Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2015 r.. Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu po klasie VI w 2015 r. kraj73%61%78%70% l.p. j.polskimatematykaj.angielskij.niemiecki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2015 r.. Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu po klasie VI w 2015 r. kraj73%61%78%70% l.p. j.polskimatematykaj.angielskij.niemiecki."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2015 r.

2 Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu po klasie VI w 2015 r. kraj73%61%78%70% l.p. j.polskimatematykaj.angielskij.niemiecki 1lubuskie71%58%77%70% 2wielkopolskie71 %59 %77 %67 % 3zachodniopomorskie71%58%76%69% 4lubelskie72%61%78%70% 5małopolskie72%61%78%70% 6podkarpackie72%61%78%70% 7śląskie72%59%78%73% 8dolnośląskie73%59%78%71% 9opolskie72%60%78%76% 10łódzkie72%61%77%72% 11świętokrzyskie71%59%76%67% 12mazowieckie76%64%80%74% 13podlaskie72%61%77% 14warmińsko-mazurskie71%59%75%72% 15kujawsko-pomorskie70%58%75%66% 16pomorskie72%60%77%68%

3 Liczba uczniówŚrednia (%) województwoŚrednia (%) kraj Część 1. (ogółem) Wieś63%64% Miasto do 20 tys.63%65% Miasto od 20 tys. do 100 tys.66%67% Miasto powyżej 100 tys.71% Część 1. (język polski) Wieś69%70% Miasto do 20 tys.70%71% Miasto od 20 tys. do 100 tys.72%73% Miasto powyżej 100 tys.75%77% Część 1. (matematyka) Wieś58% Miasto do 20 tys.56%58% Miasto od 20 tys. do 100 tys.60%61% Miasto powyżej 100 tys.66% Część 2. – język angielski Wieś73%74% Miasto do 20 tys.75 %76% Miasto od 20 tys. do 100 tys.79%80% Miasto powyżej 100 tys.84%83% Część 2. – język niemiecki Wieś67%68% Miasto do 20 tys.69%70% Miasto od 20 tys. do 100 tys.69%72% Miasto powyżej 100 tys.Tylko 43 uczniów -87%80% Wyniki sprawdzianu w województwie wielkopolskim w zależności od lokalizacji szkoły

4 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2015 r. język nowożytny poziom podstawowyjęzyk nowożytny poziom rozszerzony l.p. Historia i wos J. polski P.przyrodnicz e Matematyk a j.angiels ki j.niemie cki j.rosyj ski j. francuski j.hiszpa ński j.angiels ki j.niemiec ki j.rosyjsk i j.francusk i j.hiszpańs ki kraj64%62%50%48%67%57%58%74%69%48%41%42%75%64% 1lubuskie62%59%48%46%65%57%50%74%98%50%35% laureaci75% 2wielkopolskie63%59%49%47%65%55%52%82%65%47%35% 82%65% 3 zachodniopo morskie 62%58%48%45%66%67%27%72%87%49%38% 56%58% 4lubelskie64%62%50%48%65%58%59%79%65%45%52%37%87%67% 5małopolskie64%62%50%48%68%58%49%89%71%47%48%30%88%39% 6podkarpackie64%62%50%48%65%55%48%57%85%45%41%42%88%81% 7śląskie64%62%49%47%68%58% 73%81%48%49%51%77%58% 8dolnośląskie63%61%49%47%67%55%51%77%86%49%35%56%60%82% 9opolskie62%60%49%47%67%68%51%78% 47%66% 77% 10łódzkie64%63%50%48%66%55%60%74%78%47%44%48%52% 11 świętokrzyski e 63%61%49%47%64%56%54%62%65%44%46%37% 12mazowieckie66%65%52%51%70%56%55%74%62%51%52%38%74% 13podlaskie65%62%51%50%68%55%65%60% 49%71%56%92% 14 warmińsko- mazurskie 63%60%49%46%63%54%56%69% 46%41%53% 15 kujawsko- pomorskie 62%60%48%47%63%53%49%89% 44%39%46%94% 16pomorskie63%60%49%48%66%53%63%70%61%45%31%

5 Średnie wyniki uczniów z egzaminu maturalnego 2015 r. Przedmiot Poziom kraj wielkopolskie zachodniopomor skie lubuskie pomorskie mazowieckie kujawsko- pomorskie warmińsko- mazurskie podlaskie lubelskie małopolskie podkarpackie dolnośląskie opolskie łódzkie świętokrzyskie śląskie j. polskip66 %65%63%66%65% 64%65%66%67%66%67%69%64% 67% r61 %54%58%57%62%63%58%56%58%60%63%62%67%64%61%59%62% matematykap55%52%49%54% 57%52% 56%54%57%56%54% 55%57%54% r41%38%39% 41%45%41%37%43%41%44%41%39% 41% 40% j. angielskip77%75%76%78% 75% 76%74%78%76%79%78%76%74%78% r63%62%64% 65%66%62%63%61% 62%60%64%63%64%62%64% j. francuskip83%84% 70%88%85%81%69%79%76%87%78% 81%84%73%82% r59%62%65%61%63%62%56%64%62%56%60%54%50%55%49%50%61% j. hiszpańskip84%79%92%82%78%84%89%88%90%82%92%68%91%92%90%72%86% r59%48%62%76%56%62%60%54%56%57%64%63%59%55%58%61%58% j. niemieckip72%69%70%71%65%76%67% 75%73%77%72%71%78%70%74%75% r63%59%65%62% 43%62%60%65%62%68%63%59%75%60%61%63% j. rosyjskip68%59%55%57%56%68%57%59%75%69%61%64%62%76%69%66%69% r66%69%85%74%60%69%61% 64%62%77%69%77%83%65%59%66% j. włoskip78%84% 83%90%84%83%88%67%66%81%65%85%50%79%73%75% r69%75%68%93%82%72%74%82%-68%74%66%75%41%80%58%62% biologiar43%39% 40%43%44%42%41%44% 45%44%41%40%45% chemiar52%51% 52%51%53%52%48%56%53%54%52%48%49%51%53%50% fizykar44%41%45%42%48%46% 42%47%46%47%43%39% 44%41%46% geografiar41%38%37%40% 45%40%39%42% 43%42%39% 43%41%43% historiar50% 48%51%46%54%51%43%52%50%54%48%46%47%49%52%49% informatykar46%47%39%45%48%50%55%44%48%41%48%38%50%42%46%41%44% wiedza o społ.r26%22%23%24%27%29%23%22%30%27%32%26%25%27%25%27%28%

6 Zdawalność egzaminu maturalnego 2015 r. Przedmiot kraj wielkopolskie zachodniopomorskie lubuskie pomorskie mazowieckie kujawsko-pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubelskie małopolskie podkarpackie dolnośląskie opolskie łódzkie świętokrzyskie śląskie j. polski98% 96%98%96%97%98% 96%98%99%98% 99%98% 99% matematyka82%79%75%82%78%83%79% 84%81%84%83%81% 86%82% j. angielski97%96% 97%96%97%96%97% 96%97% 96% 67% j. francuski99%97%100% 94%100% 95%100% 99% j. hiszpański100% 98%100%94%100% j. niemiecki97 %96%97% 93%98%96%98%100%97%96%97%98% 97%99% j. rosyjski94 %84%88%79%88%94%87%91%97%96%90%87%86%100%95%96%94% j. włoski99%100% 98%100% 98%


Pobierz ppt "Wyniki egzaminów zewnętrznych w 2015 r.. Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu po klasie VI w 2015 r. kraj73%61%78%70% l.p. j.polskimatematykaj.angielskij.niemiecki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google