Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niebezpieczny zakręt w prawo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niebezpieczny zakręt w prawo."— Zapis prezentacji:

1 Niebezpieczny zakręt w prawo.
Znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

2 Niebezpieczny zakręt w lewo.
Znak ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

3 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo. Znak ten ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo. Kierunek następnego zakrętu nie jest określony. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania. T - 4 T - 5 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

4 Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo.
Znak ten ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo. Kierunek następnego zakrętu nie jest określony. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej. Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania. T - 5 T - 4 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

5 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Skrzyżowanie dróg. Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami. Oznacza to, że drogi na skrzyżowaniu dróg są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Kierujący pojazdem zbliżając się do takiego skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącym z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającym w prawo. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

6 Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach.
A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach. Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

7 Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie.
A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie. Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie drogi z pierwszeństwem. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

8 Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie.
A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie. Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie drogi z pierwszeństwem. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

9 Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony.
A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony. Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po prawej stronie drogi z pierwszeństwem. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

10 Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony.
A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony. Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po lewej stronie drogi z pierwszeństwem. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

11 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Ustąp pierwszeństwa. T – 6c Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Umieszczony przed skrzyżowaniem oznacza, że kierujący pojazdem zbliżającym się do skrzyżowania powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom zbliżającym się drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6c wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

12 Skrzyżowanie dróg o ruchu okrężnym.
Znak ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

13 Przejazd kolejowy z zaporami.
Znak ten ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; przed wjechaniem na tory powinien upewnić się, czy nie zbliża się pociąg, a ponadto przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

14 Przejazd kolejowy bez zapór.
Znak ten ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym ani w zapory ani w półzapory. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; przed wjechaniem na tory powinien upewnić się, czy nie zbliża się pociąg, a ponadto przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

15 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Nierówna droga. Znak ten ostrzega o występowaniu na drodze poprzecznego ścieku, garbu lub innej nierówności utrudniającej ruch. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

16 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
A-11a Próg zwalniający. Znak ostrzega o wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

17 Zwężenie jezdni – dwustronne.
A-12a Zwężenie jezdni – dwustronne. Znak ten ostrzega o zwężeniu jezdni po obu stronach, które może powodować utrudnienia ruchu. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

18 Zwężenie jezdni – prawostronne.
A-12b Zwężenie jezdni – prawostronne. Znak ten ostrzega o zwężeniu jezdni po prawej stronie, które może powodować utrudnienia ruchu. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

19 Zwężenie jezdni – lewostronne.
A-12c Zwężenie jezdni – lewostronne. Znak ten ostrzega o zwężeniu jezdni po lewej stronie, które może powodować utrudnienia ruchu. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

20 A-13 Ruchomy most. Znak ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

21 A-14 Roboty na drodze. Znak ostrzega o prowadzonych na drodze robotach. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

22 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Śliska jezdnia. Znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

23 Przejście dla pieszych.
Znak ten ostrzega o przejściu dla pieszych, które może nie być zawczasu widoczne dla kierujących pojazdami. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

24 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Dzieci. Znak ten ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

25 Zwierzęta gospodarskie.
A-18a Zwierzęta gospodarskie. Znak ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

26 A-18b Zwierzęta dzikie. Znak ostrzega o możliwości napotkania na drodze dzikich zwierząt. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

27 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Boczny wiatr. Znak ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

28 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym.
A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym. Znak ten ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

29 A-21 Tramwaj. Znak ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe.
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

30 A-22 Niebezpieczny zjazd.
Znak ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

31 Niebezpieczny podjazd.
Znak ostrzega o znacznym wzniesieniu podłużnym drogi. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

32 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Rowerzyści. Znak ten ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

33 Spadające odłamki skalne.
Znak ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

34 Nisko przelatujące samoloty.
Znak ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

35 Nabrzeże lub brzeg rzeki.
Znak ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża albo wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

36 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Sypki żwir. Znak ten ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem, który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

37 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Sygnały świetlne. Znak ten ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

38 Inne niebezpieczeństwa.
Znak ten ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

39 Niebezpieczne pobocze.
A-31 Niebezpieczne pobocze. Znak ten ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym). Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

40 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Oszronienie jezdni. Znak ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią. Stosowany jest wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się, gdy nie występuje jeszcze na innych odcinkach drogi oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

41 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Zator drogowy. Znak ostrzega przed częstym występowaniem zablokowania ruchu ze względu na natężenie ruchu pojazdów. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

42 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Wypadek drogowy. Znak ostrzega przed miejscem, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie


Pobierz ppt "Niebezpieczny zakręt w prawo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google