Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Dębica w najnowszych publikacjach. Opracowała Danuta Kozłowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Dębica w najnowszych publikacjach. Opracowała Danuta Kozłowska"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Dębica w najnowszych publikacjach. Opracowała Danuta Kozłowska
Fotografie wystawy wykonała Jolanta Jurkowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Dębicy

2 Serdeczne podziękowania za przekazanie Bibliotece nowych publikacji
Władzom Gminy Dębica – a szczególnie : Wójtowi Gminy Dębica - Panu Stanisławowi Rokoszowi Dyrektorowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dębicy – Panu Zdzisławowi Siwuli Sekretarzowi Gminy Dębica – Pani Marii Kurcz składa - kierownik i pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – Filia w Dębicy

3 Aby spopularyzować dorobek Gminy Dębica
Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała w lokalu Biblioteki przy ul. Kościuszki wystawę najnowszych publikacji wydanych przez Urząd Gminy.

4 Oto niektóre z nich : „ Dzieje szkolnictwa w Pustyni „

5 Nazwa miejscowości związana jest –z położeniem osady na skraju dawnej Puszczy Sandomierskiej. Pustynia ma bardzo stary rodowód – istniała już w XI wieku. Przebywał tu krótko biskup Stanisław ze Szczepanowa. Ze źródeł pisanych wiemy, że w cztery wieki później władał nią Stanisław Ligęza herbu Półkozic i Jadwiga, wdowa po Stanisławie Gryficie. W 1536 r. Pustynia była własnością rodziny Trzecieskich, w 1769 – niejakiego Macieja Ciołka, później przeszła w ręce Raczyńskich. Oni to wystawili we wsi dwór w obrębie należących do rodziny dóbr, zwanych “powiatem dębickim Raczyńskim”. Dziś częściowo włączona już do miasta - Pustynia, liczy niewiele ponad 1100 mieszkańców.

6 Szkoła w Pustyni Monografia upamiętnia historię szkoły
w Pustyni od roku Zawiera bogatą dokumentację ( w tym fotograficzną ) dotyczącą nauczycieli i uczniów od początków jej istnienia do czasów współczesnych ).

7 „ Pieśń o naturze – Gmina Dębica”

8 „Pieśń o naturze – Gmina Dębica „
To tytuł albumu o obszarze położonym w granicach administracyjnych Gminy Dębica, który w całości zilustrowany jest fotografiami Dariusza Tyrpina. Tematem przewodnim jest przyroda Pogórza Strzyżowskiego i Ciężkowickiego. Autor – miłośnik i obserwator przyrody stworzył wiele interesujących fotografii przedstawiających m.in.. niebanalne krajobrazy, portrety zwierząt i roślin. Album składa się ze 130 stron wydany został w nakładzie 2000 sztuk.

9 Gmina Dębica w barwach czterech pór roku

10 "Gmina Dębica w barwach czterech pór roku"
Album jest pierwszym tego typu wydawnictwem ukazującym walory turystyczno-przyrodnicze Gminy Dębica. Na 120 stronach wydawnictwa znalazło się ponad 100 fotografii autorstwa Dariusza Tyrpina wykonanych o różnych porach dnia i nocy oraz zdjęcia z lotu ptaka ukazujące piękno przyrody krajobrazu Kotliny Sandomierskiej Pogórza Karpackiego. Album wydano na zlecenie Gminy Dębica

11 Gmina Dębica w barwach czterech pór roku

12 „Zabytki to dobro nie policzone”

13 Opracowaniem informatora objęto
Zabytkowe kapliczki, kościoły, domy, zespoły pałacowo-parkowe, grodziska na terenie 19 sołectw Gminy Dębica.

14 Sanktuarium w Zawadzie

15 Dwór w Pustyni przed remontem

16 „ Oświata w Gminie Dębica”

17 W dziedzinie edukacji W ostatnim czasie wydarzyło się wiele dobrego. Wymierne efekty to : wybudowane nowe szkoły, sale gimnastyczne, bloki żywieniowe, zdecydowana poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych i ich estetyki. Placówki oświatowe na terenie gminy wyposażone są w pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nie ma powodu aby dzieci wiejskie były gorsze w tym zakresie od miejskich, dlatego należy wspierać gminną oświatę .

18 Sport, turystyka i rekreacja w Gminie Dębica

19 Gmina Dębica jest gminą
O różnorodnych walorach krajobrazowych, bogatej historii oraz dużym potencjale turystycznym. Atrakcyjność krajobrazowa, bogata historia oraz dbanie o kultywowanie tradycji przy jednoczesnej innowacyjności, sprawiają , iż ta największa pod względem liczebności gmina na Podkarpaciu, stanowi niezwykle interesujące, w którym każdy może znaleźć coś dla siebie.

20 Zaprzyjaźniona Szkoła w Pustyni

21 1 września 2011 nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Pustyni
W dniu 1 września 2011 r. odbyły się w Zespole Szkół w Pustyni trzy ważne uroczystości. * W tym dniu Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pustyni otrzymała imię Wandy Chotomskiej. * Biblioteka szkolna obchodziła 60 rocznicę założenia * Otwarto nowe przedszkole w Pustyni

22 Uroczysta Msza okolicznościowa

23 Autorka utworów dla dzieci Wanda Chotomska z Dyrektorem Szkoły swojego imienia

24 Przejazd bryczką przez Pustynię

25 Jak to dawniej bywało…

26 Gmina Dębica Jest największą liczebnie gminą wiejską w woj. podkarpackim. Zajmuje obszar 137,6 km 2. Liczba ludności Gminy Dębica przekroczyła w 2005 r 24 tys. Należy tez do najlepiej zarządzanych gmin w Polsce. Położenie, dogodne rozwiązania komunikacyjne, bogata infrastruktura techniczna, duży potencjał ludzki i przemysłowy, stwarzają ogromne szanse na dalszy rozwój przemysłu, turystyki a także rolnictwa ekologicznego.

27 Gmina Dębica laureatem:
Gmina Fair Play 2005, Gmina Przyjazna Środowisku 2004 ,2005, Bezpieczna Gmina 2004, Najbardziej Gospodarna Gmina 2003, Nasza Gmina w Europie 2003, NFOŚiGW - 2- krotna nagroda za działania w zakresie gospodarki odpadami.

28 Przez gminę Dębica przebiegają ważne szlaki komunikacyjne:
trasa E 40, magistrala kolejowa Zgorzelec- Medyka. Planowana jest budowa autostrady.

29 Inwestycje Dzięki dużej aktywności samorządu Gminy, Wójta
i mieszkańców zrealizowano szereg inwestycji. Mieszkańcy całej Gminy mają dostęp do sieci gazowej i telefonicznej. 60 % sołectw jest skanalizowanych, a ponad 70 % gospodarstw posiada sieć wodociągową. Priorytetami Gminy jest ekologia i oświata. Działając w tym kierunku jako jedni z nielicznych w kraju rozwiązali problem zagospodarowania odpadów. Wybudowany w Paszczynie nowoczesny kompleks obiektów do sortowania i utylizacji odpadów, obejmuje usługami również 6 ościennych gmin.

30 Nowe Publiczne Przedszkole w Pustyni

31 Oczekiwanie…

32 Przecięcie wstęgi do nowego przedszkola

33 W nowym przedszkolu …z Wandą Chotomską


Pobierz ppt "Gmina Dębica w najnowszych publikacjach. Opracowała Danuta Kozłowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google