Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Group 1- English Beata Kulig Nowy Sącz Agata Bochniarz Sylwia Gargula Sylwia Herman Sylwia Janisz Ewelina Surowiak Joanna Szylar Elżbieta Żdżarska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Group 1- English Beata Kulig Nowy Sącz Agata Bochniarz Sylwia Gargula Sylwia Herman Sylwia Janisz Ewelina Surowiak Joanna Szylar Elżbieta Żdżarska."— Zapis prezentacji:

1 Group 1- English Beata Kulig Nowy Sącz Agata Bochniarz Sylwia Gargula Sylwia Herman Sylwia Janisz Ewelina Surowiak Joanna Szylar Elżbieta Żdżarska

2 Everyone knows that theres something unexplained in peoples love to music. Lots of them are members of subcultures, as mamy as kinds of music.

3

4 Subculture born in the late 70s and 80s twentieth century. Is associated with Gothic music. Goths listen to gothic metal, doom metal, progressive metal and symphonic metal. Often they interest in the occult, literature, art, vampirism and Norse mythology. Goths are interested in poetry, literature. Goths wear the black dress and accessories, now they mix with other colors such as red or purple. Typical costumes and clothes are modeled on the nineteenth-century aristocracy.

5

6 This subculture born in the 70s twentieth century in USA. Rap, graffiti and break- dance are part of hip-hop. They wear big shirts, jeans, which are low- abandoned, sports shoes, t-shirts, and hat or baseball cap. They have a lots of jewelery and tattoos.

7

8 This is a subculture of fans of the variety of rock called heavy metal. They not proclaim a specific ideology or philosophy. Lyrics highlight the cult of Satan and evil. Heavy-metal fans dressed up like the old rockers. Their style is: leather pants, leather jackets, studded belts, t-shirts on which is dominated by skeletons and other scary characters. They have long hair.

9

10 Created in the 70s in the UK and USA. Punk is against the institutions, police, army and religion. They wear old leather jackets, pants torn or colored patches with zippers, heavy military boots, safety pins in their ears. The hair on head is shaved on the sides, form a mohawk.

11

12 The environment includes mostly negroes immigrants in Britain and the negroes in the USA. The movement implies the need to refer to religion. Appeared in the 80's along with the music of Bob Marley. Many of them came from the punk movement, which at one point gave them little creative. Ideology mainly affects the moral realm of reality. They wear colorful costumes, in which the predominant colors of the flag of the Organization of African Unity. Important is hairstyle called dreadlocks.

13

14

15

16

17 Małe rzeczy Żadne z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni, wiele nam nie było trzeba ja i ty, i długo nic. Nie zadawaliśmy pytań, nie prowadziliśmy gier, dziś kalkulujemy wszystko, nie ma w tym szaleństwa, wiem. Co z tym możemy zrobić? Budujemy nasz dom na piasku, cel nie gra roli dziś, kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic. Chcę pozbierać znowu myśli, słyszeć bicie naszych serc, widzieć, ile szczęścia w sobie kryje każda mała rzecz. Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest! Little Things None of us can remember, how slaphappy passed the days. We didn't need much, me and you, and nothing for long. We didn't ask questions, we didn't play games. Today we're calculating everything, there's no craziness in it. What can we do about it? We're building our house on the sand, the price isn't so important today. We've bought almost everything, but still we have nothing. I want to recollect my thoughts, hear the beating of our hearts, see how much happiness is in every small thing. Let's enjoy little things, because the model for bliss is written in them!

18 Linkin Park - New divide I remembered black skies The lightning all around me I remembered each flash As time began to blur Like a startling sign That fate had finally found me And your voice was all I heard That I get what I deserve... So give me reason To prove me wrong To wash this memory clean Let the floods cross The distance in your eyes Give me reason To fill this hole Connect the space between Let it be enough to reach the truth that lies Across this new divide There was nothing inside The memories left abandoned There was nowhere to hide The ashes fell like snow And the ground caved in Between where we were standing And your voice was all I heard That I get what I deserve So give me reason To prove me wrong To wash this memory clean Let the floods cross The distance in your eyes Across this new divide Nowy podział Pamiętam czarne niebo otaczające mnie pioruny Pamiętam każdy błysk Jak czas zaczął się rozmywać Jak zadziwiający znak przeznaczenie nareszcie mnie odnalazło Twój głos był jedynym co słyszałem Że dostałem to na co zasłużyłem Więc daj mi powód By udowodnić że się mylę By wymazać to wspomnienie Niech powódź przekroczy Bezmiar twych oczu Daj mi powód By wypełnić tę pustkę Połączyć jej przestrzeń Niech to wystarczy by sięgnąć prawdy, która leży po drugiej stronie nowego podziału Nie było nic w środku Marzenia zostały porzucone Nie było gdzie się ukryć Popiół spadał jak śnieg Ziemia zapadła się Pomiędzy naszymi stopami Twój głos był jedynym co słyszałem Że dostałem to na co zasłużyłem Więc daj mi powód By udowodnić że się mylę By wymazać to wspomnienie Niech powódź przekroczy Bezmiar twych oczu po drugiej stronie nowego podziału

19 Catalyst - Linkin park God bless us everyone We are broken people living under loaded gun And it cant be outfought It cant be outdone It cant be outmatched It cant be outrun No! God bless us everyone We are broken people living under loaded gun And it cant be outfought It cant be outdone It cant be outmatched It cant be outrun Noo! And when I close my eyes tonight To symphonies of blinding light God bless us everyone Were a broken people living under loaded gun Hoo Like memories in cold decay Transmissions echoing away Far from the world of you and I Where oceans bleed into the sky God save us everyone Will we burn inside the fires of a thousand suns? For the sins of our hand The sins of our tongue The sins of our father The sins of our young No God save us everyone Will we burn inside the fires of a thousand suns? For the sins of our hand The sins of our tongue The sins of our father The sins of our young Katalizator Boże, pobłogosław nas wszystkich Jesteśmy przegranymi ludźmi żyjącymi pod załadowaną bronią To nie może odbyć się bez walki Nie można tego cofnąć Nie można tego przerwać Nie można tego wyprzedzić Nie! Boże, pobłogosław nas wszystkich Jesteśmy przegranymi ludźmi żyjącymi pod załadowaną bronią To nie może odbyć się bez walki Nie można tego cofnąć Nie można tego przerwać Nie można tego wyprzedzić Nie! A kiedy dzisiejszej nocy zamykam moje oczy (chroniąc je) Przed symfonią oślepiającego światła Boże, pobłogosław nas wszystkich Jesteśmy przegranymi ludźmi żyjącymi pod załadowaną bronią Hoo Jak wspomnienia w chłodnym rozpadzie Przesłaniają odbijające się echem Daleko od mojego i twojego świata W którym oceany krwawią aż do nieba Boże, ocal nas wszystkich Czy spłoniemy w ogniu tysiąca słońc? Za grzechy naszych rąk Za grzechy naszych języków Za grzechy naszych ojców Za grzechy naszej młodości Nie! Boże, uchroń nas wszystkich Czy spłoniemy w ogniu tysiąca słońc? Za grzechy naszych rąk Za grzechy naszych języków Za grzechy naszych ojców Za grzechy naszej młodości

20 Uruchom Film 1

21

22

23

24 -So, tell me: What kind of music do you listen to? -I listen to various kinds of music, but I usually listen to pop. -What influences you to choose a particular kind of music? - I rather choose kind of music by myself. - Aha. Do you identify with your favourite kind of music? - Difficult question. It seems to me that I don't, but who knows? Maybe partially. - Thank you.

25 - Tell me: What kind of music do you listen to? * Rock and metal, of course. ^ Sure, rock and metal. * That's all. - Mhm, and you? # Metal, dubstep. ^ A, and classical, too. * A, dubstep! Exactly. - What influences you to choose a particular kind of music? * I like it. - Ok... ^ I think, that...I can't answer the question. - Haha, that's ok. ^ Ok, surroundings where I live. - The last question, the most difficult: Do you identify with your favourite kind of music? ^ I don't think so. * No. # No. - Ok, so thank you.

26 - Tell me: What kind of music do you listen to? * Rock, reggae. * Reggae, too. Hip hop, pop. - OK. What influences you to choos e a particular kind of music? * It's catchy. And my friends. * And films, too. - So, Do you identify with your favourite kind of music? * No, rather, no. * No. - Ok, thank you.

27 -What kind of music do you listen to? -Rock and metal. -O! What influences you to choos e a particular kind of music? -Surroundings and family. -Aha, Do you identify with your favourite kind of music? -Yes,of course. -Really? -Really. -Well,well,well...Thank you.

28 -What kind of music do you listen to? -Rock. -Rock. -Rock. - What influences you to choos e a particular kind of music? -Surroundings. -Yes, surroundings. -I agree- surroundings. - Do you identify with your favourite kind of music? -No. -No. -No. -Ok.Thank you.

29 - What kind of music do you listen to? -Rap, hip-hop... - What influences you to choos e a particular kind of music? -Surroundings, friends. - Do you identify with your favourite kind of music? -NO.

30 - What kind of music do you listen to? -Pop,reggae... -Ok. And what influences kind of music do you listen to? -Surroundings, friends. -Do you identify with kind of music,which you listen to? -No,no,rather not.

31 Uruchom Film 2

32


Pobierz ppt "Group 1- English Beata Kulig Nowy Sącz Agata Bochniarz Sylwia Gargula Sylwia Herman Sylwia Janisz Ewelina Surowiak Joanna Szylar Elżbieta Żdżarska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google