Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misje zewnętrzne Wojska Polskiego w latach 1989 - 2011 Dr Sławomir Sadowski (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misje zewnętrzne Wojska Polskiego w latach 1989 - 2011 Dr Sławomir Sadowski (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)"— Zapis prezentacji:

1 Misje zewnętrzne Wojska Polskiego w latach Dr Sławomir Sadowski (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)

2 Geneza misji pokojowych Idea operacji wojskowych, których celem było utrzymanie lub przywrócenie pokoju pojawiła się tuż po I wojnie światowej, kiedy to zwaśnione strony rozdzielone były siłami międzynarodowymi. Prusy Wschodnie – 1919 – 1920 Górny Śląsk – 1920 – 1922 Od 1945 r., w nowej prawnie uregulowanej sytuacji, na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych misje pokojowe przywrócono po II wojnie światowej. Pierwszą misją pokojową ONZ było nadzorowanie wypełniania porozumienia rozejmowego pomiędzy Izraelem a Egiptem, Izraelem, Jordanią, Libanem i Syrią w 1948 r. ( Operacja UNTSO ) Wojsko Polskie po raz pierwszy współorganizowało operację obserwacyjną w 1953 r. w Korei Pierwszą operacją pokojową z udziałem Polski było uczestnictwo w rozdzieleniu wojsk izraelsko – arabskich na Synaju w 1973 r..

3 Operacja (misja) pokojowa Operacje pokojowe – to zapobieganie, ograniczanie, łagodzenie i zakań- czanie działańwojennych między państ- wami albo wewnątrz państwa poprzez pokojową interwencję strony trzeciej, zorganizowaną i kierowaną przez organizację międzynarodową przy użyciu personelu wojskowego, policyjnego i cywilnego do przywrócenia i utrzymania pokoju. Operacje pokojowe prowadzone są na podstawie prawnej, której źródłem jest rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy też z jej upoważnienia, innej organizacji międzynarodowej. Operacje te prowadzone są zawsze w celu wsparcia, zapewnienia lub utrzymania pokoju.

4 Siły pokojowe to część sił zbrojnych państw oddanych do dyspozycji ONZ lub innej uprawnionej organizacji międzynarodowej w celu przeprowadzenia konkretnych operacji pokojowych. Siły te powoływane są w trybie doraźnym przez Zgromadzenie Ogólne lub Radę Bezpieczeństwa ONZ, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych lub uprawnione organy innych organizacji międzynarodowych. W założeniach ONZ, siły pokojowe stanowią – dla państw w nich uczestniczących – nieprzymusowy instrument kontroli konfliktów zbrojnych. W latach przeprowadzono 72 operacje pokojowe z powołaniem tego typu sił przez ONZ, w których wzięło udział ponad 750 tysięcy osób pochodzących z ponad 110 krajów. Życie straciły osoby, w tym żołnierzy. Koszt operacji w latach wyniósł 52 mld $. Ponadto około 40 operacji pokojowych przeprowadziły inne organizacje międzynarodowe z upoważnienia ONZ.

5 Wojskowa misja obserwacyjna to działania na rzecz pokoju, których zadaniem jest monitorowanie zawieszenia broni i odwrotu wojsk w strefie konfliktu oraz patrolowanie granic i stref zdemilitaryzowanych przez nieuzbrojonych oficerów oznakowanych symbolami ONZ.

6 Operacja stabilizacyjna Działanie o charakterze wojskowym, którego celem jest przywrócenie pokoju i ustabilizowanie sytuacji politycznej, gospodarczej i militarnej w strefie konfliktu zbrojnego wewnętrznego lub międzynarodowego. Stanowi działanie inne niż wojna, ale z użyciem instrumentarium walki zbrojnej. Prowadzona może być z upoważnienia RB ONZ lub przez koalicję międzynarodową.

7 Liczba misji z udziałem żołnierzy WP w latach 1989 – 2011 W tym okresie żołnierze WP uczestniczyli w 82 różnych operacjach zewnętrznych organizowanych przez różne podmioty, w różnej skali.

8 Liczba misji pokojowych i obserwacyjnych ONZ z udziałem żołnierzy WP

9 Liczba żołnierzy w misjach zewnętrznych WP w latach

10 Liczebność operacji pokojowych i stabilizacyjnych w latach

11 Liczebność i liczba operacji zewnętrznych WP w latach

12 Aktualne operacje zewnętrzne WP

13

14 CzasMisjaPaństwoOrganizatorTyp Stan osobowy Od 1953 NNSC (Neutral Nations Supervisory Commission) Korea Południowa Korea Północna ONZkomisyjna2 O Od 1991 MINURSO (Mission des Nations unies pour l'Organisation d'un Référendum au Sahara Occidental) Sahara ZachodniaONZobserwacyjna1 O Od 1999 UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo) KosowoONZobserwacyjna1 O Od 2003 UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) AfganistanONZobserwacyjna1 O Od 2004 ONUCI (Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire) Wybrzeże Kości Słoniowej ONZobserwacyjna2 O Od 2004 UNMIL (United Nations Mission in Liberia) LiberiaONZobserwacyjna2 O Od 2008 EUMM Georgia (European Union Monitoring Mission in Georgia) GruzjaUEobserwacyjna15 O Od 2010 MONUSCO (Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RD du Congo) Demokratyczna Republika Konga ONZobserwacyjna3 O Od 2011 UNMISS (United Nations Mission in South Sudan) Sudan Południowy ONZobserwacyjna2 O

15 CzasMisjaPaństwo Organiza tor Typ Stan osobowy 2012Baltic Air Policing Estonia, Litwa, Łotwa NATOpolicyjna99 Ż Od 2009 NTM-A (NATO Traning Mission – Afghanistan) AfganistanNATOszkoleniowa70 Ż Od 2009 EUNAVFOR (Atalanta Europian Union Naval Force Somalia - Operation Atalanta) Wielka Brytania UEpolicyjna2 Ż

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Misje zewnętrzne Wojska Polskiego w latach 1989 - 2011 Dr Sławomir Sadowski (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google