Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzież buduje przyjaźń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzież buduje przyjaźń"— Zapis prezentacji:

1 Młodzież buduje przyjaźń
Projekt wymiany młodzieży Burg - Lubrza

2 Cele projektu Wspieranie działań transgranicznych przyczyniających się do poprawy wzajemnego porozumienia poprzez współpracę młodzieży szkolnej. Unterstützung der grenzübergreifenden Unternehmungen, die zur gemeinsamen Verständigung durch die Zusammenarbeit der Schuljugend beitragen. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

3 Nasze okolice Gmina Lubrza leży w powiecie świebodzińskim, województwo lubuskie. W skład gminy wchodzi 9 sołectw: Boryszyn, Bucze, Buczyna, Lubrza, Mostki, Nowa Wioska, Przełazy, Staropole, Zagórze oraz miejscowości: Chałupczyn, Dolisko, Janisławiec, Laski, Mrówczyn, Romanówek, Tyczyno, Zagaje. Powierzchnia 122 km2, liczba mieszkańców – około 4 tysięcy. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

4 Unsere Umgebung Gemeinde Lubrza liegt in świebodziński Bezirk, lubuskie Woiwodschaft. Gemeinde Lubrza besteht aus 9 Ämter: Boryszyn, Bucze, Buczyna, Lubrza, Mostki, Nowa Wioska, Staropole, Zagórze, Chałupczyn, Dolisko, Janisławiec, Mrówczyn Romanówek, Tyczyno, Zagaje. Eine Oberfläche 122 km2, gegen 4 Tausend Bewohner. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

5 Lubrza Lubrza (Liebenau) wieś gminna, do 1945 roku miasteczko.
Lubrza bis 1945 war eine kleine Stadt. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

6 Przyroda Lubrza położona jest wśród morenowych wzgórz, dolin i jezior ukształtowanych 19 tysięcy lat temu przez lodowiec. Są tu dobre warunki turystyczne. Lasy stanowią 47% powierzchni gminy. Przed wojną działały tu sanatoria i kopalnie węgla brunatnego, obecnie gmina jest nastawiona na działalność turystyczną. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

7 Natur Gelegen unter Moränehügel, Täler und Seen gestalteter 19 tausend Jahre vorher durch das dritt Vereisen, es hat gute touristische Bedingungen. Die Wälder bilden 47% der Oberfläche der Gemeinde. Vor dem Krieg wurden die Sanatorien und die Bergwerke der Braunkohle hier betrieben, zurzeit ist die Gemeinde auf eine Tourismusaktivität ausgerichtet. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

8 Przyroda/Natur Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

9 Przyroda/Natur Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

10 Historia Bogata historia tych ziem pozostawiła liczne zabytki architektury sakralnej i militarnej. Grodziska, średniowieczny układ centrum Świebodzina, zamek Joannitów w pobliskim Łagowie Lubuskim, zabytki architektury militarnej z okresu II Wojny Światowej. Sprawiają one, że w sezonie turystycznym liczni goście odwiedzają naszą gminę. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

11 Geschichte Die reiche Geschichte dieser Böden hat die zahlreichen Denkmäler der Sakralarchitektur und militärischen Architektur zurückgelassen. Die mittelalterliche Ordnung des Zentrums von Świebodzin, das Schloss der Johanniter in nahegelegen Łagów Lubuski, die Denkmäler der militärischen Architektur aus der Zeit des zweiten Weltkrieges. Sie verursachen, dass die zahlreichen Gäste unsere Gemeinde in der Touristensaison besuchen. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

12 Historia/ Geschichte Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

13 Historia/Geschichte Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

14 Wydarzenia/Veranstaltung
Na terenie gminy organizowane są imprezy turystyczne: Zlot Miłośników Fortyfikacji (maj), Noc Nietoperza (czerwiec), Noc Nenufarów (lipiec). Im Gebiet der Gemeinde werden Reiseveranstaltung organisiert: Militärfahrzeugstreffen (Mai), die Nacht der Fledermaus (Juni), die Nacht der Seerosen (Juli). Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

15 Noc Nenufarów/Die Nacht der Seerosen
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

16 Noc Nenufarów/Die Nacht der Seerosen
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

17 Noc Nenufarów/ Die Nacht der Seerosen
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

18 Noc Nenufarów/Die Nacht der Seerosen
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

19 Zlot w Boryszynie/ Militärfahrzeugstreffen
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

20 Zlot w Boryszynie/ Militärfahrzeugstreffen
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

21 Szkoła Gimnazjum powstało w 1999 roku, cały Zespół Szkół – szkoła podstawowa i gimnazjum - liczy obecnie 267 osób, z czego do gimnazjum chodzi 131 uczniów. W naszej szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe, sala gimnastyczna i kompleks boisk sportowych. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

22 Schule Ein Gymnasium entstand im Jahre 1999, ganze Schule- eine Grundschule und ein Gymnasium - zählen zurzeit 267 Personen, das Gymnasium besucht 131 Schüler. In unserer Schule befinden sich zwei Computerräume, eine Turnhalle und ein Komplex der sportlicher Sportplätze. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

23 Szkoła/Schule Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

24 Szkoła/Schule Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

25 Szkoła/Schule Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

26 Szkoła/Schule Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

27 Szkoła/Schule Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

28 Szkoła/Schule Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

29 Szkoła/Schule Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

30 Szkoła/Schule Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

31 Boryszyn Boryszyn (Burschen).
Miejscowość znajduje się niedaleko jeziora Paklicko Małe. We wsi znajduje się kościół zbudowany w 1618 r. Das Dorf liegt in der Nähe von dem See- Paklicko Małe. Hier befindet sich die Kirche, die im Jahre 1618 gebaut wurde. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

32 Boryszyn Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

33 Boryszyn Boryszyn jest jedną z atrakcyjniejszych miejscowości w Gminie Lubrza. Odbywają się w niej różne imprezy m.in.: Zlot Miłośników Fortyfikacji, Noc Nietoperza, Nocki Muzyczne przy Bunkrze, piknik rodzinny, majówki i inne. Atrakcją turystyczną jest zwiedzanie bunkrów oraz tuneli Pętli Boryszyńskiej. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

34 Boryszyn Boryszyn ist einer der attraktivsten Dorf in der Gemeinde Lubrza. Hier finden sich unterschiedliche Veranstaltungen statt: Militärfahrzeugstreffen, die Nacht der Fledermaus, Familien-Picknick und andere. Eine touristische Attraktion ist Besichtigung der Festungsroute. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

35 Boryszyn Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

36 Międzyrzecki Rejon Umocniony
MRU - polska nazwa: Umocniony Łuk Odry i Warty (Ostwall oder Festungsfront im Oder-Warthe Bogen (FFOWB oder OWB) – system umocnień stworzony przez Niemców w latach 1934–1944 dla ochrony wschodniej granicy. In Jahren von Deutschen geschaffene System zu dem Schutz der Ostgrenze. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

37 Międzyrzecki Rejon Umocniony/ Festungsfront im Oder-Warthe-Bogen
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

38 Międzyrzecki Rejon Umocniony/ OWB
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

39 Zęby smoka/ Drachenzähne
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

40 Nietoperze w MRU/ Fledermäuse
W podziemiach MRU hibernuje około 34 tysięcy nietoperzy z 12 gatunków. Im Untergeschoss der Bunkeranlage überwintert rund Fledermäuse aus 12 Arten. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

41 Nietoperze w MRU/ Fledermäuse
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

42 Buczyna Buczyna (Braunfeld)
Przed wojną w Buczynie były kopalnie węgla brunatnego oraz brykietownia. Po kopalniach i brykietowniach pozostały ruiny i jeziorka pozawałowe. Vor dem Krieg waren in Buczyna Braunkohlentagebau und Brikettierungsanlage. Heute sind nur Ruinen und Seen, die nach dem Zubruchwerfen entstanden. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

43 Jezioro w Buczynie/ See in Buczyna
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

44 Zagaje (opracowała: Karolina Lipko) Wieś sąsiadująca z Buczyną. Dawna osada górnicza. We wsi znajdują się pozostałości po cmentarzu ewangelickim. W Zagajach znajduje się kaplica i jeziorko. We wsi są również gospodarstwa rolne. Ein ehemaliger Bergbau-Siedlung. Im Dorf gibt es Reste der evangelischen Friedhof. In Zagaje befinden sich auch Kapelle und See. Auf dem Land sind auch landwirtschaftliche Betriebe. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

45 Jezioro w Zagajach/See in Zagaje
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

46 Zagajskie owce/Schafe
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

47 Bucze (opracowała: Imię nazwisko) Bucze (Wutschdorf ) to wieś położona na wschód od Lubrzy. Przy drodze do Lubrzy na wschodnim krańcu wsi stoi pomnik poświęcony amerykańskim lotnikom, którzy zginęli w czasie wojny w pobliżu wsi. Bucze das kleine Dorf, das östlich von Lubrza liegt. Auf dem Weg nach Lubrza steht ein Denkmal,das der amerikanichen Flieger gewidmet ist, die während des zweites Krieges in der Nähe des Dorfes gestorben sind. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

48 Bucze Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

49 Nowa Wioska ) Nowa Wioska (Neudörfel). Nowa Wioska od północnego wschodu przylega bezpośrednio do wsi Lubrza. Dieses Dorf liegt im Nordosten, direkt neben dem Dorf Lubrza. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

50 Nowa Wioska Kirche v. W. sw. Anna.
Die Kirche wurde im Jahre 1670 gebautt. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

51 Nowa Wioska Kirche v. W. sw. Anna.
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

52 Kipprollbrücke in Neudörfel
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

53 Mostki Mostki (Möstchen) wieś w gminie Lubrza. Znajduje się tu odcinek fortyfikacji MRU, pałac i Punkt Obsługi Turystów Port 2000. Mostki ein Dorf in der Gemeinde Lubrza. Es ist ein Teil der Befestigungsanlagen MRU, Palast und Dienstleistungsbetrieb Port 2000. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

54 Mostki Pałac w Mostkach/Palast in Mostki
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

55 Przełazy Przełazy (Seeläsgen). Wieś położona nad zachodnim brzegiem jeziora Niesłysz. Znana z ośrodka wypoczynkowego i meteorytu znalezionego tu w 1847 roku. Przełazy an Niesłysz See gelegtes Dorf. Hier befindet sich Freizeitzentrum und im Jahre 1847 wurde hier Meteorstein gefunden. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

56 Przełazy Jezioro Niesłysz/Niesłysz See
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

57 Przełazy Pałac w Przełazach/Palast in Przełazy
Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

58 Łagów Lubuski Łagów (Lagow). Wieś malowniczo położona między dwoma jeziorami: Trześniowskie i Ciecz. W centrum zamek Joannitów z XIV wieku. Malerisch, zwischen zwei Seen (Trześniowskie und Ciecz), gelegenes Dorf. In der Mitte- Ritterburg aus dem vierzehnten Jahrhundert. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

59 Łagów Lubuski Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

60 Łagów Lubuski Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

61 Klasztor w Paradyżu (Gościkowie)
Niewielka wieś położona na lewym brzegu rzeki Paklicy. We wsi znajduje się pocysterski klasztor, na terenie którego mieści się obecnie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu. Niedaleko seminarium znajduje się pałac przerobiony po wojnie na szkołę podstawową. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

62 Kloster in Paradyż Das kleine Dorf, das auf dem linken Flussufer Paklica liegt. Hier findet sich das Kloster, heute- das größere Priesterseminar in Paradyż. In der Nähe von dem Seminar findet sich Palast, die nach dem Krieg zu einer Grundschule umbaut wurde. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

63 Paradyż Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

64 Dziękujemy za uwagę/ Danke für Aufmerksamkeit
Prezentację przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum w Lubrzy pod kierownictwem pani Moniki Stanulewicz i pana Piotra Kułaka. Die Präsentation ist von den Schülern des Gymnasiums in Lubrza, unter der Leitung Frau Monika Stanulewicz und Piotr Kułak, vorbereitet. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

65 Przed wyruszeniem zapraszamy na kawę i ciasto.
Cieszymy się z Waszego przybycia, planujemy spędzenie wspólnie dzisiejszego dnia. W programie mamy zwiedzanie fragmentu fortyfikacji Oder-Warthe Bogen w miejscowości Boryszyn oraz spływ kajakowy. Przed wyruszeniem zapraszamy na kawę i ciasto. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

66 Wir laden, vor dem Losgehen, auf Kaffee und Kuchen ein.
Wir freuen uns aus Eurem Ankommen, wir planen den heutigen Tag gemeinsam zu verbringen. Wir möchten Fragment der Befestigung Oder-Warthe- Bogen in Boryszyn besichtigen und mit den Paddelbooten fahren. Wir laden, vor dem Losgehen, auf Kaffee und Kuchen ein. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

67 WWW Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

68 Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia Fundusz małych projektów i projekty sieciowe euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” oraz budżetu państwa.

69 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Dziękujemy za uwagę Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Karolina Lipko Judyta Bereśniewicz Malwina Harbatowska Ewelina Ćwiklińska Angelika Nowik Jessica Komorowska Zofia Popielecka Joanna Oryszewska Martyna Kaczkowska Piotr Galimski Roksana Rega Sebastian Sot Wioletta Mrugalska Aleksandra Malinowska


Pobierz ppt "Młodzież buduje przyjaźń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google