ilość uczniów w roku 2008/2009 Ilość absolwentów w roku 2008/2009 Szkoły podstawowe 5312 908 Szkoły gimnazjalne 3306 1099 Licea ogólnokształcące 1004 878 Technika 784 420 Zespoły szkół 1452 753 Licea profilowane 345 163

39 Szkoły w Koszalinie w roku szkolnym 2007/2008 rok.
Rodzaje szkół Ilość uczniów w roku 2007/2008 Ilość absolwentów w roku 2007/2008 Szkoły podstawowe 6928 1015 Szkoły gimnazjalne 4319 1206 Licea ogólnokształcące 2329 932 Technika 1082 434 Zespoły szkół 529 179 Licea profilowane 512 126

40 W tej prezentacji chcieliśmy ukazać jak zmienia się rzeczywistość naszego miasta Koszalina na przestrzeni lat 2007/2009 . Nasza grupa 97/12_MF_G1 dziękuje za współprace grupie 97_27_MF_G2 z Ostrowa Wielkopolskiego.

41 Autorzy z Koszalina: Milena Barycka Angelika Boluk Magdalena Ćwik
Anita Dudek Jagoda Glegoła Adriana Jaworksa Daniela Karasińska Paulina Kilianek Milena Korgiel Paweł Lesiak

42 Autorzy z Ostrowa Wielkopolskiego:
Autorzy z Ostrowa Wielkopolskiego: Michał Walkowiak Arkadiusz Derwich Jakub Kamzol Natalia Kasprzak Patrycja Kołowrotkiewicz Iwona Trzmiel Sandra Otmianowska Marcin Leja Monika Porębiak Julia Laudowicz Sandra Agata Monika Pawłowska

43 Podsumowanie Z różnych źródeł dowiedzieliśmy się wielu nowych, ciekawych rzeczy o naszych miastach. W obu miastach funkcjonują podobne instytucje i występują podobne problemy. Nawiązaliśmy wiele interesujących znajomości przy wykorzystaniu komunikacji internetowej. Powstała idea wzajemnych odwiedzin w wakacje 

44 BIBLIOGRAFIA: http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
BIBLIOGRAFIA: &aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&pbx=1&fp=bfa0a43073a43b04 L. Filist, A. Malina, A. Solecka, Słownik encyklopedyczny – matematyka, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław 1998; W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska, J. Wesołowska, MATeMAtyka 3, Wydawnictwo NOWA ERA, Warszawa 2010;

45 45


Pobierz ppt "Nasze miasto w liczbach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google