Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA SZKOŁY na fotografii www.sp2.kwidzyn.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA SZKOŁY na fotografii www.sp2.kwidzyn.pl."— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA SZKOŁY na fotografii

2 Fotografia archiwalna
Widok szkoły przed 1945 r. Fotografia archiwalna

3 fot. ze zbiorów Jadwigi Meller z d. Jarzyńskiej
24.VI.1947 r. Klasa V z wychowawcą Janem Machuttą (absolwenci z 1949 r.) fot. ze zbiorów Jadwigi Meller z d. Jarzyńskiej

4 fot. ze zbioru Danuty Pyki z d. Czechowskiej
1949 r. Klasa II - I komunia św. (absolwenci z 1953 r.) W pierwszym rzędzie pośrodku siedzi katecheta szkoły ojciec Tadeusz Firmowski fot. ze zbioru Danuty Pyki z d. Czechowskiej

5 Lata 40.-50. XX w. Podczas przerwy na dziedzińcu szkolnym
fot. z Kroniki szkolnej

6 Lata 40./50. XX w. Zbiórka makulatury na dziedzińcu szkolnym
fot. z Kroniki szkolnej

7 fot. ze zbioru Lili Ansion
Lata 40./50. XX w.  Wycieczka uczniów SP 2 do Krakowa. Zamek Królewski na Wawelu fot. ze zbioru Lili Ansion

8 1950 r. Zakończenie roku szkolnego. Klasa VII
fot. ze zbiorów Ireny Halagiery z d. Jurkun

9 fot. ze zbioru Danuty Pyki z d. Czechowskiej
1952 r. Klasa VII z wychowawczynią Jadwigą Frank (absolwenci z 1953 r.) fot. ze zbioru Danuty Pyki z d. Czechowskiej

10 Rok szkolny 1952/53 Klasa IV a - wychowawczyni Pani Izabela Czerwień
fot. ze zbiorów Ireny Halagiery z d. Jurkun

11 1958 r. Klasa I b. Zakończenie roku szkolnego
fot. ze zbioru Krystyny Freinagel z domu Truchan

12 Rok szkolny 1958/59 Klasa III a fot. ze zbiorów Grażyny Łach

13 Rok szkolny 1958/59 Klasa VI b z wychowawczynią Janiną Golą
fot. ze zbiorów Barbary Modliszewskiej

14 1959 r. Występ konkursowy uczniów kl. II b
fot. ze zbioru Krystyny Freinagel z d. Truchan

15 Czerwiec 1959 r. Dziewczęta z klasy VI b - lekcja wf
fot. ze zbiorów Barbary Modliszewskiej

16 Czerwiec 1959 r. Dziewczęta z klasy VI b - lekcja wf
fot. ze zbiorów Barbary Modliszewskiej

17 Rok szkolny 1958/59 r. Drużyna piłki ręcznej
fot. ze zbioru Ryszarda Wolińskiego

18 Czerwiec 1960 r. Klasa VIII b - zakończenie roku szkolnego
fot. ze zbioru Danuty Maścidło z d. Nawrockiej

19 fot. ze zbioru Krystyny Łukasiak
Około 1960 r.  Nauczyciele SP 2 fot. ze zbioru Krystyny Łukasiak

20 1961 r. Klasa III b z wychowawczynią Reginą Staszak
fot. ze zbioru Reginy Staszak

21 1961 r. Klasa VII a z wychowawcą Janem Kernerem
fot. ze zbioru Reginy Staszak

22 1961 r. Klasa VII b z wychowawczynią Ireną Jurkun
fot. ze zbioru Reginy Staszak

23 1962 r. Wycieczka klasy V b do Gdyni
fot. ze zbioru Krystyny Freinagel z domu Truchan

24  1962 r.  Klasa IV b fot. ze zbioru Reginy Staszak

25 Rok szkolny 1964/65 Klasa V a z wychowawczynią Bronisławą Gąsiorowską
fot. archiwum szkolne

26 1964 r. Klasa VII b - zakończenie szkoły
fot. ze zbioru Krystyny Freinagel z domu Truchan)

27  1965 r.  Zakończenie roku szkolnego - klasa VII b (wychowawczyni Janina Gola)
fot. ze zbiorów Grażyny Łach

28 1967 r. Klasa I a z wychowawczynią Katarzyną Napolską
Fot. ze zbioru Jolanty Muchowskiej

29 fot. ze zbioru Wiesława Gołeckiego
 1969 r.  Klasa VII a fot. ze zbioru Wiesława Gołeckiego

30 Ok. 1970 r. Wycieczka do Warszawy nauczycieli SP2
fot. ze zbioru Haliny Sobeckiej

31 fot. ze zbioru Jolanty Muchowskiej
 1971 r. Klasa IV a fot. ze zbioru Jolanty Muchowskiej

32 1972 r. Bal karnawałowy klasy IV a
fot. archiwum szkoły

33 1972 r. Klasa VI a z wychowawczynią Eugenią Lipień
fot. ze zbioru Reginy Staszak

34 1972 r. Klasa VIII c z wychowawczynią Walentyną Maciąg
fot. archiwum szkoły

35 fot. ze zbioru Reginy Staszak
 1973 r. Klasa VIII b fot. ze zbioru Reginy Staszak

36 1974 r. Klasa I b z wychowawczynią Ireną Sołtysiak
fot. ze zbioru Lidii Dyksy

37 1974 r. Samorząd szkolny i klasowy pod opieką Ireny Kwidzińskiej
fot. archiwum szkoły

38 1974 r. Zespół wokalny pod kierownictwem Eugeniusza Brzozowskiego
fot. archiwum szkoły

39 1974 r. Zakończenie roku szkolnego w dawnej siłowni obok szkoły
fot. ze zbioru Reginy Staszak

40   r. Chór szkolny fot. archiwum szkoły

41 maj 1975 r. Prace ziemne przed szkołą od strony boiska
fot. ze zbiorów Bronisławy Gąsiorowskiej

42 1975 r. Pracownicy kolonii letniej
fot. ze zbiorów Bronisławy Gąsiorowskiej

43 wrzesień 1975 r. Rozpoczęcie roku szkolnego
fot. ze zbiorów Bronisławy Gąsiorowskiej

44 1975 r. Inauguracja roku szkolnego - kl. I b
fot. ze zbioru Bogusława Pawluczuka

45 1975 r. Wieczornica poświęcona Mikołajowi Kopernikowi
fot. ze zbioru Jadwigi Rozalskiej z d. Majda

46 1976 r. Zabawa karnawałowa zorganizowana dla dzieci pracowników szkoły
fot. ze zbioru Ireny Kwidzińskiej

47 Wrzesień 1976 r. Klasa I a z wychowawczynią Haliną Sobecką
fot. ze zbioru Haliny Sobeckiej

48 fot. ze zbioru Bronisławy Gąsiorowskiej
Akt nadania imienia   7 września 1976 r. Uroczystość nadania szkole imienia majora Henryka Sucharskiego fot. ze zbioru Bronisławy Gąsiorowskiej

49 fot. ze zbioru Bronisławy Gąsiorowskiej
  7 września 1976 r. Występ chóru szkolnego pod kierunkiem Haliny Sobeckiej (stoi odwrócona) podczas uroczystości nadania szkole imienia fot. ze zbioru Bronisławy Gąsiorowskiej

50 14 października 1976 r. Dzień Nauczyciela
fot. ze zbioru Ireny Kwidzińskiej

51 1977 r. Ślubowanie klas pierwszych. Klasa I b.
fot. ze zbioru Roberta Pokorniewskiego

52 fot. ze zbioru Reginy Staszak
  1977 r. Wycieczka do Poznania klas VIII a (wychowawczyni Irena Kwidzińska) i VIII b (wychowawczyni Regina Staszak) fot. ze zbioru Reginy Staszak

53 1978 r. Rada Pedagogiczna w czasie pożegnania p
 1978 r. Rada Pedagogiczna w czasie pożegnania p. dyrektor Bronisławy Gąsiorowskiej fot. archiwum szkolne

54 fot. ze zbioru Haliny Frelek
 1978 r. Klasa VIII a fot. ze zbioru Haliny Frelek

55 1.05.1979 r. Pochód pierwszomajowy - ul. Grudziądzka
fot. archiwum szkolne

56 fot. ze zbioru Haliny Sobeckiej
 17.IX.1979 r. Święto szkoły, wręczenie sztandaru szczepowi harcerskiemu. Chór Szkolny pod kierunkiem p. Haliny Sobeckiej fot. ze zbioru Haliny Sobeckiej

57 fot. ze zbioru Barbary Modliszewskiej
 1979 r. O lewej siedzą nauczycielki: Barbara Modliszewska, Jadwiga Mokwa, Helena Osyf fot. ze zbioru Barbary Modliszewskiej

58 1980 r. Wycieczka do Warszawy kl. VII b
fot. ze zbioru Barbary Modliszewskiej

59 14 października 1980 r. Dzień Nauczyciela
fot. ze zbioru Ireny Kwidzińskiej

60  1981 r. Klasa II b fot. archiwum szkolne

61 1981 r. Klasa II b. Zabawa karnawałowa
fot. archiwum szkolne

62 fot. ze zbioru Beaty Bator z domu Pokorniewska
 1982 r. Klasa II d (absolwenci z 1988 r. - kl. VIII c) z wychowawczynią Ewą Adamczyk fot. ze zbioru Beaty Bator z domu Pokorniewska

63 1982 r. Klasa VI b z wychowawczynią Reginą Staszak
fot. ze zbioru Reginy Staszak

64 fot. ze zbioru Elżbiety Laurentowicz
 1982 r. Klasa VII a (absolwenci z 1983 r.) z wychowawczynią Elżbietą Laurentowicz fot. ze zbioru Elżbiety Laurentowicz

65 1982 r. Klasa VIII b z wychowawczynią Alicją Połeć
fot. archiwum szkolne

66 1983 r. Klasa VIII c z wychowawczynią Barbarą Modliszewską
fot. ze zbioru Barbary Modliszewskiej

67 fot. ze zbioru Haliny Frelek
 1983 r. Klasa VII a fot. ze zbioru Haliny Frelek

68 9.06.1983 r. Zakończenie klas ósmych
fot. ze zbioru Bogusława Pawluczuka

69 9.06.1983 r. Klasa VIII a - zakończenie szkoły
fot. ze zbioru Bogusława Pawluczuka

70 9.06.1983 r. Zakończenie klas VIII. Nauczyciele i rodzice
fot. ze zbioru Bogusława Pawluczuka

71  1983 r. Klasa VIII b fot. archiwum szkolne

72 Rok szkolny 1984/85 Klasa IV a z wychowawczynią Barbarą Modliszewską
fot. ze zbioru Barbary Modliszewskiej

73 1984 r. Orkiestra szkolna pod kierownictwem Jerzego Fanslaua
fot. ze zbioru Elżbiety Klawoń

74 Ok.. 1985 r. Drużyna piłki ręcznej z trenerem Markiem Woronowiczem
fot. ze zbioru Marka Woronowicza

75 Maj 1987 r. Wycieczka do Malborka klasy I a
fot. ze zbioru Haliny Gorki

76  1987 r. Pracownicy szkoły fot. archiwum szkolne

77 1988 r. Klasa VIII c podczas wycieczki do Warszawy
fot. archiwum szkolne

78  1988 r. Klasa VIII a fot. archiwum szkolne

79  1989 r. Żakinada fot. archiwum szkolne

80 fot. ze zbioru Haliny Frelek
 1989 r. Klasa VIII c fot. ze zbioru Haliny Frelek

81 1992 r. Zespół Muzyki Dawnej „Flauto Dolce”.
fot. archiwum szkoły

82 1993 r. Spotkanie (po 9 latach) klasy VIII c - absolwenci z 1984 r.
fot. ze zbioru Barbary Modliszewskiej

83 fot. ze zbioru Barbary Fornal
 1993 r. Klasa VIII a fot. ze zbioru Barbary Fornal

84 Czerwiec 2000 r. Pierwszy festyn szkolny
fot. archiwum szkolne

85 Czerwiec 2002 r. Festyn szkolny fot. ze zbiorów Barbary Fornal

86  30 kwietnia 2004  r. Uroczyste uruchomienie „Zegara Europejskiego” po renowacji
fot. archiwum szkolne

87 11 czerwca 2004 r. Praga. Wizyta nauczycieli SP 2 w czeskiej szkole
fot. archiwum szkolne

88 14 października 2004 r. Belfroteka
fot. archiwum szkolne

89 KIEROWNICY I DYREKTORZY SP2 Bronisława Gąsiorowska 1969-1979
Michał Czerwień Izabela Czerwień Bronisława Gąsiorowska Hanna Gutkowska Irena Kutowska Czesława Obuchowska Jerzy Pawluczuk od 2002

90 za obejrzenie wystawy i prezentacji
DZIĘKUJEMY za obejrzenie wystawy i prezentacji Więcej informacji na temat historii naszej szkoły znajdziecie Państwo na stronie internetowej:


Pobierz ppt "HISTORIA SZKOŁY na fotografii www.sp2.kwidzyn.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google