Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium podstaw wiary Craig Rucin

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium podstaw wiary Craig Rucin"— Zapis prezentacji:

1 Studium podstaw wiary Craig Rucin
Żyjąc prawdziwą wiarą Studium podstaw wiary Craig Rucin

2 Rozumiejąc łaskę Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja pierwsza
This is another option for an Overview slides using transitions.

3 Rozumiejąc łaskę 1 2 3 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga.
Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja pierwsza Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga. 1 Musimy zrozumieć Bożą łaskę dla nas 2 Musimy zrozumieć to, co przezwycięża oddzielenie pomiedzy nami a Bogiem. 3 This is another option for an Overview slide.

4 1 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga.
Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.

5 1 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga.
Na skali poniżej zaznacz, tak jak myślisz, gdzie znajdujesz się porównując dobre i złe uczynki, które robisz. Zero oznacza, że dobre i złe uczynki równoważą się.Wyższa dodatnia cyfra oznacza, że dobre uczynki przeważają złe uczynki, natomiast niższa ujemna cyfra oznacza, że złe ucznynki przeważają te dobre, które robisz. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts. -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5

6 1 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga.
Teraz zakreśl cyfrę(y), która(e) najbardziej reprezentuje(ą) typ ludzi wybranych przez Boga. Czy myślisz, że Bóg wybrał ludzi z cyfrą “-5”, z cyfrą “0”, „+5”, czy może kombinacje wszystkich? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts. -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5

7 1 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga.
Czy myślisz, że Bóg wybrał ludzi z cyfrą “-5”, z cyfrą “0”, “+5”, czy może kombinacje wszystkich? Dlaczego myślisz, że jesteś rodzajem osoby, którą wybrał Bóg? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

8 1 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga.
Przeczytaj: Przeczytaj fragmenty i zanotuj, co każdy z nich mówi o tym jak widzi nas Bóg. List do Rzymian 3:20-25 Księga Izajasza 64:6-7 List do Efezjan 2:1-3 Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

9 1 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga. List do Rzymian 3:20-25
Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Usprawiedliwienie przez wiarę w Chrystusa, ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

10 1 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga. Księga Izajasza 64:6-7
I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I nie ma nikogo, kto by wzywał twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

11 1 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga. List do Efezjan 2:1-3
I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

12 1 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga.
Grzech jest “chybieniem celu” (tego) co najbardziej chwaliłoby Boga. To zawiera zarówno złe uczynki jak również dobre uczynki robione ze złych pobudek. Wszyscy grzeszymy, ponieważ wszyscy jesteśmy grzesznikami. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

13 1 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga.
Bóg widzi każdą osobę jako cyfrę „-5” i on wybiera tylko ludzi z cyfrą „-5”. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts. -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5  Ja

14 1 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga.
Czy możesz wyjaśnić swoimi słowami to, co właśnie powiedzieliśmy o grzechu? Co powiedziałbyś osobie, która myśli o sobie, że jest dobra? Czy jest możliwe umrzeć i nie dostać się do Nieba z powodu braku jednego dobrego uczynku? Dlaczego tak, albo dlaczego nie? Jeśli nigdy nie możemy być wystarczająco dobrzy, albo robić wystarczająco dużo dobrych uczynków aby zadowolić Boga, to w jaki inny sposób możemy mieć z Nim relację? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

15 1 Musimy zrozumieć co oddziela nas od Boga.
Prawda o nas jest taka, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ani w nas, ani w tym co robimy nie ma nic co, zasługuje na Bożą uwagę i bądźmy szczerzy, nawet gdy jesteśmy bardzo religijni, nie zależy nam na tym, by zwracał na nas swą uwagę. Chcemy żyć swoim życiem na swój sposób, nawet jeśli wiemy, że zaprowadzi nas to do piekła. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts. -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5  Ja

16 2 Musimy zrozumieć Bożą łaskę dla nas
Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.

17 2 Musimy zrozumieć Bożą łaskę dla nas Przeczytaj:
Przeczytaj fragmenty i zanotuj, co każdy z nich mówi o tym jak widzi nas Bóg. List do Efezjan 2:4-7 – Co ten fragment mówi o Bogu? Księga Izajasza 53:5-6 – Co ten fragment mówi o tym, co Chrystus zrobił dla nas? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

18 2 Musimy zrozumieć Bożą łaskę dla nas
List do Efezjan 2:4-7 – Co ten fragment mówi o Bogu? Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

19 2 Musimy zrozumieć Bożą łaskę dla nas
Księga Izajasza 53:5-6 – Co ten fragment mówi o tym, co Chrystus zrobił dla nas? Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

20 2 Musimy zrozumieć Bożą łaskę dla nas
Pamiętaj, jesteśmy grzesznikami, którzy zasłużyli na Boży gniew. Zamiast tego, Bóg oferuje nam swoją łaskę. Kiedy widzimy jasno kim jesteśmy i widzimy kim jest Bóg, powinniśmy uniżyć się z powodu łaski, którą On nam daje. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

21 2 Musimy zrozumieć Bożą łaskę dla nas
Łaska jest dana nam przez Boga, kiedy zasługiwaliśmy na Jego gniew i wieczność w piekle. Łaska jest Bożą przychylnością i zawiera w sobie wszystko co mamy i potrzebujemy do zbawienia, do uświęcenia i do chwalenia. Łaska jest przeciwieństwem samowystarczalności. Nie zasłużyliśmy na nią, by ją otrzymać. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

22 2 Musimy zrozumieć Bożą łaskę dla nas Przeczytaj:
List do Rzymian 3:22-24 List do Efezjan 2:8-9 List do Rzymian 5:1 -2 List do Rzymian 6:12-14 List Jakuba 4:6-7 Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

23 2 Musimy zrozumieć Bożą łaskę dla nas
Czy możesz wymienić cokolwiek co masz, co nie jest Ci dane przez łaskę Boga? Jak zrozumienie tego, że każdy oddech dany jest nam przez łaskę Boga, zmienia sposób w jaki podchodzisz do swojego czasu, swoich pieniędzy i wszystkiego co posiadasz? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

24 Musimy zrozumieć to, co przezwycięża oddzielenie pomiedzy nami a Bogiem.
3 Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.

25 3 Przeczytaj: Ew. Mateusza 21:29-32 Ew. Mateusza 13:13-17
Musimy zrozumieć to, co przezwycięża oddzielenie pomiedzy nami a Bogiem. 3 Przeczytaj: Ew. Mateusza 21:29-32 Ew. Mateusza 13:13-17 Dzieje Apostolskie 11:15-18 Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

26 Musimy zrozumieć to, co przezwycięża oddzielenie pomiedzy nami a Bogiem.
3 Ew. Mateusza 21:29-32 A on, odpowiadając, rzekł: Tak jest, panie! Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział tak samo. A on, odpowiadając, rzekł: Nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią: Ten drugi. Rzecze im Jezus: Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu, natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu; a wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

27 Musimy zrozumieć to, co przezwycięża oddzielenie pomiedzy nami a Bogiem.
3 Ew. Mateusza 13:13-17 Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

28 Musimy zrozumieć to, co przezwycięża oddzielenie pomiedzy nami a Bogiem.
3 Dzieje Apostolskie 11:15-18 A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: Tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

29 Musimy zrozumieć to, co przezwycięża oddzielenie pomiedzy nami a Bogiem.
3 Pokuta, podobnie jak wiara jest darem od Boga. Bez Ducha Świętego pracującego w nas, nie możemy sami z siebie pokutować. Pokuta zaczyna się od zrozumienia, że musisz się zmienić, poczucia żalu, a możliwe nawet i bólu z powodu tego, co zrobiłeś i wtedy zmiany, robienia rzeczy przeciwnych temu co robiłeś wcześniej. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

30 Musimy zrozumieć to, co przezwycięża oddzielenie pomiedzy nami a Bogiem.
3 Pokutujemy z grzechów kiedy: Rozumiemy, że nasze grzechy są tym co oddziela nas od Boga Rozumiemy co Bóg uczynił dla nas i żałujemy naszych grzechów. Rozumiemy, że musimy przestać grzeszyć i zacząć żyć wiarą w Chrystusa. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

31 Musimy zrozumieć to, co przezwycięża oddzielenie pomiedzy nami a Bogiem.
3 Przeczytaj: Psalm 51 Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

32 Musimy zrozumieć to, co przezwycięża oddzielenie pomiedzy nami a Bogiem.
3 Psalm 51 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy, Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego! Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem I uczyniłem to, co złe w oczach twoich, Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, Czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu I w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy I objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele, Niech się rozradują kości, które skruszyłeś! Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

33 Musimy zrozumieć to, co przezwycięża oddzielenie pomiedzy nami a Bogiem.
3 Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi I zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie! Nie odrzucaj mnie od oblicza swego I nie odbieraj mi swego Ducha świętego! Przywróć mi radość z wybawienia twego I wesprzyj mnie duchem ochoczym! Przestępców będę nauczał dróg twoich, I grzesznicy nawrócą się do ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość twoją! Panie! Otwórz wargi moje, A usta moje głosić będą chwałę twoją! Albowiem ofiar nie żądasz, A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, Odbuduj mury Jeruzalemu! Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, Ofiary ogniowe i całopalenia, Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu twoim. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

34 Musimy zrozumieć to, co przezwycięża oddzielenie pomiedzy nami a Bogiem.
3 Pokutujemy z grzechów kiedy: Czy znasz kogoś do kogo może cię posłać Bóg by uczyć go o zbawieniu, które Bóg ci dał? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

35 R Prawdziwa wiara w praktyce:
Use a section header for each of the topics, so there is a clear transition to the audience.

36 R Prawdziwa wiara w praktyce: Powtórka:
Jakie są trzy rzeczy, które powinniśmy zrozumieć po tej lekcji? Jakie są trzy definicje podane nam? Jakie fragmenty zapamiętaliście z tej lekcji? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

37 R Prawdziwa wiara w praktyce: Powtórka:
Jakie są trzy rzeczy, które powinniśmy zrozumieć po tej lekcji? Jakie są trzy definicje podane nam? Jakie fragmenty zapamiętaliście z tej lekcji? Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

38 R Prawdziwa wiara w praktyce: Praktyczne zastosowanie:
Jeśli ta lekcja prowadzona jest w grupie, twoja grupa będzie teraz podzielona w pary i w praktyce zastosujecie ten materiał ucząc siebie nawzajem. Weź teraz tą kartkę i swoje notatki i nauczaj tego swojego ucznia. Jeśli lekcja prowadzona jest indywidualnie, weź tą kartkę oraz swoje notatki i nauczaj tego kogoś innego w ciągu tygodnia. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

39 R Prawdziwa wiara w praktyce: Modlitwa:
W ciągu tygodnia módl się Psalmem 51. Użyj tego jako okazję do pokuty z jakiegokolwiek grzechu, który może być w twoim życiu. W ciągu tygodnia módl się byś słyszał Boga prowadzącego cię do innych, by dzielić się z nimi tym, co Bóg uczynił w twoim życiu. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

40 R Prawdziwa wiara w praktyce: Zapamiętaj:
Zapamiętywanie Bożego Słowa jest dobrym sposobem poznania tego, co ono nas uczy i zrozumieniem relacji z Bogiem. Jeśli chcesz zapamiętać Boże Słowo, to fragmentem do zapamiętania na ten tydzień jest: LIST DO EFEZJAN 2:8-9 Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

41 R Prawdziwa wiara w praktyce: ROZWAŻ TO:
Zbawienie jest Bożym darem dla Ciebie. Jeśli jesteś osobą religijną, albo po prostu dobrą osobą, możesz uważać siebie jako wystarczajaco dobrą by je uzyskać lub wystarczajaco dobrą dla Boga, by cię faworyzował. Jednak, życie którym żyjemy jest jak opakowanie prezentu, który dopiero ma tam być; na zewnątrz wygląda jak prawdziwy prezent, ale w środku jest pusty i bezużyteczny. Kiedy zrozumiesz łaskę, zobaczysz jakim nieszczęśnikiem jesteś i to, że tylko Boża moc i miłość do Ciebie, przyniesie łaskę dzięki której możesz być zbawionym. Akceptowanie Bożego daru zbawiennej łaski jest zgodzeniem się by kochać Boga za Jego łaskę, życiem nadającym znaczenie Jego łasce, a kiedy potkniesz się, zanurzeniem się w Jego łasce. Łaska jest potrzebna na każdym kroku twojej drogi. Add slides to each topic section as necessary, including slides with tables, graphs, and images. See next section for sample table, graph, image, and video layouts.

42 Rozumiejąc łaskę Żyjąc prawdziwą wiarą: Lekcja pierwsza
This is another option for an Overview slides using transitions.


Pobierz ppt "Studium podstaw wiary Craig Rucin"

Podobne prezentacje


Reklamy Google