Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyfrakcja niskoenergetycznych elektronów (Low Energy Electron Diffraction) – LEED dyfrakcja odbiciowa wysokoenergetycznych elektronów (Reflection High.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyfrakcja niskoenergetycznych elektronów (Low Energy Electron Diffraction) – LEED dyfrakcja odbiciowa wysokoenergetycznych elektronów (Reflection High."— Zapis prezentacji:

1 dyfrakcja niskoenergetycznych elektronów (Low Energy Electron Diffraction) – LEED dyfrakcja odbiciowa wysokoenergetycznych elektronów (Reflection High Energy Electron Diffraction) – RHEED holografia elektronowa rozpraszanie jonów (Ion scattering spectroscopy - ISS kanałowanie jonów - channeling mikroskop polowy – (Field Ion Microscope) - FIM skaningowy mikroskop tunelowy (Scanning Tunneling Microscope) – STM mikroskop sił atomowych (Atomic Force Microscope) – AFM Informacja o symetrii powierzchni Informacja o lokalnym otoczeniu – atomowa zdolność rozdzielcza Techniki badawcze Zjawiska towarzyszące bombardowaniu powierzchni wiązką elektronów Dyfrakcja strumienia cząstek: Opis Bragga Kinematyczna teoria dyfrakcji Sieć odwrotna Spektroskopia LEED Spektroskopia RHEED Anim

2 Fotopowielacze n elektrod Wzmocnienie W = n = 10 n = 10 W = 10 10 !!!!!! 1 foton -> 1 elektron Czas przelotu 10 ns 0.16 A 50 3 mV3 10 -13 V Bez wzmocnienia Ze wzmocnieniem Przykład R=50 Anim

3 Elektrony wtórne Kaskada zderzeń Brak powierzchniowej czułości Rozkład kątowy jest izotropowy Energie kinetyczne < 50 eV

4 Dyfrakcja – przypadek ogólny Na kryształ pada fala płaska Kryształ Detektor Czynnik fazowy w punkcie obserwacji (z punktu wychodzi fala kulista) Anim

5 Wektory sieci odwrotnej 2D Powyższe związki są spełnione przez następujące wektory gdzie, jest jednostkowym wektorem prostopadłym do powierzchni. k || = k || + G dowolne !!! a, b – wektory komórki elementarnej płaszczyzny

6 Konstrukcja Ewalda Dyfrakcja trójwymiarowa k= k+ G Warunek powstania maksimum Sieć odwrotna Anim Niewielka zmiana energii (zmiana promienia k okręgu) powoduje znikanie punktów dyfrakcyjnych

7 Konstrukcja Ewalda dla dyfrakcji na powierzchni k || = k || + G Warunek powstania maksimum dowolne |k| 2 = |k| 2 Sfera Ewalda -4G -3G -2G -G 0 G 2G 3G 4G Pręty sieci odwrotnej kiki (04)(03)(02)(01)(00)(01)(02)(03)(04) Niewielka zmiana energii (zmiana promienia k okręgu) powoduje przesuwanie punktów dyfrakcyjnych Anim


Pobierz ppt "Dyfrakcja niskoenergetycznych elektronów (Low Energy Electron Diffraction) – LEED dyfrakcja odbiciowa wysokoenergetycznych elektronów (Reflection High."

Podobne prezentacje


Reklamy Google