Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tel/fax 48 (0 32) 262 40 42 Szkoła Podstawowa nr 30.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tel/fax 48 (0 32) 262 40 42 Szkoła Podstawowa nr 30."— Zapis prezentacji:

1

2 Tel/fax 48 (0 32) 262 40 42 E-mail: sp30dg@interia.pl sp30dg@poczta.onet.pl www.sp30.tvtom.pl www.sp30dgcomenius.republika.pl Szkoła Podstawowa nr 30 im. gen.Jerzego Ziętka ul. Jaworowa 6 41 – 310 DĄBROWA GÓRNICZA

3 Szkoła istnieje już od 20 lat. Aktualnie uczęszcza do niej 520 uczniów i pracuje 56 nauczycieli. Posiadamy certyfikaty: Szkoły z klasą, Szkoły promującej zdrowie. Otrzymywaliśmy nagrody z Fundacji Silesia za najlepiej działający Klub Młodego Ekologa. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w konkursach, zawodach i turniejach na szczeblach miasta, regionu oraz kraju. Prowadzimy wiele zajęć pozalekcyjnych, na których każde dziecko może rozwijać swoje zainteresowania.

4 W roku szkolnym 2004/2005 przystąpiliśmy do projektu SOCRATES COMENIUS 1. TEMAT: Woda w naszym otoczeniu i innych miejscach Woda w naszym otoczeniu i innych miejscach

5 Naszymi partnerami w programie SOCRATES COMENIUS 1 są : BELGIA koordynator 2 szkoły FRANCJA 1 szkoła PORTUGALIA 1 szkoła RUMUNIA 3 szkoły NIEMCY 1 szkoła

6 Prace nad projektem będą przebiegały w trzech etapach przez kolejne 3 lata: I. Woda i jej związki z krajobrazem

7 II. Ekosystem wodny: świat roślin i zwierząt II. Ekosystem wodny: świat roślin i zwierząt III. Wykorzystanie wody w turystyce

8 Metody i formy pracy nad projektem oraz sposoby dokumentowania wyników: 1.Bezpośrednia obserwacja w trakcie zajęć terenowych i wycieczek. 2.Badania naukowe po kątem biologii, chemii, fizyki i geografii. 3.Zdjęcia, filmy, raporty, sprawozdania, wnioski, prace literackie i plastyczne, albumy. 4.Artystyczne formy wyrazu: taniec, piosenka, teatrzyk, wiersz, prace plastyczne. 5.Prezentacje multimedialne. 6.Konkursy, zawody sportowe i rekreacyjne. 7.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

9 Obchody EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH i DNIA EUROPEJSKIEGO poprzedziły nasze przystąpienie do programu SOCRATES COMENIUS 1. Prezentacja tańca hiszpańskiego Prezentacja kultury Anglii W ramach projektu SOCRATES COMENIUS 1 uczniowie klas III założyli KLUB MŁODEGO EUROPEJCZYKA.

10 Założyliśmy witrynę internetową poświęconą programowi w językach: francuskim i angielskim.

11 Na zajęciach informatycznych starsi uczniowie serfując po witrynach Internetu zgromadzili materiał do prezentacji związanej z tematem programu SOCRATES COMENIUS 1, a maluchy rysowały ilustracje związane z wodą. Zorganizowaliśmy wystawę: WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA.

12 Na pierwszych wycieczkach we wrześniu 2004r. zwiedzaliśmy miejsca ukazujące związek wody z krajobrazem Dąbrowy Górniczej: 1.Szwajcara Zagłębiowska.

13 2. Źródła wywierzyskowe w Strzemieszycach. 3. Młyn Freya w Okradzionowie.

14 4. Użytek ekologiczny Pustynia Błędowska 4. Użytek ekologiczny Pustynia Błędowska. 5. Pogoria II.

15 Planujemy założenie Sali COMENIUSA 1, w której znajdą się wszystkie gromadzone i wypracowane prze 3 lata materiały. Przewidywanym produktem finalnym szkół biorących udział w projekcie jest wspólny KALENDARZ.

16 W roku szkolnym 2004/2005 przystąpiliśmy do projektu SOCRATES COMENIUS 1 pod hasłem: Woda w naszym otoczeniu i innych miejscach

17 Projekt przewiduje realizację zadań w ciągu 3 lat: 1. Woda i jej związki z krajobrazem 1. Woda i jej związki z krajobrazem 2. Ekosystem wodny: świat roślin i zwierząt 2. Ekosystem wodny: świat roślin i zwierząt 3. Wykorzystanie wody w turystyce 3. Wykorzystanie wody w turystyce

18 Naszymi partnerami w programie SOCRATES COMENIUS 1 są : BELGIA koordynator 2 szkoły FRANCJA 1 szkoła PORTUGALIA 1 szkoła RUMUNIA 3 szkoły NIEMCY 1 szkoła

19 W pierwszym roku projektu realizowaliśmy zadania związane z hasłem: Woda i jej związki z krajobrazem Woda i jej związki z krajobrazem

20 Kierunki działań były omawiane w czasie wizyt nauczycieli naszej szkoły w krajach partnerów projektu.

21 22.10.2004r. – 29.10.2004r. Wizyta w Belgii w miejscowości Liège.

22 Dyskusje nad projektem. Obserwacja lekcji.

23 Prowadzenie zajęć. Wycieczka do Brukseli.

24 22.01.2005r. – 27.01.2005r. Wizyta we Francji w miejscowości Sevrier k/Annecy.

25 Szkoła w Sevrier Sevrier

26 Obserwacja lekcji. Prowadzenie zajęć.

27 Prowadzenie lekcji origami w klasie uczniów młodszych. Stołówka szkolna.

28 Konferencja z wizytatorem. Spotkanie z merem Sevrier.

29 Zabawy integracyjne - nauka tańców narodowych. Zwiedzanie szkoły średniej w Sevrier.

30 Wycieczka do Chamonix.

31 10.05.2005r. – 19.05.2005r. Wizyta w Rumunii w miejscowości Tulcea.

32 Grupa partnerów SC. Prowadzenie zajęć origami.

33 Nauka tańca do utworu Kukułeczka. Taniec uczennic naszej szkoły dla kolegów z Rumunii.

34 Zwiedzanie izby regionalnej. Park ekologiczny – spacer.

35 Rejs – Delta Dunaju.

36 Założyliśmy witrynę internetową poświęconą programowi w językach: polskim, francuskim i angielskim. www.sp30dgcomenius.republika.pl

37 Zorganizowaliśmy salę Socrates Comenius, na bieżąco aktualizujemy ekspozycje.

38 Braliśmy udział w TARGACH COMENIUSA Sosnowiec – listopad 2004 K r o p e l k i

39

40

41 Uczestniczyliśmy w TARGACH COMENIUSA w TARGACH COMENIUSA w Starostwie Będzińskim

42

43 Organizowaliśmy wycieczki krajoznawczo - terenowe. Zjawiska krasowe - Jura Błędów – Dolina Białej Przemszy

44 Młaki nad Pogorią 1 Pustynia Błędowska Zbiornik wodny w Lesie Zagórskim Topienie Marzanny

45 Klubu Młodego Ekologa, Kółka Przyrodniczo – Ekologicznego, Klubu Młodego Europejczyka Klubu Młodego Europejczyka i Klubu Aktywnych Anglistów. Uczniowie brali udział w zajęciach przyrodniczo - poglądowych przyrodniczo - poglądowych w czasie lekcji i w ramach działalności:

46 Obserwacje Mini Planety – obieg wody w przyrodzie

47 Megawarsztaty z okazji Dnia Ziemi

48 Świąteczne upominki dla partnerów SC. Inscenizacja świąteczna Prelekcja – Życie mórz i oceanów

49 Inscenizacja Woda i zwierzęta wodne w wierszach dla dzieci

50 Lekcja żywej przyrody: zwierzęta wodno – lądowe. Giełda skał, minerałów i skamieniałości.

51 Wycieczki – lodowisko Sosnowiec, park wodny NEMO. Wystawa książek, konkursy, gazetki – o tematyce wody w szkolnej bibliotece.

52 Prace plastyczne o tematyce wody.

53

54

55 Dzień Ziemi – otrzymaliśmy CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

56 W ramach realizacji zadań projektu: Prowadziliśmy akcję Złotówka na wodę i zbiórkę pieniędzy na rzecz polskiej Akcji Humanitarnej. Zorganizowaliśmy Międzyszkolny Konkurs: Co powinniśmy wiedzieć o Unii Europejskiej? Koordynatorzy projektu uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Współpracowaliśmy z instytucjami lokalnymi i samorządowymi, pozyskiwaliśmy sponsorów.

57 Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy piknik w Parku Zielona pod hasłem: SPORT I WODA ZDROWIA DODA

58

59 Malowanie kredą na asfalcie. Windą do nieba Zabawy w pianie.

60 Wszystkie przedsięwzięcia związane z realizacją zadań projektu Socrates Comenius Woda w naszym otoczeniu i innych miejscach Woda w naszym otoczeniu i innych miejscach dokumentowane są w Szkolnej Kronice Comeniusa.


Pobierz ppt "Tel/fax 48 (0 32) 262 40 42 Szkoła Podstawowa nr 30."

Podobne prezentacje


Reklamy Google