Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja stworzona na Plus Camerimage Forum 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja stworzona na Plus Camerimage Forum 2009"— Zapis prezentacji:

1 Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Małgorzata Ciepłuch Łódź, 1 grudnia 2009
Prezentacja stworzona na Plus Camerimage Forum 2009 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law

2 MOŻNA LEGALNIE KORZYSTAĆ Z CUDZEGO WIZERUNKU?
CZY BEZ PYTANIA O ZGODĘ MOŻNA LEGALNIE KORZYSTAĆ Z CUDZEGO WIZERUNKU? PLUS CAMERIMAGE FORUM Łódź, 1 grudnia 2009 roku © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2008

3 ODPOWIEDŹ: NIE Art. 81 ust. 1  Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

4 Czym jest wizerunek? brak definicji legalnej
SN – wizerunek to: rysy twarzy, sylwetka i inne cechy fizyczne pozwalające na indywidualizację i identyfikację osoby T. Grzeszak – wizerunek to skonkretyzowane ustalenie obrazu fizycznego człowieka zdatne do zwielokrotniania i rozpowszechniania J. Barta i R. Markiewicz – na wizerunek składać się może niekiedy również szczególny sposób poruszania, zachowania, gestykulacji, ubiór, rekwizyty (np. laska, kapelusz)

5 Źródło: http://farm3.static.flickr.com/2421/3660555843_1bd788c52d.jpg

6 ROZPOZNAWALNOŚĆ JAKO WARUNEK SINE QUA NON WIZERUNKU
Kazus Gdańszczanina Wyrok SN z dnia 27 lutego 2003 roku (IV CKN 1819/00): Naruszenie prawa do wizerunku osoby fizycznej ma miejsce tylko w przypadku, gdy jest ona rozpoznawalna dla osób trzecich © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

7 Źródło: http://www.kmf.org.pl/fx/historia/100-maska.jpg
MASKA ARTYSTYCZNA Wizerunek sztucznie stworzony przez artystę dla oddania cudzej, a nie własnej postaci Źródło:

8 Źródło:http://www. tiff

9 Źródło:http://www. thecinemasource

10 Maska artystyczna i wizerunek to pojęcia wzajemnie się nakładające
T. Grzeszak: Gdy nie jest możliwe obiektywne rozdzielenie postaci rzeczywistej od odtwarzanej rozpowszechnienie maski będzie jednocześnie rozpowszechnieniem wizerunku © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

11 Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrok z dnia 7 lutego 1994 (I Acr 697/94)
CASUS GENOWEFY PIGWY Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrok z dnia 7 lutego (I Acr 697/94) Udzielił ochrony Bronisławowi Opałko, który stworzył dla potrzeb kabaretu postać Genowefy Pigwy Zgodził się z poglądem, że maska artystyczna często kreuje wizerunek artysty © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

12 Wizerunek audialny Brzmienie głosu Indywidualna barwa Wysokość
Intonacja Charakterystyczne zwroty, powiedzenia, sformułowania © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

13 Wizerunek jako dobro osobiste
Objęty ochroną przez art. 23 k.c. Nośnik dóbr uniwersalnych takich jak: - godność - tożsamość - samostanowienie © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

14 CASUS PRÓBNEJ JAZDY NA KOBIECIE
Photo: The Holy Russia Autor: Jan Saudek Źródło: © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

15 CASUS PRÓBNEJ JAZDY NA KOBIECIE
Photo: The Holy Russia Autor: Jan Saudek Źródło: © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

16 Casus próbnej jazdy na kobiecie
Osoba udzielająca zgody na pozowanie musi mieć pełną świadomość co do : - formy przedstawienia jej wizerunku - miejsca i czasu publikacji - towarzyszącego komentarza Każdy ma prawo dowolnie ograniczyć zakres zezwolenia na rozpowszechnianie © Copyright Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

17 Czyli kiedy można korzystać z cudzego wizerunku bez pytania o zgodę?
Wyjątki od reguły Czyli kiedy można korzystać z cudzego wizerunku bez pytania o zgodę? © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

18 ZAPŁATA ZA POZOWANIE Art. 81 ust. 1 zd. 2 wprowadza domniemanie zgody udzielonej przez osobę, której zapłacono za pozowanie Domniemanie jest obalalne! Kazus sekstelefonu © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

19 Osoba powszechnie znana
Kim jest osoba powszechnie znana? Brak definicji Wizerunek musi być wykonany w związku z pełnieniem funkcji publicznych Każdy ma prawo do prywatności: - kazus Justyny Steczkowskiej - kazus Joanny Brodzik © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

20 Impreza publiczna, zgromadzenie
Można rozpowszechniać wizerunek osoby stanowiący szczegół całości Możliwość sprawowania przez media funkcji informacyjno- sprawozdawczej oraz dokumentalizacyjnej Źródło: © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

21 Element krajobrazu Krajobraz to wycinek otwartego otoczenia
Pamiętaj! Zdjęcie „skadrowane” na konkretną osobę nie może być rozpowszechniane bez jej zgody! Źródło: © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

22 podsumowanie Nie można bez uzyskania wyraźnej zgody rozpowszechniać cudzego wizerunku Domniemanie, iż wyraziła zgodę na rozpowszechnianie osoba, która otrzymała zapłatę za pozowanie Nie wymaga zgody rozpowszechnianie wizerunku: - osoby powszechnie znanej - element większej całości : impreza publiczna, zgromadzenie, krajobraz © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009

23 Dziękuję za uwagę. Życzę Państwu miłego dnia ! Adamczyk i Spółka Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Łódź, 1 grudnia 2009 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009


Pobierz ppt "Prezentacja stworzona na Plus Camerimage Forum 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google