Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 30 im. gen.Jerzego Ziętka ul. Jaworowa 6

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 30 im. gen.Jerzego Ziętka ul. Jaworowa 6"— Zapis prezentacji:

1

2 Szkoła Podstawowa nr 30 im. gen.Jerzego Ziętka ul. Jaworowa 6
41 – 310 DĄBROWA GÓRNICZA Tel/fax 48 (0 32)

3 Szkoła istnieje już od 20 lat
Szkoła istnieje już od 20 lat. Aktualnie uczęszcza do niej 520 uczniów i pracuje 56 nauczycieli. Posiadamy certyfikaty: „Szkoły z klasą”, „Szkoły promującej zdrowie”. Otrzymywaliśmy nagrody z Fundacji „Silesia” za najlepiej działający Klub Młodego Ekologa. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach, zawodach i turniejach na szczeblach miasta, regionu oraz kraju. Prowadzimy wiele zajęć pozalekcyjnych, na których każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania.

4 „Woda w naszym otoczeniu i innych miejscach”
W roku szkolnym 2004/2005 przystąpiliśmy do projektu SOCRATES COMENIUS 1. „Woda w naszym otoczeniu i innych miejscach” TEMAT:

5 w programie SOCRATES COMENIUS 1 są:
Naszymi partnerami w programie SOCRATES COMENIUS 1 są: BELGIA koordynator 2 szkoły FRANCJA 1 szkoła PORTUGALIA 1 szkoła NIEMCY 1 szkoła RUMUNIA 3 szkoły

6 Prace nad projektem będą przebiegały w trzech etapach przez kolejne 3 lata:
I. „Woda i jej związki z krajobrazem”

7 II. „Ekosystem wodny: świat roślin i zwierząt”
III. „Wykorzystanie wody w turystyce”

8 Metody i formy pracy nad projektem oraz sposoby dokumentowania wyników:
Bezpośrednia obserwacja w trakcie zajęć terenowych i wycieczek. Badania naukowe po kątem biologii, chemii, fizyki i geografii. Zdjęcia, filmy, raporty, sprawozdania, wnioski, prace literackie i plastyczne, albumy. Artystyczne formy wyrazu: taniec, piosenka, teatrzyk, wiersz, prace plastyczne. Prezentacje multimedialne. Konkursy, zawody sportowe i rekreacyjne. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

9 Prezentacja tańca hiszpańskiego
Obchody „EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH” i „DNIA EUROPEJSKIEGO” poprzedziły nasze przystąpienie do programu SOCRATES COMENIUS 1. Prezentacja kultury Anglii Prezentacja tańca hiszpańskiego W ramach projektu SOCRATES COMENIUS 1 uczniowie klas III założyli KLUB MŁODEGO EUROPEJCZYKA.

10 Założyliśmy witrynę internetową poświęconą programowi
w językach: francuskim i angielskim.

11 Zorganizowaliśmy wystawę:
Na zajęciach informatycznych starsi uczniowie serfując po witrynach Internetu zgromadzili materiał do prezentacji związanej z tematem programu SOCRATES COMENIUS 1, a maluchy rysowały ilustracje związane z wodą. Zorganizowaliśmy wystawę: „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”.

12 Na pierwszych wycieczkach we wrześniu 2004r
Na pierwszych wycieczkach we wrześniu 2004r. zwiedzaliśmy miejsca ukazujące związek wody z krajobrazem Dąbrowy Górniczej: Szwajcara Zagłębiowska.

13 2. Źródła wywierzyskowe w Strzemieszycach.
3. Młyn Freya w Okradzionowie.

14 4. Użytek ekologiczny Pustynia Błędowska.
5. Pogoria II.

15 Planujemy założenie „Sali COMENIUSA 1” ,
w której znajdą się wszystkie gromadzone i wypracowane prze 3 lata materiały. Przewidywanym produktem finalnym szkół biorących udział w projekcie jest wspólny KALENDARZ.

16 „Woda w naszym otoczeniu i innych miejscach”
W roku szkolnym 2004/2005 przystąpiliśmy do projektu SOCRATES COMENIUS 1 pod hasłem: „Woda w naszym otoczeniu i innych miejscach”

17 realizację zadań w ciągu 3 lat:
Projekt przewiduje realizację zadań w ciągu 3 lat: 1. „Woda i jej związki z krajobrazem” 2. „Ekosystem wodny: świat roślin i zwierząt” 3. „Wykorzystanie wody w turystyce”

18 w programie SOCRATES COMENIUS 1 są:
Naszymi partnerami w programie SOCRATES COMENIUS 1 są: BELGIA koordynator 2 szkoły PORTUGALIA 1 szkoła FRANCJA 1 szkoła NIEMCY 1 szkoła RUMUNIA 3 szkoły

19 W pierwszym roku projektu realizowaliśmy zadania związane
z hasłem: „Woda i jej związki z krajobrazem”

20 Kierunki działań były omawiane w czasie wizyt nauczycieli naszej szkoły w krajach partnerów projektu.

21 r. – r. Wizyta w Belgii w miejscowości Liège.

22 Dyskusje nad projektem.
Obserwacja lekcji.

23 Prowadzenie zajęć. Wycieczka do Brukseli.

24 Wizyta we Francji w miejscowości Sevrier k/Annecy.
r. – r. Wizyta we Francji w miejscowości Sevrier k/Annecy.

25 Szkoła w Sevrier Sevrier

26 Obserwacja lekcji. Prowadzenie zajęć.

27 Prowadzenie lekcji origami w klasie uczniów młodszych.
Stołówka szkolna.

28 Konferencja z wizytatorem. Spotkanie z merem Sevrier.

29 Zabawy integracyjne - nauka tańców narodowych.
Zwiedzanie szkoły średniej w Sevrier.

30 Wycieczka do Chamonix.

31 r. – r. Wizyta w Rumunii w miejscowości Tulcea.

32 Prowadzenie zajęć origami.
Grupa partnerów SC. Prowadzenie zajęć origami.

33 Nauka tańca do utworu „Kukułeczka”.
Taniec uczennic naszej szkoły dla kolegów z Rumunii.

34 Park ekologiczny – spacer. Zwiedzanie izby regionalnej.

35 Rejs – Delta Dunaju.

36 Założyliśmy witrynę internetową
poświęconą programowi w językach: polskim, francuskim i angielskim.

37 Zorganizowaliśmy salę Socrates Comenius, na bieżąco aktualizujemy ekspozycje.

38 Braliśmy udział w TARGACH COMENIUSA
Sosnowiec – listopad 2004 K r o p e l k i

39

40

41 w Starostwie Będzińskim
Uczestniczyliśmy w TARGACH COMENIUSA w Starostwie Będzińskim

42

43 Organizowaliśmy wycieczki krajoznawczo -terenowe.
Zjawiska krasowe - Jura Błędów – Dolina Białej Przemszy

44 Młaki nad Pogorią 1 Topienie Marzanny Pustynia Błędowska Zbiornik wodny w Lesie Zagórskim

45 Klubu Młodego Europejczyka i Klubu Aktywnych Anglistów.
Uczniowie brali udział w zajęciach przyrodniczo - poglądowych w czasie lekcji i w ramach działalności: Klubu Młodego Ekologa, Kółka Przyrodniczo – Ekologicznego, Klubu Młodego Europejczyka i Klubu Aktywnych Anglistów.

46 Obserwacje „Mini Planety – obieg wody w przyrodzie”

47 Megawarsztaty z okazji „Dnia Ziemi”

48 Prelekcja – „Życie mórz i oceanów”
Inscenizacja świąteczna Świąteczne upominki dla partnerów SC.

49 Inscenizacja „Woda i zwierzęta wodne w wierszach dla dzieci”

50 Lekcja żywej przyrody: zwierzęta wodno – lądowe.
Giełda skał, minerałów i skamieniałości.

51 Wycieczki – lodowisko Sosnowiec, park wodny NEMO.
Wystawa książek, konkursy, gazetki – o tematyce wody w szkolnej bibliotece.

52 Prace plastyczne o tematyce wody.

53

54

55 „Dzień Ziemi” – otrzymaliśmy CERTYFIKAT „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE”

56 W ramach realizacji zadań projektu:
Prowadziliśmy akcję „Złotówka na wodę” i zbiórkę pieniędzy na rzecz polskiej Akcji Humanitarnej. Zorganizowaliśmy Międzyszkolny Konkurs: „Co powinniśmy wiedzieć o Unii Europejskiej?” Koordynatorzy projektu uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Współpracowaliśmy z instytucjami lokalnymi i samorządowymi, pozyskiwaliśmy sponsorów.

57 SPORT I WODA ZDROWIA DODA
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy piknik w Parku „Zielona” pod hasłem: SPORT I WODA ZDROWIA DODA

58

59 Malowanie kredą na asfalcie.
„Windą do nieba” Zabawy w pianie.

60 Wszystkie przedsięwzięcia związane z realizacją zadań projektu
Socrates Comenius „Woda w naszym otoczeniu i innych miejscach” dokumentowane są w Szkolnej Kronice Comeniusa.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 30 im. gen.Jerzego Ziętka ul. Jaworowa 6"

Podobne prezentacje


Reklamy Google