Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski geniusz matematyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski geniusz matematyczny"— Zapis prezentacji:

1 Polski geniusz matematyczny
Stefan Banach Polski geniusz matematyczny ,,Niepospolity umysł, niepospolite odkrycia... dał nauce polskiej... więcej niż ktokolwiek inny."                                            Hugo Steinhaus

2 Stefan Banach( ), urodzony 30 marca, zmarł 31 sierpnia, jeden z najwybitniejszych matematyków polskich wykładowca Instytutu Technologicznego we Lwowie i Uniwersytetu Lwowskiego, Jeden z twórców tzw. Lwowskiej Szkoły Matematycznej.

3 Jego ojcem był Stefan Greczek - młody góral z Ostrowska, służący jako żołnierz w wojsku austriackim. Matką była góralka Katarzyna Banach. Wychowywał się w rodzinie zastępczej (właścicielki pralni - Franciszki Płowej i jej córki, Marii Puchalskiej). Znał osobiście tylko swojego ojca i czasami się z nim spotykał.

4 Był samoukiem. W młodości wykazywał talenty zarówno matematyczne, jak i lingwistyczne. Wybrał matematykę. W latach 1911–1913 zaliczył egzaminem częściowym dwa lata studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej (Politechniki Lwowskiej).

5

6 Banach był autorem ponad 60 prac naukowych i twórcą wielu twierdzeń o fundamentalnym znaczeniu dla wielu działów matematyki!

7 Osiągnięcia zawodowe W czasie wojny pracował jako profesor Uniwersytetu Lwowskiego oraz dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego. Jego prace dotyczyły m.in. dziedzin: - szeregów Fouriera, - funkcji i szeregów ortogonalnych, - równań Maxwella, - teorii miary. Ugruntował on podstawy analizy funkcjonalnej, (podał jej twierdzenia, wprowadził terminologię). W swej pracy doktorskiej podał definicję przestrzeni, nazwanej później jego imieniem.

8 Sukcesy Stefana Banacha
Był kilkakrotnie laureatem nagród naukowych, Powierzono mu jednego z odczytów plenarnych na Międzynarodowym Kongresie Matematycznym w Oslo (1936), W 1930 otrzymał nagrodę naukową miasta Lwowa, Stał się największym autorytetem w analizie funkcjonalnej.

9 Ciekawa historia Banacha
Pewnego dnia, roku 1916, dr Hugo Steinhaus przysłuchał się rozmowie dwóch młodzieńców. Jednym z nich był Stefan Banach. Przechodzili oni Plantami, w Krakowie, rozmawiając o poważnych aspektach matematyki. Według krążącej wśród matematyków legendy, rozmawiali o całce Lebesgue'a. Doktor postanowił zaczepić ów młodzieńca. Spotkanie zaowocowało wspólną publikacją i wieloletnią współpracą. „Krakowskie Planty” „Odkrycie Banacha było moim największym odkryciem naukowym." [Hugo Dyonizy Steinhaus]

10 Kawiarnia Szkocka - ulubione miejsce Banacha
Kawiarnia ta była miejscem codziennych długich spotkań lwowskich matematyków i miejscem tworzenia ich teorii. Początkowo zapisy matematyczne robione były kopiowym ołówkiem na marmurowych blatach stolików kawiarnianych.

11 Później, aby uniknąć ich zniszczenia żona Stefana Banacha, Łucja, dostarczyła gruby zeszyt nazwany później Księgą Szkocką… Z czasem, stała się ona zbiorem rozwiązanych i nierozwiązanych problematów. Za ich rozwiązanie oferowano różnego rodzaju nagrody, np. żywą gęś.

12 Wielogodzinne posiedzenia, trwające często do późnych godzin nocnych, podczas których uczestnicy dysput pili kawę, koniak, grali w szachy, słuchali muzyki, były czasem narodzin nowatorskich prac z nowej dziedziny matematyki – analizy funkcjonalnej.

13 Galeria

14 Stefan Banach z synem

15 Przed grobem Stefana Banacha
Od lewej: - prof. W. Lance (wychowanek lwowskiej szkoły, pozostał we Lwowie), - prof. T. Riedl (potomek właścicieli grobowca), - prof. J. Prytuła (obecny dziekan)  Przed grobem Stefana Banacha

16 Dziękujemy za uwagę! (II A)
,,Matematyka jest najpiękniejszym i najpotężniejszym tworem ducha ludzkiego [...] Jest tak stara, jak stary jest człowiek. Wysoki już poziom osiągnęła w starożytnej Babilonii i Egipcie, wydatnie posunęli ją naprzód Grecy, wielkie zasługi dla jej rozwoju położyli Hindusi i Arabowie. [...] Tylko państwa, które pielęgnują matematykę, mogą być silne i potężne.”                 Dr Stefan Banach, prof. U.J.K. Lwów, dn. 27 IX 1938 Dziękujemy za uwagę! (II A)


Pobierz ppt "Polski geniusz matematyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google