Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Business Analyst Forum

Коpie: 1
Oferta dla Sponsora międzynarodowej konferencji Business Analyst Forum która odbędzie się 23 maja 2012 we Wrocławiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Business Analyst Forum"— Zapis prezentacji:

1 Business Analyst Forum
Oferta dla Sponsora międzynarodowej konferencji Business Analyst Forum która odbędzie się 23 maja we Wrocławiu

2 Informacje o cyklu konferencji BAF

3 Business Analyst Forum Organizator
Misją AION jest dostarczanie wiedzy i rozwiązań z zakresu analizy biznesowej oraz systemowej stymulującej organizacje do stałej poprawy prowadzonej działalności poprzez usprawnianie strategii, procesów biznesowych, jak i skuteczne oraz efektywne pozyskiwanie technologii informatycznych. Naszą misję realizujemy poprzez szkolenia i konferencje, prace doradcze, audyt oraz projekty wdrożeniowe.

4 Poprzednie edycje BAF Tematyka
2008 Business Analyst Forum Capturing Business Needs tematyka: pozyskiwanie i specyfikowanie wymagań stawianych przez przyszłych użytkowników rozwiązań IT 2009 Business Analyst Forum Drawing Analyst Thoughts tematyka: użyteczność specjalizowanych języków modelowania w analizie biznesowej i systemowej 2010 Business Analyst Forum Strategies for Effective Communication tematyka: facylitacja i inne umiejętności niezbędne do prowadzenia warsztatów analitycznych

5 Poprzednie edycje BAF Prelegenci
Howard Podeswa Suzanne Robertson Ingrid Bens Stephen Withall pionier systematycznego podejścia do specyfikowania i zarządzania wymaganiami autor wzorców wymagań autorytet w zakresie wykorzystania UML w analizie biznesowej ekspert w zakresie facylitacji

6 Poprzednie edycje BAF Prelegenci
Artur Kasprzyk Anita Walkowiak Piotr Fick Anna Bujko doradca w zakresie budowania wizerunku i emisji głosu ekspert w dziedzinie modelowania procesów biznesowych oraz analizy biznesowej i systemowej specjalista w dziedzinie modelowania systemów z wykorzystaniem UML specjalista w dziedzinie analizy biznesowej i systemowej

7 Poprzednie edycje BAF Opinie uczestników
Na konferencji przedstawiono przykłady dobrych praktyk zarówno ujęciu dokumentacyjno-analitycznym, jak i socjologiczno-psychologicznym. Koherencja elementów miękkich oraz technikaliów związanych z inżynierią wymagań, na które prezentujący zwrócili uwagę, mogła być inspirująca zarówno dla analityka, jak i programisty czy też menedżera projektu. Mimo faktu, że Suzanne Robertson oraz Stephen Withall nie zgadzają się ze sobą w niektórych poglądach na obszary związane z analizą wymagań, ich sporadyczne różnice zdań były inspiracją twórczych dyskusji. Prezentacje gospodarza konferencji – Pana Artura Kasprzyka rzucały na zagranicznych prezenterów inne światło – były doskonałą klamrą spinającą wystąpienia zagranicznych gości. Klamrą, która udowadniała, że polska myśl w tej dziedzinie nie ustępuje myśli amerykańskiej. Natomiast stricte techniczna prezentacja Pani Anity Walkowiak była kropką nad „i” – twardym i praktycznym dowodem, że odpowiednie zinformatyzowanie notacji zaoszczędza znacząco czas w produkcji oprogramowania. Twardym i praktycznym dowodem tego, że zawód analityka jest potrzebny i ułatwia życie interesariuszom projektów. Bartosz Andrzejewski, RINF Sp. z o.o., Dyrektor IT Serdecznie dziękuję za korespondencje po konferencji. Tego typu podsumowanie i zakończenie jest bardzo potrzebne, szczególnie jeśli chce się podzielić wiadomościami z szefem lub kolegami w pracy. W mojej sytuacji będzie to nieco trudne, bo muszę przetłumaczyć na angielski, jednak jak to mówią 'obraz przemawia zamiast 1000 słów, więc w tym przypadku fotografia z Suzanne Robertson wystarcza. Tak jedynie dla wytłumaczenia chciałam dodać że, Suzanne Roberston przyjeżdża regularnie do Australii i prowadzi kursy dla analityków biznesu. Firma, w której aktualnie pracuję zaadoptowała metodę Volere w roku Wszyscy nasi pracownicy przechodzą przez kurs i dzięki temu mamy standardy, które obowiązują na wszystkich projektach przez nas prowadzonych. Gratuluję wspaniałej organizacji konferencji. Myślę, że nie będzie żadnego uczestnika, który miałby inne niż bardzo pozytywne wrażenia. Beata Wieczorek, Business Systems Improvement Branch, Senior Business Analyst

8 Poprzednie edycje BAF Opinie uczestników
Byłem pod wrażeniem! Samo miejsce, oprawa i profesjonalna organizacja na dzień dobry nadawało rangę konferencji. Sama konferencja była bardzo ciekawa, prowadzona z polotem, poparta wieloma przykładami. Prowadzona w bardzo swobodnej ale i rzeczowej atmosferze. Możliwość zadawania pytań i włączania się w dyskusję w każdym momencie potwierdza miłą atmosferę pozbawioną sztywnych ram.  W tego typu konferencji uczestniczyłem po raz pierwszy i choćby dlatego nie mam porównania. Jednak poziom oceniam bardzo wysoko. Paweł Dunin, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Specjalista Już po raz drugi uczestniczyłam w konferencji Business Analyst Forum. Udział w konferencji pozwala zapoznać się ze światowymi i polskimi standardami pracy oraz narzędziami analityka, i jest okazją do uzupełnienia swoich doświadczeń. Dużym plusem tegorocznej edycji było to, że teoretyczna część wykładów była poparta dużą liczbą praktycznych przykładów, co skłaniało uczestników do dyskusji i wymiany doświadczeń. Z prezentowanych wykładów najbardziej podobało mi się studium przypadku „Analiza systemowa wykorzystująca BPMN, UML i SysML”. Pan Artur Kasprzyk przedstawił kompletny proces analizy biznesowej i systemowej z wykorzystaniem języków modelowania na podstawie rzeczywistego projektu. Sam ten wykład mógłby być podstawą do całodniowego wykładu i dyskusji! Alina Brodzisz, Allianz Direct New Europe Sp. z o.o., Analityk biznesowy

9 Informacje o tegorocznej konferencji

10 Business Analyst Forum 2012 Tematyka
Osoby odpowiedzialne za bieżące funkcjonowanie organizacji codziennie podejmują dziesiątki decyzji o różnym bezpośrednim znaczeniu dla osiągania założonych celów strategicznych. Bez względu na posiadaną autonomię oraz rangę decyzji, każdy z decydentów musi stosować się do regulacji ograniczających podejmowane przez niego decyzje. Ograniczenia te mogą wynikać z uwarunkowań prawnych, specyfiki branży czy też wewnątrzorganizacyjnych postanowień.   Zbieranie, grupowanie oraz opisywanie tych ograniczeń nie jest zadaniem trywialnym i bardzo często wymaga zaangażowania wielu osób. Efekty ich pracy najczęściej znajdują odzwierciedlenie w wewnątrzorganizacyjnych rozporządzeniach, z których następnie przenikają do procedur postępowania na stanowiskach pracy, czy też dokumentów wspierających procesowe zarządzanie organizacją. Praktyka pokazuje, że wraz ze zwiększaniem się liczby faktów, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji, wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się błędów w dokumentach opisujących zasady podejmowania decyzji. Celem tegorocznej konferencji jest przedstawienie najbardziej dojrzałej na rynku metody definiowania reguł decyzyjnych, której stosowanie pozwala specjalistom dziedzinowym na specyfikowanie zasad podejmowania decyzji w sposób maksymalizujący prawdopodobieństwo uzyskania jednoznacznych i kompletnych zasad, którymi powinny się posługiwać osoby podejmujące decyzje w organizacji. Praktyka pokazuje, że utworzony zgodnie z tą metodą model stanowi jednocześnie znakomity wsad do projektów informatycznych, mających na celu pełną bądź częściową automatyzację procesu podejmowania decyzji.

11 Business Analyst Forum 2012 Prelegenci
Larry Goldberg jest Członkiem  Zarządu Knowledge Partners International – światowego lidera w świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych z zakresu reguł biznesowych. Organizacja ta została utworzona w 1996 przez Barbarę von Halle, należącą do pionierów koncepcji  reguł biznesowych. Przed przystąpieniem do KPI Larry Goldberg pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu  firmy Sapiens International, był także Prezesem Zarządu PowerFlex Software System. Ponad trzydziestoletnie doświadczenie budował poprzez współpracę z międzynarodowymi organizacjami, specjalizując się w opracowywaniu technologii i aplikacji opartych o reguły biznesowe. Jako architekt odgrywał kluczową rolę w wielu komercyjnych projektach realizowanych, w takich obszarach jak opieka medyczna, łańcuchy dostaw oraz ubezpieczenia. Swoje doświadczenia praktyczne opisuje w książkach i artykułach naukowych.

12 Business Analyst Forum 2012 Prelegenci
Dr Juergen Pitschke  jest założycielem i dyrektorem zarządzającym BCS. Od dawna zajmuje się tematem modelowania i projektowania wizualnego rozwiązań biznesowych. Jest uznanym ekspertem w dziedzinie metodycznego stosowania standardowych notacji modelowania. W swojej karierze zawodowej pomógł wielu organizacjom wprowadzić te standardy i metody w ich codzienną działalność. Jest tłumaczem metodyki RuleSpeak na język niemiecki. Współpracował z takimi firmami jak Kuehne+Nagel (AG & Co.) KG, Class KGaA mbH oraz takimi instytucjami jak Federalne Biuro Policji w Szwajcarii oraz Urząd Hydrograficzny w Wielkiej Brytanii. Jest wykładowcą University of Cooperative Education w Dreźnie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu inżynierii oprogramowania oraz analizy systemowej.

13 Business Analyst Forum 2012 Prelegenci
Artur Kasprzyk prezes zarządu AION, Członek Zarządu ds. Edukacji i Rozwoju Zawodowego polskiego oddziału International Institute of Business Analysis, ekspert w dziedzinie modelowania procesów biznesowych oraz technik analizy systemów informatycznych. Od ponad 16 lat swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje poprzez prowadzenie specjalistycznych szkoleń, doradztwo oraz audyty projektów informatycznych. Uczestniczył jako główny konsultant oraz kierownik projektów w wielu ogólnokrajowych przedsięwzięciach informatycznych. Jest autoryzowanym konsultantem Select Business Solution Ltd. (metodyka wytwarzania systemów informatycznych) oraz Pritchett Ltd. (modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych). Od wielu lat stale publikuje w prasie specjalistycznej oraz wygłasza prelekcje na uczelniach wyższych oraz podczas konferencji.  Współautor metodyki AION oraz książki: „Analiza i projektowanie obiektowe”.

14 Business Analyst Forum 2012 Warsztaty 24.05.2012
Decision Modeling Essentials Prowadzący: Larry Goldberg Warsztat ma na celu przedstawienie analitykom biznesowym koncepcji modelu decyzyjnego oraz podejścia do jego wytwarzania w ramach kompleksowego procesu analitycznego. Uczestnicy warsztatów będą mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się z takimi zagadnieniami jak: Teoria Modeli Decyzyjnych Odkrywanie potrzeb biznesowych oraz decyzji biznesowych  Tworzenie szkieletu struktury modelu decyzyjnego w trakcie warsztatów Formalizacja słownika pojęć Uszczegółowienie Modelu Decyzyjnego Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do szablonów modeli decyzyjnych dla MS Visio oraz szablonów MS Office do tworzenia rodzin regułowych autorstwa firmy KPI.

15 Business Analyst Forum 2012 Miejsce
W tym roku zapraszamy Państwa do eleganckiego i stylowego Art Hotelu położonego w urokliwym zakątku nieopodal wrocławskiego Rynku. ART HOTEL **** ul. Kiełbaśnicza Wrocław

16 Informacje dla Sponsora

17 Charakterystyka grupy docelowej
przewaga mężczyzn osoby w wieku powyżej 41 roku życia osoby zarabiające w przedziale zł netto oraz powyżej 8000 zł netto osoby na kierowniczych stanowiskach oraz eksperci; osoby decyzyjne za obszar IT w swoich organizacjach *Na podstawie analizy dokonanej przez Agencję Analiz Rynkowych Nisza na zlecenie AION

18 Profil uczestników Poprzednie edycje BAF
W poprzednich edycjach udział wzięli przede wszystkim reprezentanci wyższej i średniej kadry zarządzającej, analitycy biznesowi i systemowi oraz pracownicy naukowi. Reprezentowali oni następujące branże:

19 Korzyści ze współpracy
Możliwość nawiązania kontaktów z kadrą zarządczą i kierowniczą, z osobami odpowiedzialnymi za podejmowanie decyzji w obszarze IT, ekspertami w dziedzinie analizy Promocja oferowanych usług i produktów – możliwość dotarcia do wyselekcjonowanej grupy docelowej Budowa wizerunku firmy aktywnej, obecnej na najbardziej prestiżowych wydarzeniach w branży Kreowanie wizerunku organizacji wspierającej poprawne metody definiowania reguł decyzyjnych Zintensyfikowane działania PR: promocja marki przed, podczas oraz po konferencji W ramach cykli konferencji BAF i BPMF zaufali nam:

20 Partner Merytoryczny 20 000 zł + VAT
Umieszczenie logo Partnera z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji (w tym na zaproszeniach do uczestnictwa w konferencji) Zamieszczenie oddzielnej podstrony reklamowej Partnera na stronie Możliwość zamieszczenia artykułu merytorycznego w materiałach konferencyjnych Możliwość przeprowadzenia 4-godzinnego warsztatu (dzień przed konferencją), mającego na celu prezentację narzędzia oraz sposób jego wykorzystania (jeżeli uczestnicy mieliby używać komputerów Partner zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu komputerowego) Miejsce za stołem prezydialnym dla przedstawiciela Partnera Możliwość umieszczenia ścianki (roll-up'u, standu, ew. innej formy) z logo Partnera w sali konferencyjnej Umieszczenie jednostronicowej informacji o Partnerze w wydrukowanym programie konferencji Możliwość dołączenia materiałów promocyjnych do pakietu konferencyjnego dla uczestników Możliwość wystawienia stoiska ekspozycyjnego Bezpłatny udział w konferencji czterech pracowników firmy Partnera Bezpłatny udział w warsztatach czterech pracowników firmy Partnera Udostępnienie pełnej listy uczestników konferencji

21 Sponsor zł + VAT Umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji (w tym na zaproszeniach do uczestnictwa w konferencji) Możliwość zamieszczenia artykułu merytorycznego w materiałach konferencyjnych Zamieszczenie oddzielnej podstrony reklamowej Sponsora na stronie Umieszczenie jednostronicowej informacji o Sponsorze w wydrukowanym programie konferencji Miejsce za stołem prezydialnym dla przedstawiciela Sponsora Możliwość dołączenia materiałów promocyjnych do pakietu konferencyjnego dla uczestników Możliwość umieszczenia ścianki (roll-up'u, standu, ew. innej formy) z logo Sponsora w sali konferencyjnej Możliwość wystawienia stoiska ekspozycyjnego o wymiarach max. 2 x 2 m z możliwością oddelegowania dwóch osób do jego obsługi Bezpłatny udział w konferencji dwóch pracowników firmy Sponsora Udostępnienie pełnej listy uczestników konferencji

22 Stoisko 4 800 zł + VAT Insert materiałów 1 200 zł + VAT
Stoisko ekspozycyjne w dniu konferencji z możliwością oddelegowania dwóch osób do jego obsługi (możliwość udziału w wykładach) Prezentacja materiałów promocyjnych na stoisku Insert materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych Insert materiałów 1 200 zł + VAT Insert materiałów reklamowych do materiałów konferencyjnych

23 Kontakt: Maja Poznańska tel. +48 71 725 79 33 tel
Kontakt: Maja Poznańska tel tel Justyna Kafel tel tel


Pobierz ppt "Business Analyst Forum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google