Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agenda Zarządzanie projektami. Case Study - opis problemu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agenda Zarządzanie projektami. Case Study - opis problemu"— Zapis prezentacji:

1 Efektywne zarządzanie projektami na skalę przedsiębiorstwa (EPM – Enterprise Project Management)

2 Agenda Zarządzanie projektami. Case Study - opis problemu
Przegląd rozwiązania – Enterprise Project Management (EPM) Prezentacja funkcjonalności Scenariusze zastosowań Korzyści Podsumowanie

3 Problemy – Case Study * Achieve Healthcare Technologies Dostawca systemów informacji 180 pracowników Potrzeby: Integracja i automatyzacja prowadzenia projektów Lepszy wgląd w informacje o projekcie ulepszona współpraca Łatwa identyfikacja źródeł przychodów i kosztów Ułatwienie aktualizacje harmonogramu Ułatwienie planowanie Wdrożone rozwiązanie Microsoft Office Enterprise Project Management Solution Microsoft Office Project 2003 Microsoft Office Project Server 2003 Microsoft Office Project Web Access Korzyści: Pełna integracja wszystkich prowadzonych projektów, automatyzacja wykonywanych czynności Lepszy wgląd w informacje o projektach i wymiana informacji pomiędzy projektami ulepszona współpraca Jasna identyfikacja źródeł przychodów i kosztów Uproszczone tworzenie harmonogramu projektów *http://www.microsoft.com/resources/casestudies/

4 Rodzina MS Project - scenariusze rozwiązania
Użytkownik pojedynczy Project 2003 Standard Praca w zespołach (EPM) Project 2003 Professional Project Server 2003 Project Server CAL (Project Web Access) Project standard nie łączy się z serwerem

5 Microsoft Project 2003 - Odbiorcy
Kierownicy projektów dyrektorzy Łatwość zarządzania projektami Członkowie zespołów Project Server pozwala na dostęp i wymianę informacji Udziałowcy, Sponsorzy Portfel projektów i zarządzanie zasobami w oparciu o umiejętności

6 Oprogramowanie klienckie
Typ użytkownika Wybór oprogramowania Zarząd firmy - Project Web Access Kierownicy projektów - Project Professional Menedżerowie zasobów Członkowie zespołów

7 Enterprise Project Management
Członkowie zespołów Znajome narzędzia współpracy i raportowania Intuicyjne zarządzanie projektami Kierownik Projektu Zarząd Portfele projektów, zarządzanie, analizy Kierownik zasobów Zarządzanie zasobami z gradacją umiejętności Powiedzieć o konieczności posiadania licencji CAL dla Project Web Services LOB

8 Wymagania systemowe Project Server 2003
Server System Wymagania Windows SharePoint Services Windows Server 2003 50 MB wolnego miejsca na dysku 256 MB RAM NTFS SQL Server 2000 SQL Server 2000 SP3, lub MSDE SP3 256 MB RAM - rekomendowane 64 MB RAM – wymagane Analysis Services Rekomendowane dodatkowo 130 MB RAM, minimum 64 MB RAM Microsoft IIS IIS 6.0 Services Internet SMTP/POP3, IMAP4, lub MAPI

9 Wymagania systemowe Project Server 2003
Cecha Wymagania System operacyjny Windows Server 2003 lub Microsoft Windows 2000 Server z SP3 lub późniejszy RAM Minimum 128 MB RAM Rekomendowane 512 MB RAM

10 Architektura Project Server 2003
Klient Aplikacja Baza danych SQL Server 2000 WSS Database Microsoft Project Professional Internet Explorer Project Web Access Microsoft Outlook 2003 Internet Information Services Windows SharePoint Services Project Server 2003 Core Views Processing Service Scheduled Process Service Session Management Project Data Tables PWA Tables Views Tables Project Database SQL Analysis Services OLAP Cubes

11 Project Server 2003. Komponenty
Front End Project Server 2003 Front End Session manager Project Server 2003 Front End NLB Cluster Array NLB Cluster Array Views processing

12 Projektowanie wydajnej platformy Project Server 2003
Cecha Wskaźnik Serwer Ilość jednoczesnych użytkowników Wykorzystywana funkcjonalność Sposób korzystania z funkcjonalności EPM Profil użytkownika Śledzenie projektów Zarządzanie dokumentami i śledzenie ryzyka Korzystanie z funkcjonalności organizacji Analiza portfela

13 Praca w klastrze Zapytanie X Usługi klastrowe

14 Rozwiązania Load Balancing
Żądanie zasobów Odpowiedź w ciągu 5 sekund Użytkownicy Use Żądanie zasobów Odpowiedź w ciągu 5 sekund Cel: ten sam czas odpowiedzi niezależnie od ilości użytkowników

15 Konta usług do instalacji Project Server 2003
Nazwa konta Uprawnienia OLAP Administrator Członek grupy OLAP administrator WSS Administrator Członek grupy administrator lokalny lub domenowy SQL Administrator Wymaga dbo do zarządzania uprawnieniami Views Administrator Uprawnienia Read i Change

16 Konta usług do instalacji Project Server 2003
Nazwa konta Uprawnienia Microsoft Project Server SQL User Tworzone automatycznie Project Server Administrator Dodany do grupy Local admin na Project Server Local O/S Administrator Dodany do grupy Local administrator na Project Server Domain Administrator Local administrator group on Project Server Services Prawo do logowania lokalnego

17 EPM – efektywne zarządzanie projektami, cechy
Funkcje organizacji Łatwe i intuicyjne zarządzanie projektami Szybka analiza potencjału przedsiębiorstwa Przeglądanie portfela projektów w Centrum projektów. Pula zasobów organizacji Analizator portfela Modelarz projektów Globalne zarządzanie zasobami Budowanie zespołu z zasobów organizacji

18 EPM – efektywne zarządzanie projektami, cechy
Efektywna współpraca Możliwości raportowania Zaawansowana analiza informacji o projektach Integracja z istniejącymi systemami i rozszerzalna platforma

19 Funkcje organizacji Cecha Opis Funkcje organizacji
Administratorzy mogą włączyć wyłączyć funkcje, wymusić synchronizację puli zasobów z Active Directory, udostępnić funkcje organizacji dostępne w Project Web Access Aktualizacja tabeli dostępności zasobów. Budowa OLAP Cube Korzystając z funkcjonalności SQL Server 2000, można z poziomu OWA budować OLAP Cube Rejestrowanie/Wyrejestrowanie Projektów Wymusza rejestrowanie projektów wyrejestrowanych przez użytkowników Rejestrowanie/Wyrejestrowanie zasobów Wymusza rejestrowanie zasobów wyrejestrowanych przez użytkowników Wersjonowanie Pozwala tworzyć i przywracać kolejne wersje projektów

20 Łatwe i intuicyjne zarządzanie projektami
Przewodnik po programie Project Pomoc on-line Szablony projektów on-line Wbudowane widoki Możliwość korzystania z gotowych definicji raportów Kreator drukowania Kreator kopiowania obrazów do pakietu Office Przykładowa baza danych

21 Analiza potencjału przedsiębiorstwa
Wyraźny obraz przedsiębiorstwa Przeglądanie portfela projektów w Centrum projektów Modelarz portfela Analizator portfela Globalne zarządzanie projektami

22 Wyraźny obraz przedsiębiorstwa
Monitorowanie wskaźników kondycji przedsiębiorstwa Ocenianie i modelowanie harmonogramów, zasobów i danych Integrowanie widoków serwera Project Server z widokiem pulpitu nawigacyjnego Zestawianie aktualnych informacji dotyczących portfela zadań dzięki integracji istniejących systemów przy użyciu XML

23 Przeglądanie portfela projektów
Strony Project Web Access 2003 Zawiera spis prowadzonych projektów Pozwala przeglądać stan projektów Umożliwia dostęp do szczegółowych informacji o projektach Możliwość dostosowywania

24 Modelarz portfela Dostarcza członkom organizacji szczegółowych informacji o zasobach i projektach Dogłębna analiza „co by było gdyby”, odnośnie harmonogramu, zasobów, kosztów, wielu projektów jednocześnie Porównanie optymistycznego, realnego i pesymistycznego wariantu Pozwala na zidentyfikowanie pozytywnych zmian, Monitoruje wydajność, Mierzy wykorzystanie, Dedykowane Web Parts

25 Analizator Portfela Kierownicy analizują portfel projektów
Wykorzystuje Tabele, wykresy przestawne, źródła danych Widoki tworzone przez administratora Wykorzystuje OLAP Cube Używa Office Web Components Analizuje wydajność projektów Wydajność zasobów Koszt Harmonogram projektu Harmonogram i powiązania pomiędzy wieloma projektami Pozwala na wyciągnięcie dowolnych danych

26 Praktyczne pokazy na żywo
Zarządzanie portfelem projektów Administrowanie widokami dla portfela projektów

27 Globalne zarządzanie zasobami
Budowanie zespołu z zasobów organizacji Project Server kataloguje wszystkie zasoby w organizacji Budowanie zespołu z poziomu organizacji w Project Professional 2003 i PWA. Rezerwacja zasobów Zasoby rodzajowe Opisują umiejętności a nie same zasoby Używane przy wstępnym tworzeniu harmonogramu Dobór zespołu według umiejętności Podmiana zasobów oparciu o umiejętności Informacje o dostępności zasobów Raportowanie czasu wolnego Ścieżki akceptacyjne Menedżerowie zasobów mogą korzystać z zasobów zgodnie ze strukturą SPP

28 Pula zasobów organizacji
Jak zwykłe zasoby MS Project Przechowywane w bazie Project Server Mogą być wykorzystywane w wielu projektach Łatwiejsze śledzenie obciążenia pracą i dostępności Mogą być opisywane przez pola niestandardowe Dodawanie i definiowanie pól niestandardowych Mogą być wykorzystywane jako atrybuty do wyszukiwania i filtrowania Mogą zawierać informacje o umiejętnościach zasobów

29 Dobór zespołu według umiejętności
Możliwość definiowania pól zawierających informacje o umiejętnościach pracowników Katalogowanie wielu umiejętności Zasoby rodzajowe Umiejętności mogą być brane również przy zamianie zasobów

30 Katalogowanie umiejętności pracowników
Typ Opis Kody konspektu Stosowane przy małej ilości umiejętności do skatalogowania Możliwość przydziału tylko jednej umiejętności Tabele przeszukiwania Używany do odmiennych typów umiejętności Definiują wymagane umiejętności

31 Niestandardowe pola organizacji
Dodatkowe pola do przechowywania niestandardowych informacji o projektach Mogą zawierać formuły, listy wartości, wskaźniki graficzne Przechowywane w szablonie organizacji Stosowane we wszystkich projektach

32 Niestandardowe pola organizacji
Opcja Funkcja Import pól niestandardowych Pozwala pobrać definicję pola z innych projektów Atrybuty niestandardowe Określa sposób wprowadzania informacji Lista wartości Zawiera pre-definiowane wartości Formuła Pozwala wprowadzić formułę do pola Obliczenia dla wierszy zadań sumarycznych Określa sposoby wprowadzania wartości dla zadań sumarycznych Rzutowanie Wylicza wartości dla zadania sumarycznego i rzutuje na zadanie sumaruczne Używanie formuły Wyświetla wynik formuły dla zadania sumarycznego

33 Predefiniowane grupy użytkowników Project Server
Grupa Uprawnienia Członkowie zespołu Przegląda i zarządza własnymi zadaniami Menedżerowie projektów Zarządza zasobami, ryzykiem, śledzenie projektów, akceptuje informacje o Kierownicy Przeglądają uprawnienia do przeglądania wszystkich projektów i zasobów Liderzy zespołów Takie same uprawnienia jak członkowie zespołów i dodatkowo mogą przeglądać wybrane projekty

34 Predefiniowane grupy użytkowników Project Server
Grupa Uprawnienia Liderzy zespołów Takie same uprawnienia jak członkowie zespołów i dodatkowo mogą przeglądać wybrane projekty Menedżerowie zasobów Zarządza i przegląda widokami o ludziach w ich organizacjach Menedżerowie portfela Zarządza przydziałem zasobów i portfelem Administratorzy Pełen dostęp do wszystkich funkcji

35 Model bezpieczeństwa w oparciu o grupy i kategorie
Kategoria Grupy Moja organizacja Administratorzy, Kierownicy, Menedżerowie portfela Moje projekty Liderzy zespołów, Menedżerowie zasobów, Menedżerowie projektów Moje zasoby Menadżerowie zasobów Moje zadania Członkowie zespołów Moje bezpośrednie reporty Menedżerowie zasobów

36 Praktyczne pokazy na żywo
Budowa zespołu z zasobów organizacji

37 Możliwości raportowania
Predefiniowane raporty: Koszty Przydziały Działania bieżące Obciążenie pracą Omówienie Możliwość tworzenia własnych raportów Raporty o stanie - ustalanie procesów i reguł dotyczących sporządzania raportów dotyczących projektów, dla każdego użytkownika zgłaszanie i zatwierdzania godzin poświęcanych na realizację projektów w celu zapewnienia dokładności danych.

38 Praktyczne pokazy na żywo
Tworzenie żądania raportu o stanie

39 Współpraca Integracji raportów godzin opartych na sieci Web i Kalendarza programu Outlook Usprawnienie koordynacji pracy członków zespołów dzięki wykorzystaniu portali Automatyczne powiadomienia w celu zwiększenia wydajności i efektywności pracy. Centralne przechowywanie, łączenie i udostępnianie informacji: dokumenty problemy czynniki ryzyka Ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie projektów Przechowywanie wersji.

40 Efektywna współpraca EPM usprawnia udostępnianie i koordynowanie informacji, Opracowywanie raportów z postępu prac i wspólną pracę nad realizacją projektów Integracja funkcji raportów godzin opartych na sieci Web i Kalendarza programu Outlook Ograniczanie nakładu pracy administracyjnej, przy zachowaniu ścisłej zgodności z harmonogramami i budżetami projektów,

41 Efektywna współpraca zwiększenia wydajności i efektywności pracy, usprawnienie koordynacji pracy członków zespołów wykorzystanie portali i zautomatyzowanych powiadomień Centralne przechowywanie, łączenie i udostępnianie informacji Witryny WSS zawierają dokumenty, problemy, czynniki ryzyka Efektywna współpraca ewidencjonowanie i wyewidencjonowywanie, przechowywanie wersji,

42 Zaawansowana Analiza informacji
SQL Server Analysis Services OLAP Cube - wykorzystanie

43 SQL Server Analysis Services
Project Server 2003 używa Servera Analiz do dostarczania wielowymiarowych danych do zapytań Tworzy i zarządza OLAP Cubes Dostarcza dane do analizy w tabelach przestawnych w OWA OLE DB with OLAP extensions Analysis Services Server OLAP Cubes Mining Models Metadata Repository Data Sources

44 OLAP Cube - wykorzystanie
Pobieranie Transformacja Wczytanie Dane operacyjne z Project Server 2003 Użytkownicy biznesowi Hurtownia danych

45 Integracja z systemami
Integracja z ActiveDirectory Integracja z WSS Rozszerzalna platforma

46 Integracja Project Server 2003 z AD
Konto użytkownika w: Active Directory connector: Active Directory i w puli zasobów Aktualizuje wpisy z puli zasobów Tylko Active Directory Dodaje użytkownika na podstawi członkostwa w grupie Pula zasobów Wyłącza konto Project Server 2003

47 Współpraca – integracja z WSS
Web Server (IIS) Microsoft Project Server Object Link Provider Business Objects Server Database Link Information XML/HTTP HTTP Administrative Protocol Web server z Windows SharePoint Services Biblioteka dokumentów Listy Windows SharePoint Services Database przeglądarka IE 5.0 lub późniejsza, Microsoft Project Web Access HTTP Requests Internet Intranet HTML Pages

48 Dokumenty, problemy, ryzyko
Funkcja Opis Zarządzanie dokumentami Biblioteka dokumentów dla każdego projektu Records management features Śledzenie problemów Członkowie zespołów publikują problemy Śledzenie ryzyka Identyfikacja i śledzenie ryzyka Efekty ryzyka

49 Synchronizacja zadań z PWA i Outllok Użytkownik z PWA i Outlook 2003
Integracja z Outlook Dla Outlook 2000 lub późniejszych wersji Należy zainstalować dodatek MSADMIN.EXE Zapewnia synchronizacje zadań i raportowanie Synchronizacja zadań z PWA i Outllok Użytkownik z PWA i Outlook 2003

50 Rozszerzalna platforma
Integracja z istniejącymi systemami przy użyciu standardu XML. Dostosowywanie i integrowanie danych serwera Project Server 2003 dzięki: zaawansowanym łącznikom API - Project Data Service (PDS) Enhancements językowi Microsoft Visual Basic® for Applications (VBA) zmianom w modelu obiektów

51 Praktyczne pokazy na żywo
Integracja

52 Scenariusze zastosowań
EPM w małej i średniej firmie, sieć LAN EPM w małej i średniej firmie, sieć WAN EPM, średni i duże firmy, wysoka dostępność Duże firmy, sieć LAN

53 EPM w małej i średniej firmie, sieć LAN
Project Professional Client Project Web Access Project Server Operating System: Windows 2003 Server Software: -IIS -Project Server 2003 -SMTP Microsoft Project Server Database Windows SharePoint Services Database (Optional) OLAP Cube SQL Server -SQL Server 2000 SP3 -Analysis Services SP3

54 EPM w małej i średniej firmie, sieć WAN
Project Server Application Services (Optional) OS: Windows 2003 Server Software: -Project Server Views Processing Service -Project Server Session Management Service Microsoft Project Server Database Terminal Services Client Windows SharePoint Services Database (Optional) Project Web Access Client Project Server/Terminal Server OS: Windows 2003 Server Software: -IIS -Project Server 2003 -SMTP SQL Server OS: Windows 2003 Server Software: -SQL Server 2000 SP3 -Analysis Services SP3 OLAP Cube

55 EPM, średni i duże firmy, wysoka dostępność
Views/Session Management Server Project Server/Windows SharePoint Services Cluster Active Passive Active Passive Passive Failover Database Server Exchange Server Project Server Views Database Project Server Database Active Active

56 Duże firmy, sieć LAN Windows SharePoint Services Project Server
Cluster Views/Session Management Server Analysis Services Server Active/ Passive Active Passive Exchange Server Project Server Projects Database Project Server Database Views Database Active Passive Active Passive

57 Dodatkowe informacje Informacje o Project 2003 Informacje o EPM
(j. polski) (j.ang) (informacje techniczne j.ang) Informacje o EPM (j. polski) - zwrot z inwestycji

58 Pytania i odpowiedzi


Pobierz ppt "Agenda Zarządzanie projektami. Case Study - opis problemu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google