Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA PATRONA MEDIALNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA PATRONA MEDIALNEGO"— Zapis prezentacji:

1

2 INFORMACJE DLA PATRONA MEDIALNEGO

3 II EDYCJA KONFERENCJI BUSINESS ANALYST FORUM
2. grudnia 2009 Businessman Institute, Warszawa Zapraszamy do objęcia patronatem międzynarodowej konferencji, której gościem specjalnym będzie światowy autorytet w dziedzinie analizy systemów informatycznych Howard Podeswa

4 Dlaczego warto zostać patronem
1 Konferencja elitarna branży IT 2 Najwyższy światowy poziom merytoryczny 3 Profesjonalizm organizacyjny 4 Warunki współpracy

5 Profil uczestników W poprzedniej edycji konferencji (2008) wzięło udział 66 osób. Ze względu na elitarny, nie masowy charakter konferencji zgromadziła ona wyselekcjonowane grono uczestników: analityków biznesowych i systemowych, najlepszych w kraju specjalistów branży IT, osoby z kadry zarządzającej.

6 Profil uczestników stanowiska

7 Profil uczestników branże

8 Tematyka konferencji Konferencja Business Analyst Forum Drawing analyst thoughts to prestiżowe, a zarazem pionierskie wydarzenie w Polsce, poświęcone innowacyjnym ideom i trendom w obszarze analizy biznesowej oraz systemowej. Podczas tegorocznej konferencji zaprezentujemy skuteczne metody zwięzłego opisu rozwiązań analitycznych, wykorzystujące zarówno powszechnie zaakceptowane specjalizowane języki modelowania, jak i te, które dopiero torują sobie drogę do powszechnego uznania. Koncepcja konferencji zakłada przedstawienie dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań w kontekście doświadczeń wynikających z już zrealizowanych projektów (case studies). Główna myśl drugiej edycji Business Analyst Forum dotyczyć będzie problematyki zwięzłego i precyzyjnego specyfikowania rozwiązań analitycznych z wykorzystaniem specjalizowanych języków. Tematyka jest o tyle aktualna, iż po wieloletnich dyskusjach zarówno świat przemysłu, jak i akademicki zaakceptowały fakt istnienia oraz użyteczność takich języków jak Unified Modeling Language (UML), Business Process Modeling Notation (BPMN), czy System Modeling Language (SysML). Wobec tego, odpowiedziawszy twierdząco na pytanie: „czy modelować docelowe rozwiązania?”, pozostaje rozstrzygnąć dylemat, w jaki sposób skutecznie modelować.

9 Tematyka konferencji Projekty mające na celu budowę lub zakup systemu informatycznego wymagają synergicznych działań reprezentantów biznesu oraz specjalistów IT. Zdarza się, że ta naturalna sytuacja prowadzi do konfliktów pomiędzy stronami, wynikających między innymi ze specyfiki stosowanych metod pracy. Analityk, stojąc na pograniczu świata specjalistów dziedzinowych i zespołów projektowo - programistycznych, powinien z jednej strony posługiwać się pojęciami zrozumiałymi dla reprezentantów biznesu, a z drugiej opisywać wyniki analizy w sposób, który pozwoli na sprawne kontynuowanie prac w ramach procesu wytwórczego. Przygotowywana przez niego specyfikacja wymagań powinna charakteryzować się kompletnością, spójnością, zwięzłością oraz jednoznacznością. W przypadku stosowania do tego celu jedynie języka naturalnego specyfikacja staje się mniej użyteczna dla projektantów. Z kolei konieczność stosowania zaawansowanych konstrukcji języków do modelowania powoduje, że modelowana specyfikacja staje się niezrozumiała dla specjalistów dziedzinowych. Program tegorocznej konferencji będzie się koncentrował na tym problemie. Poruszone zostaną tematy poziomu szczegółowości specyfikowania wymagań, metod specyfikowania oraz komunikowania wymagań zainteresowanym stronom. Naszym zamiarem jest ilustrowanie omawianych tematów przykładami ze zrealizowanych projektów, aby uwiarygodnić stawiane tezy oraz proponowane rozwiązania.

10 Prelegenci tegorocznej edycji
Howard Podeswa jest jednym z założycieli firmy Noble, specjalizującej się w usługach doradczych i szkoleniowych z zakresu analizy biznesowej. W ramach swojej 30-letniej kariery zawodowej pełnił różne role w projektach informatycznych, pracując między innymi jako developer, analityk biznesowy i systemowy, konsultant oraz autor programów szkoleniowych. Realizował prace doradcze dla administracji rządowej, wojska, przemysłu, opieki medycznej, bankowości i finansów. Howard Podeswa przyczynił się do promowania prestiżu profesji analityka biznesowego będąc członkiem zespołu tworzącego BABOK (Business Analysis Body of Knowledge), określającego ogólnoświatowe standardy prowadzenia analizy biznesowej. Jest autorem książki „The Business Analyst's Handbook” uważanej dziś za elementarz, przedstawiający techniki i narzędzia stosowane w analizie biznesowej oraz najlepsze praktyki, ze szczególnym uwzględnieniem ITIL, UML i BPMN. Niezwykle popularny jest też praktyczny przewodnik w zakresie stosowania języka UML w analizie jego autorstwa, pt.: „UML for the IT Business Analyst”.

11 Prelegenci tegorocznej edycji
Artur Kasprzyk , Uczestniczył jako główny konsultant oraz kierownik projektów w wielu ogólnokrajowych przedsięwzięciach informatycznych. Jest autoryzowanym konsultantem Select Business Solution Ltd. (metodyka wytwarzania systemów informatycznych) oraz Pritchett Ltd. (modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych). Od wielu lat stale publikuje w prasie specjalistycznej oraz wygłasza prelekcje na uczelniach wyższych oraz podczas konferencji.  Współautor metodyki AION oraz książki: „Analiza i projektowanie obiektowe”.

12 Prelegenci poprzedniej edycji
Suzanne Robertson należy do pionierów systematycznego podejścia do specyfikowania i zarządzania wymaganiami. Prowadzi badania naukowe i konsultacje w tym zakresie, czego efektem jest stale udoskonalany proces wytwórczy Volere. Suzanne Robertson jest współautorem wielu książek skierowanych do analityków, kierowników produkcji oraz kierowników projektów, uświadamiających znaczenie procesu zarządzania wymaganiami oraz związków pomiędzy precyzyjnie określonymi wymaganiami systemu a sukcesem realizowanego projektu. Ponadto jest założycielem organizacji Atlantic Systems Guild, której członkowie prowadzą prace nad technikami budowy systemów informatycznych. Suzanne Robertson jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczących inżynierii oprogramowania, wygłasza wykłady na konferencjach i uczelniach wyższych, a także czynnie uczestniczy w działalności takich organizacji jak IEEE oraz British Computer Society's Requirements Groups.

13 Prelegenci poprzedniej edycji
Stephen Withall jest praktykiem, konsultantem, autorem pionierskiej pracy w zakresie określania wzorców wymagań Software Requirement Patterns, wydanej w 2007 roku przez Microsoft Press. Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku Dzięki temu, iż pełnił różnorodne role w projektach informatycznych i współpracował zarówno z dużymi korporacjami jak i małymi firmami w 17-stu różnych krajach, zdobył ogromne doświadczenie w prowadzeniu analizy biznesowej, analizy systemowej oraz w specyfikowaniu wymagań. Stephen Withall prowadził prace nad specyfikowaniem wymagań , budowaniem architektury oraz rozwijaniem systemów dla branży e‑commerce, tworzył i udoskonalał systemy informatyczne dla banków i innych instytucji finansowych na całym świecie (m. in. American Express Bank). Opracowane systemy obsługiwały szeroki wachlarz usług finansowych: handel detaliczny, handel bankowy, udzielanie kredytów, itp.

14 Referencje uczestników
„Serdecznie dziękuję za korespondencję po konferencji. Tego typu podsumowanie i zakończenie jest bardzo potrzebne, szczególnie jeśli chce się podzielić wiadomościami z szefem lub kolegami w pracy. W mojej sytuacji będzie to nieco trudne, bo muszę przetłumaczyć na angielski, jednak jak to mówią 'obraz przemawia zamiast 1000 slów' wiec w tym przypadku fotografia z Suzanne Robertson wystarcza. Tak jedynie dla wytłumaczenia chciałam dodać że, Suzanne Roberston przyjeżdża regularnie do Australii i prowadzi kursy dla analityków biznesu. Firma, w której aktualnie pracuję zaadoptowała metodę Volere w roku Wszyscy nasi pracownicy przechodzą przez kurs i dzięki temu mamy standardy, które obowiązują na wszystkich projektach przez nas prowadzonych. Gratuluję wspaniałej organizacji konferencji. Myślę, że nie będzie żadnego uczestnika, który miałby inne niż bardzo pozytywne wrażenia.” Beata M. Wieczorek, Senior Business Analyst, Business Systems Improvement Branch, Australia „1) Wykłady S.Robertson i S.Withall’a (czyli osób, które są autorami metod analizy wymagań oraz wzorców opisu wymagań stosowanych na świecie) dały przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat analizy wymagań oraz umożliwiły mi porównanie prac analitycznych prowadzonych w ASSECO ze standardami światowymi. 2) S.Robertson – wykłady bardzo przejrzyste; ułatwiający zapamiętanie sposób przekazywania informacji; szczególnie ciekawy był wykład „Wzorce zachowania, które pomagają w analizie biznesowej oraz te, które je utrudniają” 3) S.Withall – wystąpienia miały dla mnie znaczenie przede wszystkim informacyjne (stan prac nad wzorcami opisu wymagań i znaczenie wzorców dla prawidłowej analizy wymagań) 4) Ciekawy panel dyskusyjny, może tylko zbyt krótki, powinien moim zdaniem być taki panel również w pierwszym dniu konferencji (np. na temat VOLERE TEMPLATE) 5) Jeśli w następnym roku prelegenci światowi będą prezentować swoje tezy/osiągnięcia w zakresie metodyki i wzorców analizy biznesowej i systemowej dla systemów informatycznych, to chętnie wezmę udział w kolejnym Forum.” Bożena Rumak, Dyrektor Działu Analiz Pion Banków Komercyjnych, Asseco Poland SA

15 Referencje uczestników
Dzięki tej konferencji spojrzałam na procesy biznesowej mojej firmy z innej perspektywy. Wykłady prowadzone były w ciekawej i nowej dla mnie formie. Dzięki temu, że konferencja była bardzo ukierunkowana, uczestnicy nie byli przypadkowi, a spotkania z nimi dały okazję do wymiany poglądów. Konferencja dała mi wiele i myślę, że to nie ostatnia z jakiej skorzystam." Joanna Dobaczewska, Kierownik Wydziału Informatycznych Procesów Biznesowych, Koncern Energetyczny ENERGA S. A. "Konferencja okazała się dla mnie niezwykle interesująca. To zapewne efekt tego, że tematy przedstawiane były przez ich twórców, dzięki czemu można było poznać nie tylko główne punkty teorii, ale też wynikające z doswiadczeń praktycznych przemyślenia autorów, które doprowadziły do powstania metodyk i narzędzi. Nie bez znaczenia jest też forma: dłuższe sesje pozwalają zrozumieć nie tylko CO składa się na prezentowane rozwiązanie, ale tez PO CO to rozwiązanie powstało i DLACZEGO autor nadał mu taki a nie inny kształt. Polecam wszystkim, którzy chcą zrozumieć, a nie tylko skopiować." Dorota Dałkowska, Dyrektor Biura Marketingu Impel S.A. "Konferencja była bardzo dobrze przygotowana organizacyjnie, a merytorycznie ciekawa. Polecam osobom zainteresowanym tą problematyką." Piotr Kołodziejski, Pion Centrum Badawczo- Rozwojowe Telekomunikacji Polskiej S.A. "I was the participant of the 1st edition of Business Process Management conference and I can strongly recommend this event. I had an opportunity to speak face to face to Martyn Ould the creator of Riva methodology and to Ismael Chang Ghalimi CEO of Intalio. It was worth attending to hear the lectures about BPM from such persons and to have the opportunity to discuss with them. " Radosław Przychoda, CBPM Project & Product Manager, COMARCH "Konferencja Business Process Management, która odbyła się w maju tego roku, okazała się wyjątkowym miejscem wymiany myśli i poglądów na temat trendów w nowoczesnych metodykach modelowania i zarządzania procesami biznesowymi w organizacjach. Mieliśmy okazję zapoznać się z trzema koncepcjami podejscia do problemu: HIM, Riva, BPM 2.0. Każda z koncepcji ukazywała inny punkt widzenia na kwestie zarządzania procesami biznesowymi. Każda z nich zwracała uwagę na różne aspekty zagadnienia. Bardzo ciekawa okazała się zainicjowana przez prowadzącego konferencję Pana Artura Kasprzyka dyskusja na temat połączenia wszystkich trzech koncepcji w jedną spójną całość zmierzającą do opracowania modelu procesów w celu dalszej optymalizacji. Mimo wątpliwości i sporu szczególnie pomiędzy Panem Keithem Harrisonem-Broninskim a Ismaelem Ghalimi wydaje mi się, że wszystkie z przedstawionych metodyk doskonale się uzupełniają i nie są dla siebie konkurencją. Konferencja pokazała, że modelowanie procesów to nie wszystko - kluczem do sukcesu jest zarządzanie procesami. Oczywiście model procesów pomaga je opisać i zrozumieć, ale optymalizacja procesów to już efekt zarządzania nimi. Konferencja podniosła moją świadomość i zrozumienie dla tego aspektu zarządzania procesami biznesowymi w organizacjach." Grzegorz Cysewski, Kierownik Działu Analizy, Postdata S.A. "Przedstawiono nowoczesne podejście do projektowania systemów informatycznych, oparte na zarządzaniu procesami. Poszczególne problemy podejścia procesowego zostały przedstawione przez bardzo ważne autorytety w skali międzynarodowej. Sposób prezentacji oraz materiały związane z prelekcjami umożliwiły bardzo dobrze poznanie i pogłębienie wiedzy związanej z problematyką zarządzania procesami osobom wytwarzającym oprogramowania oraz użytkownikom oprogramowania. Kolejna konferencja związana z dziedziną podejścia procesowego mogłaby umożliwić zapoznanie się z  konkretnymi produktami projektowania w formie działającej przykładowej aplikacji dla potrzeb typowego przedsiębiorstwa np. usługowego." Zofia Kruczkiewicz, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Referencje uczestników „Zacznę od wykładów Pani Suzanne Robertson, które ogólnie formułując, były dla mnie rewelacyjne. Moją uwagę szczególnie skupiłam na prezentowanych wzorcach zachowań, które z racji swojej istoty obrazowo i bardzo intuicyjnie, przybliżają trudne sprawy spotykane podczas analizy wymagań, a przez to dają szansę na szybsze odkrywanie problemów i ich zrozumienie. Zachwycił mnie sposób prowadzenia przez Panią Robertson prezentacji, był bardzo sugestywny, z wieloma przykładami wziętymi z życia codziennego, przez co łatwo przyswajalnymi przez słuchaczy, w bardzo dynamicznym tempie, nie pozwalającym na znużenie, mimo trwającej przecież wiele godzin konferencji. Chciałabym również zwrócić uwagę na występujący w wypowiedziach Pani Robertson wątek sposobu Jej pracy, przede wszystkim zespołowej, o której zaletach żywiołowo dzieliła się ze słuchaczami. Co też może być wartością do naśladowania przez niektórych słuchaczy. Natomiast wy kłady Pana Stephena Withalla były przepełnione bagażem doświadczenia i wiedzy, czemu nie należy się dziwić, zaglądając do Jego życiorysu. Jednakże pierwszy wykład „Products and Requirements” składał się z małowartościowych ogólników w zakresie podjętych zagadnień. Temat drugi „Requirement Patterns”, okazał się znacznie ciekawszy, ale był przeprowadzony podobnie, czyli monotonnie, bez zaangażowania, jak wyuczona lekcja, chociaż przedstawiał autorską, czyli własną próbę usystematyzowania posiadanej wiedzy, w postaci koncepcji wzorców wymagań. Sądzę, że bogactwo posiadanego materiału nie ułatwiło Wykładowcy adekwatnego wyboru tematów do opracowania „lepszej” prezentacji – ale to jest tylko moja próba tłumaczenia prezentera. Na zakończenie wykładu, Pan Withall podsunął słuchaczom myśl, zachęcającą analityków do otwartych publikacji wyników swoich prac. Ten pomysł wydaje się być interesujący, a jego realizacja mogłaby doprowadzić do udoskonalenia zaproponowanych prze z Pana Withalla wzorców.” dr inż. Grażyna Hołodnik-Janczura, Wykładowca, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechnika Wrocławska „Na konferencji przedstawiono przykłady dobrych praktyk zarówno ujęciu dokumentacyjno-analitycznym, jak i socjologiczno-psychologicznym. Koherencja elementów miękkich oraz technikaliów związanych z inżynierią wymagań, na które prezentujący zwrócili uwagę, mogła być inspirująca zarówno dla analityka, jak i programisty czy też menedżera projektu. Mimo faktu, że Suzanne Robertson oraz Stephen Withall nie zgadzają się ze sobą w niektórych poglądach na obszary związane z analizą wymagań, ich sporadyczne różnice zdań były inspiracją twórczych dyskusji. Prezentacje gospodarza konferencji – Pana Artura Kasprzyka rzucały na zagranicznych prezenterów inne światło – były doskonałą klamrą spinającą wystąpienia zagranicznych gości. Klamrą, która udowadniała, że polska myśl w tej dziedzinie nie ustępuje myśli amerykańskiej. Natomiast stricte techniczna prezentacja Pani Anity Walkowiak była kropką nad „i” – twardym i praktycznym dowodem, że odpowiednie zinformatyzowanie notacji zaoszczędza znacząco czas w produkcji oprogramowania. Twardym i praktycznym dowodem tego, że zawód analityka jest potrzebny i ułatwia życie interesariuszom projektów.” Bartosz Andrzejewski, Dyrektor IT, Rinf Sp. z o.o.

16 Organizacja KONWENCJA: ORGANIZATOR:
Wykłady są prowadzone przez twórców omawianych koncepcji - światowej sławy ekspertów oraz praktyków, wcielających te koncepcje w swoich dziedzinach. Zamiast półgodzinnych prelekcji, szkicujących jedynie temat, istotę naszych konferencji stanowią 3-godzinne bloki, prowadzone przez jednego wykładowcę. Umożliwia to nie tylko dogłębne poznanie, ale przede wszystkim zrozumienie prezentowanych treści. ORGANIZATOR: Konferencję organizuje po raz drugi firma doradcza AION, od 13-tu lat rozwijająca kompetencje w zakresie modelowania procesów biznesowych i inżynierii oprogramowania. Naszą misją jest dostarczanie wiedzy i rozwiązań pozwalających organizacjom na poprawę prowadzonej działalności zarówno przez usprawnianie procesów biznesowych jak i efektywne pozyskiwanie technologii informatycznych. Z uwagą śledzimy najnowsze trendy światowe i dysponujemy niezbędną wiedzą merytoryczną, aby opracować wartościowy program konferencji i pozyskać do przekazania wiedzy prelegentów z pasją i doświadczeniem.

17 Miejsce Na tegoroczną edycję konferencji serdecznie zapraszamy do luksusowego centrum konferencyjno szkoleniowego Businessman Institute, które zlokalizowane jest ok. 10 km od centrum Warszawy w zacisznym lesie sosnowym.

18 PATRONOM MEDIALNYM OFERUJEMY
oficjalny tytuł Patrona medialnego konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych Patrona umieszczenie logo Patrona z linkiem do strony internetowej we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji publikowanych w internecie umieszczenie logo Patrona we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji w wersji papierowej (w tym na zaproszeniach do uczestnictwa w konferencji oraz w materiałach konferencyjnych) możliwość ustawienia roll-up’u Patrona medialnego na konferencji możliwość dołączenia publikacji Patrona medialnego do pakietu konferencyjnego dla uczestników

19 W ZAMIAN OCZEKUJEMY umieszczenia logo konferencji z linkiem do strony na pierwszej stronie portalu Patrona medialnego wraz z anonsem o konferencji i odnośnikiem (linkiem) do podstrony, gdzie znajdzie się szersza informacja o konferencji umieszczenia informacji o konferencji (min znaków) na stronie aktualności portalu Patrona medialnego umieszczenia anonsu o konferencji na stronie aktualności w papierowym wydaniu prasy Patrona medialnego umieszczenia informacji o konferencji (min znaków) w papierowym wydaniu prasy Patrona medialnego publikacji dostarczonego artykułu merytorycznego o tematyce zbieżnej z tematem konferencji lub relacji z konferencji (z możliwością redakcji tekstu)

20 Kontakt: Osobą upoważnioną do prowadzenia rozmów w sprawie patronatu medialnego jest Emilia Mazurek- kierownik działu szkoleń i konferencji Tel , ;


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA PATRONA MEDIALNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google