Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja stworzona na Plus Camerimage Forum 2009 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja stworzona na Plus Camerimage Forum 2009 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja stworzona na Plus Camerimage Forum 2009 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law

2 © Copyright 2008 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum PLUS CAMERIMAGE FORUM Łódź, 1 grudnia 2009 roku

3 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009 NIE Art. 81 ust. 1 Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej

4 Czym jest wizerunek? brak definicji legalnej SN – wizerunek to: rysy twarzy, sylwetka i inne cechy fizyczne pozwalające na indywidualizację i identyfikację osoby T. Grzeszak – wizerunek to skonkretyzowane ustalenie obrazu fizycznego człowieka zdatne do zwielokrotniania i rozpowszechniania J. Barta i R. Markiewicz – na wizerunek składać się może niekiedy również szczególny sposób poruszania, zachowania, gestykulacji, ubiór, rekwizyty (np. laska, kapelusz)

5 Źródło:

6 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum ROZPOZNAWALNOŚĆ JAKO WARUNEK SINE QUA NON WIZERUNKU Kazus Gdańszczanina Wyrok SN z dnia 27 lutego 2003 roku (IV CKN 1819/00): Naruszenie prawa do wizerunku osoby fizycznej ma miejsce tylko w przypadku, gdy jest ona rozpoznawalna dla osób trzecich

7 Źródło: Wizerunek sztucznie stworzony przez artystę dla oddania cudzej, a nie własnej postaci

8 Źródło:http://www.tiff.net/blogs/archivedimages/Midnigh t%20Madness%20Blog/MM08_Sexykiller%20glenn%2 0close.jpg Źródło:http://cm1.theinsider.com/media/0/79/86/glennclosecruella.0.0.0x0.370x27 8.jpeg

9 źródło: Źródło:http://www.thecinemasource.com/moviesdb/images/Mic hael_Keaton%20-%201%20-%20Game_6.jpeg

10 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum Maska artystyczna i wizerunek to pojęcia wzajemnie się nakładające T. Grzeszak: Gdy nie jest możliwe obiektywne rozdzielenie postaci rzeczywistej od odtwarzanej rozpowszechnienie maski będzie jednocześnie rozpowszechnieniem wizerunku

11 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum Sąd Apelacyjny w Krakowie wyrok z dnia 7 lutego 1994 (I Acr 697/94) Udzielił ochrony Bronisławowi Opałko, który stworzył dla potrzeb kabaretu postać Genowefy Pigwy Zgodził się z poglądem, że maska artystyczna często kreuje wizerunek artysty

12 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009 Brzmienie głosu Indywidualna barwa Wysokość Intonacja Charakterystyczne zwroty, powiedzenia, sformułowania

13 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009 Objęty ochroną przez art. 23 k.c. Nośnik dóbr uniwersalnych takich jak: - godność - tożsamość - samostanowienie

14 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum Photo: The Holy Russia Autor: Jan Saudek Źródło:

15 Photo: The Holy Russia Autor: Jan Saudek Źródło: © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 200 9

16 Osoba udzielająca zgody na pozowanie musi mieć pełną świadomość co do : - formy przedstawienia jej wizerunku - miejsca i czasu publikacji - towarzyszącego komentarza Każdy ma prawo dowolnie ograniczyć zakres zezwolenia na rozpowszechnianie

17 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009 Czyli kiedy można korzystać z cudzego wizerunku bez pytania o zgodę?

18 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum Art. 81 ust. 1 zd. 2 wprowadza domniemanie zgody udzielonej przez osobę, której zapłacono za pozowanie Domniemanie jest obalalne! Kazus sekstelefonu

19 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum Kim jest osoba powszechnie znana? Brak definicji Wizerunek musi być wykonany w związku z pełnieniem funkcji publicznych Każdy ma prawo do prywatności: - kazus Justyny Steczkowskiej - kazus Joanny Brodzik

20 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum Można rozpowszechniać wizerunek osoby stanowiący szczegół całości Możliwość sprawowania przez media funkcji informacyjno- sprawozdawczej oraz dokumentalizacyjnej Źródło: _fotoreporta%C5%BC

21 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum Krajobraz to wycinek otwartego otoczenia Pamiętaj! Zdjęcie skadrowane na konkretną osobę nie może być rozpowszechniane bez jej zgody! Źródło:

22 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum Nie można bez uzyskania wyraźnej zgody rozpowszechniać cudzego wizerunku Domniemanie, iż wyraziła zgodę na rozpowszechnianie osoba, która otrzymała zapłatę za pozowanie Nie wymaga zgody rozpowszechnianie wizerunku: - osoby powszechnie znanej - element większej całości : impreza publiczna, zgromadzenie, krajobraz

23 Życzę Państwu miłego dnia ! Dziękuję za uwagę. © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law Plus Camerimage Forum 2009


Pobierz ppt "Prezentacja stworzona na Plus Camerimage Forum 2009 © Copyright 2009 Adamczyk & Company Attorneys at Law."

Podobne prezentacje


Reklamy Google