Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość zarządcza

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość zarządcza"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość zarządcza
ZADANIA

2 Przykład: identyfikacja kosztów

3 KOSZTY ALTERNATYWNE JAKO PODSTAWA LICZENIA ZYSKU EKONOMICZNEGO
- Kowalski pracował na etacie i zarabiał miesięcznie zł netto („na rękę”). - wynajmował pomieszczenie firmie usługowej i otrzymywał miesięcznie zł po uwzględnieniu zapłaconego podatku z tego tytułu. postanowił zrezygnować z pracy na etacie i założyć firmę w dotychczas wynajmowanym pomieszczeniu. - zainwestował w firmę zł - po roku funkcjonowania firma osiągnęła następujące przeciętne miesięczne wyniki: - przychody zł - koszty zł - podatek dochodowy zł Polecenia: Ustal koszty ukryte (alternatywne) w odniesieniu do: a) kosztu pracy b) kosztów wykorzystywania własnego pomieszczenia c) kosztu kapitału (5% od inwestycji pozbawionej ryzyka oraz 10% premii za ryzyko) 2. Ustal, czy prowadzenie firmy jest opłacalne. 3. Ustal zysk księgowy, przy którym zysk ekonomiczny będzie na poziomie zerowym (zysk normalny) i co taki zysk oznacza z punktu widzenia właściciela firmy. 4. Ustal zysk księgowy, przy którym wystąpi zysk ekonomiczny. 5. Sporządź schemat dla straty ekonomicznej.

4 USTALANIE OPLACALNOŚCI PROWADZENIA FIRMY

5 KOSZTY STAŁE I ZMIENNE

6 CAŁKOWITE KOSZTY PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO KOSZTY DEGRESYWNE

7 METODA KSIĘGOWA

8 METODA WIELKOŚCI KRAŃCOWYCH

9 Zadanie – próg rentowności oraz wymagany poziom danego czynnika

10 ZADANIE (próg rentowności działalności jednorodnej)

11 ZADANIE (próg rentowności w produkcji niejednorodnej)

12 DŹWIGNIA OPERACYJNA -PRZYCZYNA

13 DŹWIGNIA OPERACYJNA JAKO MIARA RYZYKA OPERACYJNEGO I FINANSOWEGO
Dźwignia operacyjna jako miara kosztów stałych w strukturze kosztów informuje o skali ryzyka operacyjnego. Wysoki stopień dźwigni operacyjnej oznacza, iż zakres zmian zysku operacyjnego będzie duży a to z kolei jest miarą ryzyka prowadzonej działalności.

14 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA PODSTAWIE MNOŻNIKOW ZYSKU

15 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA PODSTAWIE MNOŻNIKOW ZYSKU

16 Kalkulacja - metoda doliczeniowa

17 Kalkulacja - metoda doliczeniowa

18 USTALANIE OPTYMALNEJ STRUKTURY ASORTYMENTOWEJ

19 Ad. 3. Struktura optymalna (zapewniająca najwyższy zysk)

20 Zadanie (wybór technologii

21 Zadanie (wybór technologii) – etapy rozwiązania:
Ustalenie opłacalności założenia instalacji gazowej polega na wykazaniu, czy liczba przejeżdzanych kilometrów jest wystarczająca dla zrekompensowania poniesionych wydatków na założenie instalacji. W tym celu należy: Ustalić roczne koszty z tytułu założenia instalacji gazowej, Ustalić oszczędności na kosztach paliwa na jednym kilometrze po zainstalowaniu instalacji gazowej w obu samochodach, Ustalić liczbę kilometrów, przy których roczne całkowite koszty instalacji gazowej zostaną zrekompensowane oszczędnościami na kosztach paliwa: dla Forda, dla Mercedesa. Porównać ustaloną liczbę kilometrów dla obu samochodów z liczbą przejeżdzanych przez nie w roku kilometrów.

22 WYBÓR TECHNOLOGII PRODUKCJI-TABELA

23 ZADANIE

24 ZADANIE Oceń finansowe konsekwencje zamknięcia kiosku na podstawie: zmian w przychodach i kosztach, zmian marży brutto i kosztów stałych, - rachunku kosztów istotnych, porównaj stratę wykazaną w pierwszej metodzie (na poprzednim slajdzie) z wynikami wyliczonymi pozostałymi metodami.

25 ZADANIE – ROZWIĄZANIE NA PODSTAWIE ZMIAN W PRZYCHODACH I KOSZTACH

26 ZADANIE – ROZWIĄZANIE NA PODSTAWIE ZMIAN MARŻY BRUTTO I KOSZTÓW STALYCH

27 ROZWIĄZANIE NA PODSTAWIE RACHUNKU KOSZTÓW ISTOTNYCH

28 Zadanie (brak redukcji kosztów stałych):

29 Kupić czy wyprodukować – przy oszczędnościach na kosztach stałych

30 Ustalanie ceny na podstawie kosztów pełnych – wg marży zysku (rentowności sprzedaży)

31 Ustalanie ceny na podstawie kosztów pełnych – metoda z marżą zysku wg wskaźnika rentowności majątku (ROI)

32 Obniżka ceny – wpływ na zysk*
Założenia Autokar kursujący na trasie Gdańsk - Paryż - Gdańsk dysponuje 50 miejscami dla pasażerów. Podróż okrężna trwa 5 dni. Kaszty stałe podróży, niezależnie od liczby pasażerów, wynoszą zł, a koszty zmienne - 60 zł na pasażera. Badania wykazały, że niezależnie od ceny biletu, przeciętne wykorzystanie miejsc wynosi 70%. Cena skalkulowana na podstawie kosztów pełnych z 20 % narzutem zysku, przedstawia się następująco: Koszt zmienny na l pasażera zł Koszty stałe na l pasażera zł Koszt jednostkowy zł Narzut zysku zł • 0,2 = zł Cena od pasażera zł Polecenia: 1.Ustalić wynik finansowy na jednej podróży okrężnej przy założeniach wyjściowych. 2. Ustalić o ile zwiększyłby się zysk na skutek obniżki ceny o 50%, biletów dla pasażerów nabywających go w ostatniej chwili przed podróżą, zakładając, że spowoduje ona sprzedaż wszystkich miejsc w autokarze. 3. Oblicz wynik finansowy przy założeniu, że 20% „pełnopłatnych pasażerów” czekałaby z kupnem biletów na obniżkę ceny. *J. Wermut, Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej, ODDK, Gdańsk 2008.

33 Tabela do uzupełnienia


Pobierz ppt "Rachunkowość zarządcza"

Podobne prezentacje


Reklamy Google