Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sztuka baroku i rokoka Autor: Katarzyna Kuku ł ka kl. Ib.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sztuka baroku i rokoka Autor: Katarzyna Kuku ł ka kl. Ib."— Zapis prezentacji:

1 sztuka baroku i rokoka Autor: Katarzyna Kuku ł ka kl. Ib

2 1. Barok 2. Barok- umieszczenie w czasie 3. Charakterystyczne cechy stylu barokowego 4. Cechy architektury baroku 5. Włochy, Francja, Polska 6. Rzeźba barokowa 7. Malarstwo 8. Rokoko

3  Po epoce renesansu na świecie pojawił się styl, który był pełen sprzeczności. Pojawiła się walka kościoła katolickiego z protestantyzmem.  Kościół przeżywał triumf. Sztuka miała głosić jego chwałę. Panował gorliwy katolicyzm. We Francji, Hiszpanii i Austrii rozwijał się absolutyzm monarszy. Powstawały dzieła na chwałę władcy m.in. posągi, nagrobki. Wszystko bogato zdobione. Obowiązywał przepych kolorystyki, patos.  Z drugiej strony pojawiła się nędza ludzi oraz wiara w zabobony i sądy nad czarownicami.

4 Termin „barok” pochodzi od włoskiego słowa barocco, które można przetłumaczyć jako „krzywy, nieregularny, urągający dobremu smakowi”. Po raz pierwszy określenie to pojawia się jako termin fachowy portugalskich jubilerów, którzy słowem barucca nazywali kamyk, względnie nieregularną perłę. Sztuka Baroku pojawiła się na początku II połowy XVI w. we Włoszech, na niektórych terenach trwała do II poł. XVIIIw.

5  Ogromny przepych, wraz z bogactwem ozdób oraz złoceń.  Alegoryczność.  Odbiorca miał być zaskoczony, oszołomiony i olśniony tym co widzi.  Kontrastowość.

6  Bogato zdobione fasady  Pilastry  Rzeźby  Okazałe ogrody  Wnętrza pełne złoceń, płaskorzeźb i dekoracji  Realistyczne plafony PLAFON

7 Początki epoki baroku łączą się z powstaniem w Rzymie pierwszego barokowego kościoła Il Gesu i przebudową Rzymu wedle nowego planu urbanistycznego za pontyfikatu papieża Sykstusa V w latach 80-XVI wieku. Barok powstał więc w Rzymie. Wieczne Miasto – siedziba papieży i zarazem ostoja kontrreformacji była około 1600 roku najważniejszym ośrodkiem artystycznym w Europie. FASADA- BOGATO ZDOBIONA ŚCIANA WEJŚCIOWA PILASTRY- PŁASKIE KOLUMNY POŁĄCZONE ZE ŚCIANĄ

8  Z Rzymu styl barokowy rozprzestrzeniał się na terenie całej Europy, a wraz z działalnością misyjną jezuitów dotarł nawet do Ameryki Łacińskiej, stając się w ten sposób pierwszym „światowym” stylem w sztuce.  We Włoszech barok przybrał bardzo wybujałe formy. Najlepszym przykładem jest kościół San Carlo alle Quatro Fontane –Francesca Borrominiego. Wzniesiony jest na planie elipsy, fasada jest na przemian wklęsła i wypukła, wydaje się, że faluje. Ponadto zdobią ją potężne kolumny. Kościół San Carlo alle Quattro Fontane -Oryginalny kształt konstrukcji -Zdobiony mnóstwem rzeźb -Wieże są umieszczone niesymetrycznie -Gładka, falista fasada -Architektura podporządkowana rzeźbie (pokryty posągami, ornamentami) -Bogate zdobnictwo

9 W XVII wieku Bazylika św. Piotra stała się największym barokowym przedsięwzięciem budowlanym w Rzymie. W baroku opierano się na jednej ulicy prowadzącej do reprezentacyjnego placu. Jednym z najbardziej znanych jest plac przed Bazyliką św. Piotra w Watykanie.

10  Bernini zaprojektował plac owalny. Całość placu otacza potężna kolumnada, która optycznie podwyższa fasadę bazyliki, kierując wzrok na kopułę. Te „iluzjonistyczne sztuczki” były charakterystyczne dla baroku. Bazylika Św. Piotra

11  We Francji barok przybierał bardziej klasyczne formy, niż we Włoszech.  Przykładem francuskiego stylu barokowego jest Kościół Inwalidów w Paryżu, którego cechuje prostota użytych form. J. H. Mansart wykorzystał kolumny doryckie i korynckie, a wszystko zwieńczył kopułą. Budowla ta nie ma takiej falującej dynamiki jak w kościołach włoskich. Kościół Inwalidów

12  W epoce baroku we Francji panował Ludwik XIV. Nic nie mogło wydarzyć się bez jego wiedzy. Rytm jego życia wyznaczał rytm życia państwa.  Siedzibą Ludwika XIV był Wersal - wspaniała rezydencja zbudowana według osiowych założeń z rozległym pałacem i ogrodem, tak charak-terystycznym dla twórców baroku. Pałac w Wersalu

13 Pałac w WersaluOgród w Wersalu

14 Ogrody w Wersalu

15 Ogrody w Wersalu zajmują 100 hektarów powierzchni.

16  W Polsce barok przyjął się stosunkowo szybko, m.in. za sprawą Zygmunta III Wazy.  W pełni oddający cechy architektury barokowej jest kościół św. Anny w Krakowie, gdzie zastosowano efekt światłocienia fasady i monumentalnych kolumn. Drugim przykładem jest kościół św. Piotra i Pawła też w Krakowie. Kościół św. Piotra i PawłaKościół św. Anny

17  Najwspanialszą rezydencją w stylu barokowym w Polsce jest pałac w Wilanowie zbudowany dla królowej Marysieńki za panowania króla Jana III Sobieskiego. Wilanów- fasada

18  Ogrody w Wilanowie

19  CECHY RZEŹBY BAROKOWEJ:  ekspresja, ruch i dynamika  silne emocje  przepych w zdobieniach  Słynny rzeźbiarz BERNINI

20 Postać Dawida Bernini pokazał zaciętą, skupioną, mamy wrażenie że zaraz się poruszy. Rzeźba jest pełna dynamiki. Konfesja- baldachim nad grobem św. Piotra w Rzymie- Berniniego Ekstaza św. Teresy

21  CECHY MALARSTWA BAROKOWEGO:  światłocień  ruch i dynamika  sceny biblijne i mitologiczne  Słynni malarze: CARAVAGIO, REMBRANDT, RUBENS

22  Najsłynniejsi mistrzowie reprezentują nurt ekspresyjny, nacechowany dramaturgią. Operują kontrastem światła i cienia. Stosują otwartą kompozycję. Przedstawicielami malarstwa barokowego są: Michelangelo Merisi de Caravaggio DawidMęczeństwo św. Mateusza

23 Rembrandt van Rijn Lekcja anatomii dr Tulpa Wymarsz strzelców Autoportret

24 Peter Paul Rubens Zdjęcie z krzyża Wenus i Adonis Autoportret

25  Malarstwo polskie w dobie baroku wykształciło portret sarmacki. Portret pokazywał całą postać z całą wyraźna twarzą na neutralnym tle. Modelowi towarzyszył atrybut : berło, korona, książka czy buława. Dawało to splendor uwiecznionej postaci.

26  W baroku w Polsce rozwinęły się ceremoniały pogrzebowe. Jednym z charakterystycznych gatunków występujących tylko w Polsce był portret trumienny. Zwykle malowany na blasze lub desce, przedstawia popiersie zmarłego. Dbano o jak najwierniejsze oddanie podobizny zmarłego bez upiększeń.

27  Rokoko uważane jest za końcową fazę baroku, w rzeczywistości miało wobec baroku pozycję przeciwstawną. Sprzeciwiło się pompatycznemu ceremo-niałowi, monumentalizmowi i oficjalnemu charakterowi stylu Ludwika XIV. Dążyło do większej kameralności, zmysłowości i sentymentalności. Odznaczało się lekkością i dekoracyjnością form, swobodną kompozycją, asymetrią i płynnością linii oraz motywami egzotycznymi (np. chińskimi). Styl rokokowy najsilniej rozwinął się we Francji i związany był głównie z życiem dworskim.

28  Wznoszono architektoniczne obiekty parkowe przypominające bogate altany. Dobrym przykładem jest zespół architektoniczny Zwinger w Dreźnie. Rokoko stało się bardzo widoczne w malarstwie. Malowano parki, ogrody, arystokratów w przebraniach pasterzy. Sielsko, zwiewnie w otoczeniu natury.

29  Podręcznik do gimnazjum „ W tym cała sztuka” J. Gumuli, 2009, Wydaw.MAC Edukacja  pl.wikipedia.org/wiki/Rokoko  http://anettaszota1.blox.pl  www.magazynsztuki.pl/rokoko  www.magazynsztuki.pl/category/malarze/malarze-baroku/  Zdjęcia z własnego albumu


Pobierz ppt "Sztuka baroku i rokoka Autor: Katarzyna Kuku ł ka kl. Ib."

Podobne prezentacje


Reklamy Google