Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?"— Zapis prezentacji:

1 Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?
Kod grupy: SP-JA-1 Nr POWUZ: V Powiat: wadowicki Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy? Promujemy zdrowy tryb życia wśród naszych rówieśników. Jak? Zobaczcie sami!!!

2 Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?
Hello, we are the English group from Wadowice and we want to show you our game titled „You are what you eat”. Cześć, jesteśmy angielską grupą z Wadowic i chcemy Wam zaprezentować naszą grę pt. „Jesteś tym, co jesz”.

3 Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?
To make the game more attractive we created it in an interesting shape. Aby uczynić grę atrakcyjniejszą, nadaliśmy jej ciekawy kształt.

4 Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?
Gra składa się z: The game consists of: The instruction The dice and five pawns The set of questions about healthy food The set of extra chances The board

5 Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?
THE GAME RULES  1.          The Aim. This is the game for people from seven to ninety-nine years old who want to know more about healthy lifestyle. The winner is the first player who goes from the square “Start” to the square “Finish”.  2.      The Rules. -         The youngest player starts the game. -         Each player rolls the dice and moves forward the number of squares equals to the number of spots on the dice. -         If the player stands on the square signed with a question mark, he gets the card with the questions. If he answers it correctly, he rolls the dice once again. -         If the player goes to the black square, he must draw the task and do it. ZASADY GRY 1.Cel Gra jest przeznaczona dla osób od siódmego do dziewięćdziesiątego dziewiątego roku życia, którzy chcą się dowiedzieć więcej na temat zdrowego trybu życia. Zwycięża ten, kto jako pierwszy przejdzie z pola „Start” do pola „Finish”. 2. Zasady: najmłodszy gracz rozpoczyna grę, każdy gracz rzuca kostką i rusza się o tyle pól do przodu, ile wynosi liczba wyrzuconych oczek, jeżeli gracz staje na polu oznaczonym znakiem zapytania, bierze kartę z pytaniem. Jeżeli odpowie na nie prawidłowo, rzuca kostką jeszcze raz. jeżeli gracz wejdzie na czarne pole ciągnie kartę z zadaniem i wykonuje je.

6 Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?
Przykładowe pytania The questions – some examples How many meals you should eat every day? What does “BMI” mean? a) It means Body Mass Index b) It means Be My Indian c) It means Become Maried Interpreter How many times a day should you eat vegetables and fruit? a) Once b) Five times c) Three times    Your BMI is 27,9 so: a)   you are normal b)   you are obese c) you are overweight What is the synonym of the expression: very hungry? List 3 fruits that starts from “p”. How many hours before going to bed should you eat last meal? a) Half an hour b) Six c) Two How many calories should get an average woman during the day? Give the two products that contain calcium How many calories has one hamburger? a)321, b) c) 477 What is it the menu? Gra zawiera zestaw poprawnych odpowiedzi The game includes the list of the correct answers.

7 Extra tasks – some examples
Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy? Przykładowe bonusy Extra tasks – some examples You and your family organized „the sports day” instead of watching TV. Move foward 3 squares. You invited your lazy friend to the swimming pool and showed him how to spend time in the active way. Move forward 1 square. You have eaten some cake with a lot of sugar and white flour. Go back five squares. You are very breathless and you haven’t got any power. Go back 3 squares. Are you fit? Do 10 sit –ups and check yourself. You have bought a set of pans for frying without fat. You move 3 squares forward You have spread too much butter on the sandwich. To burn the extra calories run around the room three times. You was in the gym and did many hard exercises. You throw the dice twice. You get to the office by car but you should get there on foot. Go back to „Start” You cook unhealthy dinner full of fat and calories. To burn extra energy dance for one minute.

8 Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?
To promote the healthy life we showed our game in class 4. (not only!!!) Aby promować zdrowy tryb życia, zaprezentowaliśmy naszą grę w klasie 4 (i nie tylko)!

9 Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?
It was a great success! To był wielki sukces!

10 Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?
...not only the opportunity to learn about healthy life... ...not only the opportunity to practise English... ...nie tylko okazja do poznania zdrowego trybu życia ...nie tylko okazja do ćwiczenia języka angielskiego...

11 Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?
...but (and it’s the most important) it was wonderful fun!!! ...ale (i to jest najważniejsze) to była wspaniała zabawa!!!


Pobierz ppt "Jak jeść, by zdrowo żyć? How to eat to live healthy?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google