Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patriotyzm dawniej a dziś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patriotyzm dawniej a dziś"— Zapis prezentacji:

1 Patriotyzm dawniej a dziś
Autorzy: Mateusz Kobza Damian Błażejczyk Adam Pietrzyk

2 Pojęcie Patriotyzm Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriates) – postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością.

3 Nazwa i znaczenie Nazwa „patriotyzm” wywodzi się z greckiej nazwy „πατριά” – „patria” oznaczającej rodzinę, grupę, plemię lub naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców tzw. ojczyznę. „Patria” jest z kolei derywatem źródłowej nazwy greckiej „πατήρ” – „pater” oznaczającej „ojca” – głowę rodu[1]. Te greckie terminy zostały przejęte później przez Rzymian i przeniknęły do łaciny w formie „pater” i „patrio” rozpowszechniając się także w innych językach europejskich. Słowo „patriotyzm” literalnie oznacza „miłość ojczyzny”.

4 Historia Angielski termin patriot został po raz pierwszy użyty już w erze elżbietańskiej za łacińskim określeniem używanym w średniowiecznej Francji w VI w. Abstrakcyjne określenie patriotyzmu rozpowszechniło się w Europie w XVIII wieku. patriotami nazywali się członkowie Amerykańskiej Partii Wigów, frakcji politycznej w XVIII-wiecznej Ameryce, będący zwolennikami oddzielenia się amerykańskich kolonii od imperium brytyjskiego. Patriotami określali się również członkowie frakcji politycznej w Holandii aktywnej w latach

5 W Polsce idee patriotyczne deklarowało Stronnictwo Patriotyczne – nieformalne ugrupowanie polityczne działające w Rzeczypospolitej Obojga Narodów skupiające reformatorskich działaczy w czasie Sejmu Wielkiego w latach Po rozbiorach Polski idee patriotyczne głosiła tajna organizacja niepodległościowa w Królestwie Polskim – Narodowe Towarzystwo Patriotyczne założone w 1821 roku przez majora Waleriana Łukasińskiego, zrzeszająca członków rozwiązanego w 1820 roku Wolnomularstwa Narodowego oraz wielkopolskiego Związku Kosynierów[2]. Ideami tymi kierowało się również Towarzystwo Patriotyczne organizacja powołana w 1830 roku w Warszawie w czasie powstania listopadowego. W okresie tym istniała również kobieca organizacja patriotyczna - Towarzystwo Dobroczynności Patriotycznej Kobiet. Jej członkinie opatrywały rannych, a w nocy pełniły na wzór wojskowy warty w ochronie lazaretów.[3] Rodzaje patriotyzmu

6 Rodzaje patriotyzmu patriotyzm narodowy – miłość do kraju ojczystego oraz narodu znajdującego się w obrębie państwa. patriotyzm regionalny – przywiązanie do regionu, krainy etnograficznej, dzielnicy kraju, z której się pochodzi, lub w której się mieszka. patriotyzm lokalny – miłość do stron rodzinnych, miejsca urodzenia i wychowania oraz do miejsca zamieszkania.

7 Bitwa pod Krzykawką Jedna z bitew powstania styczniowego, rozegrana 5 maja 1863 na pograniczu wsi Krzykawka i Krzykawa koło Olkusza. Korpus dowodzony przez generała Józefa Miniewskiego stacjonujący pod Krzykawą, połączony z włoskim legionem garibaldczyków, został rankiem 5 maja zaatakowany przez oddział rosyjski przybyły spod Olkusza. W przegranej przez powstańców, bardzo krwawej bitwie, która trwała do godziny 14, zginął między innymi włoski generał Francesco Nullo, a jego adiutant Elia Marchetti ciężko ranny w pierś zmarł dwa dni później w Chrzanowie[1]. Na polu bitwy pod Krzykawką (zwanym Polaną Nullo) znajduje się pomnik

8 Bitwa pod Wiedniem Została stoczona 12 września 1683 roku między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy.

9 Bitwa po Grunwaldem jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy (pod względem liczby uczestników)[3], stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy), pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, a połączonymi siłami polskimi i litewskimi (złożonymi głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy[4] i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły. Bitwa ta zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich, nie została jednak wykorzystana dla całkowitego zniszczenia

10 Powstanie listopadowe
polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830, a zakończyło się 21 października 1831[6]. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).

11 Powstanie warszawskie
(1 sierpnia – 3 października 1944[b]) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego

12 Polscy patrioci

13 Jan Henryk Dąbrowski generał, obrońca Warszawy w powstaniu kościuszkowskim 1797 twórca Legionów we Włoszech. Brał udział w kampaniach napoleońskich 1806r organizował powstanie w Wielkopolsce.

14 Ksiądz Jan Długosz – historyk i kanonik krakowski natomiast arcybiskup lwowski, 1480 wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka od 1967, autor m.in. Historiae Poloniae (zw. też roczniki czyli kroniki sławnego królestwa polskiego) jednego z najwybitniejszych dzieł średniowiecznych historiografii eur. Obejmującego dzieje Polski do 1480r.

15 Roman Dmowski polityk współtwórca i przywódca ruchu nar. Pisarz polityk. Od 1889 czł. Ligi Polskiej. od Ligi Narodu gł zał. SDN sprecyzował zasady ideologii nagonalisty : od 1905 postulował autonomię dla króla Polskiego propagował walkę z ruchem rewolucji i antysemityzm. Redaktor „Przeglądu Wszechpolskiego” W czasie I wojny światowej m.in współtwórca i prezes KNP w Paryżu 1919 delegat Polski na paryską konferencję pokojową podpisał traktat wersalski , 1926 m.in. spraw zagranicznych przeciwnik Józef Piłsudski po przewrocie majowym 1926r w stałej opozycji wobec sanacji 1926 założył OWP, po 1933 wywierał silny wpływ SN.

16 Generał Józef Haller polityk. Generał 1914 komendant Legionu Wschodniego od 1916 dowódca II Brygady Legionów Polskich dowódca naczelny Armii Polskiej we Francji 1936 współorganizator Frontu Mor ges i SP : członek rządu polskiego na uchodźctwie

17 Jan III Sobieski Hetman koronny król polski od 1674, wybitny wódz walczył z kozakami , tatarami, Szwecją , Moskwą i Turcją, 1673 pobił Turków pod Chocimiem 1683 pod Wiedniem ( wojska polskie i austriackie) nie zrealizowane plany odzyskania Prus książęcych w sojuszu z Francją, 1686 pokój z Rosją (tzw. Traktat Grzymułtowskiego) i mecenas sztuki.

18 Hugo Kołłątaj jeden z czołowych ideologów polskiego oświecenia. Filozof pisarz i działacz polityk oświatowy, ksiądz , członek komisji Edukacji Narodowej i Towarzystwo do ksiąg elementarnych reformatorów i rektor ( ) Akademia Krakowska i przywódca Kuźnicy Kołłątowskiej współautor konstytucji 3 maja 1794 członek Rady Najwyższej Narodowej.

19 Mikołaj Kopernik wielki astronom polski także matematyk . ekonomista lekarz w swym dziele o obrotach sfer niebieskich zawarł stworzoną przez siebie heliocentryczną teorie geocentryczną w czasie wojny pd. Krzyżackiej kierował w Olsztynie obroną zamku.  

20 Tadeusz Kościuszko generał polski amerykański bohater. Narodowy uczestnik wojny o wolność stanów zjednoczonych 1792 udział wojnie z Rosją najwyższy naczelnik sił zbrojnych narodowych w powstaniu Wydał uniwersały regulujące sprawę chłopską po klęsce pod Maciejowcami w niewoli rosyjskiej (do 1796r) zmarł na emigracji w Szwajcarii.

21 Ignacy Jan Paderewski pianista kompozytor, polityk, działacz społeczny zdobył sławę jako pianista wirtuoz 1910 ufundował Pomnik Grunwaldzki w Krakowie Przedstawiciel paryskiego komitetu Narodowego Polskiego w USA 1918 powrócił do kraju jako przedstawiciel Polski podpisał wersalski traktat pokojowy.

22 Książę Józef Poniatowski
bratanek Stanisława Augusta Poniatowskiego generał dowodził siłami polskimi w wojnie 1792r z Rosją uczestnik powstania kościuszkowskiego

23 Dziękuje za uwagę !!!


Pobierz ppt "Patriotyzm dawniej a dziś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google