Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywne zarządzanie projektami na skalę przedsiębiorstwa (EPM – Enterprise Project Management)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywne zarządzanie projektami na skalę przedsiębiorstwa (EPM – Enterprise Project Management)"— Zapis prezentacji:

1 Efektywne zarządzanie projektami na skalę przedsiębiorstwa (EPM – Enterprise Project Management)

2 2 Agenda Zarządzanie projektami. Case Study - opis problemu Przegląd rozwiązania – Enterprise Project Management (EPM) Prezentacja funkcjonalności Scenariusze zastosowań Korzyści Podsumowanie

3 3 Problemy – Case Study * Achieve Healthcare Technologies –Dostawca systemów informacji –180 pracowników Potrzeby: –Integracja i automatyzacja prowadzenia projektów –Lepszy wgląd w informacje o projekcie ulepszona współpraca –Łatwa identyfikacja źródeł przychodów i kosztów –Ułatwienie aktualizacje harmonogramu –Ułatwienie planowanie Wdrożone rozwiązanie –Microsoft Office Enterprise Project Management Solution –Microsoft Office Project 2003 –Microsoft Office Project Server 2003 –Microsoft Office Project Web Access Korzyści: –Pełna integracja wszystkich prowadzonych projektów, automatyzacja wykonywanych czynności –Lepszy wgląd w informacje o projektach i wymiana informacji pomiędzy projektami –ulepszona współpraca –Jasna identyfikacja źródeł przychodów i kosztów –Uproszczone tworzenie harmonogramu projektów *http://www.microsoft.com/resources/casestudies/

4 4 Rodzina MS Project - scenariusze rozwiązania Użytkownik pojedynczy –Project 2003 Standard Praca w zespołach (EPM) –Project 2003 Professional –Project Server 2003 –Project Server CAL (Project Web Access)

5 5 Microsoft Project 2003 - Odbiorcy Członkowie zespołów Project Server pozwala na dostęp i wymianę informacji Portfel projektów i zarządzanie zasobami w oparciu o umiejętności Udziałowcy, Sponsorzy Kierownicy projektów dyrektorzy Łatwość zarządzania projektami

6 6 Oprogramowanie klienckie Typ użytkownika Wybór oprogramowania Zarząd firmy- Project Web Access Kierownicy projektów - Project Professional Menedżerowie zasobów - Project Web Access - Project Professional Członkowie zespołów - Project Web Access

7 7 Enterprise Project ManagementZarząd Portfele projektów, zarządzanie, analizy Członkowie zespołów Znajome narzędzia współpracy i raportowania Kierownik zasobów Zarządzanie zasobami z gradacją umiejętności Intuicyjne zarządzanie projektami Kierownik Projektu LOB

8 8 Wymagania systemowe Project Server 2003 Server SystemWymagania Windows SharePoint Services Windows Server 2003 50 MB wolnego miejsca na dysku 256 MB RAM NTFS SQL Server 2000 SQL Server 2000 SP3, lub MSDE SP3 256 MB RAM - rekomendowane 64 MB RAM – wymagane Analysis Services Rekomendowane dodatkowo 130 MB RAM, minimum 64 MB RAM Microsoft IIS IIS 6.0 Email Services Internet SMTP/POP3, IMAP4, lub MAPI

9 9 Wymagania systemowe Project Server 2003 CechaWymagania System operacyjny Windows Server 2003 lub Microsoft Windows 2000 Server z SP3 lub późniejszy RAM Minimum 128 MB RAM Rekomendowane 512 MB RAM

10 10 SQL Server 2000 WSS Database Architektura Project Server 2003 Windows SharePoint Services Microsoft Project Professional Internet Explorer Project Web Access Microsoft Outlook 2003 Internet Information Services Project Server 2003 Core Views Processing Service Views Processing Service Scheduled Process Service Session Management Service Session Management Service Klient Aplikacja Baza danych SQL Analysis Services OLAP Cubes Project Data Tables PWA Tables Views Tables Project Database

11 11 Project Server 2003. Komponenty Project Server 2003 Front End NLB Cluster Array Project Server 2003 Front End Views processing Project Server 2003 Front End Session manager NLB Cluster Array

12 12 Projektowanie wydajnej platformy Project Server 2003 CechaWskaźnik Serwer Ilość jednoczesnych użytkowników Wykorzystywana funkcjonalność Sposób korzystania z funkcjonalności EPM Profil użytkownika Śledzenie projektów Zarządzanie dokumentami i śledzenie ryzyka Korzystanie z funkcjonalności organizacji Analiza portfela

13 13 Praca w klastrze Usługi klastrowe Zapytanie X

14 14 Rozwiązania Load Balancing Żądanie zasobów Użytkownicy Odpowiedź w ciągu 5 sekund Use Żądanie zasobów Odpowiedź w ciągu 5 sekund Cel: ten sam czas odpowiedzi niezależnie od ilości użytkowników

15 15 Konta usług do instalacji Project Server 2003 Nazwa kontaUprawnienia OLAP Administrator Członek grupy OLAP administrator WSS Administrator Członek grupy administrator lokalny lub domenowy SQL Administrator Wymaga dbo do zarządzania uprawnieniami Views Administrator Uprawnienia Read i Change

16 16 Konta usług do instalacji Project Server 2003 Nazwa kontaUprawnienia Microsoft Project Server SQL User Tworzone automatycznie Project Server Administrator Dodany do grupy Local admin na Project Server Local O/S Administrator Dodany do grupy Local administrator na Project Server Domain Administrator Local administrator group on Project Server ServicesPrawo do logowania lokalnego

17 17 EPM – efektywne zarządzanie projektami, cechy Funkcje organizacji Łatwe i intuicyjne zarządzanie projektami Szybka analiza potencjału przedsiębiorstwa –Przeglądanie portfela projektów w Centrum projektów. –Pula zasobów organizacji –Analizator portfela –Modelarz projektów Globalne zarządzanie zasobami –Pula zasobów organizacji –Budowanie zespołu z zasobów organizacji

18 18 EPM – efektywne zarządzanie projektami, cechy Efektywna współpraca Możliwości raportowania Zaawansowana analiza informacji o projektach Integracja z istniejącymi systemami i rozszerzalna platforma

19 19 Funkcje organizacji Cecha Opis Funkcje organizacji Administratorzy mogą włączyć wyłączyć funkcje, wymusić synchronizację puli zasobów z Active Directory, udostępnić funkcje organizacji dostępne w Project Web Access Aktualizacja tabeli dostępności zasobów. Budowa OLAP Cube Korzystając z funkcjonalności SQL Server 2000, można z poziomu OWA budować OLAP Cube Rejestrowanie/Wyreje strowanie Projektów Wymusza rejestrowanie projektów wyrejestrowanych przez użytkowników Rejestrowanie/Wyreje strowanie zasobów Wymusza rejestrowanie zasobów wyrejestrowanych przez użytkowników Wersjonowanie Pozwala tworzyć i przywracać kolejne wersje projektów

20 20 Łatwe i intuicyjne zarządzanie projektami Przewodnik po programie Project Pomoc on-line Szablony projektów on-line Wbudowane widoki Możliwość korzystania z gotowych definicji raportów Kreator drukowania Kreator kopiowania obrazów do pakietu Office Przykładowa baza danych

21 21 Analiza potencjału przedsiębiorstwa Wyraźny obraz przedsiębiorstwa Przeglądanie portfela projektów w Centrum projektów Modelarz portfela Analizator portfela Globalne zarządzanie projektami

22 22 Wyraźny obraz przedsiębiorstwa Monitorowanie wskaźników kondycji przedsiębiorstwa Ocenianie i modelowanie harmonogramów, zasobów i danych Integrowanie widoków serwera Project Server z widokiem pulpitu nawigacyjnego Zestawianie aktualnych informacji dotyczących portfela zadań dzięki integracji istniejących systemów przy użyciu XML

23 23 Przeglądanie portfela projektów Strony Project Web Access 2003 Zawiera spis prowadzonych projektów Pozwala przeglądać stan projektów Umożliwia dostęp do szczegółowych informacji o projektach Możliwość dostosowywania

24 24 Modelarz portfela Dostarcza członkom organizacji szczegółowych informacji o zasobach i projektach Dogłębna analiza co by było gdyby, odnośnie harmonogramu, zasobów, kosztów, wielu projektów jednocześnie Porównanie optymistycznego, realnego i pesymistycznego wariantu Pozwala na zidentyfikowanie pozytywnych zmian, Monitoruje wydajność, Mierzy wykorzystanie, Dedykowane Web Parts

25 25 Analizator Portfela Kierownicy analizują portfel projektów Wykorzystuje Tabele, wykresy przestawne, źródła danych –Widoki tworzone przez administratora –Wykorzystuje OLAP Cube –Używa Office Web Components Analizuje wydajność projektów –Wydajność zasobów –Koszt –Harmonogram projektu –Harmonogram i powiązania pomiędzy wieloma projektami Pozwala na wyciągnięcie dowolnych danych

26 26 Praktyczne pokazy na żywo Zarządzanie portfelem projektów Administrowanie widokami dla portfela projektów

27 27 Globalne zarządzanie zasobami Budowanie zespołu z zasobów organizacji –Project Server kataloguje wszystkie zasoby w organizacji –Budowanie zespołu z poziomu organizacji w Project Professional 2003 i PWA. Rezerwacja zasobów Zasoby rodzajowe –Opisują umiejętności a nie same zasoby –Używane przy wstępnym tworzeniu harmonogramu Dobór zespołu według umiejętności Podmiana zasobów oparciu o umiejętności Informacje o dostępności zasobów Raportowanie czasu wolnego Ścieżki akceptacyjne Menedżerowie zasobów mogą korzystać z zasobów zgodnie ze strukturą SPP

28 28 Pula zasobów organizacji Jak zwykłe zasoby MS Project Przechowywane w bazie Project Server Mogą być wykorzystywane w wielu projektach Łatwiejsze śledzenie obciążenia pracą i dostępności Mogą być opisywane przez pola niestandardowe –Dodawanie i definiowanie pól niestandardowych –Mogą być wykorzystywane jako atrybuty do wyszukiwania i filtrowania –Mogą zawierać informacje o umiejętnościach zasobów

29 29 Dobór zespołu według umiejętności Możliwość definiowania pól zawierających informacje o umiejętnościach pracowników Katalogowanie wielu umiejętności Zasoby rodzajowe Umiejętności mogą być brane również przy zamianie zasobów

30 30 Katalogowanie umiejętności pracowników TypOpis Kody konspektu Stosowane przy małej ilości umiejętności do skatalogowania Możliwość przydziału tylko jednej umiejętności Tabele przeszukiwania Używany do odmiennych typów umiejętności Definiują wymagane umiejętności

31 31 Niestandardowe pola organizacji Dodatkowe pola do przechowywania niestandardowych informacji o projektach –Mogą zawierać formuły, listy wartości, wskaźniki graficzne –Przechowywane w szablonie organizacji Stosowane we wszystkich projektach

32 32 Niestandardowe pola organizacji OpcjaFunkcja Import pól niestandardowych Pozwala pobrać definicję pola z innych projektów Atrybuty niestandardowe Określa sposób wprowadzania informacji Lista wartościZawiera pre-definiowane wartości FormułaPozwala wprowadzić formułę do pola Obliczenia dla wierszy zadań sumarycznych Określa sposoby wprowadzania wartości dla zadań sumarycznych Rzutowanie Wylicza wartości dla zadania sumarycznego i rzutuje na zadanie sumaruczne Używanie formuły Wyświetla wynik formuły dla zadania sumarycznego

33 33 Predefiniowane grupy użytkowników Project Server GrupaUprawnienia Członkowie zespołu Przegląda i zarządza własnymi zadaniami Menedżerowie projektów Zarządza zasobami, ryzykiem, śledzenie projektów, akceptuje informacje o Kierownicy Przeglądają uprawnienia do przeglądania wszystkich projektów i zasobów Liderzy zespołów Takie same uprawnienia jak członkowie zespołów i dodatkowo mogą przeglądać wybrane projekty

34 34 Predefiniowane grupy użytkowników Project Server GrupaUprawnienia Liderzy zespołów Takie same uprawnienia jak członkowie zespołów i dodatkowo mogą przeglądać wybrane projekty Menedżerowie zasobów Zarządza i przegląda widokami o ludziach w ich organizacjach Menedżerowie portfela Zarządza przydziałem zasobów i portfelem AdministratorzyPełen dostęp do wszystkich funkcji

35 35 Model bezpieczeństwa w oparciu o grupy i kategorie KategoriaGrupy Moja organizacja Administratorzy, Kierownicy, Menedżerowie portfela Moje projekty Liderzy zespołów, Menedżerowie zasobów, Menedżerowie projektów Moje zasobyMenadżerowie zasobów Moje zadaniaCzłonkowie zespołów Moje bezpośrednie reporty Menedżerowie zasobów

36 36 Praktyczne pokazy na żywo Budowa zespołu z zasobów organizacji

37 37 Możliwości raportowania Predefiniowane raporty: –Koszty –Przydziały –Działania bieżące –Obciążenie pracą –Omówienie Możliwość tworzenia własnych raportów Raporty o stanie - ustalanie procesów i reguł dotyczących sporządzania raportów dotyczących projektów, dla każdego użytkownika zgłaszanie i zatwierdzania godzin poświęcanych na realizację projektów w celu zapewnienia dokładności danych.

38 38 Praktyczne pokazy na żywo Tworzenie żądania raportu o stanie

39 39 Współpraca Integracji raportów godzin opartych na sieci Web i Kalendarza programu Outlook Usprawnienie koordynacji pracy członków zespołów dzięki wykorzystaniu portali Automatyczne powiadomienia w celu zwiększenia wydajności i efektywności pracy. Centralne przechowywanie, łączenie i udostępnianie informacji: –dokumenty –problemy –czynniki ryzyka Ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie projektów Przechowywanie wersji.

40 40 Efektywna współpraca EPM usprawnia udostępnianie i koordynowanie informacji, Opracowywanie raportów z postępu prac i wspólną pracę nad realizacją projektów Integracja funkcji raportów godzin opartych na sieci Web i Kalendarza programu Outlook –Ograniczanie nakładu pracy administracyjnej, przy zachowaniu ścisłej zgodności z harmonogramami i budżetami projektów,

41 41 Efektywna współpraca zwiększenia wydajności i efektywności pracy, usprawnienie koordynacji pracy członków zespołów –wykorzystanie portali i zautomatyzowanych powiadomień Centralne przechowywanie, łączenie i udostępnianie informacji –Witryny WSS zawierają dokumenty, problemy, czynniki ryzyka Efektywna współpraca –ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie, przechowywanie wersji,

42 42 Zaawansowana Analiza informacji SQL Server Analysis Services OLAP Cube - wykorzystanie

43 43 SQL Server Analysis Services Project Server 2003 używa Servera Analiz do dostarczania wielowymiarowych danych do zapytań Tworzy i zarządza OLAP Cubes Dostarcza dane do analizy w tabelach przestawnych w OWA OLAP Cubes Mining Models Analysis Services Server OLE DB with OLAP extensions Data Sources Metadata Repository

44 44 OLAP Cube - wykorzystanie Użytkownicy biznesowi Hurtownia danych Dane operacyjne z Project Server 2003 Dane operacyjne z Project Server 2003 Pobieranie Transformacja Wczytanie OLAP Cube OLAP Cube

45 45 Integracja z systemami Integracja z ActiveDirectory Integracja z WSS Rozszerzalna platforma

46 46 Integracja Project Server 2003 z AD Konto użytkownika w: Active Directory connector: Active Directory i w puli zasobów Aktualizuje wpisy z puli zasobów Tylko Active Directory Dodaje użytkownika na podstawi członkostwa w grupie Pula zasobówWyłącza konto Project Server 2003

47 47 Współpraca – integracja z WSS Web Server (IIS) Web Server (IIS) Microsoft Project Server Object Link Provider Business Objects Microsoft Project Server Object Link Provider Business Objects Microsoft Project Server Database Link Information Microsoft Project Server Database Link Information przeglądarka IE 5.0 lub późniejsza, Microsoft Project Web Access przeglądarka IE 5.0 lub późniejsza, Microsoft Project Web Access HTTP Requests Internet Intranet Internet Intranet HTML Pages XML/HTTP HTTP Administrative Protocol XML/HTTP HTTP Administrative Protocol Web server z Windows SharePoint Services Biblioteka dokumentów Listy Web server z Windows SharePoint Services Biblioteka dokumentów Listy Windows SharePoint Services Database Windows SharePoint Services Database

48 48 Dokumenty, problemy, ryzyko FunkcjaOpis Zarządzanie dokumentami Biblioteka dokumentów dla każdego projektu Records management features Śledzenie problemów Członkowie zespołów publikują problemy Śledzenie ryzyka Identyfikacja i śledzenie ryzyka Efekty ryzyka

49 49 Integracja z Outlook Dla Outlook 2000 lub późniejszych wersji Należy zainstalować dodatek MSADMIN.EXE Zapewnia synchronizacje zadań i raportowanie Użytkownik z PWA i Outlook 2003 Synchronizacja zadań z PWA i Outllok

50 50 Rozszerzalna platforma Integracja z istniejącymi systemami przy użyciu standardu XML. Dostosowywanie i integrowanie danych serwera Project Server 2003 dzięki: –zaawansowanym łącznikom API - Project Data Service (PDS) Enhancements –językowi Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA) –zmianom w modelu obiektów

51 51 Praktyczne pokazy na żywo Integracja

52 52 Scenariusze zastosowań EPM w małej i średniej firmie, sieć LAN EPM w małej i średniej firmie, sieć WAN EPM, średni i duże firmy, wysoka dostępność Duże firmy, sieć LAN

53 53 Project Professional Client Project Web Access Client Project Server Operating System: Windows 2003 Server Software: -IIS -Project Server 2003 -SMTP Project Server Operating System: Windows 2003 Server Software: -IIS -Project Server 2003 -SMTP Microsoft Project Server Database Windows SharePoint Services Database (Optional) OLAP Cube SQL Server Operating System: Windows 2003 Server Software: -SQL Server 2000 SP3 -Analysis Services SP3 SQL Server Operating System: Windows 2003 Server Software: -SQL Server 2000 SP3 -Analysis Services SP3 EPM w małej i średniej firmie, sieć LAN

54 54 Terminal Services Client Project Web Access Client Project Server/Terminal Server OS: Windows 2003 Server Software: -IIS -Project Server 2003 -SMTP Project Server/Terminal Server OS: Windows 2003 Server Software: -IIS -Project Server 2003 -SMTP Microsoft Project Server Database Windows SharePoint Services Database (Optional) OLAP Cube SQL Server OS: Windows 2003 Server Software: -SQL Server 2000 SP3 -Analysis Services SP3 SQL Server OS: Windows 2003 Server Software: -SQL Server 2000 SP3 -Analysis Services SP3 Project Server Application Services (Optional) OS: Windows 2003 Server Software: -Project Server Views Processing Service -Project Server Session Management Service Project Server Application Services (Optional) OS: Windows 2003 Server Software: -Project Server Views Processing Service -Project Server Session Management Service EPM w małej i średniej firmie, sieć WAN

55 55 EPM, średni i duże firmy, wysoka dostępność Views/Session Management Server Project Server/Windows SharePoint Services Cluster Exchange Server Project Server Database Passive Failover Database Server Project Server Views Database Active Passive Active

56 56 Duże firmy, sieć LAN Views/Session Management Server Project Server Cluster Exchange Server Project Server Projects Database Views Database Analysis Services Server Active Passive Active/ Passive Active Passive Windows SharePoint Services Project Server Database Active Passive

57 57 Dodatkowe informacje Informacje o Project 2003 –http://www.microsoft.com/poland/office/project/ (j. polski)http://www.microsoft.com/poland/office/project/ –http://www.microsoft.com/office/project/prodinfo/defaul t.mspx (j.ang)http://www.microsoft.com/office/project/prodinfo/defaul t.mspx –http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/office/pr oj2003/default.mspx (informacje techniczne j.ang)http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/office/pr oj2003/default.mspx Informacje o EPM –http://www.microsoft.com/poland/office/project/epmove rview.htm (j. polski)http://www.microsoft.com/poland/office/project/epmove rview.htm –http://www.microsoft.com/office/project/prodinfo/EPM/e mSolution.mspx - zwrot z inwestycjihttp://www.microsoft.com/office/project/prodinfo/EPM/e mSolution.mspx

58 58 Pytania i odpowiedzi


Pobierz ppt "Efektywne zarządzanie projektami na skalę przedsiębiorstwa (EPM – Enterprise Project Management)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google