Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA DZIAŁANOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – ĆW 8. Piramida Du Ponta Piramida Du Ponta to graficzna prezentacja formuł Du Ponta (zaprezentowanie stopy zwrotu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA DZIAŁANOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – ĆW 8. Piramida Du Ponta Piramida Du Ponta to graficzna prezentacja formuł Du Ponta (zaprezentowanie stopy zwrotu."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA DZIAŁANOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – ĆW 8

2 Piramida Du Ponta Piramida Du Ponta to graficzna prezentacja formuł Du Ponta (zaprezentowanie stopy zwrotu (rentowności) zainwestowanego kapitału przy uwypukleniu rotacji kapitału, marży zysku i sprzedaży, pojawiło się w po raz pierwszy w firmie Du Pont w 1919 r.).

3

4 Zadanie Określ, rentowność kapitału własnego w oparciu o poniższe dane, wykorzystując piramidę Du Ponta: aktywa ogółem: 200 000 zł opodatkowany zysk netto: 36 000 zł wartość sprzedaży: 400 000 zł kapitał własny (akcyjny): 90 000 zł

5 Zmodyfikowana piramida Du Pont`a (zaproponowana przez prof. T. Dudycza) - wyraźniej wyodrębniane są podstawowe obszary działalności przedsiębiorstwa: obszar operacyjny, finansowy i fiskalny oraz wpływ dźwigni finansowej na rentowność firmy.

6

7 Kategoria Pozycje ze sprawozdań wykorzystywane do obliczeń EBIT (zysk przed poniesieniem kosztów pozyskania kapitałów obcych i przed opodatkowaniem) Suma: zysku brutto, odsetek do zapłacenia i pozostałych kosztów finansowych Sprzedaż (wszystkie przychody, które przyczyniły się do uzyskania zysku netto) Suma: przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych, zysków nadzwyczajnych Kapitał łącznySuma pasywów Kapitał własnyUjmowany w pasywach kapitał własny Kapitał obcyRóżnica między kapitałem łącznym i własnym Efektywny koszt kapitału obcego Wyrażony w procentach stosunek kosztów pozyskania kapitałów obcych (odsetki do zapłacenia i pozostałe koszty finansowe) do kapitałów obcych (1-T)*100% (współczynnik zatrzymania zysku) T – stopa opodatkowania: stosunek obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego do zysku brutto

8 DIAGNOSTYKA STANU I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

9 Typy gospodarowania: Intensywny – optymalne wykorzystanie parametrów technicznych środków trwałych, realizacja przedsięwzięć postępu technicznego i organizacyjnego, ponoszenie kwalifikacji załogi. Ekstensywny – mierzone długością czasu pracy maszyn i urządzeń. Mieszany

10

11


Pobierz ppt "ANALIZA DZIAŁANOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – ĆW 8. Piramida Du Ponta Piramida Du Ponta to graficzna prezentacja formuł Du Ponta (zaprezentowanie stopy zwrotu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google