Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Białko CD9 jako czynnik niezbędny dla procesu zapłodnienia Requirement of CD9 on the Egg Plasma Membrane for Fertilisation. Kenji Miyado i wsp., Science,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Białko CD9 jako czynnik niezbędny dla procesu zapłodnienia Requirement of CD9 on the Egg Plasma Membrane for Fertilisation. Kenji Miyado i wsp., Science,"— Zapis prezentacji:

1

2 Białko CD9 jako czynnik niezbędny dla procesu zapłodnienia Requirement of CD9 on the Egg Plasma Membrane for Fertilisation. Kenji Miyado i wsp., Science, 14.01.2000

3 CD9: integralne, transbłonowe białko występujące m.in. w błonie plazmatycznej oocytu i plemnika należy do rodziny białek TM4 (tetraspan-membrane proteins) adhezja komórek ruchliwość metastaza komórek nowotworowych

4 Rys.2 Model roli białka CD9 w oddziaływaniu z integryną α6β1 lub α3β1 ( wg Chena i wsp. 1999).

5 Dysrupcja genu CD9 : Rys3. Obraz cytometrii przepływowej dla komórek szpiku kostnego z zastosowaniem przeciwciał anty-CD9 Myszy CD9 -/- prawidłowy rozwój płodowy prawidłowy wzrost i dojrzewanie brak wpływu białka CD9 na adhezję lub wzrost komórek

6 Rys4. Płodność myszy CD9 +/+, CD9 +/-, CD9 -/- (w nawiasach: liczby kopulujących par) Wnioski: samice CD9 -/- są bezpłodne samce CD9 -/- wykazują normalną płodność, jeżeli są kojarzone z samicami o dzikim fenotypie

7 Samice CD9 -/- : brak morfologicznych nieprawidłowości w budowie jajników obecne wszystkie stadia wzrostu i dojrzewania oocytu prawidłowo wykształcone po owulacji ciałko żółte owulacja u samic pobudzonych hormonalnie przebiega prawidłowo (liczby owulowanych przez mysz oocytów: CD9-/- 19±1,9; CD9+/+ 22 ±3,0) pierwsze ciałko kierunkowe obserwowane u 97% oocytów CD9 -/- (13h po podaniu hCG; patrz zdjęcie) oocyty zatrzymane w metafazie II

8 Zapłodnienie in vitro Oocyty CD9 -/- Oocyty CD9 +/+ 6h inseminacji z plemnikami CD9 +/+ Penetracja osłonki przejrzystej przez plemniki brak fuzji z plemnikiem (96%) utworzenie przedjądrzy nie zachodzi brak bloku przeciw polispermii, gromadzenie plemników pod osłonką przejrzystą (powyżej 5 plemników 65% przypadków) Penetracja osłonki przejrzystej przez plemniki 57% fuzja z plemnikiem utworzenie przedjądrzy wyrzucenie ziaren korowych, blok przeciwko polispermii na poziomie osłonki przejrzystej

9 Całkowita liczba oocytów (%) Brak zapłodnienia (%) Zapłodnienie Zdegenerowało (%) Penetracja osłonki przejrzystej (%) Przedjądrza (%) CD9+/+179 (100)69 (39)0 (0)102 (57)8 (4) CD9-/-154 (100)40 (26)100 (65)1 (0.6)13 (8) CD9+/+CD9-/- Rys6. Oocyty biorące udział w doświadczeniu badającym przebieg zapłodnienia in vitro, osłonki nie naruszone (13-15h po podaniu hCG) Tab1. Zestawienie otrzymanych danych z powyższego doświadczenia

10 Czas po zaplemni eniu (h) Całkowia liczba oocytów Liczba plemników po fuzji z oocytem (%)Liczba plemników/ oocyt 01234 CD9+/+15323851901,68 CD9-/-1569640000,04 CD9+/+62601162442,19 CD9-/-61979210000,21 CD9+/+ CD9-/- Rys7. Oocyty biorące udział w doświadczeniu badającym przebieg zapłodnienia in vitro, zdjęte osłonki przejrzyste Tab2. Zestawienie otrzymanych danych z powyższego doświadczenia

11 RysA. Obraz elektroforezy ilustrujący ekspresję białka CD9 RysB. Lokalizacja CD9 na powierzchni błony oocytu (met. immunofluoresc.)

12 Oocyty CD9-/- obniżona ilość zapłodnień in vitro zdrowe potomstwo samic CD-/- in vivo CD9 jest istotne dla interakcji plemnik-komórka jajowa NIE WPŁYWA NA PÓŹNIEJSZY ROZWÓJ ZYGOTY

13 Tab1. Rozwój oocytów CD9 -/- po bezpośrednim wstrzyknięciu plemnika (wild type) do cytoplazmy

14 Rys10. Wpływ przeciwciał anty-CD9 (mAb) na proces zapłodnienia in vitro (oocyty z osłonką przejrzystą) Anti-CD9 mAb (immunoblot) hamuje proces zapłodnienia in vitro w oocytach CD9 +/+ nie blokuje wiązania plemnika do powierzchni błony oocytu (duża ilość plemników w przestrzeni prewitalnej)

15 Rys10. Wpływ przeciwciał anty-CD9 (mAb) na proces zapłodnienia in vitro (oocyty z osłonką przejrzystą) Anti-CD9 mAb (immunoblot) hamuje proces zapłodnienia in vitro w oocytach CD9 +/+ nie blokuje wiązania plemnika do powierzchni błony oocytu (duża ilość plemników w przestrzeni prewitalnej) CD9 wpływa na fuzję z plemnikiem, lecz nie na proces jego wiązania

16 Rys. Model roli białka CD9 w oddziaływaniach pomiędzy fertiliną i integryną α6β1 ( wg Chena i wsp. 1999). integryna α6β1 jest receptorem dla plemnika (wiązanie się z fertyliną) przekazanie sygnału od integryny α6β1 na CD9 inicjacja i aktywacja fuzji gamet

17 Podsumowanie CD9 ma zasadnicze znaczenie w procesie zapłodnienia CD9 wpływa na fuzję z plemnikiem, lecz nie na proces jego wiązania integryna α6β1 jest receptorem dla plemnika (wiązanie się z fertyliną) przekazanie sygnału od integryny α6β1 na CD9 inicjacja i aktywacja fuzji gamet

18 THE END


Pobierz ppt "Białko CD9 jako czynnik niezbędny dla procesu zapłodnienia Requirement of CD9 on the Egg Plasma Membrane for Fertilisation. Kenji Miyado i wsp., Science,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google