Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Future Perfect i Future Continuous

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Future Perfect i Future Continuous"— Zapis prezentacji:

1 Future Perfect i Future Continuous
Matura Solutions Intermediate

2 Poznaj Judy i Bena.

3 Judy uwielbia oglądać pokazy mody w telewizji. Dzisiaj o 19
Judy uwielbia oglądać pokazy mody w telewizji. Dzisiaj o zaczyna się pokaz, który potrwa do Ben chce spotkać się z Judy, więc pyta ją, o której godzinie ma przyjść.

4 Is it alright if I come at about 8.30? Well, what about 9.30?
No, I’ll be watching fashion then. Fine. The match will have finished by then.

5 will + be + (czasownik+ing)
I will be watching fashion then. Zdanie to oznacza, że w określonym momencie w przyszłości (tu: o dzisiaj wieczorem) Judy będzie w trakcie oglądania ulubionego programu w telewizji. Zacznie wcześniej (19.30) i w tym konkretnym momencie, o którym mówimy (20.30), będzie w trakcie oglądania. will + be + (czasownik+ing) Future Continuous

6 Przykłady zdań: This time next week I’ll be lying on the beach or swimming in the sea. What will you be doing at noon tomorrow? Can I call you? They won’t be doing shopping tomorrow morning. Will you be using your bicycle this evening? It’s 10 o’clock and she’s working. Tomorrow at 10 o’clock she’ll be working too.

7 will + have + Past Participle
The match will have finished by then. Zdanie to oznacza, że w określonym momencie w przyszłości (tu: o dzisiaj wieczorem) Judy nie będzie już oglądać telewizji, ponieważ jej ulubiony program zdąży się już skończyć (dokładnie o 21.00). Czasu tego używa się, aby poinformować rozmówcę o tym, że jakaś czynność w konkretnym momencie w przyszłości będzie już zakończona, dokonana. will + have + Past Participle Future Perfect

8 Przykłady zdań: She always leaves for work at 8.45, so tomorrow at she’ll have gone to work. The film starts at 7. We aren’t going to be at the cinema before By the time we get to the cinema the film will have already started. I’m starting to write my English essay. It’s 5 o’clock. By 7 o’clock I will have finished writing it. I have to read Crime and Punishment for Monday, but I’m sure I’ll have read it all by Sunday. By the time she gets ready the bus will have left.

9 Posługując się Future Perfect używamy określników czasu, które informują o tym do kiedy, przed jakim czasem czy przed czym jakaś czynność się skończy. Będą to najczęściej: by do before przed by the time do czasu…, zanim Future Perfect

10 Ćwiczenia

11 Przeczytaj uważnie każde kolejne zdanie i zastanów się jak je uzupełnić. Następnie kliknij, żeby zobaczyć poprawną odpowiedź.

12 Don’t phone me between 7.30 and 9. We ………………..…. (have) dinner then.
If you need to contact me, I ……………….. (stay) at the Pacific View Hotel until Sunday. Tomorrow we’re going to play tennis at 4. ……………………..……. (play) too? This time tomorrow they …………………………. (not sunbathe) any more, they ………………… (fly) home. This time next spring he ……………………. (build) a new house in his backgarden. will be having ‘ll be staying Will you be playing won’t be sunbathing ‘ll be flying ‘ll be building Future Continuous

13 Future Perfect Phone me at 10. I ………………………. (have) my diner by then.
How many pages ……….…………………. (you write) by the end of this year? I’m sure they ………………………….. (not finish) the new sports field before winter. Will you be free at luchtime? Yes, I ………………………. (have) all meetings by then. Jane is travelling around the world. Before her journey finishes, she …………………………. (travel) over 50,000 miles! will have had will you have written won’t have finished ‘ll have had ‘ll have travelled Future Perfect

14 Future Perfect & Continuous
I’ll see you after lunch. What ………………………. (you do) at 3.30? When ……….…………………. (you see) Mary? I’m certain he ………………………….. (not eat) all the sweets before we get back home. ‘When will you finish the report?’ ‘I ……………………. (write) it all by the end of the week. Don’t wait for me. I think I ………………………. (still, work) when you come back after lunch, and probably …………………….....… (finish) before late at night! will you be doing will you be seeing won’t have eaten ‘ll have written ‘ll still be working won’t have finished Future Perfect & Continuous

15 Future Perfect & Continuous
…………………………. (you pass) the post office on your way home? Bob……….…………………. (not paint) Mary’s house before Christmas. I’m convinced he ………………………….. (not go) on holiday by July 25th. Our boss ……………………. (hire) a new secretary all next week. Pick me up at 7. I ………………… (do) my homework by then, and I …………………….... (long) for you! Will you be passing won’t have painted won’t have gone will be hiring ‘ll have done will be longing Future Perfect & Continuous

16 www.ang.pl W razie trudności nie bój się pytać! Na pewno pomogę!
Znajdziesz tu dużo ciekawych ćwiczeń!


Pobierz ppt "Future Perfect i Future Continuous"

Podobne prezentacje


Reklamy Google