Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy: Mateusz Kobza Damian Błażejczyk Adam Pietrzyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy: Mateusz Kobza Damian Błażejczyk Adam Pietrzyk."— Zapis prezentacji:

1 Autorzy: Mateusz Kobza Damian Błażejczyk Adam Pietrzyk

2 Pojęcie Patriotyzm Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.łac.gr.umiłowania ojczyźnietradycjikulturyjęzykasolidarnościnarodem

3 Nazwa patriotyzm wywodzi się z greckiej nazwy πατριά – patria oznaczającej rodzinę, grupę, plemię lub naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców tzw. ojczyznę. Patria jest z kolei derywatem źródłowej nazwy greckiej πατήρ – pater oznaczającej ojca – głowę rodu [1]. Te greckie terminy zostały przejęte później przez Rzymian i przeniknęły do łaciny w formie pater i patrio rozpowszechniając się także w innych językach europejskich. Słowo patriotyzm literalnie oznacza miłość ojczyzny.ojczyznę derywatem [1]

4 Historia

5 W Polsce idee patriotyczne deklarowało Stronnictwo Patriotyczne – nieformalne ugrupowanie polityczne działające w Rzeczypospolitej Obojga Narodów skupiające reformatorskich działaczy w czasie Sejmu Wielkiego w latach 1788-1792. Po rozbiorach Polski idee patriotyczne głosiła tajna organizacja niepodległościowa w Królestwie Polskim – Narodowe Towarzystwo Patriotyczne założone w 1821 roku przez majora Waleriana Łukasińskiego, zrzeszająca członków rozwiązanego w 1820 roku Wolnomularstwa Narodowego oraz wielkopolskiego Związku Kosynierów [2]. Ideami tymi kierowało się również Towarzystwo Patriotyczne organizacja powołana w 1830 roku w Warszawie w czasie powstania listopadowego. W okresie tym istniała również kobieca organizacja patriotyczna - Towarzystwo Dobroczynności Patriotycznej Kobiet. Jej członkinie opatrywały rannych, a w nocy pełniły na wzór wojskowy warty w ochronie lazaretów. [3] Rodzaje patriotyzmuStronnictwo PatriotyczneRzeczypospolitej Obojga NarodówSejmu Wielkiego17881792Królestwie PolskimNarodowe Towarzystwo Patriotyczne1821Waleriana Łukasińskiego1820 Wolnomularstwa NarodowegoZwiązku Kosynierów [2]Towarzystwo Patriotyczne1830Warszawiepowstania listopadowegoTowarzystwo Dobroczynności Patriotycznej Kobietlazaretów [3]

6 Rodzaje patriotyzmu

7 Bitwa pod Krzykawką Jedna z bitew powstania styczniowego, rozegrana 5 maja 1863 na pograniczu wsi Krzykawka i Krzykawa koło Olkusza.powstania styczniowego5 maja 1863KrzykawkaKrzykawaOlkusza Korpus dowodzony przez generała Józefa Miniewskiego stacjonujący pod Krzykawą, połączony z włoskim legionem garibaldczyków, został rankiem 5 maja zaatakowany przez oddział rosyjski przybyły spod Olkusza. W przegranej przez powstańców, bardzo krwawej bitwie, która trwała do godziny 14, zginął między innymi włoski generał Francesco Nullo, a jego adiutant Elia Marchetti ciężko ranny w pierś zmarł dwa dni później w Chrzanowie [1].generała Józefa Miniewskiegogaribaldczykówrosyjski Francesco Nullo Elia Marchetti Chrzanowie [1] Na polu bitwy pod Krzykawką (zwanym Polaną Nullo) znajduje się pomnik

8 Bitwa pod Wiedniem Została stoczona 12 września 1683 roku między wojskami polsko- austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy.12 września1683 rokupolsko austriackoniemieckimiJana III SobieskiegoImperium osmańskiegowezyra Kara MustafyEuropy

9 Bitwa po Grunwaldem jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników) [3], stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy), pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi (złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy [4] i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły. średniowiecznej [3]polach pod Grunwaldem wielkiej wojnyzakonu krzyżackiegoCzechŚląskuPomorza Zachodniego Rzeszywielkiego mistrza Ulricha von Jungingena polskimilitewskimi PolakówLitwinówRusinówHospodarstwo MołdawskieKsięstwo MazowieckieKsięstwo PłockieKsięstwo BełskiePodoleRusiCzech MorawŚląskaZłotej Ordy [4] Nowogrodu WielkiegoLingwena Semenakróla Polski Władysława II Jagiełły Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich, nie została jednak wykorzystana dla całkowitego zniszczenia

10 Powstanie listopadowe polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831 [6]. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).powstanie narodoweRosji29 listopada30 listopada 183021 października1831 [6]Królestwo Polskieziem zabranychLitwę ŻmudźWołyń

11 Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944 [b] ) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji Burza, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego1 sierpnia3 października 1944 [b]wystąpienie zbrojneWarszawęniemieckimArmię Krajowąakcji BurzaPolskiego Państwa Podziemnego

12 Polscy patrioci

13 Jan Henryk Dąbrowski

14 Ksiądz Jan Długosz

15 Roman Dmowski

16 Generał Józef Haller

17 Jan III Sobieski

18 Hugo Kołłątaj

19 Mikołaj Kopernik

20 Tadeusz Kościuszko

21 Ignacy Jan Paderewski

22 Książę Józef Poniatowski

23 Dziękuje za uwagę !!!


Pobierz ppt "Autorzy: Mateusz Kobza Damian Błażejczyk Adam Pietrzyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google