Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koszty migracji poza woj. mazowieckie świadczeniobiorców usług medycznych finansowanych przez NFZ, którzy przynależą do Mazowieckiego OW NFZ (dane za okres.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koszty migracji poza woj. mazowieckie świadczeniobiorców usług medycznych finansowanych przez NFZ, którzy przynależą do Mazowieckiego OW NFZ (dane za okres."— Zapis prezentacji:

1 Koszty migracji poza woj. mazowieckie świadczeniobiorców usług medycznych finansowanych przez NFZ, którzy przynależą do Mazowieckiego OW NFZ (dane za okres I-IX 2014 r.) Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie WEFA, 5 listopada 2014 r.

2 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 2 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ w podziale na rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej Lp. Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej Wartość świadczeń Udział w strukturze kol 1kol. 2kol. 3kol. 4 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna 1 7680,90% 2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 11 4195,82% 3 Leczenie Szpitalne - Oddziały Szpitalne, Teleradioterapia, Brachyterapia, Terapia Izotopowa 127 18164,86% 4 Leczenie Szpitalne - Programy Lekowe 9 8215,01% 5 Leczenie Szpitalne - Chemioterapia 5 2022,65% 6 Opieka Psychiatryczna I Leczenie Uzależnień 17 4818,92% 7 Rehabilitacja Lecznicza 9 0994,64% 8 Leczenie Stomatologiczne 3 8651,97% 9 Profilaktyczne Programy Zdrowotne 2820,14% 10 Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 6 2363,18% 11 Świadczenia Pielęgnacyjne I Opiekuńcze 2 6061,33% 12 Opieka Paliatywna I Hospicyjna 1 1130,57% Razem 196 073100,00%

3 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 3 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w podziale na zakresy świadczeń opieki zdrowotnej ( 10 zakresów świadczeń o najwyższej wartości świadczeń ) zakres świadczeń opieki zdrowotnej wartość świadczeń (w tys. zł) udział % w kwocie ogółem w rodzaju świadczeń kol. 1kol. 2kol. 3 badania rezonansu magnetycznego (RM) 2 07918,21% świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii 1 30211,40% badania tomografii komputerowej (TK) 1 19410,46% świadczenia w zakresie okulistyki 7646,69% świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii 5144,50% świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 4393,84% świadczenia w zakresie onkologii 3553,11% świadczenia w zakresie kardiologii 3032,65% świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej 2942,57% świadczenia zabiegowe w chirurgii ogólnej- zakres skojarzony z 02.1500.001.02 2932,57% Razem 7 537 66,00%

4 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 4 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne, teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa w podziale na zakresy świadczeń opieki zdrowotnej ( 10 zakresów świadczeń o najwyższej wartości świadczeń ) zakres świadczeń opieki zdrowotnej wartość świadczeń (w tys. zł) udział % w kwocie ogółem w rodzaju świadczeń kol. 1kol. 2kol. 3 ortopedia i traumat. narz. ruchu - hospitalizacja 14 24411,20% chirurgia ogólna - hospitalizacja 8 7226,86% teleradioterapia 6 0354,75% choroby wewnętrzne - hospitalizacja 5 5674,38% kardiologia - hospitalizacja 5 2864,16% neurochirurgia - hospitalizacja 4 6053,62% kardiologia - hospitalizacja E10, E11,E12,E13,E14 4 5133,55% anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja 3 8903,06% urologia - hospitalizacja 3 5122,76% neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny – N20, …, N25 3 4852,74% Razem 59 85947,07%

5 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 5 w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w podziale na zakresy świadczeń opieki zdrowotnej ( 10 zakresów świadczeń o najwyższej wartości świadczeń ) Nazwa zakresu świadczeń wartość świadczeń (w tys. zł) udział % w kwocie ogółem w rodzaju świadczeń kol. 1kol. 2kol. 3 świadczenia psychiatryczne dla dorosłych 3 30318,89% świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia 2 48014,19% świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia 2 38213,63% świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych 1 82410,43% leczenie uzaleznień stacjonarne 1 0656,09% świadczenia terapii uzaleznienia od alkoholu stacjonarne 8254,72% leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja) 5743,28% leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) 5503,15% świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych 4722,70% leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych 4432,53% Razem 13 91879,62%

6 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 6 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim w rodzaju rehabilitacja lecznicza na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ w rodzaju rehabilitacja lecznicza w podziale na zakresy świadczeń opieki zdrowotnej (wybrane zakresy o najwyższej wartości świadczeń) Nazwa zakresu świadczeń wartość świadczeń (w tys. zł) udział % w kwocie ogółem w rodzaju świadczeń kol. 1kol. 2kol. 3 rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 4 70351,69% rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych 1 51316,63% Razem 6 21668,32%

7 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 7 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w podziale na zakresy świadczeń opieki zdrowotnej (10 zakresów świadczeń o najwyższej wartości świadczeń ) Nazwa zakresu świadczeń wartość świadczeń (w tys. zł) udział % w kwocie ogółem w rodzaju świadczeń kol. 1kol. 2kol. 3 hemodializoterapia 3 05849,04% pozytonowa tomografia emisyjna (PET) 1 25720,16% badania genetyczne 3705,93% dializoterapia otrzewnowa 2874,60% żywienie pozajelitowe w warunkach domowych 2323,72% teleradioterapia protonowa 2123,40% terapia izotopowa 1873,00% terapia hiperbaryczna 1712,74% leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych 1392,23% żywienie dojelitowe w warunkach domowych 1091,75% Razem 6 02296,57%

8 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 8 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ w podziale na województwa w których leczeni byli pacjenci województwo wartość świadczeń (w tys. zł) kol. 1kol. 2kol. 3 1 Dolnośląskie 6 891 2 Kujawsko-Pomorskie 10 491 3 Lubelskie 32 858 4 Lubuskie 1 715 5 Łódzkie 23 427 6 Małopolskie 10 808 8 Opolskie 1 130 9 Podkarpackie 2 740 10 Podlaskie 25 118 11 Pomorskie 7 837 12 Śląskie 11 299 13 Świętokrzyskie 34 098 14 Warmińsko-Mazurskie 15 779 15 Wielkopolskie 6 996 16 Zachodniopomorskie 4 886 Polska 196 073 dominujące województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie: 92 074 tys. zł, tj. 46,96% ogółem województwa ościenne: 141 771 tys. zł, tj. 72,31% ogółem

9 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 9 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ w podziale na województwa ościenne: świętokrzyskie, lubelskie i podlaskie L.p. Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej woj. świętokrzyskie (17,39%) woj. lubelskie (16,76%) woj. podlaskie (12,81%) Wartość świadczeń (w tys. zł) Udział % Wartość świadczeń (w tys. zł) Udział % Wartość świadczeń (w tys. zł) Udział % kol. 1kol. 2kol. 3kol. 4kol. 5kol. 6kol. 7kol. 8 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna 830,24% 1760,54% 1320,53% 2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 3 0278,88% 1 7295,26% 1 4815,90% 3 Leczenie Szpitalne - Oddziały Szpitalne, Teleradioterapia, Brachyterapia, Terapia Izotopowa 21 80163,94% 22 78069,33% 15 40461,33% 4 Leczenie Szpitalne - Programy Lekowe 1 8595,45% 7242,20% 1 4695,85% 5 Leczenie Szpitalne - Chemioterapia 1 8225,34% 1 0043,06% 2721,08% 6 Opieka Psychiatryczna I Leczenie Uzależnień 6251,83% 3 40210,35% 3 87915,44% 7 Rehabilitacja Lecznicza 2 2166,50% 1 0473,19% 8723,47% 8 Leczenie Stomatologiczne 3611,06% 7502,28% 6902,75% 9 Profilaktyczne Programy Zdrowotne 420,12% 60,02% 840,33% 10 Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 1 7455,12% 9212,80% 4141,65% 11 Świadczenia Pielęgnacyjne I Opiekuńcze Opieka Paliatywna I Hospicyjna 3411,00% 1910,58% 3121,24% 12 Opieka Paliatywna I Hospicyjna 1760,52% 1280,39% 1090,43% Razem 34 098100% 32 858100% 25 118100%

10 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 10 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ w podziale na województwa ościenne: łódzkie, warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie L.p. Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej woj. łódzkie (11,95%) woj. warmińsko-mazurskie (8,05%) woj. kujawsko-pomorskie (5,35%) Wartość świadczeń (w tys. zł) Udział % Wartość świadczeń (w tys. zł) Udział % Wartość świadczeń (w tys. zł) Udział % kol. 1kol. 2kol. 3kol. 4kol. 5kol. 6kol. 7kol. 8 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna 700,30% 3322,10% 760,72% 2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 1 5956,81% 9776,19% 5224,98% 3 Leczenie Szpitalne - Oddziały Szpitalne, Teleradioterapia, Brachyterapia, Terapia Izotopowa 16 11868,80% 10 68067,68% 6 13958,52% 4 Leczenie Szpitalne - Programy Lekowe 1 8717,99% 5273,34% 8317,92% 5 Leczenie Szpitalne - Chemioterapia 3841,64% 2811,78% 3643,47% 6 Opieka Psychiatryczna I Leczenie Uzależnień 1 1674,98% 9155,80% 1 10610,54% 7 Rehabilitacja Lecznicza 5092,17% 8865,62% 4494,28% 8 Leczenie Stomatologiczne 5062,16% 4803,04% 1861,77% 9 Profilaktyczne Programy Zdrowotne 780,33% 90,06% 110,10% 10 Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 8483,62% 4182,65% 4484,27% 11 Świadczenia Pielęgnacyjne I Opiekuńcze 1870,80% 1861,18% 2432,32% 12 Opieka Paliatywna I Hospicyjna 940,40% 880,56% 1161,11% Razem 23 427100% 15 779100% 10 491100%

11 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 11 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ w podziale na powiaty świadczeniobiorców Powiat pacjenta Wartość świadczeń (w tys. zł) 125 m.st. Warszawa m.st. Warszawa 44 532 117 Radom 15 055 124 szydłowiecki 9 976 118 radomski 9 789 112 przysuski 5 957 114 Płock 5 950 131 łosicki 5 493 100 lipski 5 405 106 ostrołęcki 4 967 105 ostrowski 4 898 95 gostyniński 4 694 103 mławski 4 484 98 kozienicki 4 464 94 garwoliński 3 991 130 zwoleński 3 784 107 Ostrołęka 3 733 133 żyrardowski 3 705 119 Siedlce 3 515 127 wołomiński 3 481 110 pruszkowski 3 441 109 piaseczyński 3 232 Powiat pacjenta Wartość świadczeń (w tys. zł) 115 płocki 2 993 120 siedlecki 2 921 121 sierpecki 2 836 108 otwocki 2 593 102 miński 2 564 126 warszawski zach. 2 439 132 żuromiński 2 434 111 przasnyski 2 256 122 sochaczewski 2 181 123 sokołowski 2 130 97 grójecki 1 980 93 ciechanowski 1 849 99 legionowski 1 842 96 grodziski 1 713 101 makowski 1 349 104 nowodworski 1 339 116 płoński 1 238 129 węgrowski 1 166 128 wyszkowski 1 143 113 pułtuski 831 92 białobrzeski 726 brak danych 1 004 pow. ostrołęcki pow. ostrowski pow. łosicki pow. gostyniński Płock Radom pow. radomski pow. szydłowiecki pow. przysuski m.st. Warszawa dominujące powiaty, wskazane na mapie strzałką (wartość świadczeń od 4.694 tys. zł, czyli Q3): 116 716 tys. zł, tj. 59,53% kwoty ogółem pow. lipski

12 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 12 m. st. Warszawa Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ zameldowanych w powiecie m. st. Warszawa L.p. Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej Wartość świadczeń (w tys. zł) Udział % kol. 1kol. 2kol. 3kol. 4 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna 9912,23% 2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 2 2635,08% 3 Leczenie Szpitalne - Oddziały Szpitalne, Teleradioterapia, Brachyterapia, Terapia Izotopowa 27 44661,63% 4 Leczenie Szpitalne - Programy Lekowe 2 3475,27% 5 Leczenie Szpitalne - Chemioterapia 7241,63% 6 Opieka Psychiatryczna I Leczenie Uzależnień 4 70610,57% 7 Rehabilitacja Lecznicza 2 9666,66% 8 Leczenie Stomatologiczne 8952,01% 9 Profilaktyczne Programy Zdrowotne 510,11% 10 Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 1 2092,71% 11 Świadczenia Pielęgnacyjne I Opiekuńcze 5361,20% 12 Opieka Paliatywna I Hospicyjna 3980,89% Razem 44 532 85,76%

13 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 13 m. Radom Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ zameldowanych w powiecie m. Radom L.p. Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej Wartość świadczeń (w tys. zł) Udział % kol. 1kol. 2kol. 3kol. 4 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna 630,42% 2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 1 3048,66% 3 Leczenie Szpitalne – Oddziały Szpitalne, Teleradioterapia, Brachyterapia,Terapia Izotopowa 10 02266,57% 4 Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe 8505,65% 5 Leczenie Szpitalne – Chemioterapia 7494,98% 6 Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień 4462,96% 7 Rehabilitacja Lecznicza 6494,31% 8 Leczenie Stomatologiczne 1100,73% 9 Profilaktyczne Programy Zdrowotne 210,14% 10 Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 6013,99% 11 Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze 1240,82% 12 Opieka Paliatywna i Hospicyjna 1160,77% Razem 15 055

14 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 14 szydłowieckim Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ zameldowanych w powiecie szydłowieckim L.p. Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej Wartość świadczeń (w tys. zł) Udział % kol. 1kol. 2kol. 3kol. 4 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna 80,08% 2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 5805,81% 3 Leczenie Szpitalne – Oddziały Szpitalne, Teleradioterapia, Brachyterapia,Terapia Izotopowa 6 97969,96% 4 Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe 5645,65% 5 Leczenie Szpitalne – Chemioterapia 3983,99% 6 Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień 1611,61% 7 Rehabilitacja Lecznicza 4964,97% 8 Leczenie Stomatologiczne 1001,00% 9 Profilaktyczne Programy Zdrowotne 110,11% 10 Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 5785,79% 11 Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze 730,73% 12 Opieka Paliatywna i Hospicyjna 280,28% Razem 9 976

15 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 15 radomskim Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ zameldowanych w powiecie radomskim L.p. Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej Wartość świadczeń (w tys. zł) Udział % kol. 1kol. 2kol. 3kol. 4 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna 190,19% 2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 7988,15% 3 Leczenie Szpitalne – Oddziały Szpitalne, Teleradioterapia, Brachyterapia,Terapia Izotopowa 6 40765,45% 4 Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe 3223,29% 5 Leczenie Szpitalne – Chemioterapia 6386,52% 6 Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień 4955,06% 7 Rehabilitacja Lecznicza 3453,52% 8 Leczenie Stomatologiczne 1351,38% 9 Profilaktyczne Programy Zdrowotne 130,13% 10 Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 2442,49% 11 Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze 2892,95% 12 Opieka Paliatywna i Hospicyjna 840,86% Razem 9 789

16 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 16 m. Płock Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ zameldowanych w powiecie m. Płock L.p. Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej Wartość świadczeń (w tys. zł) Udział % kol. 1kol. 2kol. 3kol. 4 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna 290,49% 2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 2584,34% 3 Leczenie Szpitalne – Oddziały Szpitalne, Teleradioterapia, Brachyterapia,Terapia Izotopowa 4 06368,29% 4 Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe 3105,21% 5 Leczenie Szpitalne – Chemioterapia 1873,14% 6 Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień 61110,27% 7 Rehabilitacja Lecznicza 1772,97% 8 Leczenie Stomatologiczne 611,03% 9 Profilaktyczne Programy Zdrowotne 80,13% 10 Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 1833,08% 11 Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze 330,55% 12 Opieka Paliatywna i Hospicyjna 300,50% Razem 5 950

17 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 17 ostrołęckim Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ zameldowanych w powiecie ostrołęckim L.p. Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej Wartość świadczeń (w tys. zł) Udział % kol. 1kol. 2kol. 3kol. 4 1 Podstawowa Opieka Zdrowotna 200,40% 2 Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 4258,56% 3 Leczenie Szpitalne – Oddziały Szpitalne, Teleradioterapia, Brachyterapia,Terapia Izotopowa 3 07961,99% 4 Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe 3537,11% 5 Leczenie Szpitalne – Chemioterapia 1903,83% 6 Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień 3747,53% 7 Rehabilitacja Lecznicza 1663,34% 8 Leczenie Stomatologiczne 1994,01% 9 Profilaktyczne Programy Zdrowotne 140,28% 10 Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie 871,75% 11 Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze 220,44% 12 Opieka Paliatywna i Hospicyjna 380,77% Razem 4 967

18 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 18 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w woj. lubelskim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych m. st. Warszawa do Mazowieckiego OW NFZ i zameldowanych w powiecie m. st. Warszawa Dziesięć zakresów świadczeń o najwyższej wartości świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym w woj. mazowieckim Wartość świadczeń (kwoty w tys. zł) Udział % w łącznej wartości świadczeń udzielonych w woj. lubelskim dla pacjentów z powiatu m. st. Warszawa kol. 1kol. 2kol. 3 chirurgia ogólna - hospitalizacja 3596,65% ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja 2614,84% leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja) 2374,39% rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych 2133,95% choroby wewnętrzne - hospitalizacja 2133,95% kardiologia - hospitalizacja 1823,37% neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - n20, n21, n22, n23, n24, n25 1602,97% neurochirurgia - hospitalizacja 1492,76% świadczenia ogólnostomatologiczne 1222,26% hemodializoterapia 1192,21% Razem 2 01537,35%

19 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 19 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w woj. podlaskim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych m. st. Warszawa do Mazowieckiego OW NFZ i zameldowanych w powiecie m. st. Warszawa Dziesięć zakresów świadczeń o najwyższej wartości świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym w woj. mazowieckim Wartość świadczeń (kwoty w tys. zł) Udział % w łącznej wartości świadczeń udzielonych w woj. podlaskim dla pacjentów z powiatu m. st. Warszawa kol. 2 ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja 1 08722,79% świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia 2735,72% rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych 2415,05% okulistyka - hospitalizacja planowa 2104,40% chirurgia ogólna - hospitalizacja 2004,19% leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c 1483,10% choroby wewnętrzne - hospitalizacja 1322,77% świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia 1142,39% świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia 1082,26% świadczenia ogólnostomatologiczne 972,03% Razem 2 61054,73%

20 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 20 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w woj. łódzkim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych m. st. Warszawa do Mazowieckiego OW NFZ i zameldowanych w powiecie m. st. Warszawa Dziesięć zakresów świadczeń o najwyższej wartości świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym w woj. mazowieckim Wartość świadczeń (kwoty w tys. zł) Udział % w łącznej wartości świadczeń udzielonych w woj. łódzkim dla pacjentów z powiatu m. st. Warszawa kol. 1kol. 2 chirurgia ogólna - hospitalizacja 3136,71% ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja 2324,98% choroby wewnętrzne - hospitalizacja 2234,78% anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja 2214,74% leki w programie lekowym - leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego 2124,55% leki w programie lekowym - leczenie stwardnienia rozsianego 1813,88% neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - n20, n21, n22, n23, n24, n25 1553,32% świadczenia psychiatryczne dla dorosłych 1543,30% okulistyka - hospitalizacja planowa 1302,79% kardiologia - hospitalizacja 1232,64% Razem 1 94441,70%

21 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 21 Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w woj. śląskim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych m. st. Warszawa do Mazowieckiego OW NFZ i zameldowanych w powiecie m. st. Warszawa Dziesięć zakresów świadczeń o najwyższej wartości świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym w woj. mazowieckim Wartość świadczeń (kwoty w tys. zł) Udział % w łącznej wartości świadczeń udzielonych w woj. śląskim dla pacjentów z powiatu m. st. Warszawa kol. 1kol. 2 neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - n20, n21, n22, n23, n24, n25 3277,67% teleradioterapia 2876,73% ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja 2074,86% świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia 2044,79% leki w programie lekowym - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c 1734,06% kardiologia - hospitalizacja 1653,87% transplantologia kliniczna - hospitalizacja s21, s22, s23 1603,75% choroby płuc dziecięce - hospitalizacja 1112,60% rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 1092,56% świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia 982,30% Razem 1 84143,19%

22 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 22 m. st. Warszawa Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ i zameldowanych w powiecie m. st. Warszawa w zestawieniu z wartością niewykonań Leczenie Szpitalne - Oddziały Szpitalne, Teleradioterapia, Brachyterapia, Terapia Izot. Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej: Leczenie Szpitalne - Oddziały Szpitalne, Teleradioterapia, Brachyterapia, Terapia Izot. Dziesięć zakresów świadczeń o najwyższej wartości świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym poza woj. mazowieckim Wartość świadczeń udzielonych poza woj. mazowieckim (kwoty w tys. zł) Wartość niewykonanych umów za okres I – IX 2014 r. przez świadczeniodawców Mazowieckiego OW NFZ udzielających świadczeń w powiecie m. st. Warszawy Wartość świadczeń udzielonych poza woj. mazowieckim (kol. 2) która ma pokrycie w wartości niewykonanych umów przez świadczeniodawców Mazowieckiego OW NFZ (kol. 3) kol. 1kol. 2kol. 3kol. 4 ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja 3 3411 828 chirurgia ogólna - hospitalizacja 2 0251 586 choroby wewnętrzne - hospitalizacja 1 5261 6061 526 anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja 1 029990 kardiologia - hospitalizacja e10, …,e14 9636 287963 neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - n20, …, n25 9383 062938 pediatria - hospitalizacja 858954858 neurologia - hospitalizacja 6361 936636 położnictwo i ginekologia - hospitalizacja iii poziom referencyjny 555782555 transplantologia kliniczna - hospitalizacja 491425 Razem 12 36219 45610 305

23 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 23 m. st. Warszawa Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ i zameldowanych w powiecie m. st. Warszawa w zestawieniu z wartością niewykonań opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Dziesięć zakresów świadczeń o najwyższej wartości świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym poza woj. mazowieckim Wartość świadczeń udzielonych poza woj. mazowieckim (kwoty w tys. zł) Wartość niewykonanych umów za okres I – IX 2014 r. przez świadczeniodawców Mazowieckiego OW NFZ udzielających świadczeń w powiecie m. st. Warszawy Wartość świadczeń udzielonych poza woj. mazowieckim (kol. 2) która ma pokrycie w wartości niewykonanych umów przez świadczeniodawców Mazowieckiego OW NFZ (kol. 3) kol. 1kol. 2kol. 3kol. 4 świadczenia psychiatryczne dla dorosłych 8991 317899 leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja) 360262 leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych 159161159 świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych 148534148 leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) 6529665 program leczenia substytucyjnego 6315663 świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży 5620656 świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej 4913249 świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych 4460644 świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu 357035 Razem 1 8783 7401 780

24 Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie 24 m. st. Warszawa Wartość świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych poza woj. mazowieckim na rzecz świadczeniobiorców przynależnych do Mazowieckiego OW NFZ i zameldowanych w powiecie m. st. Warszawa w zestawieniu z wartością niewykonań rehabilitacja lecznicza Rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej: rehabilitacja lecznicza Dziesięć zakresów świadczeń o najwyższej wartości świadczeń udzielonych osobom ubezpieczonym poza woj. mazowieckim Wartość świadczeń udzielonych poza woj. mazowieckim (kwoty w tys. zł) Wartość niewykonanych umów za okres I – IX 2014 r. przez świadczeniodawców Mazowieckiego OW NFZ udzielających świadczeń w powiecie m. st. Warszawy Wartość świadczeń udzielonych poza woj. mazowieckim (kol. 2) która ma pokrycie w wartości niewykonanych umów przez świadczeniodawców Mazowieckiego OW NFZ (kol. 3) kol. 1kol. 2kol. 3kol. 4 rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 1 556453 fizjoterapia ambulatoryjna 301497301 rehabilitacja neurologiczna 170734170 rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym 163751163 rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych 57084 rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym 3689836 lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna 2331523 rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy 5825 rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku/ oddziale dziennym 41244 fizjoterapia domowa 31373 Razem 2 8314 0751 242


Pobierz ppt "Koszty migracji poza woj. mazowieckie świadczeniobiorców usług medycznych finansowanych przez NFZ, którzy przynależą do Mazowieckiego OW NFZ (dane za okres."

Podobne prezentacje


Reklamy Google