Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sztuka baroku i rokoka Blaski i cienie Autor: Katarzyna Kukułka kl. Ib.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sztuka baroku i rokoka Blaski i cienie Autor: Katarzyna Kukułka kl. Ib."— Zapis prezentacji:

1 sztuka baroku i rokoka Blaski i cienie Autor: Katarzyna Kukułka kl. Ib

2 Spis treści Barok Barok- umieszczenie w czasie
Charakterystyczne cechy stylu barokowego Cechy architektury baroku Włochy, Francja, Polska Rzeźba barokowa Malarstwo Rokoko

3 Barok Po epoce renesansu na świecie pojawił się styl, który był pełen sprzeczności. Pojawiła się walka kościoła katolickiego z protestantyzmem. Kościół przeżywał triumf. Sztuka miała głosić jego chwałę. Panował gorliwy katolicyzm. We Francji, Hiszpanii i Austrii rozwijał się absolutyzm monarszy. Powstawały dzieła na chwałę władcy m.in. posągi, nagrobki. Wszystko bogato zdobione. Obowiązywał przepych kolorystyki, patos. Z drugiej strony pojawiła się nędza ludzi oraz wiara w zabobony i sądy nad czarownicami.

4 Barok Termin „barok” pochodzi od włoskiego słowa barocco, które można przetłumaczyć jako „krzywy, nieregularny, urągający dobremu smakowi”. Po raz pierwszy określenie to pojawia się jako termin fachowy portugalskich jubilerów, którzy słowem barucca nazywali kamyk, względnie nieregularną perłę. Sztuka Baroku pojawiła się na początku II połowy XVI w. we Włoszech, na niektórych terenach trwała do II poł. XVIIIw.

5 Cechy stylu barokowego
Ogromny przepych, wraz z bogactwem ozdób oraz złoceń. Alegoryczność. Odbiorca miał być zaskoczony, oszołomiony i olśniony tym co widzi. Kontrastowość.

6 Cechy architektury Baroku
Bogato zdobione fasady Pilastry Rzeźby Okazałe ogrody Wnętrza pełne złoceń, płaskorzeźb i dekoracji Realistyczne plafony PLAFON

7 Epoka Baroku Początki epoki baroku łączą się z powstaniem w Rzymie pierwszego barokowego kościoła Il Gesu i przebudową Rzymu wedle nowego planu urbanistycznego za pontyfikatu papieża Sykstusa V w latach 80-XVI wieku. Barok powstał więc w Rzymie. Wieczne Miasto – siedziba papieży i zarazem ostoja kontrreformacji była około 1600 roku najważniejszym ośrodkiem artystycznym w Europie. FASADA- BOGATO ZDOBIONA ŚCIANA WEJŚCIOWA PILASTRY- PŁASKIE KOLUMNY POŁĄCZONE ZE ŚCIANĄ

8 Włochy Z Rzymu styl barokowy rozprzestrzeniał się na terenie całej Europy, a wraz z działalnością misyjną jezuitów dotarł nawet do Ameryki Łacińskiej, stając się w ten sposób pierwszym „światowym” stylem w sztuce. We Włoszech barok przybrał bardzo wybujałe formy. Najlepszym przykładem jest kościół San Carlo alle Quatro Fontane –Francesca Borrominiego. Wzniesiony jest na planie elipsy, fasada jest na przemian wklęsła i wypukła, wydaje się, że faluje. Ponadto zdobią ją potężne kolumny. Kościół San Carlo alle Quattro Fontane Oryginalny kształt konstrukcji Zdobiony mnóstwem rzeźb Wieże są umieszczone niesymetrycznie Gładka, falista fasada Architektura podporządkowana rzeźbie (pokryty posągami, ornamentami) Bogate zdobnictwo

9 Włochy cd. W XVII wieku Bazylika św. Piotra stała się największym barokowym przedsięwzięciem budowlanym w Rzymie. W baroku opierano się na jednej ulicy prowadzącej do reprezentacyjnego placu. Jednym z najbardziej znanych jest plac przed Bazyliką św. Piotra w Watykanie.

10 Włochy cd. Bernini zaprojektował plac owalny. Całość placu otacza potężna kolumnada, która optycznie podwyższa fasadę bazyliki , kierując wzrok na kopułę. Te „iluzjonistyczne sztuczki” były charakterystyczne dla baroku. Bazylika Św. Piotra

11 Francja We Francji barok przybierał bardziej klasyczne formy, niż we Włoszech. Przykładem francuskiego stylu barokowego jest Kościół Inwalidów w Paryżu, którego cechuje prostota użytych form. J. H. Mansart wykorzystał kolumny doryckie i korynckie, a wszystko zwieńczył kopułą. Budowla ta nie ma takiej falującej dynamiki jak w kościołach włoskich. Kościół Inwalidów

12 Francja – cd. W epoce baroku we Francji panował Ludwik XIV. Nic nie mogło wydarzyć się bez jego wiedzy. Rytm jego życia wyznaczał rytm życia państwa. Siedzibą Ludwika XIV był Wersal - wspaniała rezydencja zbudowana według osiowych założeń z rozległym pałacem i ogrodem, tak charak-terystycznym dla twórców baroku. Pałac w Wersalu

13 Francja – cd. Pałac w Wersalu Ogród w Wersalu

14 Francja – cd. Ogrody w Wersalu

15 Francja – cd. Ogrody w Wersalu zajmują 100 hektarów powierzchni.

16 Polska W Polsce barok przyjął się stosunkowo szybko, m.in. za sprawą Zygmunta III Wazy. W pełni oddający cechy architektury barokowej jest kościół św. Anny w Krakowie, gdzie zastosowano efekt światłocienia fasady i monumentalnych kolumn. Drugim przykładem jest kościół św. Piotra i Pawła też w Krakowie. Kościół św. Anny Kościół św. Piotra i Pawła

17 Polska cd. Najwspanialszą rezydencją w stylu barokowym w Polsce jest pałac w Wilanowie zbudowany dla królowej Marysieńki za panowania króla Jana III Sobieskiego. Wilanów- fasada

18 Polska cd. Ogrody w Wilanowie

19 Rzeźba Barokowa CECHY RZEŹBY BAROKOWEJ: ekspresja, ruch i dynamika
silne emocje przepych w zdobieniach Słynny rzeźbiarz BERNINI

20 Rzeźba Barokowa Konfesja- baldachim nad grobem św. Piotra w Rzymie- Berniniego Postać Dawida Bernini pokazał zaciętą, skupioną, mamy wrażenie że zaraz się poruszy. Rzeźba jest pełna dynamiki. Ekstaza św. Teresy

21 Malarstwo CECHY MALARSTWA BAROKOWEGO:
światłocień ruch i dynamika sceny biblijne i mitologiczne Słynni malarze: CARAVAGIO, REMBRANDT, RUBENS

22 Malarstwo BAROKOWE Michelangelo Merisi de Caravaggio
Najsłynniejsi mistrzowie reprezentują nurt ekspresyjny, nacechowany dramaturgią. Operują kontrastem światła i cienia. Stosują otwartą kompozycję. Przedstawicielami malarstwa barokowego są: Michelangelo Merisi de Caravaggio Męczeństwo św. Mateusza Dawid

23 Malarstwo BAROKOWE Rembrandt van Rijn Lekcja anatomii dr Tulpa
Wymarsz strzelców Autoportret

24 Malarstwo BAROKOWE Peter Paul Rubens Wenus i Adonis Zdjęcie z krzyża
Autoportret

25 Malarstwo w Polsce Malarstwo polskie w dobie baroku wykształciło
portret sarmacki. Portret pokazywał całą postać z całą wyraźna twarzą na neutralnym tle. Modelowi towarzyszył atrybut : berło, korona, książka czy buława. Dawało to splendor uwiecznionej postaci.

26 Malarstwo w Polsce W baroku w Polsce rozwinęły się ceremoniały pogrzebowe. Jednym z charakterystycznych gatunków występujących tylko w Polsce był portret trumienny. Zwykle malowany na blasze lub desce, przedstawia popiersie zmarłego. Dbano o jak najwierniejsze oddanie podobizny zmarłego bez upiększeń.

27 Rokoko Rokoko uważane jest za końcową fazę baroku, w rzeczywistości miało wobec baroku pozycję przeciwstawną. Sprzeciwiło się pompatycznemu ceremo-niałowi, monumentalizmowi i oficjalnemu charakterowi stylu Ludwika XIV. Dążyło do większej kameralności, zmysłowości i sentymentalności. Odznaczało się lekkością i dekoracyjnością form, swobodną kompozycją, asymetrią i płynnością linii oraz motywami egzotycznymi (np. chińskimi). Styl rokokowy najsilniej rozwinął się we Francji i związany był głównie z życiem dworskim.

28 Rokoko Wznoszono architektoniczne obiekty parkowe przypominające bogate altany. Dobrym przykładem jest zespół architektoniczny Zwinger w Dreźnie. Rokoko stało się bardzo widoczne w malarstwie. Malowano parki, ogrody, arystokratów w przebraniach pasterzy. Sielsko, zwiewnie w otoczeniu natury.

29 Bibliografia Podręcznik do gimnazjum „ W tym cała sztuka” J. Gumuli, 2009, Wydaw.MAC Edukacja pl.wikipedia.org/wiki/Rokoko Zdjęcia z własnego albumu


Pobierz ppt "Sztuka baroku i rokoka Blaski i cienie Autor: Katarzyna Kukułka kl. Ib."

Podobne prezentacje


Reklamy Google