Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-1 Znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. Na zakrętach oznaczonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-1 Znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. Na zakrętach oznaczonych."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-1 Znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania. Niebezpieczny zakręt w prawo.

2 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-2 Znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania. Niebezpieczny zakręt w lewo.

3 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-3 Znak ten ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo. Kierunek następnego zakrętu nie jest określony. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania. T - 4T - 5 Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo.

4 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-4 Znak ten ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo. Kierunek następnego zakrętu nie jest określony. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej. Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania. T - 4 T - 5 Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo.

5 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-5 Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami. Oznacza to, że drogi na skrzyżowaniu dróg są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Kierujący pojazdem zbliżając się do takiego skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącym z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającym w prawo. Skrzyżowanie dróg.

6 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-6a Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach.

7 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-6b Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie drogi z pierwszeństwem. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie.

8 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-6c Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie drogi z pierwszeństwem. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie.

9 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-6d Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po prawej stronie drogi z pierwszeństwem. Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony.

10 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-6e Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po lewej stronie drogi z pierwszeństwem. Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony.

11 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-7 Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Umieszczony przed skrzyżowaniem oznacza, że kierujący pojazdem zbliżającym się do skrzyżowania powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom zbliżającym się drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6c wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. T – 6c Ustąp pierwszeństwa.

12 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-8 Znak ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym.

13 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-9 Znak ten ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; przed wjechaniem na tory powinien upewnić się, czy nie zbliża się pociąg, a ponadto przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona. Przejazd kolejowy z zaporami.

14 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-10 Znak ten ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym ani w zapory ani w półzapory. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; przed wjechaniem na tory powinien upewnić się, czy nie zbliża się pociąg, a ponadto przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona. Przejazd kolejowy bez zapór.

15 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-11 Znak ten ostrzega o występowaniu na drodze poprzecznego ścieku, garbu lub innej nierówności utrudniającej ruch. Nierówna droga.

16 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-11a Znak ostrzega o wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów. Próg zwalniający.

17 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-12a Znak ten ostrzega o zwężeniu jezdni po obu stronach, które może powodować utrudnienia ruchu. Zwężenie jezdni – dwustronne.

18 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-12b Znak ten ostrzega o zwężeniu jezdni po prawej stronie, które może powodować utrudnienia ruchu. Zwężenie jezdni – prawostronne.

19 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-12c Znak ten ostrzega o zwężeniu jezdni po lewej stronie, które może powodować utrudnienia ruchu. Zwężenie jezdni – lewostronne.

20 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-13 Znak ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy. Ruchomy most.

21 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-14 Znak ostrzega o prowadzonych na drodze robotach. Roboty na drodze.

22 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-15 Znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem. Śliska jezdnia.

23 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-16 Znak ten ostrzega o przejściu dla pieszych, które może nie być zawczasu widoczne dla kierujących pojazdami. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Przejście dla pieszych.

24 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-17 Znak ten ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca. Dzieci.

25 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-18a Znak ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich. Zwierzęta gospodarskie.

26 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-18b Znak ostrzega o możliwości napotkania na drodze dzikich zwierząt. Zwierzęta dzikie.

27 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-19 Znak ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru. Boczny wiatr.

28 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-20 Znak ten ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym.

29 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-21 Znak ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Tramwaj.

30 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-22 Znak ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Niebezpieczny zjazd.

31 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-23 Znak ostrzega o znacznym wzniesieniu podłużnym drogi. Niebezpieczny podjazd.

32 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-24 Znak ten ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. Rowerzyści.

33 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-25 Znak ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych. Spadające odłamki skalne.

34 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-26 Znak ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca. Nisko przelatujące samoloty.

35 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-27 Znak ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża albo wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego. Nabrzeże lub brzeg rzeki.

36 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-28 Znak ten ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem, który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów. Sypki żwir.

37 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-29 Znak ten ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Sygnały świetlne.

38 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-30 Znak ten ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Inne niebezpieczeństwa.

39 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-31 Znak ten ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym). Niebezpieczne pobocze.

40 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-32 Znak ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią. Stosowany jest wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się, gdy nie występuje jeszcze na innych odcinkach drogi oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych. Oszronienie jezdni.

41 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-33 Znak ostrzega przed częstym występowaniem zablokowania ruchu ze względu na natężenie ruchu pojazdów. Zator drogowy.

42 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-34 Znak ostrzega przed miejscem, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów. Wypadek drogowy.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie A-1 Znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. Na zakrętach oznaczonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google