Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BOLESŁAW LIMANOWSKI 1835-1935 PATRON I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI W WARSZAWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BOLESŁAW LIMANOWSKI 1835-1935 PATRON I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI W WARSZAWIE."— Zapis prezentacji:

1 BOLESŁAW LIMANOWSKI PATRON I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI W WARSZAWIE

2 dr filozofii socjolog historyk działacz socjalistyczny publicysta

3 ŻYCIORYS POLAKA PRZEŁOMU WIEKÓW Europa, 2 połowa XIX wieku Dom rodzinny Limanowskich w Podgórzu, fot. z 1925 r. Urodził się w rodzinie szlacheckiej 18 X 1835 roku w majątku Podgórze w I nflantach Polskich (po pierwszym rozbiorze w 1772 roku Inflanty zostały wcielone do państwa rosyjskiego)

4 RODZINA Ojciec Bolesław Wincenty podsędek w dyneburskim sądzie powiatowym Matka Katarzyna z Wysłouchów Rodzeństwo: Aleksander, Anicety, Kamila, Lucjan, Józef, Jan Żonaty z Wincentyną Szarską ( ), synowie: Mieczysław, Zygmunt, Witold Po śmierci Wincentyny żoną Maria Goniewska ( ), syn Stanisław Katarzyna z Wysłouchów Limanowska, fot. z 1880 r. Józef Limanowski, fot. z 1875 r. Lucjan Limanowski, fot. z 1864 r.

5 PIERWSZE LEKTURY Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza Pielgrzym w Dobromilu Izabeli z Flemingów Czartoryskiej Dzieje Polski Joachima Lelewela dzieła Adama Mickiewicza Korsarz George Byrona Hrabia Monte Christo Aleksandra Dumas powieści Waltera Scotta

6 Wykształcenie zdobywał na uniwersytetach w Moskwie ( ), Dorpacie ( ), Wykształcenie zdobywał na uniwersytetach w Moskwie ( ), Dorpacie ( ), Lwowie ( ) Lwowie ( ) Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Warszawskiego Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Warszawskiego Był honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego Był honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego UCZONY

7 ZESŁANIEC Aresztowany przez władze rosyjskie za działalność patriotyczną i zesłany do guberni archangielskiej (1861), po próbie ucieczki został przeniesiony do guberni woroneskiej (1863) Aresztowany przez władze rosyjskie za działalność patriotyczną i zesłany do guberni archangielskiej (1861), po próbie ucieczki został przeniesiony do guberni woroneskiej (1863) Cesarstwo Rosyjskie w XIX w.

8 EMIGRANT Europa w latach Opuszcza Warszawę, do której przybył po zesłaniu, przenosi się do Lwowa (1870), później do Genewy (1877) i Paryża (1889) Opuszcza Warszawę, do której przybył po zesłaniu, przenosi się do Lwowa (1870), później do Genewy (1877) i Paryża (1889)

9 SOCJALISTA Przewodniczył obradom zjazdu założycielskiego Polskiej Partii Socjalistycznej w Paryżu (1892),choć nie był inicjatorem jej utworzenia Przewodniczył obradom zjazdu założycielskiego Polskiej Partii Socjalistycznej w Paryżu (1892),choć nie był inicjatorem jej utworzenia Działacz PPS Działacz PPS

10 POLITYK - DEMOKRATA Senator II Rzeczpospolitej Polskiej w latach Senator II Rzeczpospolitej Polskiej w latach Fragment z filmu Śmierć prezydenta

11 HISTORYK I SOCJOLOG Historia ruchu narodowego do 1864 (1882) Historia ruchu narodowego do 1864 (1882) Stuletnia od 1861 walka narodu polskiego o niepodległość (1894) Stuletnia od 1861 walka narodu polskiego o niepodległość (1894) Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej (1901) Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej (1901) Socjologia (t. 1-2) (1919) Socjologia (t. 1-2) (1919) Rozwój polskiej myśli socjalistycznej (1929) Rozwój polskiej myśli socjalistycznej (1929) Pamiętniki (t. 1-4) ( ) Pamiętniki (t. 1-4) ( )

12 PUBLICYSTA pisał artykuły do pism: Przegląd Tygodniowy, Przegląd Tygodniowy, Bluszcz, Bluszcz, Dziennik Polski, Dziennik Polski, Równość, Równość, Naprzód Naprzód Robotnik Robotnik

13 ZNANI O NIM

14 PATRIOTA We wszystkich swych dziełach był on bowiem wyrazicielem tęsknoty trzech ostatnich pokoleń polskich, które przez sto lat dążyły do sprawiedliwości i wolności Ojczyzny. Wysiłkiem twardym szedł ku pogodzeniu prawdy historycznej z głęboką wiarą w słuszność sprawy polskiej, bez względu na wartości tzw. czysto naukowe wyłącznie obiektywnych badań – i pozostanie w rozwoju polskiej myśli historycznej i narodowej symboliczną postacią tego dążenia. (Marceli Handelsman Przegląd Historyczny, 2/1935 s. 332)

15 CZŁOWIEK LEGENDA Życie Bolesława Limanowskiego stanowi jedną wielką wspaniałą całość. To życie stało się legendą. A nie ma na świecie i być nie może legendy piękniejszej niż legenda o człowieku, który nigdy nie zdradził swej idei, nigdy nie sprzeniewierzył się własnemu poczuciu słuszności i prawdy, nigdy nie zawiesił białej chorągwi przed nikim i przed niczym, przed żadnym, przed żadnym oportunizmem. (M. Niedziałkowski: Bolesławowi Limanowskiemu. Robotnik 21 X 1934 nr 378)

16 […] uczyłeś nas miłości ojczyzny, uczyłeś kochać wolność i nienawidzieć tyranii, a zaznamiajając nas z dziejami ujarzmionego naszego narodu, nie zasklepiłeś się w ciasnych ramach ideałów przeszłości, lecz starałeś się jednocześnie wzbudzić w nas gorącą cześć dla tych haseł, które poruszają dziś szlachetne umysły starego i nowego świata […] (Marian Żychowski: Bolesław Limanowski Warszawa 1971 s. 231: Przemówienie na pożegnanie zorganizowane przez Towarzystwo Młodzieży Polskiej w Zurychu w dniu wyjazdu Limanowskiego do Paryża 27 XI 1889 r.

17 BOLESŁAW LIMANOWSKI ZMARŁ 1 II 1935 został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim

18 KALENDARIUM 18 X 1835 urodził się w Podgórzu k. Dyneburga (dziś Łotwa), rodzice- ojciec Bolesław Wincenty oraz matka Katarzyna z Wysłouchów należeli do zubożałej szlachty 18 X 1835 urodził się w Podgórzu k. Dyneburga (dziś Łotwa), rodzice- ojciec Bolesław Wincenty oraz matka Katarzyna z Wysłouchów należeli do zubożałej szlachty rozpoczyna naukę w moskiewskim gimnazjum rozpoczyna naukę w moskiewskim gimnazjum studiuje medycynę na Uniwersytecie Moskiewskim, jest słuchaczem wykładów z historii studiuje medycynę na Uniwersytecie Moskiewskim, jest słuchaczem wykładów z historii studiuje filozofię i medycynę na Uniwersytecie w Dorpacie, działa w nielegalnych kołach studenckich studiuje filozofię i medycynę na Uniwersytecie w Dorpacie, działa w nielegalnych kołach studenckich na wiadomość o organizowaniu polskich legionów wyjeżdża do Paryża, uczęszcza na wykłady na Sorbonie i w College de France, związuje się z patriotycznym obozem czerwonych przygotowującym powstanie styczniowe na wiadomość o organizowaniu polskich legionów wyjeżdża do Paryża, uczęszcza na wykłady na Sorbonie i w College de France, związuje się z patriotycznym obozem czerwonych przygotowującym powstanie styczniowe przybywa do kraju w celu organizacji manifestacji patriotycznej w katedrze wileńskiej w dniu św. Stanisława, aresztowany i uwięziony 1861 przybywa do kraju w celu organizacji manifestacji patriotycznej w katedrze wileńskiej w dniu św. Stanisława, aresztowany i uwięziony zesłany do guberni archangielskiej zesłany do guberni archangielskiej podejmuje próbę ucieczki ze zsyłki, by dołączyć do powstania styczniowego, zostaje pojmany i przeniesiony do guberni woroneskiej podejmuje próbę ucieczki ze zsyłki, by dołączyć do powstania styczniowego, zostaje pojmany i przeniesiony do guberni woroneskiej po amnestii przybywa do Warszawy, utrzymuje się z publicystyki i pracy w fabryce Lewandowskiego, kontynuuje badania socjologiczne po amnestii przybywa do Warszawy, utrzymuje się z publicystyki i pracy w fabryce Lewandowskiego, kontynuuje badania socjologiczne

19 1870 przenosi się do Lwowa, pracuje jako korektor w Dzienniku Lwowskim, publikuje artykuły w warszawskim Przeglądzie Tygodniowym, Bluszczu oraz Dzienniku Polskim 1870 przenosi się do Lwowa, pracuje jako korektor w Dzienniku Lwowskim, publikuje artykuły w warszawskim Przeglądzie Tygodniowym, Bluszczu oraz Dzienniku Polskim kończy studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego kończy studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego 1874 poślubia Wincentę Szarską (synowie: Mieczysław, Zygmunt, Witold) 1874 poślubia Wincentę Szarską (synowie: Mieczysław, Zygmunt, Witold) 1875 broni doktoratu z filozofii na podstawie rozprawy Socjologia Augusta Comtea 1875 broni doktoratu z filozofii na podstawie rozprawy Socjologia Augusta Comtea zostaje wydalony z terenu Austro-Węgier za działalność socjalistyczną, wyjeżdża do Genewy, wydaje pismo Równość, w którym krytykuje m.in. brak zrozumienia socjalistów dla idei wyzwolenia narodowego Polski, pracuje jako bibliotekarz Towarzystwa Polskiego w Genewie zostaje wydalony z terenu Austro-Węgier za działalność socjalistyczną, wyjeżdża do Genewy, wydaje pismo Równość, w którym krytykuje m.in. brak zrozumienia socjalistów dla idei wyzwolenia narodowego Polski, pracuje jako bibliotekarz Towarzystwa Polskiego w Genewie 1882 wydaje Historię ruchu narodowego od 1861 do wydaje Historię ruchu narodowego od 1861 do kupuje zakład fotograficzny w Thun w Szwajcarii, umiera jego żona Wincentyna 1885 kupuje zakład fotograficzny w Thun w Szwajcarii, umiera jego żona Wincentyna 1887 wstępuje do Ligi Polskiej, bierze ślub z Marią Goniewską (syn Stanisław) 1887 wstępuje do Ligi Polskiej, bierze ślub z Marią Goniewską (syn Stanisław)

20 1889 wyjeżdża do Paryża 1889 wyjeżdża do Paryża 1892 działa w PPS, Zjednoczenie Towarzystw Młodzieży Polskiej w Paryżu nadaje jego imię swojemu wydawnictwu 1892 działa w PPS, Zjednoczenie Towarzystw Młodzieży Polskiej w Paryżu nadaje jego imię swojemu wydawnictwu 1894 wydaje Stuletnią walkę narodu polskiego o niepodległość 1894 wydaje Stuletnią walkę narodu polskiego o niepodległość 1901 ukazuje się Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej 1901 ukazuje się Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej 1906 umiera jego druga żona Maria, Limanowski wraca do Galicji 1906 umiera jego druga żona Maria, Limanowski wraca do Galicji mieszka w Krakowie, pisze do pisma Naprzód, to okres jego najintensywniejszej pracy naukowej – wydaje sześć prac z zakresu historii Polski mieszka w Krakowie, pisze do pisma Naprzód, to okres jego najintensywniejszej pracy naukowej – wydaje sześć prac z zakresu historii Polski 1912 zostaje prezesem Polskiego Skarbu Wojskowego związanego z Józefem Piłsudskim 1912 zostaje prezesem Polskiego Skarbu Wojskowego związanego z Józefem Piłsudskim 1919 przenosi się na stałe do Warszawy 1919 przenosi się na stałe do Warszawy pełni mandat senatora z listy PPS, godność tę sprawuje aż do śmierci pełni mandat senatora z listy PPS, godność tę sprawuje aż do śmierci 1929 ukazuje się jego ostatnie wystąpienie publiczne – broszura Rozwój polskiej myśli socjalistycznej, w której analizuje rolę Polski w Europie Środkowo- Wschodniej, przeciwstawia się marksizmowi i krytykuje politykę ZSRR 1929 ukazuje się jego ostatnie wystąpienie publiczne – broszura Rozwój polskiej myśli socjalistycznej, w której analizuje rolę Polski w Europie Środkowo- Wschodniej, przeciwstawia się marksizmowi i krytykuje politykę ZSRR 1 II 1935 umiera w Warszawie, zostaje pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach 1 II 1935 umiera w Warszawie, zostaje pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach

21 BIBLIOGRAFIA Atlas historyczny świata. Warszawa 1992 Atlas historyczny świata. Warszawa 1992 Atlas historyczny szkoła ponadgimnazjalna. Warszawa 2006 Atlas historyczny szkoła ponadgimnazjalna. Warszawa 2006 Encyklopedia Britannica, Edycja Polska, T. 23. Poznań 2001 Encyklopedia Britannica, Edycja Polska, T. 23. Poznań 2001 Limanowski B. Pamiętniki ( ). Warszawa 1973 Limanowski B. Pamiętniki ( ). Warszawa 1973 Targalski J. Szermierz wolności. Warszawa 1972 Targalski J. Szermierz wolności. Warszawa 1972 Żoliborska 1 – 65 lat istnienia. Warszawa 2000 Żoliborska 1 – 65 lat istnienia. Warszawa 2000 Żychowski M. Bolesław Limanowski Warszawa 1971 Żychowski M. Bolesław Limanowski Warszawa 1971

22 AUTORZY PREZENTACJI Jolanta Karpowicz Jolanta Karpowicz Karolina Zawadzka Karolina Zawadzka Artur Sienicki Artur Sienicki


Pobierz ppt "BOLESŁAW LIMANOWSKI 1835-1935 PATRON I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI W WARSZAWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google