Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BOLESŁAW LIMANOWSKI 1835-1935 PATRON I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI W WARSZAWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BOLESŁAW LIMANOWSKI 1835-1935 PATRON I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI W WARSZAWIE."— Zapis prezentacji:

1 BOLESŁAW LIMANOWSKI PATRON I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI W WARSZAWIE

2 dr filozofii socjolog historyk działacz socjalistyczny publicysta

3 ŻYCIORYS POLAKA PRZEŁOMU WIEKÓW
Urodził się w rodzinie szlacheckiej 18 X 1835 roku w majątku Podgórze w Inflantach Polskich (po pierwszym rozbiorze w 1772 roku Inflanty zostały wcielone do państwa rosyjskiego) Europa, 2 połowa XIX wieku Dom rodzinny Limanowskich w Podgórzu, fot. z 1925 r.

4 RODZINA Ojciec Bolesław Wincenty podsędek w dyneburskim sądzie powiatowym Matka Katarzyna z Wysłouchów Rodzeństwo: Aleksander, Anicety, Kamila, Lucjan, Józef, Jan Żonaty z Wincentyną Szarską ( ), synowie: Mieczysław, Zygmunt, Witold Po śmierci Wincentyny żoną Maria Goniewska ( ), syn Stanisław Katarzyna z Wysłouchów Limanowska, fot. z 1880 r. Józef Limanowski, fot. z 1875 r. Lucjan Limanowski, fot. z 1864 r.

5 PIERWSZE LEKTURY Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza
Pielgrzym w Dobromilu Izabeli z Flemingów Czartoryskiej Dzieje Polski Joachima Lelewela dzieła Adama Mickiewicza Korsarz George Byrona Hrabia Monte Christo Aleksandra Dumas powieści Waltera Scotta

6 UCZONY Wykształcenie zdobywał na uniwersytetach w Moskwie ( ), Dorpacie ( ), Lwowie ( ) Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Warszawskiego Był honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego

7 ZESŁANIEC Aresztowany przez władze rosyjskie za działalność patriotyczną i zesłany do guberni archangielskiej (1861), po próbie ucieczki został przeniesiony do guberni woroneskiej (1863) Cesarstwo Rosyjskie w XIX w.

8 EMIGRANT Opuszcza Warszawę, do której przybył po zesłaniu, przenosi się do Lwowa (1870), później do Genewy (1877) i Paryża (1889) Europa w latach

9 SOCJALISTA Przewodniczył obradom zjazdu założycielskiego Polskiej Partii Socjalistycznej w Paryżu (1892),choć nie był inicjatorem jej utworzenia Działacz PPS

10 POLITYK - DEMOKRATA Senator II Rzeczpospolitej Polskiej w latach Fragment z filmu „Śmierć prezydenta”

11 HISTORYK I SOCJOLOG Historia ruchu narodowego do 1864 (1882)
Stuletnia od 1861 walka narodu polskiego o niepodległość (1894) Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej (1901) Socjologia (t. 1-2) (1919) Rozwój polskiej myśli socjalistycznej (1929) Pamiętniki (t. 1-4) ( )

12 PUBLICYSTA pisał artykuły do pism:
„Przegląd Tygodniowy”, „Bluszcz”, „Dziennik Polski”, „Równość”, „Naprzód” „Robotnik”

13 ZNANI O NIM

14 PATRIOTA (Marceli Handelsman „Przegląd Historyczny”, 2/1935 s. 332)
„We wszystkich swych dziełach był on bowiem wyrazicielem tęsknoty trzech ostatnich pokoleń polskich, które przez sto lat dążyły do sprawiedliwości i wolności Ojczyzny. Wysiłkiem twardym szedł ku pogodzeniu prawdy historycznej z głęboką wiarą w słuszność sprawy polskiej, bez względu na wartości tzw. czysto naukowe wyłącznie obiektywnych badań – i pozostanie w rozwoju polskiej myśli historycznej i narodowej symboliczną postacią tego dążenia.” (Marceli Handelsman „Przegląd Historyczny”, 2/1935 s. 332)

15 CZŁOWIEK LEGENDA „Życie Bolesława Limanowskiego stanowi jedną wielką wspaniałą całość. To życie stało się legendą. A nie ma na świecie i być nie może legendy piękniejszej niż legenda o człowieku, który nigdy nie zdradził swej idei, nigdy nie sprzeniewierzył się własnemu poczuciu słuszności i prawdy, nigdy nie zawiesił białej chorągwi przed nikim i przed niczym, przed żadnym <interesem codziennym>, przed żadnym oportunizmem.” (M. Niedziałkowski: Bolesławowi Limanowskiemu. „Robotnik” 21 X 1934 nr 378)

16 „[…] uczyłeś nas miłości ojczyzny, uczyłeś kochać wolność i nienawidzieć tyranii, a zaznamiajając nas z dziejami ujarzmionego naszego narodu, nie zasklepiłeś się w ciasnych ramach ideałów przeszłości, lecz starałeś się jednocześnie wzbudzić w nas gorącą cześć dla tych haseł, które poruszają dziś szlachetne umysły starego i nowego świata […]” (Marian Żychowski: Bolesław Limanowski Warszawa 1971 s. 231: Przemówienie na pożegnanie zorganizowane przez Towarzystwo Młodzieży Polskiej w Zurychu w dniu wyjazdu Limanowskiego do Paryża 27 XI 1889 r.

17 BOLESŁAW LIMANOWSKI ZMARŁ 1 II 1935
został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim

18 KALENDARIUM 18 X 1835 urodził się w Podgórzu k. Dyneburga (dziś Łotwa), rodzice- ojciec Bolesław Wincenty oraz matka Katarzyna z Wysłouchów należeli do zubożałej szlachty rozpoczyna naukę w moskiewskim gimnazjum studiuje medycynę na Uniwersytecie Moskiewskim, jest słuchaczem wykładów z historii studiuje filozofię i medycynę na Uniwersytecie w Dorpacie, działa w nielegalnych kołach studenckich na wiadomość o organizowaniu polskich legionów wyjeżdża do Paryża, uczęszcza na wykłady na Sorbonie i w College de France, związuje się z patriotycznym obozem „czerwonych” przygotowującym powstanie styczniowe 1863 1861 przybywa do kraju w celu organizacji manifestacji patriotycznej w katedrze wileńskiej w dniu św. Stanisława, aresztowany i uwięziony zesłany do guberni archangielskiej podejmuje próbę ucieczki ze zsyłki, by dołączyć do powstania styczniowego, zostaje pojmany i przeniesiony do guberni woroneskiej po amnestii przybywa do Warszawy, utrzymuje się z publicystyki i pracy w fabryce Lewandowskiego, kontynuuje badania socjologiczne

19 1870 przenosi się do Lwowa, pracuje jako korektor w „Dzienniku Lwowskim”, publikuje artykuły w warszawskim „Przeglądzie Tygodniowym” , „Bluszczu” oraz „Dzienniku Polskim” kończy studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego 1874 poślubia Wincentę Szarską (synowie: Mieczysław, Zygmunt, Witold) 1875 broni doktoratu z filozofii na podstawie rozprawy Socjologia Augusta Comte’a zostaje wydalony z terenu Austro-Węgier za działalność socjalistyczną, wyjeżdża do Genewy, wydaje pismo „Równość”, w którym krytykuje m.in. brak zrozumienia socjalistów dla idei wyzwolenia narodowego Polski, pracuje jako bibliotekarz Towarzystwa Polskiego w Genewie 1882 wydaje Historię ruchu narodowego od 1861 do 1864 1885 kupuje zakład fotograficzny w Thun w Szwajcarii, umiera jego żona Wincentyna 1887 wstępuje do Ligi Polskiej, bierze ślub z Marią Goniewską (syn Stanisław)

20 1889 wyjeżdża do Paryża 1892 działa w PPS, Zjednoczenie Towarzystw Młodzieży Polskiej w Paryżu nadaje jego imię swojemu wydawnictwu 1894 wydaje Stuletnią walkę narodu polskiego o niepodległość 1901 ukazuje się Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej 1906 umiera jego druga żona Maria, Limanowski wraca do Galicji mieszka w Krakowie, pisze do pisma „Naprzód”, to okres jego najintensywniejszej pracy naukowej – wydaje sześć prac z zakresu historii Polski 1912 zostaje prezesem Polskiego Skarbu Wojskowego związanego z Józefem Piłsudskim 1919 przenosi się na stałe do Warszawy pełni mandat senatora z listy PPS, godność tę sprawuje aż do śmierci 1929 ukazuje się jego ostatnie wystąpienie publiczne – broszura Rozwój polskiej myśli socjalistycznej , w której analizuje rolę Polski w Europie Środkowo-Wschodniej, przeciwstawia się marksizmowi i krytykuje politykę ZSRR 1 II 1935 umiera w Warszawie, zostaje pochowany w Alei Zasłużonych na Powązkach

21 BIBLIOGRAFIA Atlas historyczny świata. Warszawa 1992
Atlas historyczny szkoła ponadgimnazjalna. Warszawa 2006 Encyklopedia Britannica, Edycja Polska, T. 23. Poznań 2001 Limanowski B. Pamiętniki ( ). Warszawa 1973 Targalski J. Szermierz wolności. Warszawa 1972 Żoliborska 1 – 65 lat istnienia. Warszawa 2000 Żychowski M. Bolesław Limanowski Warszawa 1971

22 AUTORZY PREZENTACJI Jolanta Karpowicz Karolina Zawadzka Artur Sienicki


Pobierz ppt "BOLESŁAW LIMANOWSKI 1835-1935 PATRON I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI W WARSZAWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google