Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Kochanowski ( ) życie i twórczość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Kochanowski ( ) życie i twórczość"— Zapis prezentacji:

1 Jan Kochanowski (1530-1584) życie i twórczość
Przygotowanie: Marta Wojciechowska Ewa Danielak Piotr Kłos

2 Zdjęcie Jana Kochanowskiego
                                                

3 Biografia poety Pierwszy polski poeta urodził sie w 1530 r. w Sycynie (ziemia radomska). Pochodził z rodziny szlacheckiej

4 Okres studiów Nauke i studia odbywał w Krakowie, w Królewcu i w Padwie. Zatrzymał się też na jakiś czas we Francji, między innymi w Paryżu. W 1559 roku na stałe powrócił do kraju, jako w pełni ukształtowany humanista i renesansowy poeta.

5 Okres dworski Kolejne 15 lat przeżył Kochanowski w otoczeniu dworu królewskiego i ówczesnych mo nowałdzców. Był jednym z sekretarzy królewskich Zygmunta Augusta na dworze w Krakowie.

6 Okres czarnoleski Ożenił się z Dorotą Podlodowską i osiadł w Czarnolesie, gdzie oddał się swojej twórczości. Zmarł 22 VIII 1584 w Lublinie, a pochowany został w Zwoleniu.

7 Historia herbu Kochanowskich
Kochanowscy herbu Korwin wywodzili się z Kochanowa koło Wieniawy w Radomskiem. Rodzina ta pierwotnie używała herbu Ślepowron, zaś herb Kruk wszedł w użycie w drugiej połowie XV w. Poeta J. Kochanowski obejmując w 1564 roku probostwo poznańskie przedstawił jako swój herb Kruka w czerwonym polu z pierścieniem w dziobie. Mało kto jednak wie że ten wielki polski poeata był mocno skoligacony z XV w. rodem szlacheckim zamieszkuącym nasze tereny. Matka Jana Anna urodzona w 1507 r. była córką Małgorzaty z Bąków, córki Zbigniewa Bąka (z Góry) herbu Zadora i współwłaścicielki majątków w Bąkowej Górze, Dębnie, Kalinkach i Zbyłowic. Małgorzata miała dwóch mężów Andrzeja z Dziebułtowa herbu Jelita z którym nie miała dzieci i Jakuba Białaczowskiego herbu Odrowąż. Z tego związku na świat przyszło pięcioro dzieci syn Andrzej i cztery córki wśród nich Anna matka poety.

8 Herb Ślepowron - Korwin
Herb z okresu Dynastii Piastów. Rok powstania Ilość rodów: Herbem pieczętowało się 59 rodów. Opis: W polu błękitnem - podkowa srebna ocelami na dół z krzyżem kawalerskim złotym na barku, na którym zwrócony w prawo stoi czarny kruk trzymający w dziobie złoty pierścień. Nad hełmem w koronie taki sam kruk czarny jak na tarczy trzymający złoty pierścień w dziobie. Legenda herbowa: Brak informacji.

9 Twórczość Jana Kochanowskiego

10 Fraszki

11 Fraszka Fraszka - drobny utwór poetycki wierszem, często o charakterze żartobliwym, oparty na dowcipnym pomyśle, będący odmianą epigramatu. Nazwę gatunkową wprowadził z włoskiego ("frasca" - drobiazg, głupstewko) Jan Kochanowski, który swoimi "Fraszkami" ustalił obowią-zujący wzór stylistyczny. Pierwowzór fraszek w literaturze polskiej dał Mikołaj Rej w "Figli-kach".

12 Fraszki Jana Kochanowskiego
Liczne fraszki Kochanowskiego charakteryzuje różnorodność: - tematu (portreciki znajomych, zdarzenia, scenki obyczajowe, rozważania filozoficzne, iro-niczne refleksje, rozważania na temat własnej twórczości), - tonu (żartobliwe, humorystyczne, satyryczne, frywolne obok bardzo poważnych) - długości (od dwuwierszowych po kilkudziesięciowersowych), Skłonność do: - zwięzłości (zbliżenie do epigramatu), - wyraźnego wskazywanie zasadniczej myśli (pointa), - konsekwencji rytmicznej (rymy parzyste aa bb cc, półtorazgłoskowe, żeńskie.

13 Przykłady fraszek Jana Kochanowskiego
"Na lipę” "Do gór i lasów" "Ku Muzom" "Na dom w Czarnolesie" "Na zdrowie" "Raki"

14 Pieśni

15 Pieśni Jan Kochanowski wzorował się na pierwszym twórcy pieśni, którym był Horacy. Pieśni są w większości poważne, a ich tematyka poważna. Zebrane w dwóch zbiorach zatytułowanych „Księgi pierwsze” i „Księgi wtóre”.

16 Przykłady pieśni Jana Kochanowskiego
"Muza" "Pieśń świętojańska o Sobótce" "Pieśń XXV”- Hymn ("Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary...") "Pieśń V”- ”Pieśń o spustoszeniu Podola"

17 Treny

18 Treny Cykl liryków żałobnych dedykowanych zmarłej córce, Jan Kochanowski nazwał „ Trenami”. Cykl liryków żałobnych dedykowanych zmarłej córce, Jan Kochanowski nazwał „ Trenami”.

19 Termin tren "Treny" to poemat epicedialny, czyli żale pośmiertne. Wśród gatunków funeralnych ("funus" - pogrzeb) poetyka antyczna zdecydowanie odróżniała epitafium od epicedium. Pierwsze określała jako krótki utwór żałobny w typie poważnego epigramatu, na tyle jednak zwięzły, by zmieścić się na kamiennym nagrobku.

20 Psałterz Dawidów

21 Psałterz Dawidów W 1579 ukazuje się Psałterz Dawidów w tłumaczeniu Kochanowskiego; nad dziełem tym pracował poeta osiem lat.

22 Odprawa Posłów Greckich

23 Odprawa Posłów Greckich
Tragedia napisana przez Jana Kochanowskiego jeszcze w okresie jego pobytu na dworze królewskim, wystawiona, po latach, w obecności króla Stefana Batorego, dla uświetnienia wesela Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny. Dramat, skonstruowany w oparciu o reguły klasyczne.

24 Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji

25 Koniec


Pobierz ppt "Jan Kochanowski ( ) życie i twórczość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google