Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość zarządcza ZADANIA 1. 2 Przykład: identyfikacja kosztów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość zarządcza ZADANIA 1. 2 Przykład: identyfikacja kosztów."— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość zarządcza ZADANIA 1

2 2 Przykład: identyfikacja kosztów

3 3 KOSZTY ALTERNATYWNE JAKO PODSTAWA LICZENIA ZYSKU EKONOMICZNEGO - Kowalski pracował na etacie i zarabiał miesięcznie 3.000 zł netto („na rękę”). - wynajmował pomieszczenie firmie usługowej i otrzymywał miesięcznie 1.000 zł po uwzględnieniu zapłaconego podatku z tego tytułu. -postanowił zrezygnować z pracy na etacie i założyć firmę w dotychczas wynajmowanym pomieszczeniu. - zainwestował w firmę 100.000 zł - po roku funkcjonowania firma osiągnęła następujące przeciętne miesięczne wyniki: - przychody 20.000 zł - koszty 15.000 zł - podatek dochodowy 1.000 zł Polecenia: 1. Ustal koszty ukryte (alternatywne) w odniesieniu do: a) kosztu pracy b) kosztów wykorzystywania własnego pomieszczenia c) kosztu kapitału (5% od inwestycji pozbawionej ryzyka oraz 10% premii za ryzyko) 2.Ustal, czy prowadzenie firmy jest opłacalne. 3.Ustal zysk księgowy, przy którym zysk ekonomiczny będzie na poziomie zerowym (zysk normalny) i co taki zysk oznacza z punktu widzenia właściciela firmy. 4.Ustal zysk księgowy, przy którym wystąpi zysk ekonomiczny. 5. Sporządź schemat dla straty ekonomicznej.

4 4 USTALANIE OPLACALNOŚCI PROWADZENIA FIRMY

5 5 KOSZTY STAŁE I ZMIENNE

6 6 CAŁKOWITE KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO KOSZTY DEGRESYWNE

7 7 METODA KSIĘGOWA

8 8 METODA WIELKOŚCI KRAŃCOWYCH

9 9 Zadanie – próg rentowności oraz wymagany poziom danego czynnika

10 10 ZADANIE (próg rentowności działalności jednorodnej)

11 11 ZADANIE (próg rentowności w produkcji niejednorodnej)

12 12 DŹWIGNIA OPERACYJNA -PRZYCZYNA

13 13 DŹWIGNIA OPERACYJNA JAKO MIARA RYZYKA OPERACYJNEGO I FINANSOWEGO

14 14 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA PODSTAWIE MNOŻNIKOW ZYSKU

15 15 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA PODSTAWIE MNOŻNIKOW ZYSKU

16 Kalkulacja - metoda doliczeniowa 16

17 Kalkulacja - metoda doliczeniowa 17

18 18 USTALANIE OPTYMALNEJ STRUKTURY ASORTYMENTOWEJ

19 19 Ad. 3. Struktura optymalna (zapewniająca najwyższy zysk)

20 20 Zadanie (wybór technologii

21 21 Zadanie (wybór technologii) – etapy rozwiązania: Ustalenie opłacalności założenia instalacji gazowej polega na wykazaniu, czy liczba przejeżdzanych kilometrów jest wystarczająca dla zrekompensowania poniesionych wydatków na założenie instalacji. W tym celu należy: Ustalić roczne koszty z tytułu założenia instalacji gazowej, Ustalić oszczędności na kosztach paliwa na jednym kilometrze po zainstalowaniu instalacji gazowej w obu samochodach, Ustalić liczbę kilometrów, przy których roczne całkowite koszty instalacji gazowej zostaną zrekompensowane oszczędnościami na kosztach paliwa: -dla Forda, -dla Mercedesa. Porównać ustaloną liczbę kilometrów dla obu samochodów z liczbą przejeżdzanych przez nie w roku kilometrów.

22 22 WYBÓR TECHNOLOGII PRODUKCJI-TABELA

23 23 ZADANIE

24 24 ZADANIE Oceń finansowe konsekwencje zamknięcia kiosku na podstawie: -zmian w przychodach i kosztach, -zmian marży brutto i kosztów stałych, -rachunku kosztów istotnych, -porównaj stratę wykazaną w pierwszej metodzie (na poprzednim slajdzie) z wynikami wyliczonymi pozostałymi metodami.

25 25 ZADANIE – ROZWIĄZANIE NA PODSTAWIE ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH

26 26 ZADANIE – ROZWIĄZANIE NA PODSTAWIE ZMIAN MARŻY BRUTTO I KOSZTÓW STALYCH

27 27 ROZWIĄZANIE NA PODSTAWIE RACHUNKU KOSZTÓW ISTOTNYCH

28 28 Zadanie (brak redukcji kosztów stałych):

29 29 Kupić czy wyprodukować – przy oszczędnościach na kosztach stałych

30 30 Ustalanie ceny na podstawie kosztów pełnych – wg marży zysku (rentowności sprzedaży)

31 31 Ustalanie ceny na podstawie kosztów pełnych – metoda z marżą zysku wg wskaźnika rentowności majątku (ROI)

32 Obniżka ceny – wpływ na zysk* Założenia Autokar kursujący na trasie Gdańsk - Paryż - Gdańsk dysponuje 50 miejscami dla pasażerów. Podróż okrężna trwa 5 dni. Kaszty stałe podróży, niezależnie od liczby pasażerów, wynoszą 10 500 zł, a koszty zmienne - 60 zł na pasażera. Badania wykazały, że niezależnie od ceny biletu, przeciętne wykorzystanie miejsc wynosi 70%. Cena skalkulowana na podstawie kosztów pełnych z 20 % narzutem zysku, przedstawia się następująco: Koszt zmienny na l pasażera......................... 60 zł Koszty stałe na l pasażera............................ 300 zł Koszt jednostkowy....................................... 360 zł Narzut zysku.............................360 zł 0,2 = 72 zł Cena od pasażera.......................................... 432 zł Polecenia: 1.Ustalić wynik finansowy na jednej podróży okrężnej przy założeniach wyjściowych. 2. Ustalić o ile zwiększyłby się zysk na skutek obniżki ceny o 50%, biletów dla pasażerów nabywających go w ostatniej chwili przed podróżą, zakładając, że spowoduje ona sprzedaż wszystkich miejsc w autokarze. 3. Oblicz wynik finansowy przy założeniu, że 20% „pełnopłatnych pasażerów” czekałaby z kupnem biletów na obniżkę ceny. *J. Wermut, Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej, ODDK, Gdańsk 2008. 32

33 33 Tabela do uzupełnienia


Pobierz ppt "Rachunkowość zarządcza ZADANIA 1. 2 Przykład: identyfikacja kosztów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google