Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Graniczny system obrazowania DualView Janusz Harasimowicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Graniczny system obrazowania DualView Janusz Harasimowicz."— Zapis prezentacji:

1 Graniczny system obrazowania DualView Janusz Harasimowicz

2 Radiografia (fotony) I = I 0 exp(–μρx) Problemy: - Nie można zobaczyć obiektów mniej gęstych za obiektami o dużej gęstości; - Nie można odróżnić cienkiego, silnie absorbującego obiektu od obiektu grubego, ale słabo pochłaniającego promieniowanie.

3 Radiografia DualView Dwie energie fotonów: Różne współczynniki μ dwa różne obrazy; Analiza porównawcza więcej informacji o obiekcie (większa rozróżnialność materiałów organicznych i nieorganicznych); Główne zastosowanie: kontrola bagażowa; Ograniczone zastosowanie z powodu niewielkiej penetracji wiązek niskoenergetycznych.

4 DualView: fotony + neutrony Neutrony oddziałują z materią w sposób komplementarny do fotonów jeszcze więcej informacji niż w przypadku dwuenergetycznego systemu wiązek fotonowych. Commonwealth Science and Industrial Research Organisation (CSIRO) zaproponowało system DualView oparty o źródło fotonów (Co-60) i źródło szybkich neutronów (14 MeV), pozwalający na stworzenie obrazu zawierającego informację o gęstości i składzie materiału.

5 DualView: fotony + neutrony

6 Różnice w osłabianiu Neutrony: I n / I 0 n = exp(–μ n ρx) Fotony: I g / I 0 g = exp(–μ g ρx) Stosunek współczynników osłabienia neutronów i fotonów R: R = μ n / μ g = ln(I n / I 0 n ) / ln(I g / I 0 g )

7 Różnice w osłabianiu

8 Problem: Wiązki przechodzą przez obiekt składający się z różnych materiałów. Wyraz μρx należy zastąpić przez μ(x)ρ(x)dx. W konsekwencji określane jest jedynie efektywne R. W prostym przypadku, gdy w sąsiedztwie interesującego punktu znajduje się jednorodny materiał, możliwe jest wprowadzenie korekcji na warstwy położone wyżej i niżej. Pozwala to na wyznaczenie właściwej wartości R rozważanego punktu.

9 Testy laboratoryjne Generator neutronów: Thermo MF Physics A-325 Źródło fotonów: 0,82 GBq (22 mCi) Co-60 Plastikowy scyntylator 20x20x75 mm Detektor neutronów (nie pokazany na rysunku), pozwalający na normalizację liczby zliczeń w jednostce czasu.

10 Testy laboratoryjne Typowe skany wykonywano dla zliczeń 100-s w każdym z 30 położeń obiektu prześwietlanego, przesuwanego każdorazowo co 10 mm.

11 Wyniki laboratoryjne

12 Prototyp

13 Prototyp Odległość źródła od środka ładunku prześwietlanego: około 2,5 m. Odległość źródła od matrycy detektorów: 4,5 m. Wysokość matrycy detektorów: 1,8 m. Pewien obszar ładunku nie jest prześwietlany.

14 Prototyp

15 Źródła promieniowania Komercyjny generator prędkich neutronów (14 MeV) Thermo MF Physics A-325, wytwarzający wiązkę 10 8 neutronów na sekundę. 0,8 GBq źródło gamma Co-60 (1,17 MeV i 1,33 MeV) o czasie życia 5,3 lat (half-life).

16 System detekcyjny Odczyt z plastikowych scyntylatorów za pomocą fotodiod silikonowych (zalety: niski koszt, niskie napięcie ~50 V, nie wymagają stabilizacji wzmocnienia). Odpowiedź energetyczna fotodiod silikonowych nie jest dobrze dopasowana do standardowych scyntylatorów plastikowych. Z tego względu wykorzystano specjalne scyntylatory o świetle pomarańczowym. Wymiary scyntylatorów: 20x20x75 mm.

17 System detekcyjny Konwencjonalne fotodiody nie pozwalają na wzmocnienie sygnału, dlatego konieczne było opracowanie specjalnych wzmacniaczy. Do detekcji zarówno neutronów i fotonów zastosowana została kolumna 80 detektorów. Detektory zostały zgrupowane w jedną matrycę 16 detektorów i dwie 32.

18 System detekcyjny

19

20

21

22 Skanowanie Pojedynczy detektor zbiera 7,5 oraz 250 zliczeń na sekundę odpowiednio dla neutronów i fotonów (bez prześwietlanego obiektu). Obiekty przesuwane były na platformie z prędkością 0,25 mm/s. W konsekwencji potrzebne były ponad 2h, by zebrać obraz 2 m obiektu. Dla każdego detektora zbierane było 256- kanałowe widmo (kasowane co 10 mm).

23 Obraz Wykorzystano specjalne, nieliniowe filtry w celu polepszenia jakości obrazu gęstości i wartości R. Do obrazu gęstości zastosowano filtr wyostrzający, by uzyskać wyraźniejsze krawędzie i granice między obiektami. Do obrazu wartości R zastosowano filtr wygładzający, by zminimalizować szum wynikający z niskiej liczby neutronów.

24 Obraz

25 Wyniki Górny obraz: tylko fotony. Dolny: neutrony i fotony. Metalowa rama i silnik widoczne są na niebiesko. Paliwo, gumowe opony, plastikowe siedzenie, światła itp. widoczne na pomarańczowo. Olej w misce olejowej widoczny jest na zielono.

26 Wyniki

27 Wyniki Górny obraz: tylko fotony. Dolny: neutrony i fotony. Kolor niebieski reprezentuje obiekty pochodzenia nieorganicznego, kolor pomarańczowy organicznego (tu: narkotyki).

28 Komercyjny produkt Komercyjny prototyp zainstalowany został na lotnisku w Brisbane. Generator neutronów: Thermo MF Physics A-711 deuter-tryt (10 10 neutronów/sek.). Źródło fotonów: 185 GBq Co-60. System detekcji neutronów zawiera 704 scyntylatorów plastikowych, a system detekcji fotonów 352 detektory CsI(Tl).

29 Komercyjny produkt

30 Poziom promieniowania poza strefą wyłączoną: 0,5 μSv/h. Całkowita dawka zaabsorbowana przez ładunek prześwietlany: 12 μSv (jest to równoważne dawce od naturalnego promieniowania kosmicznego zaabsorbowanej w samolocie lecącym przez około 2h na wysokości 10 000 m).

31 Obrazy raz jeszcze

32

33

34


Pobierz ppt "Graniczny system obrazowania DualView Janusz Harasimowicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google