Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sieć czynności - graf skierowany: spójny, acykliczny, który ma jeden wierzchołek początkowy i jeden wierzchołek końcowy. Łuk - obrazuje pojedynczą czynność,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sieć czynności - graf skierowany: spójny, acykliczny, który ma jeden wierzchołek początkowy i jeden wierzchołek końcowy. Łuk - obrazuje pojedynczą czynność,"— Zapis prezentacji:

1 Sieć czynności - graf skierowany: spójny, acykliczny, który ma jeden wierzchołek początkowy i jeden wierzchołek końcowy. Łuk - obrazuje pojedynczą czynność, wierzchołek - zdarzenie. Graf - struktura G[V,E]; V - zbiór wierzchołków, E - zbiór par wierzchołków (krawędzi). Łuk - krawędź skierowana. Analiza sieciowa przedsięwzięć Critical Path Method (CPM) m (t ij ) [L ij, t ij ] (wi,pi)(wi,pi) (wj,pj)(wj,pj) ij m - nazwa czynności i - wierzchołek rozpoczęcia czynności j - wierzchołek zakończenia czynności t ij - czas trwania czynności w i - najwcześniejszy moment zajścia zdarzenia i p i - najpóźniejszy moment zajścia zdarzenia i L ij - zapas całkowity czynności m t ij - dopuszczalne skrócenie czasu trwania czynności Zdarzenie początkowe - nie ma czynności poprzedzających. Zdarzenie końcowe - nie ma czynności następujących. Ścieżka - zbiór czynności prowadzących od zdarzenia początkowego do zdarzenia końcowego. Ścieżka krytyczna - ścieżka, dla której czas trwania jest najdłuższy.

2 Etapy postępowania 1. Konstrukcja sieci czynności 2. Analiza czasowa przedsięwzięcia - ustalenie najwcześniejszych momentów zajścia zdarzeń - ustalenie najpóźniejszych momentów zajścia zdarzeń - ustalenie zapasów czasowych Zapas całkowity rezerwa czasu, bez wpływu na termin realizacji projektu Zapas swobodny nie ma wpływu na zapasy związane z czynnościami należącymi do danej ścieżki Zapas warunkowy bez wpływu na zapasy czynności poprzedzających Zapas niezależny bez wpływu na zapas jakiejkolwiek innej czynności 3. Analiza czasowo - kosztowa tn - normalny czas trwania czynności tg - graniczny czas trwania czynności kn - normalny koszt bezpośredni dla czynności kg - graniczny koszt bezpośredni dla czynności

3 t tntg kn kg k t = tn - tg k = kg - kn Przykład Przebudowa skrzyżowania m opis poprzedniki tn kn tg kg a opracowanie planu przebudowy -60 10030 220 b opracowanie planu objazdów-20 20 15 40 c wykonanie objazdu skrzyżowaniab10 205 50 d plan nowej sygnalizacji w mieście b 30 20 20 40 e przebudowa skrzyżowania a,c60 500 60 500 f ustawienie sygnalizacjie,b 10 508 70 g uruchomienie sygnalizacjid,f 10 55 20 h likwidacja objazdue,b 15 1010 30 Narysować sieć typu czynności - łuki. Ustalić najkrótszy możliwy czas realizacji. Ustalić postać zależności czasu realizacji i kosztu całkowitego.


Pobierz ppt "Sieć czynności - graf skierowany: spójny, acykliczny, który ma jeden wierzchołek początkowy i jeden wierzchołek końcowy. Łuk - obrazuje pojedynczą czynność,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google