Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITORING WIZYJNY MIASTA TYCHY – etapy rozwoju: I ETAP: Pierwsze stanowisko monitoringu miasta: listopad 2006 pierwsze uruchomienie listopad 2006 3 3.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITORING WIZYJNY MIASTA TYCHY – etapy rozwoju: I ETAP: Pierwsze stanowisko monitoringu miasta: listopad 2006 pierwsze uruchomienie listopad 2006 3 3."— Zapis prezentacji:

1

2 MONITORING WIZYJNY MIASTA TYCHY – etapy rozwoju: I ETAP: Pierwsze stanowisko monitoringu miasta: listopad 2006 pierwsze uruchomienie listopad 2006 3 3 punkty kamerowe- dyżurka Straży Miejskiej dyżurka Straży Miejskiej /ul.Budowlanych 67/ II ETAP: Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego: ZARZĄDZENIE NR 0151/267/08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 marzec 2008 r. – CZK marzec 2008 r. – CZK /al. Niepodległości 230/, całodobowy dyżur całodobowy dyżur-przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, zatrudnienie w roli operatorów osób niepełnosprawnych, III ETAP: Uruchomienie posterunku SM z stanowiskiem monitoringu: listopad 2010r. dworzec PKP listopad 2010r. – dworzec PKP /ul.Andersa 1/ nadzór całodobowy nadzór całodobowy i monitoring przystanków PKP TYCHY STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013

3 MONITORING WIZYJNY MIASTA TYCHY – etapy rozwoju: I V ETAP: Uruchomienie stanowiska operatora monitoringu na posterunku PKP : nadzór całodobowy nadzór całodobowy i monitoring dworca PKP TYCHY wszystkich przystanków kolejowych monitoring wszystkich przystanków kolejowych zlokalizowanych w mieście TYCHY /projekt dofinansowany przez UE/ Tychy LODOWISKO Tychy MIASTO przy ul.G.Roweckiego -nowopowstały Tychy BIELSKA - nowopowstały Tychy ZACHODNIE nadzór infrastruktury nadzór infrastruktury tj.: biletomaty, windy, zabudowa bezpieczeństwo podróżnych bezpieczeństwo podróżnych

4 MONITORING WIZYJNY przystanków kolejowych: Monitoring przystanków klejowych: nadzór całodobowy – 2 odrębne stanowiska pracy nadzór całodobowy – 2 odrębne stanowiska pracy 88 kamer 88 kamer 1 stanowisko –SMWM- 6 monitorów + 3 TV /49 KAMER/ 1 stanowisko –SMWM- 6 monitorów + 3 TV /49 KAMER/ 1 stanowisko –PKP -7 monitorów /39 KAMER/ 1 stanowisko –PKP -7 monitorów /39 KAMER/ OPERATORÓW - ??? OPERATORÓW - ??? STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 DYŻURNY OPERATOR czy

5 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 KAMERY i ROZMIESZCZENIE Punkty kamerowe i ilość kamer umieszczonych w systemie: 88 punktów kamerowych 88 punktów kamerowych, 30 kamer obrotowych i 58 kamer stacjonarnych w tym: 30 kamer obrotowych i 58 kamer stacjonarnych 3 kamery 3 kamery z możliwością przewożenia i montażu doraźnego w dowolnym punkcie, o koncepcja rozmieszczania kamer: stały i pełny nadzór wizyjny głównych rond i skrzyżowań w mieście poprzez zainstalowanie kamer stacjonarnych monitorujących każdy pas ruchu, stały i pełny nadzór wizyjny głównych rond i skrzyżowań w mieście poprzez zainstalowanie kamer stacjonarnych monitorujących każdy pas ruchu, przeniesienie kamer obrotowych w miejsca publiczne o dużym nasileniu ruchu mieszkańców, przeniesienie kamer obrotowych w miejsca publiczne o dużym nasileniu ruchu mieszkańców, nowe instalacje umożliwiające zidentyfikowanie pojazdów poruszających się po terenie miasta drogi wjazdów i ucieczki, nowe instalacje umożliwiające zidentyfikowanie pojazdów poruszających się po terenie miasta drogi wjazdów i ucieczki, wykorzystanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych wspomagających obserwację i pracę operatorów, wykorzystanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych wspomagających obserwację i pracę operatorów, wykorzystanie kamer do obserwacji i sterowania ruchem kołowym na głównych ciągach komunikacyjnych, wykorzystanie kamer do obserwacji i sterowania ruchem kołowym na głównych ciągach komunikacyjnych, współpraca z firmami i instytucjami, współpraca z firmami i instytucjami,

6 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 KAMERY i ROZMIESZCZENIE- zmiany Al.Bielska z ul. Budowlanych

7 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 KAMERY i ROZMIESZCZENIE- zmiany PLAC BACZYŃSKIEGO

8 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 ROZMIESZCZENIE i rozbudowa MONITOROWANIE GŁOWNYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH: -ZAMKNIĘCIE miasta -URUCHOMIENIE śledzenia i identyfikacji pojazdów -NAMIERZANIA poruszających się pojazdów -kamery stacjonarne centrumSMWM

9 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 KONCEPCJE rozbudowy KONCEPCJA ROZBUDOWY: podział SEKTOROWY miasta podział SEKTOROWY miasta wprowadzenie nowego oprogramowania do tagowania minn. osób i pojazdów wprowadzenie nowego oprogramowania do tagowania minn. osób i pojazdów szybka i automatyczna identyfikacja pojazdu na podstawie nr rejestracyjnego, szybka i automatyczna identyfikacja pojazdu na podstawie nr rejestracyjnego, baza danych wraz z zdjęciem pojazdu, baza danych wraz z zdjęciem pojazdu, automatyczne przeszukiwanie bazy SMWM –identyfikacja pojazdów skradzionych automatyczne przeszukiwanie bazy SMWM –identyfikacja pojazdów skradzionych kamery obrotowe w punktach użyteczności publicznej kamery obrotowe w punktach użyteczności publicznej lokalizacje umożliwiające nadzór nad infrastrukturą miejską lokalizacje umożliwiające nadzór nad infrastrukturą miejską

10 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 STATYSTYKA – 2012r.: 356 –nieprawidłowości występujących w rejonie działania kamer zgłoszonych przez OPERATORA SMWM, 356 –nieprawidłowości występujących w rejonie działania kamer zgłoszonych przez OPERATORA SMWM, 119 – materiałów zabezpieczonych dla uprawnionych podmiotów – Policja, Prokuratura 119 – materiałów zabezpieczonych dla uprawnionych podmiotów – Policja, Prokuratura setki godzin poświęconych na przeglądaniu zarejestrowanych zdarzeń i selekcji materiału do zapisu setki godzin poświęconych na przeglądaniu zarejestrowanych zdarzeń i selekcji materiału do zapisu MONITORING

11 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 -ZNA SPRAWĘ -DODATKOWE SZCZEGÓŁY -DOŚWIADCZENIE -IDENTYFIKACJA OSÓB -POWIĄZANIE SPRAW -ZNAJOMOŚĆ PRAWA MONITORING-PRZEGLĄDANIE MATERIAŁU POLICJANT OPERATOR czy -PRZEGLĄD MATERIAŁU -INNE PRIORYTETY -DODATKOWA KOMUNIKACJA -UKIERUNKOWANA UWAGA -NIEZNAJOMOŚĆ KWESTII PRAWNYCH

12 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2012 MONITORING MOBILNY Monitoring przewoźny na samochodzie służbowym SM: Lipiec 2010r.- przystosowanie i zabudowa samochodu służbowego Fiat SCUDO na potrzeby mobilnego stanowiska podglądu wizyjnego, 4m maszt, 3 kamery : 1obrotowa i 2 stacjonarne, rejestrator lokalny 4m maszt, 3 kamery : 1obrotowa i 2 stacjonarne, rejestrator lokalny, możliwość wystawienia 1 stanowiska kamerowego i połączenie go drogą radiową, punkt monitoringu wykorzystanie samochodu jako punkt monitoringu na imprezach masowych, festynach, /agregat prądotwórczy/ możliwość pracy bez zewnętrznego źródła zasilania /agregat prądotwórczy/, rejestracja i podgląd zarejestrowanego materiału, możliwość zamontowania kamer poza samochodem możliwość zamontowania kamer poza samochodem,

13 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 MONITORING MOBILNY

14 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 MONITORING MOBILNY - festyny osiedlowe, imprezy miejskie działanie prewencyjne działanie prewencyjne zapoznanie z możliwościami zapoznanie z możliwościami edukacja edukacja

15 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 WSPÓŁPRACA : szybkie przeglądanie materiałów zapisanych na serwerze - CZK, szybkie przeglądanie materiałów zapisanych na serwerze - CZK, wstępne zabezpieczenie materiału przed przybyciem funkcjonariuszy Policji, wstępne zabezpieczenie materiału przed przybyciem funkcjonariuszy Policji, przeszukiwanie i podgląd materiału online przeszukiwanie i podgląd materiału online ustawianie pola widzenia kamer na ŻĄDANIE – stały nadzór miejsc, ustawianie pola widzenia kamer na ŻĄDANIE – stały nadzór miejsc, zabezpieczanie materiałów na nośnikach CD, DVD zabezpieczanie materiałów na nośnikach CD, DVD MONITORING – współpraca z KMP TYCHY UWAGI - MINUSY: komunikacja na drodze DYŻURNY KMP – OPERATOR SMWM: komunikacja na drodze DYŻURNY KMP – OPERATOR SMWM: szukanie a nie przeglądanieszukanie a nie przeglądanie precyzyjne określenie celuprecyzyjne określenie celu możliwości kamer: stacjonarna a obrotowamożliwości kamer: stacjonarna a obrotowa PRIOTYTETY UM Tychy-KMP TychyPRIOTYTETY UM Tychy-KMP Tychy wykorzystanie nagrań post-factum wykorzystanie nagrań post-factum

16 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 STATYSTYKA – 2012r.: 91 - /17 w 2011r./ -zarejestrowane przeglądanie materiału przez funkcjonariuszy KMP –wzrost wykorzystania zarejestrowanego materiału o prawie 500% ;) w st.do 2011r. 91 - /17 w 2011r./ -zarejestrowane przeglądanie materiału przez funkcjonariuszy KMP –wzrost wykorzystania zarejestrowanego materiału o prawie 500% ;) w st.do 2011r. 119 - /65 w 2011r./ – nagrań zabezpieczono i przekazano KMP jako materiał dowodowy 119 - /65 w 2011r./ – nagrań zabezpieczono i przekazano KMP jako materiał dowodowy 93- /52 w 2011r./ – materiały wydano 93- /52 w 2011r./ – materiały wydano 106 - /99 w 2011r./ – płyt / w tym CD-35 i DVD-71/ 106 - /99 w 2011r./ – płyt / w tym CD-35 i DVD-71/ 5 – meczy o podwyższonym ryzyku – monitoring mobilny 5 – meczy o podwyższonym ryzyku – monitoring mobilny MONITORING – współpraca z KMP TYCHY

17 STRAŻ MIEJSKA TYCHY 2013 Kierownik ds. prewencji STRAŻY MIEJSKIEJ w TYCHACH mgr Mariusz Wojakowski


Pobierz ppt "MONITORING WIZYJNY MIASTA TYCHY – etapy rozwoju: I ETAP: Pierwsze stanowisko monitoringu miasta: listopad 2006 pierwsze uruchomienie listopad 2006 3 3."

Podobne prezentacje


Reklamy Google