Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o lokalnym otoczeniu – atomowa zdolność rozdzielcza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o lokalnym otoczeniu – atomowa zdolność rozdzielcza"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o lokalnym otoczeniu – atomowa zdolność rozdzielcza
Techniki badawcze Zjawiska towarzyszące bombardowaniu powierzchni wiązką elektronów Informacja o lokalnym otoczeniu – atomowa zdolność rozdzielcza Informacja o symetrii powierzchni Dyfrakcja strumienia cząstek: Opis Bragga Kinematyczna teoria dyfrakcji dyfrakcja niskoenergetycznych elektronów (Low Energy Electron Diffraction) – LEED dyfrakcja odbiciowa wysokoenergetycznych elektronów (Reflection High Energy Electron Diffraction) – RHEED holografia elektronowa rozpraszanie jonów (Ion scattering spectroscopy - ISS kanałowanie jonów - channeling mikroskop polowy – (Field Ion Microscope) - FIM skaningowy mikroskop tunelowy (Scanning Tunneling Microscope) – STM mikroskop sił atomowych (Atomic Force Microscope) – AFM Sieć odwrotna Spektroskopia LEED Spektroskopia RHEED Anim

2 Fotopowielacze 3 10-13 V 3 mV n elektrod Przykład = 10 n = 10 R=50 
Anim Wzmocnienie W =  n Przykład = 10 n = 10 W = !!!!!! Bez wzmocnienia Ze wzmocnieniem 1 foton -> 1 elektron Czas przelotu  10 ns 0.16 A 50  V 3 mV

3 Rozkład kątowy jest izotropowy Energie kinetyczne < 50 eV
Elektrony wtórne Kaskada zderzeń Rozkład kątowy jest izotropowy Energie kinetyczne < 50 eV Brak powierzchniowej czułości

4 Dyfrakcja – przypadek ogólny
Na kryształ pada fala płaska Kryształ Detektor Czynnik fazowy w punkcie obserwacji (z punktu  wychodzi fala kulista) Anim

5 Wektory sieci odwrotnej 2D
a, b – wektory komórki elementarnej płaszczyzny Powyższe związki są spełnione przez następujące wektory gdzie, jest jednostkowym wektorem prostopadłym do powierzchni. k|| ’ = k|| + G dowolne !!!

6 Konstrukcja Ewalda Dyfrakcja trójwymiarowa
Sieć odwrotna Warunek powstania maksimum k’= k+ G Niewielka zmiana energii (zmiana promienia k okręgu) powoduje znikanie punktów dyfrakcyjnych Anim

7 Konstrukcja Ewalda dla dyfrakcji na powierzchni
Warunek powstania maksimum (04)(03)(02)(01)(00)(01)(02)(03)(04) k|| ’ = k|| + G Pręty sieci odwrotnej Sfera Ewalda dowolne |k’|2 = |k|2 ki Anim -4G -3G -2G -G 0 G 2G 3G 4G Niewielka zmiana energii (zmiana promienia k okręgu) powoduje przesuwanie punktów dyfrakcyjnych


Pobierz ppt "Informacja o lokalnym otoczeniu – atomowa zdolność rozdzielcza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google