Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura Solutions Intermediate. Poznaj Judy i Bena.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura Solutions Intermediate. Poznaj Judy i Bena."— Zapis prezentacji:

1 Matura Solutions Intermediate

2 Poznaj Judy i Bena.

3 Judy uwielbia oglądać pokazy mody w telewizji. Dzisiaj o 19.30 zaczyna się pokaz, który potrwa do 21.00. Ben chce spotkać się z Judy, więc pyta ją, o której godzinie ma przyjść.

4

5 Future Continuous

6 Przykłady zdań: 1. This time next week Ill be lying on the beach or swimming in the sea. 2. What will you be doing at noon tomorrow? Can I call you? 3. They wont be doing shopping tomorrow morning. 4. Will you be using your bicycle this evening? 5. Its 10 oclock and shes working. Tomorrow at 10 oclock shell be working too.

7 Future Perfect

8 Przykłady zdań: 1. She always leaves for work at 8.45, so tomorrow at 9.00 shell have gone to work. 2. The film starts at 7. We arent going to be at the cinema before 7.25. By the time we get to the cinema the film will have already started. 3. Im starting to write my English essay. Its 5 oclock. By 7 oclock I will have finished writing it. 4. I have to read Crime and Punishment for Monday, but Im sure Ill have read it all by Sunday. 5. By the time she gets ready the bus will have left.

9 Future Perfect Future Perfect Posługując się Future Perfect używamy określników czasu, które informują o tym do kiedy, przed jakim czasem czy przed czym jakaś czynność się skończy. Będą to najczęściej: by by do before before przed by the time by the timedo czasu…, zanim

10 Ćwiczenia

11 Przeczytaj uważnie każde kolejne zdanie i zastanów się jak je uzupełnić. Następnie kliknij, żeby zobaczyć poprawną odpowiedź.

12 Future Continuous 1. Dont phone me between 7.30 and 9. We ………………..…. (have) dinner then. 2. If you need to contact me, I ……………….. (stay) at the Pacific View Hotel until Sunday. 3. Tomorrow were going to play tennis at 4. ……………………..……. (play) too? 4. This time tomorrow they …………………………. (not sunbathe) any more, they ………………… (fly) home. 5. This time next spring he ……………………. (build) a new house in his backgarden. will be having ll be staying Will you be playing wont be sunbathing ll be flying ll be building

13 Future Perfect 1. Phone me at 10. I ………………………. (have) my diner by then. 2. How many pages ……….…………………. (you write) by the end of this year? 3. Im sure they ………………………….. (not finish) the new sports field before winter. 4. Will you be free at luchtime? Yes, I ………………………. (have) all meetings by then. 5. Jane is travelling around the world. Before her journey finishes, she …………………………. (travel) over 50,000 miles! will have had will you have written wont have finished ll have had ll have travelled

14 Future Perfect & Continuous 1. Ill see you after lunch. What ………………………. (you do) at 3.30? 2. When ……….…………………. (you see) Mary? 3. Im certain he ………………………….. (not eat) all the sweets before we get back home. 4.When will you finish the report? I ……………………. (write) it all by the end of the week. 5. Dont wait for me. I think I ………………………. (still, work) when you come back after lunch, and probably …………………….....… (finish) before late at night! will you be doing will you be seeing wont have eaten ll have written ll still be working wont have finished

15 Future Perfect & Continuous 6. …………………………. (you pass) the post office on your way home? 7. Bob……….…………………. (not paint) Marys house before Christmas. 8. Im convinced he ………………………….. (not go) on holiday by July 25th. 9. Our boss ……………………. (hire) a new secretary all next week. 10. Pick me up at 7. I ………………… (do) my homework by then, and I …………………….... (long) for you! Will you be passing wont have painted wont have gone will be hiring ll have done will be longing

16 W razie trudności nie bój się pytać! Na pewno pomogę! www.ang.pl Znajdziesz tu dużo ciekawych ćwiczeń!


Pobierz ppt "Matura Solutions Intermediate. Poznaj Judy i Bena."

Podobne prezentacje


Reklamy Google