Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Optymalizacja Państwa maszyny ze względu na wyróżniającą wartość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Optymalizacja Państwa maszyny ze względu na wyróżniającą wartość"— Zapis prezentacji:

1 Optymalizacja Państwa maszyny ze względu na wyróżniającą wartość
29 sierpnia 2012 r.

2 Co chcielibyśmy pokazać
Chcemy zademonstrować, w jaki sposób mogą Państwo konstruować wysokowydajne systemy przy rozsądnych kosztach Chcemy Państwu uzmysłowić, w jaki sposób można zredukować czas i koszty integracji Państwa urządzeń ze środowiskiem użytkownika końcowego Chcemy pokazać Państwu, w jaki sposób można zrealizować powyższe zadania, jednocześnie dostarczając urządzenia zapewniające użytkownikom końcowym wyróżniającą się wartość Optymalizacja projektowania Uproszczona integracja Wyróżniająca wartość

3 Czynniki napędzające zdolności wytwórcze
Integracja i uproszczenie Sterowanie, bezpieczeństwo, informatyzacja/IT Elastyczność Szybsze odbiory, zmiany konfiguracji Elastyczność Szybsze odbiory Zmiana konfiguracji Integracja i uproszczenie Sterowanie, bezpieczeństwo, informatyzacja/IT Optymalne wykorzystanie zasobów Producenci oryginalnego wyposażenia (OEM) Optymalizacja efektywności budowy urządzeń Użytkownicy końcowi Optymalizacja działania linii produkcyjnej Osiągi Efektywność urządzeń Rozwiązania Oryginalna treść białej księgi brzmi: O co konstruktorzy maszyn troszczą się najbardziej Oczywiście o rozpoznanie rodzaju klientów i określenie stosowanych przez nich napędów ma znaczenie zasadnicze dla pomyślnej sprzedaży. A zatem, w jaki sposób można odróżnić co jest ważne dla konstruktora maszyny, a co dla użytkownika końcowego? O co konstruktorzy maszyn troszczą się najbardziej? Podczas gdy różnice pomiędzy użytkownikami a konstruktorami maszyn mogą wydawać się oczywiste, w rzeczywistości w obszarze tych dwóch środowisk występuje istotna wspólna cecha charakterystyczna w pojęciu dążeń biznesowych. Na przykład, skłonność do integracji i upraszczania, jak również uzyskanie elastyczności rozwiązań stanowią dążenia zasadnicze dla obu tych typów klientów. Podczas wdrażania nowej linii technologicznej w zakładzie przemysłowym lub opracowywania maszyny występuje potrzeba uzyskania elastyczności rozwiązań i zastosowania skalowalnej architektury. Jednakże rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma środowiskami staje się wyraźnie widoczne jeśli zbadamy, w jaki sposób każde z tych środowisk postrzega w rzeczywistości wykorzystanie przez siebie urządzeń zautomatyzowanych. Dla użytkowników końcowych uwaga jest skupiona na wykorzystaniu aktywów oraz na całkowitych kosztach powstających w czasie całego cyklu eksploatacyjnego. Chociaż rozmowa o kosztach własności może być całkowicie stosowna z punktu widzenia jednego użytkownika końcowego, niekoniecznie musi ona zostać dobrze odebrana przez konstruktora maszyny. Producent OEM jest w końcu konstruktorem maszyny, a nie jej właścicielem. Dla producentów OEM podstawowym dążeniem są osiągi maszyny, a patrząc bardziej szczegółowo: stosunek osiągów do ceny. Patrząc w pewnym uproszczeniu, konstruktorzy maszyn przy wyborze rozwiązań w dziedzinie automatyki poszukują jak największej wartości. Konstruktorzy maszyn mierzą wartość nie tylko poprzez zwiększone osiągi maszyny – lecz również uwzględniają to, w jaki sposób wybrane rozwiązanie optymalizuje proces budowy ich maszyny. Globalna pomoc techniczna Usługi Globalna pomoc techniczna Usługi Koszt Koszty całkowite w czasie cyklu eksploatacyjnego Koszt Koszty ogólne prac projektowych, rozwojowych i dostaw 3 3

4 Odpowiedź: Wydajność pracy konstruktorów maszyn i urządzeń
Obecnie konstruktorzy maszyn stoją w obliczu gwałtownego postępu technicznego oraz wyzwań, które wymagają od nich wyróżnienia się pośród uczestników globalnej rywalizacji. Aby uzyskać wyższą zyskowność, konstruktorzy maszyn muszą poprawić ogólną wydajność swojej pracy. Odbiory Usługi globalne i pomoc techniczna Niezawodność i jakość Parametry maszyn Projektowanie Wydajność projektowania Rozszerzalna technologia Skalowalność Globalne standardy Ocena ryzyka Projektowanie pod kątem zrównoważonego rozwoju Rozwój Dostawa Czas do wprowadzenia produktu na rynek Efektywność łańcucha dostaw Elastyczne modele urządzeń Uproszczona integracja Optymalizacja projektowania

5 Przykłady działań projektowych, rozwojowych i dostaw
Maksymalizacja wydajności projektowania wraz z rozszerzalną technologią Zastosowanie skalowalnej architektury układów sterowania Zapewnienie rozszerzonej wiedzy na temat przemysłu i aplikacji Optymalizacja konstrukcji Państwa maszyny Narzędzia wspomagające dobór i konfigurację produktu Ułatwienie doboru urządzeń i generowanie list kompletacyjnych Wymiarowanie i dobór optymalnych systemów napędowych Posługiwanie się skalowalną technologią Przestrzeganie globalnych standardów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego Przestrzeganie funkcjonalnych standardów bezpieczeństwa za pomocą zintegrowanych rozwiązań zabezpieczających Sprzężenie inherentnej wartości inteligentnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa z polityką bezpieczeństwa w całym cyklu eksploatacyjnym Unikanie zmian projektowych – Przeprowadzanie wyprzedzających ocen ryzyka

6 Przykłady działań projektowych, rozwojowych i dostaw
Optymalizacja i ponowne wykorzystanie projektu Państwa maszyny Poprawa elastyczności maszyny za pomocą technik programowania modularnego Opracowanie nadających się do ponownego wykorzystania modułów urządzeń za pomocą programowania modularnego Wyszukanie kodów możliwych do zastosowania jako podstawa Uproszczenie integracji Rozwiązania architektury zintegrowanej w ramach sieci pojedynczej Redukcja czasu technologicznego i eliminacja czynników ryzyka dzięki skalowalnym rozwiązaniom w zakresie sterowania Redukcja liczby pakietów oprogramowania programującego i konfigurującego. Efektywność łańcucha dostaw Lokalna sprzedaż i pomoc techniczna Konsultacja dostępności „preferowanych części” Redukcja czasu i kosztów w przypadku korzystania z pojedynczego dostawcy Redukcja list kompletacyjnych Skrócenie czasu wprowadzenia na rynek i osiągnięcia pierwszych korzyści w celu spełnienia zobowiązań w zakresie dostaw do klientów

7 Przykłady działań projektowych, rozwojowych i dostaw
Redukcja ilości ogólnych prac instalacyjnych i odbiorowych Łatwa integracja z systemami informatycznymi Państwa klientów Złącze raportujące w czasie rzeczywistym z poziomu maszyny do infrastruktury IT za pomocą standardowej sieci EtherNet/IP Zapewnienie dokładnego wglądu w działania zakładu Poprawa niezawodności i jakości Zdalne monitorowanie stanu systemu maszyn i wprowadzanie autoryzowanych zmian w programie Osiągnięcie lepszych wyników działalności biznesowej dzięki usługom z zakresu sieci i bezpieczeństwa Świadczenie globalnych usług serwisowych i zapewnienie pomocy technicznej Wielojęzyczna pomoc techniczna działająca przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu Globalne połączenie z maszynami za pomocą zdalnie zarządzanych usług Rozruch, gwarancja, działania przeciwawaryjne i wiele innych usług dostępnych za pomocą opcji wsparcia terenowego Pomoc techniczna online i telefoniczna | Szkolenie | Pomoc techniczna na miejscu | Usługi naprawcze | Zarządzanie aktywami w eksploatacji (MRO) | Bezpieczeństwo | Energia | Sieć i bezpieczeństwo | Usługi zarządzane 80 krajów I 20 języków 6 centrów zdalnej pomocy technicznej 10 baz modernizacyjnych 9 węzłów wymiany Średnie doświadczenie pracownika – ponad 13 lat

8 Stale zwiększamy nasze możliwości
Firma Rockwell Automation ostatnio wprowadziła na rynek szereg nowych produktów, których zadaniem jest pomaganie producentom OEM w poprawie wyników ich działalności. L1 L2 L3 Motion Analyzer 6 Kinetix 350 Sterowniki CompactLogix 5370 Terminale PanelView Plus 6 Silniki Kinetix 5500 i VPL *dostępne wkrótce Stratix 5700 Siłownik liniowy LDAT PowerFlex 525

9 Wydajność pracy konstruktorów urządzeń
L1 L2 L3 Kinetix 350 Sterowniki CompactLogix 5370 Terminale PanelView Plus 6 Silniki Kinetix 5500 i VPL *dostępne wkrótce Stratix 5700 Siłownik liniowy LDAT Motion Analyzer 6 PowerFlex 525 Odbiory Usługi globalne i pomoc techniczna Niezawodność i jakość Parametry maszyn Projektowanie Wydajność projektowania Rozszerzalna technologia Skalowalność Globalne standardy Ocena ryzyka Projektowanie pod kątem zrównoważonego rozwoju Rozwój Dostawa Czas do wprowadzenia produktu na rynek Efektywność łańcucha dostaw Elastyczne modele urządzeń Uproszczona integracja Optymalizacja projektowania

10 Mechatronika i konstrukcja maszyn
Projektowanie układów sterowania Projektowanie systemów napędowych Konstrukcja mechaniczna „synergia różnych dyscyplin inżynieryjnych…” Projekt mechatroniczny jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez inżynierów mechaników, elektryków i konstruktorów systemów sterowania – w wyniku którego uzyskuje się projekt maszyny zoptymalizowany pod kątem wydajności systemów sterowania.

11 Symulacja dostrojenia Generowanie kodów
Skrócenie czasu do wprowadzenia produktu na rynek – program Motion Analyzer Symulacja dostrojenia Zmniejszenie liczby / eliminacja prototypów poprzez testowanie scenariuszy za pomocą programów Solidworks oraz Motion Analyzer Generowanie kodów Za pomocą programu Motion Analyzer można zarówno eksportować, jak i importować projekty w postaci plików z rozszerzeniem .L5X Możliwa jest szybka i niezawodna wymiana danych z programem RSLogix5000 Częściowa obsługa zarządzania produktem w jego całym cyklu eksploatacyjnym Stąd można pobrać program Motion Analyzer

12 Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek – Pakiet narzędzi projektowych: Drives and Motion Accelerator Toolkit Kreator projektowy Drives and Motion Accelerator Toolkit (DMAT) umożliwia automatyzację wyboru i importu plików. W celu przyspieszenia opracowania kreator będzie zadawał pytania dotyczące Państwa aplikacji i W CIĄGU KILKU MINUT utworzy narzędzia umożliwiające jej uruchomienie. Kreatorowi należy podać informacje o tym, jakim sterownikiem, napędami, interfejsem oraz interfejsem we/wy będzie się posługiwać Państwa aplikacja. Następnie kreator rozpoczyna pracę i generuje: Listę kompletacyjną wyszczególnionych przez Państwa produktów Folder zawierający schematy połączeń elektrycznych oraz schematy paneli gotowe do zaadaptowania przez program CAD Program Logix zawierający konfigurację podstawowych instrumentów sterujących niezbędnych dla Państwa produktów Startową aplikację interfejsu HMI zawierającą instrukcje adaptacyjne na potrzeby Państwa aplikacji W tym miejscu można pobrać program DMAT O ile szybciej będą Państwo w stanie wprowadzić swoją maszynę na rynek, korzystając z kreatora DMAT wspomagającego rozpoczęcie przez Państwa procesu projektowania?

13 Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek – Pakiet narzędzi projektowych: Drives and Motion Accelerator Toolkit Kreator DMAT zawiera inżynieryjne narzędzia projektowe, niezbędne do opracowania całej aplikacji sterującej maszyną. Lista kompletacyjna, CAD, obwody logiczne, HMI, szybki start Kreator DMAT pozwala na znaczną redukcję czasu oraz kosztów projektowania ponoszonych przez twórców maszyn. Pozwala im skoncentrować się na własności intelektualnej, wytwarzającej istotne i wyróżniające się właściwości maszyn. Pliki zawierające listy kompletacyjne Programowanie sterowania oraz konfiguracji Schematy połączeń elektrycznych oraz schematy zabudowy paneli Ekrany interfejsu HMI przedstawiające stan oraz informacje diagnostyczne Szybki start dla konfiguracji systemu bazowego

14 Szybki start dla konfiguracji systemu bazowego
Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek – Pakiet narzędzi projektowych: Drives and Motion Accelerator Toolkit Kreator DMAT został wykorzystany do opracowania plików aplikacji bazowej dla przykładowego systemu 4-oosiowego. Kreator Designer Wizard utworzył pliki gotowe do wprowadzenia szczegółów aplikacji po 16 minutach pracy 425 wierszy kodu 6 skonfigurowanych produktów Program i znaczniki diagnostyczne 65 numerów katalogowych 15 schematów połączeń elektrycznych 7 stron modeli paneli / linii produktów 22 ekrany interfejsu HMI 4 napędy, alarmy / sterowanie maszyną Szybki start dla konfiguracji systemu bazowego

15 Skrócenie czasu z 204 godzin do 16 minut !!!!!
Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek– Pakiet narzędzi projektowych: Drives and Motion Accelerator Toolkit Zalety Konstruktorzy mogą zająć się optymalizacją działania maszyny w celu uzyskania przez nią lepszych osiągów i osiągnięcia wyższych zysków Początkowy czas przygotowawczy projektu niezbędny dla przykładowego systemu 4-osiowego Zadanie Czas bez korzystania z zestawu DMAT Accelerator Czas przy wykorzystaniu kreatora DMAT Przekształcenie specyfikacji w numery katalogowe i akcesoria 4 godz. 5 min. Utworzenie początkowego zestawu bazowego dla rysunków CAD 80 godz. Utworzenie początkowego programu bazowego 40 godz. 3 min. Utworzenie bazowego zestawu dla interfejsu HMI Skrócenie czasu z 204 godzin do 16 minut !!!!!

16 Uproszczenie Państwa projektu – pojedyncza sieć, globalne standardy
Standardowa, niezmodyfikowana technologia Ethernet Niższe koszty oprzewodowania Uproszczona integracja całego rozwiązania sterującego w jednej sieci. Włącznie z interfejsem HMI, sterownikiem PAC, we/wy oraz napędem. Bezpieczne wyłączanie momentu obrotowego w standardzie Skalowalna platforma pozwalająca na dostosowanie się do globalnych standardów maszynowych Napięcia 120 V, 240 V – w układzie jedno- i 3-fazowym Napięcie 460 V – w układzie 3-fazowym Zaprojektowane jako system Sterownik, napęd, interfejs HMI

17 Uproszczenie Państwa projektu – uproszczenie napędu
Redukcja rozmiarów o 50% Wydajne silniki umożliwiają redukcję wymiarów i kosztów Do 2 razy mniejsze wymiary napędów Konstrukcja z pojedynczym oprzewodowaniem powoduje zmniejszenie kosztów instalacji (o 60%) i kosztów zakupu (o 27%) Obsługa silników indukcyjnych przyczynia się do redukcji ilości zapasów i uproszczenia konstrukcji Dopasowanie napędu/silnika o niskim zużyciu energii I ekologiczny bocznik Brak potrzeby ustawiania piętrowego czy stosowania płytek montażowych Dwa porty EtherNet/IP zapewniające obsługę urządzeń w topologii pierścieniowej - Device Level Ring (DLR) Zaprojektowane jako system Sterownik, napęd, interfejs HMI

18 Uproszczenie Państwa projektu – siłownik liniowy Linear Thruster
Zastępuje skomplikowane przekładnie z konwencjonalnymi siłownikami liniowymi. Eliminuje tygodnie prac inżynieryjnych, konstrukcyjnych i prac nad dokumentacją, poświęcane projektowaniu osi siłowników dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Znacznie redukuje liczbę części składowych, które należy nabyć od poszczególnych dostawców w celu wyprodukowania siłowników dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Eliminuje czas niezbędny do zamontowania w maszynie siłownika dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta. Mniej pracy związanej z technologią, nabyciem i montażem!

19 CompactLogix 5370 - Programowalne sterowniki systemów automatycznych PAC)
Rozszerzenie skalowalności sterowników z rodziny Logix Sterowniki PAC CompactLogix 5370 oferują: Szerszą paletę opcji zapewniających najlepsze możliwości dopasowania do wymagań związanych z określoną aplikacją. Solidne rozwiązania napędowe działające w połączeniu z serwonapędami Kinetix®, przeznaczone dla klientów wymagających wysokiej wydajności ze strony kompaktowych, lecz niedrogich pakietów Wspólne i jednolite właściwości w obszarze wszystkich trzech platform (L1, L2 i L3); skalowalność między rodzinami produktów Logix (CompactLogix oraz ControlLogix)

20 Właściwości sterowników CompactLogix 5370
Działa bez baterii Zintegrowany napęd w sterownikach typu „M”: L1, L2 oraz L3 (CIP Motion / CIP Synch) Wszystkie modele (L3, L2, L1 2-krotny wzrost wydajności czasu skanowania L1 Karta SD Flash do zapisu programu oraz danych L2 Port USB do programowania Poprawa o ponad 25% w sieciowym przesyle PPS (pakietów na sekundę Wbudowana topologia DLR, przełącznik EtherNet/IP Uniwersalne wejście analogowe (C, V, termopara, RTD), 14-bitowa rozdzielczość Gniazda komunikacyjne Lokalne rozszerzenie maks. o 6 lub 8 modułów POINT I/O (we/wy) Znacznie mniejszy współczynnik kształtu dla sterowników L2 Lokalne rozszerzenie maks. o 4 moduły 1769 Napęd zintegrowany, 2x wzrost wydajności, ponad 25% poprawa szybkości przesyłu sieciowego i wiele więcej… przy niewielkim rozmiarze zapewnia prawidłową wielkość układów sterowania na potrzeby Państwa aplikacji

21 Potęga systemu Logix AOI

22 Architektury uproszczone i skalowane
Sterownika CompactLogix PanelView Plus Stratix EtherNet/IP SERCOS DeviceNet POINT I/O ArmorBlock I/O PowerFlex Nóż obrotowy Sterownik CompactLogix: obsługa 2 pomocniczych sygnałów sprzężenia zwrotnego umożliwia łatwe wprowadzanie prędkości wstęgi materiału Obsługa profilu Logix CAM umożliwia płynne zmiany prędkości oraz dokładną synchronizację prędkości w momencie kontaktu noża z materiałem. Typowe zastosowanie wymaga 1 osi z napędem mechanicznym oraz 1 nadajnika sygnałów osi sprzężenia zwrotnego, co doskonale pasuje do układu wyposażonego w sterownik CompactLogix. Maszyna do produkcji kartonów Bezwzględny sygnał sprzężenia zwrotnego umożliwia zachowanie właściwej pozycji przez maszynę do produkcji kartonów, co eliminuje kosztowne i czasochłonne procedury powrotu do pozycji początkowej. Synchronizacja wielu osi za pomocą układu kół zębatych oraz krzywek. Generuje osie wirtualne wykorzystywane jako osie odniesienia do synchronizacji osi rzeczywistych Kinetix 6200

23 Architektury uproszczone i skalowane
Sterownika CompactLogix PanelView Plus 6 Stratix 5700 EtherNet/IP POINT I/O ArmorBlock I/O Kinetix 5500 PowerFlex Nóż obrotowy Sterownik CompactLogix: obsługa 2 pomocniczych sygnałów sprzężenia zwrotnego umożliwia łatwe wprowadzanie prędkości wstęgi materiału Obsługa profilu Logix CAM umożliwia płynne zmiany prędkości oraz dokładną synchronizację prędkości w momencie kontaktu noża z materiałem. Typowe zastosowanie wymaga 1 osi z napędem mechanicznym oraz 1 nadajnika sygnałów osi sprzężenia zwrotnego, co doskonale pasuje do układu wyposażonego w sterownik CompactLogix. Maszyna do produkcji kartonów Bezwzględny sygnał sprzężenia zwrotnego umożliwia zachowanie właściwej pozycji przez maszynę do produkcji kartonów, co eliminuje kosztowne i czasochłonne procedury powrotu do pozycji początkowej. Synchronizacja wielu osi za pomocą układu kół zębatych oraz krzywek. Generuje osie wirtualne wykorzystywane jako osie odniesienia do synchronizacji osi rzeczywistych

24 Architektury uproszczone i skalowane
Do linii lub przedsiębiorstwa Sterownika CompactLogix PanelView Plus 6 Stratix 5700 EtherNet/IP POINT I/O ArmorBlock I/O Kinetix 5500 PowerFlex Nóż obrotowy Sterownik CompactLogix: obsługa 2 pomocniczych sygnałów sprzężenia zwrotnego umożliwia łatwe wprowadzanie prędkości wstęgi materiału Obsługa profilu Logix CAM umożliwia płynne zmiany prędkości oraz dokładną synchronizację prędkości w momencie kontaktu noża z materiałem. Typowe zastosowanie wymaga 1 osi z napędem mechanicznym oraz 1 nadajnika sygnałów osi sprzężenia zwrotnego, co doskonale pasuje do układu wyposażonego w sterownik CompactLogix. Maszyna do produkcji kartonów Bezwzględny sygnał sprzężenia zwrotnego umożliwia zachowanie właściwej pozycji przez maszynę do produkcji kartonów, co eliminuje kosztowne i czasochłonne procedury powrotu do pozycji początkowej. Synchronizacja wielu osi za pomocą układu kół zębatych oraz krzywek. Generuje osie wirtualne wykorzystywane jako osie odniesienia do synchronizacji osi rzeczywistych

25 Serwonapęd Kinetix 5500 O 50% mniejszy Napięcia zasilające
195 – 528 VAC, przyczyniająca się do redukcji zapasów Innowacyjna wspólna szyna AC/DC eliminuje mnogość jednostek urządzeń, przyczyniając się do skrócenia czasu instalacji i obniżki kosztów Jeden przewód do silnika ( zasilanie + feedback Obsługa silników indukcyjnych (V/Hz) przyczynia się do uproszczenia stanu zapasów i konserwacji Konstrukcja zaciskowa zapobiega błędom instalacyjnym

26 Napędy AC PowerFlex 525 Konstrukcja modularna USB HIM Zakres mocy
System oferuje łatwą instalację i programowanie USB Łączność w celu uzyskania szybszej konfiguracji HIM Wykonany w technologii LCD interfejs komunikacyjny HMI obsługuje wiele języków i charakteryzuje się funkcją przewijania tekstu Zakres mocy od 115 V do 600 V od 0,37 do 22 kW Wbudowany port sieciowy Ethernetu Zapewnia podstawową integrację ze środowiskiem Logix Bezpieczne wyłączanie momentu obrotowego Standardowa funkcja napędów PowerFlex 525 Uproszczone programowanie Łatwe posługiwanie się oprogramowaniem oraz programowanie MainsFree za pośrednictwem złącza USB

27 + + Wyjątkowa na rynku rodzina produktów….
Rodzina urządzeń Stratix 8000 i wewnątrz warstwa 2 i 3 przełączników zarządzanych w technologii Cisco Wyjątkowa na rynku rodzina produktów…. Stratix 8000/8300 To, co najlepsze od Rockwell Automation Podstawowy interfejs (CIP) dla Zintegrowanej Architektury Studio 5000 do konfiguracji (AOP) Z góry zdefiniowane znaczniki logiczne dla celów diagnostycznych Kontrolki dla FactoryTalk View Stratix 5700 To, co najlepsze od Cisco Bezpieczna integracja z siecią zakładową System operacyjny Cisco oparty na Internecie (IOSTM) Architektura przełączników oraz zestaw funkcji Cisco CatalystTM Narzędzia dobrze znane specjalistom w dziedzinie IT: wiersz poleceń (CLI), Cisco Network Assistant (CNA) oraz Device Manager + Urządzenia najlepiej nadające się do pracy w środowisku przemysłowym Łatwe do integracji i konserwacji Konfiguracja domyślna ze względu na automatykę przemysłową Wyjmowane karty pamięci umożliwiają jednoetapową wymianę urządzeń + … integrowanie systemów IT i środowisk przemysłowych

28 Narzędzia do przełączania i integracji

29 W jaki sposób Państwo sprostają wyzwaniom? Uproszczona architektura
Integracja urządzeń W jaki sposób Państwo sprostają wyzwaniom? Uproszczona architektura Standardowy niezmodyfikowany Ethernet

30 Cechy wyróżniające – maszyny inteligentne
Kontakt ze zdalnym inżynierem serwisowym?

31 Cechy wyróżniające – Smart Line
Obniżone całkowite koszty działania w całym cyklu eksploatacyjnym

32 Optymalizacja projektowania
Podsumowanie Projektują Państwo maszynę zawierającą mniejszą liczbę elementów i charakteryzującą się niższą bezwładnością, co oznacza niższe koszty silników i napędów Mniejsza liczba części składowych oraz mniejsze silniki i napędy oznaczają mniejsze wymagania przestrzenne Podwyższona skalowalność sterowników powoduje, że Państwo płacą tylko za te systemy sterujące i funkcje, które są rzeczywiście potrzebne Uproszczenie urządzeń pozwala Państwu na szybszą rotację zadań, co oznacza szybsze uzyskiwanie dochodów Optymalizacja projektowania

33 Uproszczona integracja
Podsumowanie Korzystanie ze standardowego, niezmodyfikowanego Ethernetu pozwala na łatwą integrację ze środowiskiem użytkownika końcowego. Przełączniki Cisco sprzyjają łatwemu ich zastosowaniu przez działy IT użytkowników końcowych Szybka integracja oznacza mniejszą ilość czasu spędzoną w obiekcie użytkownika końcowego Uproszczona integracja

34 Wyróżniająca wartość Podsumowanie
Ponieważ optymalizacja nastąpiła na etapie projektowania, można dostarczyć maszynę zawierającą mniejszą liczbę części składowych, wymagającą mniejszej liczby części zamiennych, zabiegów konserwacyjnych, zużywającą mniej energii oraz charakteryzującą się dłuższym okresem przydatności eksploatacyjnej Dostarczając inteligentną maszynę do użytkownika końcowego, ułatwia się mu zdobycie przewagi konkurencyjnej, a dostawca takich urządzeń wyróżnia się na rynku. Dostarczając urządzenia uaktywniane w oparciu o przepływ informacji, pozwala się klientowi uzyskiwać takie informacje, jakie są mu niezbędne do zoptymalizowania działań i osiągnięcia celów w zakresie wydajności. Wyróżniająca wartość


Pobierz ppt "Optymalizacja Państwa maszyny ze względu na wyróżniającą wartość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google