Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ W GOŚCINIE ID grupy: 97_10_MF_G1 Kompetencja: MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Temat projektowy: POMIAR I MIARA Semestr/rok szkolny: DRUGI/2011/2012

3

4 Pomiar wielkości fizycznej polega na porównaniu jej z wielkością tego samego rodzaju przyjętą za jednostkę. Zatem liczba otrzymana jako wynik pomiaru zależy od wyboru jednostki. Wynik pomiaru musi więc zawsze składać się z dwóch części: wartości liczbowej oraz jednostki.

5 Niepewność pomiaru Parametr, związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wyników. Z definicji niepewności pomiarowej wynika, że żaden pomiar nie jest idealnie dokładny, czyli wszystkie pomiary są zawsze obarczone jakąś niepewnością. Fakt ten nie wynika z niedoskonałości aparatury i zmysłów obserwatora, ale jest nieodłączną cechą każdego pomiaru.

6 Pomiar ciągły – rodzaj pomiaru, dostarczającego wyniki w sposób ciągły. np. prędkościomierz w pojeździe mechanicznym lub termometr. Pomiar dyskretny -rodzaj pomiaru dostarczającego wyniki w sposób punktowy. Przykładem tego typu pomiaru jest kontrola poziomu oleju w samochodzie przy pomocy bagnetu lub pomiar temperatury ciała

7

8 GNOMON KLEPSYDRA STOPER ZEGAR ZEGAR ATOMOWY ZEGAR SŁONECZNY ZEGAR WAHADŁOWY ZEGAR WODNY

9 Jednostka podstawowa czasu w SI i CGS to sekunda minuta = 60 sekund kwadrans = 15 minut = 900 sekund godzina = 60 minut = 3600 sekund

10 doba (dzień) = 24 godziny = sekund tydzień = 7 dni = sekund miesiąc = 28, 29, 30 lub 31 dni = / / / sekund kwartał = 3 miesiące = (dla 28 dni)/ (dla 29 dni)/ (dla 30 dni)/ (dla 31 dni) sekund rok = 12 miesięcy = 365 lub 366 dni = (dla 365 dni)/ (dla 366 dni) sekund dekada = 10 dni w odniesieniu do miesiąca albo 10 lat w odniesieniu do wieku wiek = 100 lat tysiąclecie (milenium) = 1000 lat

11 Dalmierz Wysokościomierz Suwmiarka

12 jednostkaskrótwartośc 1 eksametr1 Em m 1 petametr1 Pm m10 15 m 1 terametr1 Tm m10 12 m 1 gigametr1 Gm m10 9 m 1 megametr1 Mm m10 6 m 1 kilometr1 km1000 m10 3 m 1 hektometr1 hm100 m10 2 m 1 metr1 m 10 0 m 1 decymetr1 dm0,1 m10 -1 m 1 centymetr1 cm0,01 m10 -2 m 1 milimetr1 mm0,001 m10 -3 m 1 mikrometr1 µm0, m10 -6 m 1 nanometr1 nm0, m10 -9 m 1 pikometr1 pm0, m m 1 femtometr1 fm0, m m 1 attometr1 am 0, m m Jednostki długości:

13 Pirometr Termometr

14 Jednostki temperatury jednostka temperatury oznaczenie K (SI) inne jednostki stopień Celsjusza oCoC11K; 1,8 o F; 0,8 o R stopień Farentheita oFoF5/95/9 o C stopień Reaumura oRoR5/45/4 o C stopień Rankina o Rank5/95/9 o C KelwinK1 o C; 1,8 o F; 0,8 o R

15 Np: Wiatromierz Machometr Tachometr

16 Jednostki prędkości [m/s]metr na sekundę [km/h]kilometr na godzinę [mph] mila lądowa na godzinę [kt] węzeł mila morska na godzinę) [ma] mach prędkość dźwięku w powietrzu [c]prędkość światła

17 Jednostki pola powierzchni gigametr kwadratowy 1 Gm m m 2 1 megametr kwadratowy 1 Mm m m 2 1 kilometr kwadratowy 1 km m m 2 1 hektometr kwadratowy (1 hektar) 1 hm 2 (1 ha) m m 2 1 ar1 a100 m m 2 1 metr kwadratowy 1 m m 2 1 decymetr kwadratowy 1 dm 2 0,01 m m 2 1 centymetr kwadratowy 1 cm 2 0,0001 m m 2 1 milimetr kwadratowy 1 mm 2 0, m m 2

18 Jednostki objętości jednostkaskrótwartośc 1 eksalitr1 El l l 1 petalitr1 Pl l l 1 teralitr1 Tl l10 12 l 1 gigalitr1 Gl l10 9 l 1 megalitr1 Ml l10 6 l 1 kilolitr1 kl1000 l10 3 l 1 hektolitr1 hl100 l10 2 l 1 litr1 l = 1dm l = m 3 1 decylitr1 dl0,1 l10 -1 l 1 centylitr1 cl0,01 l10 -2 l 1 mililitr1 ml0,001 l10 -3 l 1 mikrolitr1 µl0, l10 -6 l 1 nanolitr1 nl0, l10 -9 l 1 pikolitr1 pl0, l l 1 femtolitr1 fl 0, l l 1 attolitr1 al 0, l l

19 Jednostki masy 1 teragram1 Tg kg 10 9 kg 1 gigagram1 Gg kg10 6 kg 1 megagram (1 tona) 1 Mg (1 t) 1000 kg10 3 kg 1 kilogram1 kg 10 0 kg 1 hektogram1 hg0,1 kg10 -1 kg 1 dekagram1 dag0,01 kg10 -2 kg 1 gram1 g0,001 kg10 -3 kg 1 decygram1 dg0,0001 kg10 -4 kg 1 centygram1 cg0,00001 kg10 -5 kg 1 miligram1 mg0, kg10 -6 kg 1 mikrogram1 µg 0, kg kg

20 Przedrostki jednostek układu SI przedrostekskrót liczba przez którą mnożymy jednostkę przykład attoa as (attosekunda) femtof fm (femtometr) pikop pF (pikofarad) nanon10 -9 nm (nanometr) mikrom10 -6 mm (mikrometr) milim10 -3 mg (miligram) decyd10 -1 =0,01dm (decymetr) centyc10 -2 =0,01cm (centymetr) dekada10dag (dekagram) hektoh10 2 =100hl (hektolitr) kilok 10 3 =1000, w informatyce: 1024 kg (kilogram) megaM 10 6, w informatyce: MW (megawat) gigaG 10 9, w informatyce: GHz (gigaherc) teraT 10 12, w informatyce: TB (terabajt) w informatyce petaP10 15 exaE10 18 zettaZ10 21 jettaY10 24

21

22 Do IV wieku p.n.e. większość greckich uczonych przyjmowała, że najbliżej Ziemi znajduje się Księżyc, ponieważ spośr ó d wszystkich ciał niebieskich jego obieg po sferze niebieskiej trwa najkr ó cej. Słońce oraz planety Merkury i Wenus widoczne zawsze w pobliżu Słońca, znajdowały się według astronom ó w greckich zdecydowanie dalej niż Księżyc, ponieważ Słońce potrzebuje aż roku na dokonanie pełnego obiegu po niebie. Takie samo rozumowanie skłaniało ich do umieszczenia Marsa, Jowisza i Saturna dalej niż Słońce, w stopniowo rosnących odległościach od Ziemi. Poza Saturnem znajdowała się już tylko sfera gwiazd stałych.

23 Już w drugim wieku przed naszą erą Hipparch (ok p.n.e.) bardzo dokładnie wyznaczył odległość Księżyca od Ziemi. Na podstawie analizy wynik ó w obserwacji zaćmień Słońca stwierdził, że odległość do Księżyca wynosi 59 promieni Ziemi. Jak łatwo policzyć, odległość wyznaczona przez niego r ó żni się zaledwie o 2% od wsp ó łcześnie przyjmowanej średniej odległości Księżyca. Posługując się dokonanym przez Arystarcha błędnym oszacowaniem stosunku odległości Księżyca i Słońca, Hipparch wyliczył także, że odległość do Słońca jest 1200 razy większa od długości promienia Ziemi, czyli w przeliczeniu na nasze wsp ó łczesne jednostki długości, wynosi 7.6 milion ó w km. Podane przez Hipparcha błędne oszacowanie odległości Słońca było powszechnie akceptowane aż do XVI wieku naszej ery.

24 DOKONANIA STAROŻYTYCH GREKÓW: Eratostenes z Cyreny (ok ok. 194 p.n.e podjął pr ó by pomiaru odległości do Słońca i Księżyca Arystarch z Samos (ok p.n.e) wyznaczył odległości do Słońca i Księżyca (mało dokładnie) Hipparch z Nikai (ok p.n.e) wyznaczył odległości do Słońca i Księżyca

25 POMIAR ODLEGŁOŚCI METODĄ PARALAKSY GEOCENTRYCZNEJ O - środek kuli ziemskiej L - punkt na powierzchni Ziemi K - ciało niebieskie, do kt ó rego odległość mierzymy OK - prosta przechodząca przez punkty O i K, przebijająca sferę niebieską w punkcie K g, będącym położeniem geocentrycznym ciała K LK - prosta przechodząca przez punkty L i K, przebijająca sferę niebieską w punkcie K t, będącym położeniem topocentrycznym ciała K

26

27

28 Pierwszego pomiaru prędkości światła planował dokonać Galileusz. Eksperyment postanowił przeprowadzić wraz ze swoim pomocnikiem za miastem na dwóch wzgórzach, mając do dyspozycji dwie latarnie. Sama próba polegała na odsłanianiu i przesłanianiu latarni, jednak ze względu na ogromną prędkość światła i bardzo duży błąd pomiaru, skazana była na niepowodzenie. Była to jednak pierwsza odnotowana eksperymentalna próba zmierzenia prędkości światła. W 1676 Ole Rømer podał pierwsze szacowanie skończonej prędkości światła stwierdzając, że światło potrzebuje mniej niż sekundę, by przebyć odległość 3000 mil francuskich (około km). Obliczenia oparł na obserwacji satelity Jowisza[2]. Pierwszego laboratoryjnego pomiaru prędkości światła dokonał w 1849 roku francuski fizyk Armand Fizeau używając koła zębatego. Od tamtej pory metody pomiaru prędkości światła były stale rozwijane, czego efektem był wzrost dokładności pomiaru. W 1907 roku Albert Abraham Michelson otrzymał Nagrodę Nobla m.in. za bardzo dokładne pomiary prędkości światła.

29 Predkość -światła jest to szybkość z jaką porusza się promień światła i jest ona zależna od ośrodka w jakim się porusza. Prędkość światła jako stała fizyczna jest to prędkość z jaką porusza się fala elektromagnetycza w

30 Obecnie metoda pomiaru prędkości światła najbardziej nowoczesna i dokładna to ta wykorzystująca detektory światła modulowanego. Od momentu pierwszego pomiaru prędkości światła do czasów teraźniejszych uzyskiwano różne jej wartości. Obecnie obowiązująca jest wartość km / s

31 Planeta uformowała się 4,54 ± 0,05 miliarda lat temu, a życie pojawiło się na jej powierzchni w ciągu pierwszego miliarda lat po uformowaniu. Następnie, biosfera ziemska wpłynęła na atmosferę, hydrosferę, litosferę i inne czynniki abiotyczne planety, umożliwiając rozwój organizmów aerobowych oraz powstanie ozonosfery. Rozwój życia na lądzie umożliwiła powłoka ozonowa, zmniejszająca natężenie promieniowania ultrafioletowego oraz magnetosfera, odbijająca cząstki wiatru słonecznego.

32 Przyspieszenie ziemskie (natężenie pola grawitacyjnego) przy powierzchni Ziemi obliczyć można z prawa powszechnego ciążenia Newtona. Siłę obliczoną z prawa Newtona dzielimy przez masę przyciąganą przez Ziemię. Odległość między środkami ciał równa jest promieniowi Ziemi (zakładamy, że Ziemia jest kulą). Zakładamy, że Ziemia jest kulą o promieniu równym 6370km.

33 Litosfera podzielona jest na kilkadziesiąt segmentów nazywanych płytami tektonicznymi, które przez miliony lat przesuwają się względem siebie, co prowadzi do znacznej zmiany położenia kontynentów w czasie. Powierzchnię w 70,8% zajmuje woda wszechoceanu zawarta w morzach i oceanach; pozostałe 29,2% stanowią kontynenty i wyspy. Wnętrze Ziemi składa się z grubego płaszcza, płynnego jądra zewnętrznego (generującego pole magnetyczne) oraz stałego jądra wewnętrznego.

34 Można wyznaczyć średnią gęstość Ziemi - wystarczy masę podzielić przez objętość Ziemi.

35 Słońce jest oddalone od Ziemi o około 150 mln km, leży w Ramieniu Oriona galaktyki Drogi Mlecznej, 26 tys. lat świetlnych od jej środka i około 26 lat świetlnych od płaszczyzny równika Galaktyki. Okrąża centrum Drogi Mlecznej z prędkością ok km/s w czasie ok. 226 mln lat, co daje ponad 20 obiegów w ciągu dotychczasowej historii gwiazdy.

36 W prezentacji wykorzystano : -materiały znalezione w zasobach internetowych, - materiały prezentowane przez p. Dorotę Cebula w trakcie zajęć -

37 Dziękujemy za uwagę

38 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google