Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KATALOG PRODUKTÓW R&J Measurement

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KATALOG PRODUKTÓW R&J Measurement"— Zapis prezentacji:

1 KATALOG PRODUKTÓW R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych KATALOG PRODUKTÓW "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel

2 Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Firma R&J Measurement powstała w 1993 roku i jest producentem urządzeń pomiarowych wysokiej jakości. Zajmujemy się głównie produkcją aparatury pomiarowej i komputerowych systemów pomiarowych do badania i testowania właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich i twardych a także automatyzacją procesów przemysłowych. Wszystkie wyprodukowane i wdrożone przez nas urządzenia pomiarowe charakteryzują się bardzo dużą dokładnością, odpornością na zakłócenia sieciowe i bezawaryjną pracą. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel

3 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Firma R&J Measurement to: 1. Produkcja aparatury pomiarowej i komputerowych systemów pomiarowych Przeznaczona do badań materiałów magnetycznie miękkich Przeznaczona do badań materiałów magnetycznie twardych Przeznaczona do badań metodą nieniszczącą "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel

4 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Firma R&J Measurement to: 2. Produkcja aparatury kontrolnej Oceny jakości lakierów blach elektrotechnicznych Ocena zbieżności i falistości segmentów pakietu rdzenia generatora Rezystywności "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel

5 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Firma R&J Measurement to: 3. Produkcja układów probierczych 4. Produkcja urządzeń do obróbki plastycznej "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel

6 Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Aby zobaczy więcej szczegółów kliknij na odpowiedni link Aparatura pomiarowa i komputerowe systemy pomiarowe Układy probiercze Aparatura kontrolna Urządzenia do obróbki plastycznej "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel

7 MAG-RJJ-6.0 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA DO BADANIA MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH MAG-RJJ-6.0 KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH W POLACH PRZEMIENNYCH "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

8 MAG-RJJ-6.0 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-RJJ-6.0 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich w Polach Przemiennych Pomiary wykonywane są z zachowaniem sinusoidalnego przebiegu pochodnej indukcji magnetycznej. Dopuszczalna odchyłka współczynnika kształtu pochodnej indukcji od sinusoidy w obszarze znormalizowanym nie przekracza 0,1%. Możliwe jest również wykonywanie pomiarów bez wymuszenia kształtowania przebiegu indukcji. Pomiary wykonywane w obszarze znormalizowanym spełniają wymagania norm IEC i EN. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

9 MAG-RJJ-6.0 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-RJJ-6.0 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich w Polach Przemiennych Natężenie pola magnetycznego (dla aparatu Epsteina 25cm 50/60 Hz) (0,1÷15 000A/m) z dokładnością nastawy ≤ 0,3 % Magnetyzacja (0,005÷2,5T) z dokładnością nastawy ≤ 0,1 % Częstotliwość (1÷10 000Hz) z dokładnością nastawy ≤ 0,1 % "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

10 MAG-RJJ-6.0 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-RJJ-6.0 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich w Polach Przemiennych Pomiary mogą być realizowane na próbkach w postaci aparatów probierczych takich jak: aparat Epsteina 25 cm, 0,5 kg aparat Epsteina 25 cm, 1,0 kg Single Sheet Tester (500 x 500) mm jarzmo JM280 jarzmo JM100 "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

11 MAG-RJJ-6.0 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-RJJ-6.0 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich w Polach Przemiennych Wszystkie uzyskane wyniki są przedstawiane w postaci tabelarycznej i graficznej na ekranie monitora i mogą być eksponowane za pomocą drukarki lub plotera wraz z pełnym opisem parametrów badanego obiektu. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

12 MAG-RJJ-6.0 TMAG-RJJ-3.1 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA DO BADANIA MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH MAG-RJJ-6.0 KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH W POLACH PRZEMIENNYCH TMAG-RJJ-3.1 PRZENOŚNY KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH NA POJEDYNCZYCH PASKACH BLACH "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

13 TMAG-RJJ-3.1 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych TMAG-RJJ-3.1 Przenośny Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich na Pojedynczych Paskach Blach Pomiary wykonywane są z zachowaniem sinusoidalnego przebiegu pochodnej indukcji magnetycznej. Dopuszczalna odchyłka współczynnika kształtu pochodnej indukcji od sinusoidy w obszarze znormalizowanym nie przekracza 0,1%. Możliwe jest również wykonywanie pomiarów bez wymuszenia kształtowania przebiegu indukcji. Jest on więc szczególnie cenny jako podstawowe wyposażenie laboratoriów firm zajmujących się technologią, produkcją jak i wykorzystaniem blach elektrotechnicznych. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

14 TMAG-RJJ-3.1 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych TMAG-RJJ-3.1 Przenośny Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich na Pojedynczych Paskach Blach Natężenie pola magnetycznego (dla aparatu Epsteina 25cm 50/60 Hz) (5÷12 000A/m) z dokładnością nastawy ≤ 0,3 % Magnetyzacja (0,15÷2,0T) z dokładnością nastawy ≤ 0,1 % Częstotliwość (1÷4 000Hz) z dokładnością nastawy ≤ 0,1 % "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

15 TMAG-RJJ-3.1 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych TMAG-RJJ-3.1 Przenośny Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich na Pojedynczych Paskach Blach Pomiary mogą być realizowane na próbkach w postaci aparatów probierczych takich jak: aparat Epsteina 25 cm, 0,5 kg aparat Epsteina 25 cm, 1,0 kg jarzmo JM280 jarzmo JM100 jarzmo JM55 "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

16 TMAG-RJJ-3.1 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych TMAG-RJJ-3.1 Przenośny Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich na Pojedynczych Paskach Blach Wszystkie uzyskane wyniki są przedstawiane w postaci tabelarycznej i graficznej na ekranie monitora i mogą być eksponowane za pomocą drukarki lub plotera. Wszystkie wyniki pomiarów są umieszczane na twardym dysku co zapewnia pełną ich archiwizację. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

17 MAG-RJJ-6.0 TMAG-RJJ-3.1 MAG-TD200 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA DO BADANIA MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH MAG-RJJ-6.0 KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH W POLACH PRZEMIENNYCH TMAG-RJJ-3.1 PRZENOŚNY KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH NA POJEDYNCZYCH PASKACH BLACH MAG-TD200 KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA DYNAMICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE MIĘKKICH W POLACH PRZEMIENNYCH I WIRUJĄCYCH "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

18 MAG-TD200 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-TD200 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich w Polach Przemiennych i Wirujących Proces pomiarowy wraz z procedurą kalibracji torów pomiarowych jest w pełni zautomatyzowany. Pomiary wykonywane są z zachowaniem sinusoidalnego przebiegu pochodnej indukcji magnetycznej. Dopuszczalna odchyłka współczynnika kształtu pochodnej indukcji od sinusoidy dla pól przemiennych nie przekracza 0,1%, a dla pól rotacyjnych nie przekracza 0,5%. Pomiary wykonywane w obszarze znormalizowanym spełniają wymagania norm IEC i EN. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

19 MAG-TD200 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-TD200 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich w Polach Przemiennych i Wirujących dla pól przemiennych: Natężenie pola magnetycznego (dla aparatu Epsteina 25cm 50/60 Hz) (0,1÷15 000A/m) z dokładnością nastawy ≤ 0,3 % Magnetyzacja (0,005÷2,5T) z dokładnością nastawy ≤ 0.1 % Częstotliwość (1÷2 000Hz) z dokładnością nastawy ≤ 0,1 % "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

20 przy dowolnej eliptyczności pola magnesującego :
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-TD200 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich w Polach Przemiennych i Wirujących dla pól wirujących, przy dowolnej eliptyczności pola magnesującego : Magnetyzacja (0,005÷1,6T) z dokładnością nastawy ≤ 0,1 % Częstotliwość (1÷800Hz) z dokładnością nastawy ≤ 0,1 % "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

21 MAG-TD200 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-TD200 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich w Polach Przemiennych i Wirujących Pomiary mogą być realizowane na próbkach w postaci aparatów probierczych takich jak: aparat Epsteina 25 cm, 0,5 kg aparat Epsteina 25 cm, 1,0 kg jarzmo JM280 jarzmo JM100 jarzmo JM55 jarzmo JM50 jarzmo JM-XY jarzmo JM-XY10 próbka toroidalna "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

22 MAG-TD200 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-TD200 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich w Polach Przemiennych i Wirujących Wszystkie uzyskane wyniki są przedstawiane w postaci tabelarycznej i graficznej na ekranie monitora i mogą być eksponowane za pomocą drukarki wraz z pełnym opisem parametrów badanego obiektu. System zapewnia również możliwość eksportu wszystkich wyników pomiarów wraz z przebiegami czasowymi wielkości elektrycznych i magnetycznych. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

23 MAG-TD200 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-TD200 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Dynamicznych Właściwości Magnetycznych Materiałów Magnetycznie Miękkich w Polach Przemiennych i Wirujących Wszystkie uzyskane wyniki są przedstawiane w postaci tabelarycznej i graficznej na ekranie monitora i mogą być eksponowane za pomocą drukarki wraz z pełnym opisem parametrów badanego obiektu. System zapewnia również możliwość eksportu wszystkich wyników pomiarów wraz z przebiegami czasowymi wielkości elektrycznych i magnetycznych. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

24 MAG-ST100 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA DO BADANIA MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE TWARDYCH MAG-ST100 KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH KOMPOZYTÓW MAGNETYCZNIE TWARDYCH "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

25 MAG-ST100 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-ST100 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Właściwości Magnetycznych Kompozytów Magnetycznie Twardych System MAG-ST100 spełnia wymagania normy IEC Obsługa oferowanego systemu pomiarowego sprowadza się do zadania z klawiatury komputera warunków pomiaru oraz parametrów głowicy pomiarowej. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

26 MAG-ST100 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-ST100 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Właściwości Magnetycznych Kompozytów Magnetycznie Twardych zakres pomiarowy indukcji (0,005÷3) [T] zakres natężenia pola magnetycznego (-1,6 +1,6)[MA/m] dokładność pomiaru indukcji ,5 [%] dokładność pomiaru natężenia pola magn ,5 [%] rozdzielczość pomiaru strumienia magn ,8 [µWb] dryf pomiaru strumienia magnetycznego ≤1 [µWb] zakres pomiaru strumienia magnetycznego 0÷2,5 [Wb] "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

27 MAG-ST100 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MAG-ST100 Komputerowy System Pomiarowy do Badania Właściwości Magnetycznych Kompozytów Magnetycznie Twardych Wszystkie uzyskane wyniki są przedstawiane w postaci tabelarycznej i graficznej na ekranie monitora i mogą być eksponowane za pomocą drukarki wraz z pełnym opisem parametrów badanego obiektu. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

28 MAG-ST100 WB-10 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA DO BADANIA MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE TWARDYCH MAG-ST100 KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH KOMPOZYTÓW MAGNETYCZNIE TWARDYCH WB-10 STRUMIENIOMIERZ "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

29 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych WB-10 Strumieniomierz Strumieniomierz WB10 jest przyrządem do pomiaru zmiany strumienia magnetycznego w pomiarach właściwości magnetycznych materiałów w warunkach quasistatycznych i wolnozmiennych. Może być wykorzystany również do pomiaru wartości innych wielkości elektrycznych związanych ze strumieniem magnetycznym, np. wartość prądu stałego. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

30 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych WB-10 Strumieniomierz rozdzielczość [µWb] 0.8 dryf [µWb/min] ≤ 1,0 zakres [Wb] 0÷2,5 liczba podzakresów [--] 9 rezystancja wejściowa [kΩ ] 10 liczba pomiarów na sekundę [--] 6÷30 interfejs [--] szeregowy zasilanie [V] 230 ± 10% napięcie wejściowe [V] max. 10 "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

31 MAG-ST100 WB-10 SF-2 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA DO BADANIA MATERIAŁÓW MAGNETYCZNIE TWARDYCH MAG-ST100 KOMPUTEROWY SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MAGNETYCZNYCH KOMPOZYTÓW MAGNETYCZNIE TWARDYCH WB-10 STRUMIENIOMIERZ SF-2 ELEKTROMAGNES "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

32 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych SF-2 Elektromagnes Elektromagnes SF2 to układ probierczy służący do wytworzenia odpowiednich wartości stałych pól magnetycznych w szczelinie między biegunami elektromagnesu, gdzie umieszczona jest badana próbka. W elektromagnesie SF2 próbka mocowana jest w głowicy pomiarowej, która wyposażona jest w czujnik hallotronowy do pomiaru pola między biegunami elektromagnesu. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

33 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych SF-2 Elektromagnes zakres indukcji B 0,005÷3 [T] zakres natężenia pola magnetycznego H -1 650 ÷  [kA/m] dokładność pomiaru indukcji B 1,5 [%] dokładność pomiaru natężenia pola magnetycznego H parametry obiektu badanego: średnica D próbki 2,00÷40,00[mm] wysokość próbki 2,00÷50,00[mm] masa próbki 0,001÷2,5[kg] "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

34 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH MP-100 MIKROPROCESOROWY MIERNIK DO POMIARU PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ WZGLĘDNEJ MATERIAŁÓW SŁABO MAGNETYCZNYCH METODĄ NIENISZCZĄCĄ "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

35 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MP-100 Mikroprocesorowy Miernik do Pomiaru Przenikalności Magnetycznej Względnej Materiałów Słabo Magnetycznych Metodą Nieniszczącą Małe wymiary czujnika pozwalają na kontrolę elementów o małych gabarytach i złożonych kształtach jak i ocenę niejednorodności elementów o dużych gabarytach. W wykonaniach specjalnych miernik umożliwia ocenę spawów stali słabo magnetycznych pod względem magnetycznym. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

36 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MP-100 Mikroprocesorowy Miernik do Pomiaru Przenikalności Magnetycznej Względnej Materiałów Słabo Magnetycznych Metodą Nieniszczącą Zakres pomiaru 1,00 ÷ 2,99 Rozdzielczość 0,01 Dokładność pomiaru (pomiar na próbce wzorcowej) ±5 % Możliwość zapamiętania ok wyników dla 30 obiektów (liczba zapamiętanych wyników zależy od indywidualnych życzeń klienta) Możliwość wyboru wersji językowej polski/angielski "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

37 Miernik jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych regulacji.
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MP-100 Mikroprocesorowy Miernik do Pomiaru Przenikalności Magnetycznej Względnej Materiałów Słabo Magnetycznych Metodą Nieniszczącą Miernik jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych regulacji. Istnieje możliwość transmisji danych do komputera przez port szeregowy. Istnieje równie możliwość przeglądania zapamiętanych wyników na wyświetlaczu LCD lub na monitorze po podłączeniu miernika do komputera "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

38 MP-100 MPD-100 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH MP-100 MIKROPROCESOROWY MIERNIK DO POMIARU PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ WZGLĘDNEJ MATERIAŁÓW SŁABO MAGNETYCZNYCH METODĄ NIENISZCZĄCĄ MPD-100 MIKROPROCESOROWY MIERNIK ZAWARTOŚCI FERRYTU METODĄ NIENISZCZĄCĄ "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

39 Mikroprocesorowy Miernik Zawartości Ferrytu Metodą Nieniszczącą
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MPD-100 Mikroprocesorowy Miernik Zawartości Ferrytu Metodą Nieniszczącą Zasada działania przyrządu oparta jest o zależność reluktancji badanego materiału od zawartości ferrytu. Pozwala ona na ciągłą realizację pomiaru podczas przemieszczania czujnika po obiekcie badanym. Zapewnia więc łatwą i szybką ocenę jakości materiału. Małe wymiary czujnika pozwalają na kontrolę elementów o małych gabarytach i złożonych kształtach jak i ocenę niejednorodności elementów o dużych gabarytach. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

40 Mikroprocesorowy Miernik Zawartości Ferrytu Metodą Nieniszczącą
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MPD-100 Mikroprocesorowy Miernik Zawartości Ferrytu Metodą Nieniszczącą Zakres pomiaru zawartości ferrytu 0,00 ÷ 99,9% Rozdzielczość 0,01 Dokładność pomiaru (pomiar na próbce wzorcowej) ±10 % Możliwość zapamiętania ok wyników dla 30 obiektów (liczba zapamiętanych wyników zależy od indywidualnych życzeń klienta) Możliwość wyboru wersji językowej polski/angielski "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

41 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MPD-100 Mikroprocesorowy Miernik Zawartości Ferrytu Metodą Nieniszczącą Miernik jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych regulacji. Istnieje możliwość transmisji danych do komputera przez port szeregowy. Istnieje równie możliwość przeglądania zapamiętanych wyników na wyświetlaczu LCD lub na monitorze po podłączeniu miernika do komputera "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

42 MP-100 MPD-100 MKZ-100 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH MP-100 MIKROPROCESOROWY MIERNIK DO POMIARU PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ WZGLĘDNEJ MATERIAŁÓW SŁABO MAGNETYCZNYCH METODĄ NIENISZCZĄCĄ MPD-100 MIKROPROCESOROWY MIERNIK ZAWARTOŚCI FERRYTU METODĄ NIENISZCZĄCĄ MKZ-100 MIKROPROCESOROWY MIERNIK DO BADANIA ZWARĆ MIĘDZY BLACHAMI ELEKTROTECHNICZNYMI UŁOŻONYMI W STOS "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

43 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MKZ-100 Mikroprocesorowy Miernik do Badania Zwarć Między Blachami Elektrotechnicznymi Ułożonymi w Stos Miernik przeznaczony jest do kontroli zwarć między blachami ułożonymi w stos. MIERNIK MKZ-100 UMOŻLIWIA: »  pomiar prądu i napięcia z dokładnością 0,2% »  przeglądanie zapamiętanych wyników pomiarów »  transmisję wyników pomiarów do komputera przez port szeregowy »  sterowanie pomiarem z obudowy elektrody "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

44 MP-100 MPD-100 MKZ-100 MSM-101 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH MP-100 MIKROPROCESOROWY MIERNIK DO POMIARU PRZENIKALNOŚCI MAGNETYCZNEJ WZGLĘDNEJ MATERIAŁÓW SŁABO MAGNETYCZNYCH METODĄ NIENISZCZĄCĄ MPD-100 MIKROPROCESOROWY MIERNIK ZAWARTOŚCI FERRYTU METODĄ NIENISZCZĄCĄ MKZ-100 MIKROPROCESOROWY MIERNIK DO BADANIA ZWARĆ MIĘDZY BLACHAMI ELEKTROTECHNICZNYMI UŁOŻONYMI W STOS MSM-101 MIKROPROCESOROWY MIERNIK DO BADANIA ZWARĆ MIĘDZY BLACHAMI ELEKTROTECHNICZNYMI UŁOŻONYMI W STOS "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

45 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MSM-101 Strumieniomierz Strumieniomierz MSM-101 jest przyrządem przeznaczonym do pomiaru quasistatycznych zmian skojarzenia strumienia magnetycznego z czujnikiem indukcyjnym powszechnie stosowanym w pomiarach właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie twardych i miękkich. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

46 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych MSM-101 Strumieniomierz Zakres pomiaru 0,1; 0,01; 0,001 Wb/V Rozdzielczość 1·10-1; 1·10-2; 1·10-3 mWb/V Dryf <7·10-6 Wb/min * Dokładność operacji całkowania 0,3% Rezystancja wejściowa 10kW *)po ustabilizowaniu się warunków termicznych przyrządu i precyzyjnym ustawieniu offsetu "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

47 Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Aby zobaczy więcej szczegółów kliknij na odpowiedni link Aparatura pomiarowa i komputerowe systemy pomiarowe Układy probiercze Aparatura kontrolna Urządzenia do obróbki plastycznej "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel

48 TESTER FRANKLINA TF-100 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA KONTROLNE TESTER FRANKLINA TF-100 KOMPUTEROWE URZĄDZENIE DO KONTROLI REZYSTYWNOŚCI LAKIERU "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

49 Komputerowe Urządzenie do Kontroli Rezystywności Lakieru
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych TESTER FRANKLINA TF-100 Komputerowe Urządzenie do Kontroli Rezystywności Lakieru Tester Franklina jest przyrządem pomiarowym przeznaczonym do wyznaczania rezystancji izolacji lakieru oraz jego składników mineralnych na powierzchni blach elektrotechnicznych oraz polakierowanych segmentów generatora według normy ASTM A717/ A717 M - 95. Przyrząd jest w pełni zautomatyzowany, tak w zakresie procedury zadawania ciśnienia i temperatury, pomiaru, obliczeń jak i rejestracji wyników pomiarów. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

50 Komputerowe Urządzenie do Kontroli Rezystywności Lakieru
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych TESTER FRANKLINA TF-100 Komputerowe Urządzenie do Kontroli Rezystywności Lakieru Zakres nastaw ciśnienia (2,0 ÷ 7,0)MPa Niepewność nastaw ciśnienia ±0,5% Zakres nastaw od temperatury otoczenia do 200 °C lub do 392 °F Niepewność nastaw temperatury ±5 °C lub ±2.7 °F Zakres pomiaru prądu 1,1A Niepewność pomiaru prądu ±0,001A "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

51 TESTER FRANKLINA TF-100 PC-100 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA KONTROLNE TESTER FRANKLINA TF-100 KOMPUTEROWE URZĄDZENIE DO KONTROLI REZYSTYWNOŚCI LAKIERU PC-100 SZCZĘKOWY PRZYRZĄD PC-100 DO POMIARU ZBIEŻNOŚCI I FALISTOŚCI SEGMENTÓW PAKIETU RDZENIA GENERATORA "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

52 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych PC-100 Szczękowy Przyrząd do Pomiaru Zbieżności i Falistości Segmentów Pakietu Rdzenia Generatora Urządzenie PC-100 jest przyrządem przeznaczonym do wyznaczania zbieżności i falistości segmentów pakietu rdzenia generatora. Sterowany mikroprocesorem pneumatyczny siłownik dwukierunkowy wraz z elektronicznym przetwornikiem ciśnienia pozwala zadawać określone siły nacisku głowicy pomiarowej na badany obiekt. Głowica pomiarowa składa się z dwóch elektrod o powierzchni przekroju poprzecznego 3,14 cm2. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

53 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych PC-100 Szczękowy Przyrząd do Pomiaru Zbieżności i Falistości Segmentów Pakietu Rdzenia Generatora Siła nacisku nastawiana Zakres siły nacisku (250 ÷ 1750)N Niepewność siły nacisku ±2% zakresu Powierzchnia nacisku S = 3,14 cm2 Zakres pomiaru grubości ≤ 70 mm Rozdzielczość pomiaru grubości ±10µm Niepewność pomiaru grubości "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

54 TESTER FRANKLINA TF-100 PC-100 RM-200 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA KONTROLNE TESTER FRANKLINA TF-100 KOMPUTEROWE URZĄDZENIE DO KONTROLI REZYSTYWNOŚCI LAKIERU PC-100 SZCZĘKOWY PRZYRZĄD PC-100 DO POMIARU ZBIEŻNOŚCI I FALISTOŚCI SEGMENTÓW PAKIETU RDZENIA GENERATORA RM-200 MIERNIK REZYSTYWNOŚCI KOMPOZYTÓW PROSZKOWYCH "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

55 Miernik Rezystywności Kompozytów Proszkowych
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych RM-200 Miernik Rezystywności Kompozytów Proszkowych Zasada działania urządzenia do pomiarów rezystywności materiału polega na określeniu rezystancji mierzonej próbki przez pomiar napięcia na elektrodach przy wymuszeniu przepływu prądu o stałej wartości. Zawarty w urządzeniu mikroprocesorowy sterownik automatycznie przelicza wartości napięcia, prądu oraz wprowadzone wymiary badanej próbki na rezystywność. Pomiar rezystancji wykonywany jest w układzie czteroelektrodowym na próbkach w postaci toroidów (ø60 x ø50 x 5mm) lub prostopadłościanów (6 x 6 x 60÷80mm). "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

56 Miernik Rezystywności Kompozytów Proszkowych
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych RM-200 Miernik Rezystywności Kompozytów Proszkowych Zakres pomiaru rezystywności 0,01 ÷ µΩm Rozdzielczość 0,01µΩm Możliwość zapamiętania ok wyników dla 30 obiektów (liczba zapamiętanych wyników zależy od indywidualnych życzeń klienta) Możliwość transmisji danych do komputera przez port szeregowy Możliwość przeglądania zapamiętanych wyników na wyświetlaczu LCD lub na monitorze po podłączeniu miernika do komputera "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

57 Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Aby zobaczy więcej szczegółów kliknij na odpowiedni link Aparatura pomiarowa i komputerowe systemy pomiarowe Układy probiercze Aparatura kontrolna Urządzenia do obróbki plastycznej "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel

58 APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg)
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych UKŁADY PROBIERCZE APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg) "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

59 Aparat Epsteina 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg)
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Aparat Epsteina 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg) Aparat Epstein'a 25 cm, 0,5 kg wykonany jest zgodnie z normą IEC Wyposażony jest w układ kompensacji strumienia magnetycznego w powietrzu. Aparat Epstein'a 25 cm, 0,5 kg służy do badania dynamicznych właściwości magnetycznych blach elektrotechnicznych według normy IEC Na życzenie klienta wykonywany jest również aparat Epstein'a 25 cm, 1,0 kg "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

60 Aparat Epsteina 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg)
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Aparat Epsteina 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg) natężenie pola magnetycznego 0,1÷15 000* [A/m] polaryzacja 0,005 ÷ 2,5** [T] częstotliwość 15 ÷ 400*** [Hz] masa próbki max. 0,5 kg wymiary próbki długość min. 280 [cm] szerokość max. 30 [cm] * opcjonalnie do A/m w zależności od wymagań ** zależnie od jakości badanego materiału *** na życzenie klienta może być wykonany na inny zakres częstotliwości "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

61 APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg)
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych UKŁADY PROBIERCZE APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg) PRÓBKA TOROIDALNA "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

62 Próbka Toroidalna R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Próbka Toroidalna Próbka toroidalna stanowi specyficzny obwód probierczy, który realizowany jest dla każdego materiału indywidualnie. Wymiary próbki uwarunkowane są parametrami technicznymi systemu pomiarowego. Dla sprawnego i pewnego łączenia z systemem pomiarowym, wykonujemy szereg różnych przystawek. Przystawka do pomiaru właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich umożliwia wykonywanie pomiarów na próbkach toroidalnych, gotowych rdzeniach oraz stojanach. Uzwojenia próbki podłączane jest do specjalnego adaptera zapewniającego: szybką wymianę próbek, pewność połączeń uzwojenia magnesującego i pomiarowego. Wykonywane są również adaptery zapewniające wykonanie badań bez konieczności nawijania uzwojenia magnesującego na próbce. Uzwojenie magnesujące zapinane jest za pomocą szybkozłączki. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

63 APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg)
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych UKŁADY PROBIERCZE APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg) PRÓBKA TOROIDALNA SINGLE SHEET TESTER (500 x 500) mm "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

64 Single Sheet Tester (500 X 500) mm
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Single Sheet Tester (500 X 500) mm Single Sheet Tester (500 x 500) mm wykonywany jest zgodnie z normą IEC Wyposażony jest w układ kompensacji strumienia magnetycznego w powietrzu. Posiada mechaniczny układ podnoszenia górnego jarzma umożliwiający łatwe i szybkie wkładanie i wyjmowanie badanej próbki w postaci arkusza blachy. Single Sheet Tester (500 x 500) mm służy do badania dynamicznych właściwości magnetycznych arkuszy blach elektrotechnicznych według normy IEC "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

65 Single Sheet Tester (500 X 500) mm
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Single Sheet Tester (500 X 500) mm konstrukcja dwujarzmowa, uzwojenie magnesujące i pomiarowe natężenie pola magnetycznego 1÷10 000* [A/m] polaryzacja 0,001÷2,5** [T] częstotliwość pomiarowa 3÷100 [Hz] masa próbki max. 1,5 [kg] wymiary próbki 500 x 500 [mm] * zależnie od możliwości systemu pomiarowego ** zależnie od jakości badanego materiału "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

66 APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg)
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych UKŁADY PROBIERCZE APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg) PRÓBKA TOROIDALNA SINGLE SHEET TESTER (500 x 500) mm SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM280 "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

67 Single Strip Tester Jarzmo JM280
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Single Strip Tester Jarzmo JM280 Jarzmo JM280 służy do pomiaru właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich na pojedynczych paskach blachy elektrotechnicznej o strukturze krystalicznej jak i bezpostaciowej. Jest ono szczególnie cenne do szybkiej kontroli jakości właściwości blach elektrotechnicznych na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

68 Single Strip Tester Jarzmo JM280
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Single Strip Tester Jarzmo JM280 konstrukcja dwujarzmowa z uzwojeniem magnesującym I pomiarowym natężenie pola magnetycznego 1÷ [A/m] polaryzacja 0,001÷2,0* [T] wymiary próbki: długość min. 280 [mm] szerokość max. 30 [mm] grubość max. 2 [mm] * zależnie od jakości badanego materiału "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

69 APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg)
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych UKŁADY PROBIERCZE APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg) PRÓBKA TOROIDALNA SINGLE SHEET TESTER (500 x 500) mm SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM280 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM100 "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

70 Single Strip Tester Jarzmo JM100
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Single Strip Tester Jarzmo JM100 Jarzmo JM100 służy do pomiaru dynamicznych właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich na pojedynczych próbkach blachy elektrotechnicznej o wymiarach (100 x 100) mm. Pozwala ono zbadać niejednorodność właściwości magnetycznych produkowanych blach elektrotechnicznych. Jest szczególnie cenne do szybkiej kontroli jakości właściwości blach elektrotechnicznych na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Jarzmo JM100 umożliwia pomiar anizotropii indukcji i stratności na tej samej próbce blachy elektrotechnicznej. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

71 Single Strip Tester Jarzmo JM100
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Single Strip Tester Jarzmo JM100 konstrukcja dwujarzmowa z uzwojeniem magnesującym i pomiarowym natężenie pola magnetycznego 1÷ [A/m] polaryzacja 0,001÷2,0* [T] wymiary próbki: długość min. 100 [mm] szerokość max. 100 [mm] grubość max. 2 [mm] * zależnie od jakości badanego materiału "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

72 APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg)
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych UKŁADY PROBIERCZE APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg) PRÓBKA TOROIDALNA SINGLE SHEET TESTER (500 x 500) mm SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM280 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM100 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM55 "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

73 Single Strip Tester Jarzmo JM55
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Single Strip Tester Jarzmo JM55 Jarzmo JM55 służy do pomiaru właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich na pojedynczych paskach blachy elektrotechnicznej o strukturze krystalicznej jak i bezpostaciowej. Jest ono szczególnie cenne do szybkiej kontroli jakości właściwości blach elektrotechnicznych na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego oraz do oceny niejednorodności badanego materiału. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

74 Single Strip Tester Jarzmo JM55
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Single Strip Tester Jarzmo JM55 konstrukcja dwujarzmowa z uzwojeniem magnesującym i pomiarowym natężenie pola magnetycznego 1÷ [A/m] polaryzacja 0,001÷2,0* [T] wymiary próbki: długość min. 55 [mm] szerokość max. 30 [mm] grubość max. 2 [mm] * zależnie od jakości badanego materiału "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

75 APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg)
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych UKŁADY PROBIERCZE APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg) PRÓBKA TOROIDALNA SINGLE SHEET TESTER (500 x 500) mm SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM280 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM100 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM55 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM50 "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

76 Single Strip Tester Jarzmo JM50
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Single Strip Tester Jarzmo JM50 Jarzmo JM50 służy do pomiaru właściwości magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich wykonanych z kompozytów proszkowych na próbkach beleczkowych. Pozwala na wyeliminowanie czasochłonnego i kosztownego stosowania próbek toroidalnych. Jest ono szczególnie cenne do szybkiej kontroli jakości właściwości blach elektrotechnicznych na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

77 Single Strip Tester Jarzmo JM50
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Single Strip Tester Jarzmo JM50 konstrukcja dwujarzmowa z uzwojeniem magnesującym i pomiarowym natężenie pola magnetycznego 1÷ [A/m] polaryzacja 0,001÷2,0* [T] wymiary próbki: długość min. 75 [mm] przekrój 6,5 x 6,5 [mm2] długość czynna max. 2 [mm] * zależnie od jakości badanego materiału "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

78 APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg)
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych UKŁADY PROBIERCZE APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg) PRÓBKA TOROIDALNA SINGLE SHEET TESTER (500 x 500) mm SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM280 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM100 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM55 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM50 JARZMO JM-XY "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

79 Jarzmo JM-XY R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Jarzmo JM-XY Jarzmo JM-XY służy do do pomiaru właściwości magnetycznych na próbkach blach elektrotechnicznych, w postaci kwadratu o boku 60÷100 mm lub okręgu o średnicy 60÷85mm, w polach wirujących. Jarzmo JM-XY umożliwiają wykonanie pomiaru dynamicznych właściwości magnetycznych badanego materiału w polach przemiennych i wirujących oraz wyznaczenie anizotropii indukcji i anizotropii stratności dla jednego zamocowania próbki w aparacie probierczym przy wykorzystaniu systemu pomiarowego MAG-TD200 "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

80 Jarzmo JM-XY R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Jarzmo JM-XY konstrukcja czterojarzmowa z uzwojeniem magnesującym natężenie pola magnetycznego 1÷ [A/m] polaryzacja 0,001÷2,5* [T] wymiary próbki: kwadratowa o boku 65÷100 [mm] okrągła o średnicy 60÷85 [mm] * zależnie od jakości badanego materiału "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

81 APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg)
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych UKŁADY PROBIERCZE APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg) PRÓBKA TOROIDALNA SINGLE SHEET TESTER (500 x 500) mm SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM280 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM100 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM55 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM50 JARZMO JM-XY JARZMO JM-XY10 "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

82 Jarzmo JM-XY10 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Jarzmo JM-XY10 Jarzmo JM-XY służy do do pomiaru właściwości magnetycznych na próbkach blach elektrotechnicznych, w postaci kwadratu o boku 80÷100 mm lub okręgu o średnicy 60÷85mm, w polach wirujących. Jarzmo charakteryzuje się: Zwartą konstrukcją Dużą symetrią Małymi rozproszeniami strumienia magnetycznego Pracą w obszarze dużych przenikalności Bardzo łatwym i szybkim demontażem biegunów Małymi wymiarami "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

83 Jarzmo JM-XY10 R&J Measurement
Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Jarzmo JM-XY10 konstrukcja czterojarzmowa z uzwojeniem magnesującym natężenie pola magnetycznego 1÷ [A/m] polaryzacja 0,001÷2,5* [T] wymiary próbki: kwadratowa o boku 80÷100 [mm] okrągła o średnicy 60÷85 [mm] * zależnie od jakości badanego materiału "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

84 APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg)
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych UKŁADY PROBIERCZE APARAT EPSTEINA 25 cm, 0,5 kg (1,0 kg) PRÓBKA TOROIDALNA SINGLE SHEET TESTER (500 x 500) mm SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM280 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM100 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM55 SINGLE STRIP TESTER JARZMO JM50 JARZMO JM-XY JARZMO JM-XY10 KOMPENSATOR STRUMIENIA MAGNETYCZNEGO W POWIETRZU SM-RJJ "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

85 Kompensator Strumienia Magnetycznego w Powietrzu SM-RJJ
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Kompensator Strumienia Magnetycznego w Powietrzu SM-RJJ Zadaniem urządzenia jest kompensacja strumienia magnetycznego w powietrzu dla wyznaczenia polaryzacji badanego materiału magnetycznie miękkiego oraz charakterystyk innych wielkości (strat całkowitych, przenikalności itp.) w funkcji polaryzacji. Kompensator SM-RJJ dopasowywany jest do każdego rodzaju obwodu probierczego i może być wykonany dla układu probierczego według życzeń Zamawiającego. Produkowane przez nas kompensatory są praktycznie niewrażliwe na zewnętrzne zakłócenia pola elektromagnetycznego. "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

86 Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Aby zobaczy więcej szczegółów kliknij na odpowiedni link Aparatura pomiarowa i komputerowe systemy pomiarowe Układy probiercze Aparatura kontrolna Urządzenia do obróbki plastycznej "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel

87 Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych URZĄDZENIA OBRÓBKI PLASTYCZNEJ BD-1.01 NAGRZEWNICA INDUKCUJNA "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

88 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych BD-1.01 Urządzenie przeznaczone jest do nagrzewania prętów ze stali kwasoodpornej do stanu pozwalającego na spęczanie. Możliwe jest również wykonanie nagrzewnicy do grzania dowolnych innych prętów. Charakteryzuje się szczególnie dużą sprawnością energetyczną (większa niż 98%) dzięki odpowiedniej koncentracji pola elektromagnetycznego w strefie grzania wzbudnika jak również automatycznej optymalizacji warunków zasilania obwodu z uwzględnieniem grzanego wsadu przez tzw. układ stabilizacji dobroci obwodu rezonansowego (rozwiązanie chronione patentem). "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

89 R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych BD-1.01 Zasilanie 3 x 400V 50 Hz Moc wg potrzeb Czas nagrzewania (zgodnie z życzeniem Zamawiającego) regulowany Kontrola czasu nagrzewania automatyczna Chłodzenie wodne Sterowanie za pomocą przycisków umieszczonych na wzbudniku wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Powrót

90 Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Aby zobaczy więcej szczegółów kliknij na odpowiedni link Aparatura pomiarowa i komputerowe systemy pomiarowe Układy probiercze Aparatura kontrolna Urządzenia do obróbki plastycznej KONIEC "R&J MEASUREMENT" ZAKŁAD APARATURY ELEKTRONICZNEJ I SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel

91 Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą.
R&J Measurement Zakład Aparatury Elektronicznej i Systemów Komputerowych Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, elektronicznego lub osobistego z naszym biurem. BOROWA, ul. Jaśminowa 2 POLSKA, tel Zapewniamy fachową obsługę oraz konsultację problemów w gronie naszego wyspecjalizowanego zespołu.


Pobierz ppt "KATALOG PRODUKTÓW R&J Measurement"

Podobne prezentacje


Reklamy Google