Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Licznik dwójkowy i dziesiętny TECHNIKA CYFROWA Licznik dwójkowy i dziesiętny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Licznik dwójkowy i dziesiętny TECHNIKA CYFROWA Licznik dwójkowy i dziesiętny."— Zapis prezentacji:

1 Licznik dwójkowy i dziesiętny TECHNIKA CYFROWA Licznik dwójkowy i dziesiętny

2 TECHNIKA CYFROWA Licznikiem nazywany jest sekwencyjny układ cyfrowy służący do zliczania i pamiętania liczby impulsów podawanych w określonych przedziale czasu na jego wejście zliczające. Liczniki konstruowane są z odpowiednio skonfigurowanych przerzutników synchronicznych typu D lub J-K. Podstawowym elementem jest tzw. dzielnik lub dwójka licząca. Jest to przerzutnik, który przy każdym impulsie zegarowym zmienia swój stan na przeciwny. Schemat blokowy licznika Licznik dwójkowy i dziesiętny

3 TECHNIKA CYFROWA Schemat logiczny licznika asynchronicznego W liczniku asynchronicznym impulsy zliczane, są podawane na wejście zegarowe jednego z przerzutników licznika. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu w liczniku asynchronicznym wystarczy, aby maksymalna częstotliwości impulsów wejściowych nie przekraczała wartości katalogowej ƒ max pierwszego przerzutnika. Licznik dwójkowy i dziesiętny

4 TECHNIKA CYFROWA Dwójkowy licznik asynchroniczny zliczający w przód Najprostszym układem asynchronicznym licznika dwójkowego jest układ szeregowy, tj. szeregowe połączenia dwójek liczących. Wejście każdej dwójki, oprócz pierwszej, jest połączone z wyjściem pozycyjnym Q dwójki poprzedzającej. ABC 000 100 010 110 001 101 011 111 000 Licznik dwójkowy i dziesiętny

5 TECHNIKA CYFROWA Ponieważ do wejścia D podłączone jest wyjście komplementarne Q przerzutnika, to przy każdym impulsie zegarowym stan wyjścia Q zmienia się na przeciwny. Licznik uzyskamy łącząc w szereg odpowiednią liczbę dwójek liczących Dwójkowy licznik asynchroniczny zliczający w przód Licznik dwójkowy i dziesiętny

6 TECHNIKA CYFROWA Asynchroniczny licznik dziesiętny ze sprzężeniem zerującym Liczniki asynchroniczne zaprojektowane w ten sposób mogą działać nieprawidłowo, gdyż czas opóźnienia między wejściem zerującym przerzutnika a jego wyjściem na różną wartość dla poszczególnych przerzutników Licznik dwójkowy i dziesiętny

7 TECHNIKA CYFROWA Licznik 93 Układ ten składa się z czterech przerzutników połączonych w ten sposób, że tworzą liczniki zliczające mod. 2 i mod. 8. Licznik ma bramkowe wejście zerujące (R0(1), R0(2)). Wyjście przerzutnika A jest połączone wewnętrznie z wejściem następnego przerzutnika. Tego typu licznik można wykorzystać jako licznik skróconym cyklu w porównaniu z nominalnym. Licznik dwójkowy i dziesiętny

8 TECHNIKA CYFROWA ABCD 0000 1000 0100 1100 0010 1010 0110 1110 0001 1001 0101 1101 0011 1011 0111 1111 Schemat logiczny scalonego licznika asynchronicznego 93 Licznik dwójkowy i dziesiętny

9 TECHNIKA CYFROWA Schemat logiczny synchronicznego licznika zliczającego w przód, ze zmodyfikowanymi układami realizującymi funkcje przełączające poszczególne wejścia przerzutników. Synchroniczny licznik dwójkowy z przeniesieniami szeregowymi Licznik dwójkowy i dziesiętny

10 TECHNIKA CYFROWA Licznik binarny i dziesiętny TECHNIKA CYFROWA Liczniki 192/193 są synchronicznymi licznikami rewersyjnymi, mającymi możliwość ustawienia dowolny stan początkowy. Oba mają identyczne wejścia, wyjścia, a także konfiguracje wyprowadzeń. Jedna różnica miedzy nimi to, że licznik 192 jest licznikiem mod 10 (dziesiętnym), a licznik 193 jest licznikiem mod 16 (binarnym) Licznik dwójkowy i dziesiętny

11 TECHNIKA CYFROWA Symbole graficzne licznika: - zliczające C+ i C- - zerujące R - przepisujące L -wyjścia równoległe Q D, Q C, Q B, Q A - wejścia równoległe D, C, B, A - przeniesienia P+ - pożyczki P- Licznik dwójkowy i dziesiętny

12 TECHNIKA CYFROWA Bibliografia: 1. P. Gajewski, J. Turczyński, Cyfrowe układy scalone CMOS. 2. W. Głodzki, L. Grabowski, Pracownia podstaw techniki cyfrowej. 3. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki t.2, WKŁ, Warszawa 2001. 4. J. Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, WKŁ, Warszawa 1998. 5. S. Kuta, Elementy i układy elektroniczne Cz. II 6. M. Łakomy, J. Zabrodzki, Cyfrowe układy scalone TTL, PWN, Warszawa 1976. 7. P. Misiurewicz, M. Grzybek, Półprzewodnikowe układy logiczne, WNT, Warszawa 1975. 8. J. Pienkos, J. Turczyński, Układy scalone TTL w systemach cyfrowych, WKŁ Warszawa 1980 9. W. Sasal, Układy scalone serii UCY74LS i UCY74S 10. http://adam.dunat.freehost.pl/data/se/uklady_cyfrowe.pdf 11. http://www.ti.com/ 12. http://www.fairchildsemi.com/ Licznik dwójkowy i dziesiętny

13 TECHNIKA CYFROWA Konrad Kobierski III rok ETI Instytut Techniki UP Kraków 2011 Licznik dwójkowy i dziesiętny


Pobierz ppt "Licznik dwójkowy i dziesiętny TECHNIKA CYFROWA Licznik dwójkowy i dziesiętny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google