Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu Mielec 26 września 2009 Wydział Inżynierii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu Mielec 26 września 2009 Wydział Inżynierii."— Zapis prezentacji:

1 1 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu Mielec 26 września 2009 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu

2 2 Zbigniew Witold ENGEL ZNACZENIE MECHANIKI NA TLE JEJ HISTORII Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu

3 3 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu MECHANIKA, jako dziedzina podstawowa wiedzy ścisłej o przyrodzie nieożywionej zwanej fizyką lub według Newtonafilozofią przyrody zajmuje się badaniem ruchu jako najprostszego i najczęstszego ze zjawisk (zdarzeń) w przyrodzie.

4 4 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu MAX von LAUE (1879 – 1960) NA POCZĄTKU BYŁA MECHANIKA. MECHANIKA STANOWI PODSTAWĘ DLA KAŻDEJ KONSTRUKCJI TECHNICZNEJ, ZNAJDUJE ZASTOSOWANIA W RÓŻNYCH NAUKACH… (w monografii: HISTORIA FIZYKI)

5 5 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Co daje nam ta mechanika ? Stanowi podstawę dla każdej konstrukcji technicznej, sięga tym samym głęboko w życie codzienne. Znajduje zastosowanie w naukach biologicznych np. jako mechanika ruchów organizmów lub przy procesie słyszenia. Zawiera naukę o elastycznym odkształcaniu się ciał, obejmuje prądy w cieczach i gazach oraz naukę o drganiach sprężystych i falach jakie w ciałach zachodzić mogą

6 6 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu MECHANIKA jest dyscypliną o charakterze podstawowym dla PRZYRODOZNAWSTWA, a jej rozwój jest elementem postępu i nowoczesnego myślenia w naukach PRZYRODNICZYCH i TECHNICZNYCH

7 7 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu W przełomowych okresach rozwoju nauki zawsze daje się zauważyć równoległy a nawet wyprzedzający rozwój MECHANIKI

8 8 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu MECHANIKA STOSOWANA Spośród nauk przyrodniczych, które stanowią fundament wszelkich gałęzi techniki współczesnej, a zwłaszcza przemysłu maszynowego i budowlanego, na pierwszy plan wybija się jedna z najstarszych nauk ścisłych zwana mechaniką. (Polska Encyklopedia Mechaniki, IW SIMP)

9 9 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Mechanika kroczy bez wątpienia na czele tych nauk, które tworzą pomost między wiedzą czystą, dążącą do poznania bez względu na bezpośredni pożytek dla ludzkości, a techniką, tj. umiejętnością zużytkowania materii i sił przyrody dla celów kultury (Wykład marzec1928, Politechnika Warszawska,M.T.Huber)

10 10 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Wykorzystanie praw mechaniki (niepisanych) sięga dalekiej starożytności. Nie wiemy kiedy po raz pierwszy użyto: klina, dźwigni, rolki, równi pochyłej. Kilka tysięcy lat przed naszą erą prowadzono prace budowlane na wielką skalę np. piramidy. Umiejętności dawnych budowniczych świadczą o rozumieniu przez nich podstawowych praw mechaniki.

11 11 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu

12 12 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu

13 13 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Z HISTORII MECHANIKI - ok. 350 r. p.n.e: Arystoteles – pierwsze pisane prace z mechaniki; - ok. 250 r. p.n.e: Archimedes - dźwignia, środek masy ciała, wypór hydrostatyczny; - 1 w. p.n.e – Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć; - II w.n.e. Ptolemeusz – ruch ciał niebieskich; - XII lub XIII w.n.e. Jordan de Nemore, traktat O ciężarach.

14 14 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Leonardo da VINCI (1452 – 1519)

15 15 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu CRACOVIA TOTIUS POLONIAE URBS CELEBERRIMA ATQUE AMPLISSIMA, REGIA ATQUE ACADEMIA INSIGNIS Kraków w całej Polsce miasto najsławniejsze, ozdobione zamkiem królewskim i słynną Akademią Mateusz Merian 1619 r.

16 16 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu

17 17 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Mikołaj KOPERNIK (1473 – 1543) Epokowe dzieło Kopernika De revolutionibus orbium coelestium,które ukazało się w 1543 roku, należące formalnie do astronomii miało zasadnicze znaczenie dla rozwoju idei fizycznych, zwłaszcza dla sformułowania podstaw mechaniki. ( B. Średniawa)

18 18 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Wkład Kopernika w rozwój Mechaniki: - badania ruchów złożonych; - wspólny ruch dwóch wahadeł opisywał zapętlone krzywe (krzywe Lissajoux); - zjawisko precesji; - wprowadzenie ciążenia (grawitacji).

19 19 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Jan BROŻEK (1575-1652) Quare apes hexagona figura favos construant (Dlaczego pszczoły budują plastry o sześciokątnych komórkach) – biomechanika (Rozprawa z roku 1612)

20 20 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Galileo Galilei Rene Descartes Christian Huyghens Robert Hooke

21 21 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Isaac NEWTON (1642 – 1727)

22 22 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Wiek XVIII Leonard EULER Jean dALEMBERT Joseph LAGRANGE

23 23 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Wiek XIX Gaspard CORIOLIS William HAMILTON Heinrich HERTZ

24 24 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Max PLANCK, Erwin SCHÖDINGER, Paul DIRAC - mechanika kwantowa Albert EINSTEIN (1879 -1955) Szczególna teoria względności Ogólna teoria względności

25 25 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu WIEK XIX (druga połowa) i WIEK XX Rozwój nauk fizycznych i matematycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Lwowskiej, Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Politechnice Warszawskiej

26 26 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu

27 27 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Prof. Stanisław Zaremba (1863-1942) Prof. Władysław Natanson (1864-1937) Prof.Tadeusz Ważewski (1896-1972)

28 28 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Maksymilian Tytus HUBER (1872-1950)

29 29 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Wacław OLSZAK (1902–1980) TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI TEORIA PLASTYCZNOŚCI Metoda inwersji w teorii ciał plastycznych niejednorodnych REOLOGIA MECHANIKA GRUNTÓW TEORIA ŻELBETU I KONSTRUKCJI SPRĘŻONYCH

30 30 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Stefan ZIEMBA (1907–1994)

31 31 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Władysław BOGUSZ (1916–1975)

32 32 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Witold BUDRYK Antoni SAŁUSTOWICZ Jerzy LITWINISZYN

33 33 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Roman CIESIELSKI (1924–2004)

34 34 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Michał ŻYCZKOWSKI (1930–2006)

35 35 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Wzajemne inspiracje mechaniki i techniki: - mechanika kwantowa, aerodynamika, wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo; - sprzężenie zwrotne między nauką (np. mechaniką ), a techniką: technika samochodowa i lotnicza, budowa maszyn, telekomunikacja itp. podstawy automatyki. Rozwój nauk podstawowych matematyki i mechaniki: analiza funkcjonalna, topologia, przestrzenie topologiczne, teoria procesów stochastycznych. PODSUMOWANIE – wiek XX

36 36 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu WKŁAD UCZONYCH POLSKICH Stefan BANACH (1891-1945) Stanisław MAZUR (1905-1981) Hugo STEINHAUS (1887-1972) Wacław SIERPIŃSKI (1882–1969)

37 37 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Druga połowa XX wieku to przede wszystkim rozwój mechaniki stosowanej: teorii drgań, stateczności ruchu, niesprężystych własności materiałów, badania sprzężeń elektro-magneto-mechanicznych, zastosowania nowych generacji materiałów, w tym kompozytów i materiałów aktywnych. - Roboty i manipulatory - Loty kosmiczne - Informatyka

38 38 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu

39 39 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Początek XXI wieku: Zainteresowania mechaników koncentrują się wokół układów inteligentnych, adaptujących się do warunków pracy: - nowych materiałach (np.kompozyty, gradientowe); - układy mechatroniczne; - nanomechanika.

40 40 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ZOD w Mielcu Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu Mielec 26 września 2009 Wydział Inżynierii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google