Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Philip G. Zimbardo Psychologia i życie Rozdział II – Badania psychologiczne Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Philip G. Zimbardo Psychologia i życie Rozdział II – Badania psychologiczne Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002."— Zapis prezentacji:

1 Philip G. Zimbardo Psychologia i życie Rozdział II – Badania psychologiczne Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

2 II. Badania psychologiczne 1. 1.Kontekst odkrywania 2. 2.Kontekst uzasadniania 3. 3.Metody badań psychologicznych 4. 4.Problemy etyczne w badaniach na ludziach i zwierzętach Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

3 Kontekstodkrywania Kontekst odkrywania Tendencyjność w badaniach Teorie, hipotezy i paradygmaty Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

4 Tendencyjność w badaniach 1a Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

5 Tendencyjność w badaniach 1b Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

6 Tendencyjność w badaniach 2 Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

7 Kontekstuzasadniania Kontekst uzasadniania Metoda naukowa Postawy i wartości naukowe Ochrona obiektywizmu Sposoby osiągnięcia trafności i rzetelności Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

8 Metodybadańpsychologicznych Metody badań psychologicznych Pomiar psychologiczny Metody korelacyjne Metody eksperymentalne Analiza statystyczna danych Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

9 Typypomiarupsychologicznego Typy pomiaru psychologicznego Philip Zimbardo, Psychologia i życie Typ miaryPrzedmiot pomiaru Główna zaletaNajważniejsze ograniczenie SamoopisowaWypowiedzi pisemne lub ustne Najlepszy sposób docierania do opinii publicznej Tendencyjność Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

10 Typy pomiaru psychologicznego Philip Zimbardo, Psychologia i życie Typ miaryPrzedmiot pomiaru Główna zaletaNajważniejsze ograniczenie BehawioralnaZewnętrzne działania oraz obserwowalne reakcje Możliwość wykorzystania coraz lepszych urządzeń rejestrujących (np. ultraszybkiej fotografii) Pomiar wymagający często naturalnych warunków (np. długich okresów czasu dla prześledzenia rozwoju jakiejś funkcji) Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

11 Typy pomiaru psychologicznego Philip Zimbardo, Psychologia i życie Typ miaryPrzedmiot pomiaru Główna zaletaNajważniejsze ograniczenie FizjologicznaNiewidoczne reakcje narządów wewnętrznych (np. mózgu) Uwidocznienie wzorców czynności bioelektrycznej pojedynczych komórek lub ich zespołów Inwazyjność Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

12 Schemat A–B–A Philip Zimbardo, Psychologia i życie Początkowy poziom podstawowy Oddziaływanie eksperymentalne Końcowy poziom podstawowy Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

13 Schemat A–B–A Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

14 Plan eksperymentu – etap 1 Philip Zimbardo, Psychologia i życie Populacja Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

15 Plan eksperymentu – etap 2 Philip Zimbardo, Psychologia i życie Próbka Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

16 Plan eksperymentu – etap 3 Philip Zimbardo, Psychologia i życie Pretest Losowe przydzielenie do grup Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

17 Plan eksperymentu – etap 4 Philip Zimbardo, Psychologia i życie Grupa eksperymentalna 1 Grupa kontrolna Grupa eksperymentalna 2 Copywrite © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

18 Plan eksperymentu – etap 5 Philip Zimbardo, Psychologia i życie Posttest Losowe przydzielenie do grup Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

19 Plan eksperymentu Philip Zimbardo, Psychologia i życie Populacja Próbka Grupa eksperymentalna 1 Grupa eksperymentalna 2 Grupa kontrolna Pretest Zmienne niezależne Zmienne zależne Losowe przydzielanie do grup Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002 Posttest

20 Plan eksperymentu – rys. 2.5 Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

21 Problemy etyczne w badaniach Philip Zimbardo, Psychologia i życie Zgoda po otrzymaniu informacji Ocena ryzyka i korzyści Celowe wprowadzanie w błąd Postępowanie wyjaśniające Problemy w badaniach przeprowadzanych na zwierzętach: nauka, etyka, polityka Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

22 Jak stać się rozważnym konsumentem badań naukowych? Philip Zimbardo, Psychologia i życie Dziennikarstwo pozornie naukowe Śmiech jako przyczyna zdrowia Lista reguł krytycznego myślenia dla konsumentów wiedzy naukowej Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

23 Lektury uzupełniające Brzeziński J. (2003) Metodologia badań psychologicznych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Brzeziński J. (2000) Poznanie naukowe – poznanie psychologiczne. Podstawowe modele badawcze: eksperymentalny i korelacyjny. Problemy etyczne badań naukowych i diagnostycznych. W: Psychologia – podręcznik akademicki, J. Strelau (red.), T 1. (s. 335–387 i 523–537), Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Ferguson G. A., Takane Y. (1999) Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002


Pobierz ppt "Philip G. Zimbardo Psychologia i życie Rozdział II – Badania psychologiczne Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002."

Podobne prezentacje


Reklamy Google