Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7. Program Ramowy Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7. Program Ramowy Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu."— Zapis prezentacji:

1 7. Program Ramowy Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2 7 PR – Siódmy Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego Główny mechanizm UE dla celów finansowania badań naukowych w Europie obejmujący lata 2007-2013 Budżet 7 PR na lata 2007-2013 wynosi 52,5 mld Euro Budżet Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM) na następne 5 lat wynosi 2,7 mld Euro Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

3

4 Budżet Cooperation – 32 365 mln EUR healthfood Agri bio ICTICTnano materials production energyenvirontransportsocio- econom human. security and space budget mln euro 6 0501 9359 1103 5002 3001 9004 1806101 350 1 430 Ideas ERC 7 460 People Marie Curie 4 728 Capacities 4 217 mln EUR Research infrastrast ructure SMEsRegions of knowledge Research potential Science in society Research policies Internation al Research 1 8501 33612637028070185 Euroatom – 2 700 mln EURJRC – 1 751 mln EUR Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

5 W ramach 7 PR utworzono 4 programy szczegółowe: Współpraca (Cooperation) Pomysły (Ideas) Ludzie (People) Możliwości (Capacities) a także piąty program szczegółowy obejmujący Wspólne Centrum Badawcze (JRC) oraz badania nuklearne EURATOM Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

6 COOPERATION - Współpraca realizowane są badania w obszarach tematycznych: Zdrowie Żywność, rolnictwo i biotechnologia Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne Energia Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) Transport (łącznie z aeronautyką) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne Badania w zakresie bezpieczeństwa Badania w zakresie przestrzeni kosmicznej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

7 IDEAS – Pomysły Działania wspierane przez European Research Council (ERC) jedyna organizacja na poziomie europejskim wspierająca najambitniejsze badania naukowe w Europie czyli: Frontier Research ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców ERC Advanced Investgator Grants (ERC Advanced Grants) Wsparcie dla najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy o ustabilizowanej pozycji naukowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

8 PEOPLE – Ludzie potencjał ludzki, działania Marie Curie Kształcenie początkowe naukowców – sieci Marie Curie Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery – stypendia indywidualne Ścieżki rozwoju współpracy oraz partnerstwa między środowiskiem akademickim a przemysłem Wymiar międzynarodowy – stypendia dla europejskich naukowców podejmujących badania poza Europą oraz dla naukowców spoza Europy podejmujących działalność w Europie, działalność na rzecz współpracy narodowej, granty reintegracyjne Nagrody doskonałości Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

9 CAPACITIES – Możliwości Potencjał w zakresie badań Infrastruktury badawcze Prace badawcze na rzecz MŚP Regiony Wiedzy Potencjał badawczy Nauka w społeczeństwie Wspieranie spójnego rozwoju w dziedzinie badań naukowych Określone działania we współpracy międzynarodowej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

10 Informacje o konkursach http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Tutaj można również znaleźć wszelkie potrzebne dokumenty: call fiche, work programme oraz guide for applicants Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

11 Do jakiego projektu przystąpić? Funding schemes Collaborative Projects (CA)Typowe projekty badawcze – projekty współpracy Networks of Excellence (NoE)Integracyjne projekty badawcze, wykorzystują ideę sieci Coordination/Support Actions (CA/SA) Projekty wspierające i promujące np., organizacja konferencji, publikacji, seminariów Marie Curie FellowshipsStypendia na indywidualne projekty dla naukowców na różnych etapach kariery Research for SMEs/AssociationsBadania na rzecz określonych grup interesów Frontier Research GrantBadania podstawowe / Projekty na granicy wiedzy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

12 Minimalna liczba partnerów wg zasad Ilość typowa dla rodzaju projektu Czas trwania projektu w latach Wysokość dofinansowa nia CP Large 315-205> 6 mln CP Small 38-103< 3 mln Networks of Excellence 315-203-5 6–12 mln CA/SA 1*1*1-203 0,3- 3 mln Marie Curie Fellowships 1*1*1*1*3 33 tys Research for SMEs 5103 0.5-5 mln Frontier Research Grants 115 1-3 mln Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

13 Partnerzy – kto może przystąpić do projektu? Uczelnie wyższe Jednostki badawcze Przedsiębiorstwa Organizacje publiczne Organizacje pozarządowe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

14 W jakich krajach szukać partnerów? Kraje członkowskie UE Kraje Stowarzyszone: Turcja, Chorwacja, Serbia, Macedonia (FYROM), Czarnogóra oraz Norwegię, Lichtenstein i Islandię (czyli kraje EOG), a także na podstawie umowy dwustronnej Izrael i Szwajcarię ICPC – lista w materiałach Kraje trzecie – np. USA Partnerem może być również organizacja międzynarodowa np. WHO Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

15 Masz pomysł na realizację projektu...... Znaleźli się partnerzy......komisja ogłosiła konkurs... Co dalej? Jak sprawdzić czy mój pomysł na projekt jest dobry? Jak ocenić swój pomysł na projekt? Test 5 pytań. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

16 1. Po co w ogóle zawracać sobie głowę? – jaki problem chcesz rozwiązać? Na to pytanie należy szczegółowo odpowiedzieć, wiedzieć dlaczego zaczyna się proces projektowy i co chce się osiągnąć to duża część sukcesu. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

17 2.Czy mój projekt odpowiada na któryś z europejskich priorytetów? Jeżeli problem, który poruszymy w projekcie da się rozwiązać na szczeblu narodowym, to po co aplikujemy o zewnętrzne wsparcie? Dobrze jest znać europejskie dokumenty, raporty, Komisja Europejska lubi kiedy się ją cytuje w projektach. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

18 3.Czy istnieje już rozwiązanie problemu, który porusza mój projekt? Źle jest jeżeli to, co chcemy osiągnąć już istnieje, czy to jest produkt, usługa, technologia. Nasz projekt musi wprowadzać coś nowego, unikalnego! Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

19 4. Dlaczego teraz? Co sprawia, że konieczna jest realizacja projektu właśnie teraz? Co stanie się jeżeli te badania nie zostaną zrealizowane w najbliższym czasie? Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

20 5. Dlaczego ja? Co sprawia, że właśnie my jesteśmy najlepsi do tego projektu? Czy mam najlepsze możliwe konsorcjum? Czy mamy doświadczenie? Jakie mamy osiągnięcia? Za skromność nikt nie daje punktów! Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

21 -Najlepsza szkoła pisania projektów? - zostać ekspertem ewaluatorem projektów Komisji Europejskiej! https://cordis.europa.eu/emmfp7/ Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

22 Gdzie szukać informacji? http://cordis.europa.eu http://ec.europa.eu/research http://www.kpk.gov.pl http://www.pg.gda.pl/pr http://www.programyramowe.umk.pl/6PR Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych

23 Dziękuję za uwagę! Zapraszamy do Biura Programów Międzynarodowych ul. Gagarina 5 Tel. (56) 6114927 Tel./fax (56) 6114929 Adresy e-mail: luleo@uni.torun.pl np@umk.pl Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych


Pobierz ppt "7. Program Ramowy Dział Międzynarodowych Projektów Badawczych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google