Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Erasmus+ Spotkanie dla studentów zakwalifikowanych na wyjazdy typu SMS w r.a. 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Erasmus+ Spotkanie dla studentów zakwalifikowanych na wyjazdy typu SMS w r.a. 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Program Erasmus+ Spotkanie dla studentów zakwalifikowanych na wyjazdy typu SMS w r.a. 2014/2015

2 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl HARMONOGRAM organizacji SMS 28 kwietniaSpotkanie informacyjne ze studentami Erasmusa 15 maja* / 15 listopada Deadline składania dokumentów do uczelni partnerskich 3.05.– 30.06. / 31.10. – 28.11. Przygotowanie dokumentów wewnętrznych oraz podpisanie umów Sierpień, wrzesień, październik, styczeń, luty, marzec Wyjazdy na semestr zimowy / letni * 01 maja – deadline wysyłania zgłoszeń do IUAS Bad Honnef (wyjazdy na semestr zimowy)

3 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl Szacowany czas pobytu na uczelniach zagranicznych KrajUczelnia partnerska Szacowane daty pobytu Semestr zimowy Semestr letni Dania ZIBAT, Campus Roskilde25.08. – 23.01.26.01. – 26.06. Francja ESC Troyes01.09. – 31.01.05.02. – 30.06. University of Lille - IAE08.09. – 16.01.19.01. – 03.07. Hiszpania Universidad Europea de Madrid T1: 15.09. – 21.12. T2+T3: 07.01.- 28.06. Niemcy University of Applied Sciences in Bielefeld 15.09. – 06.02.09.03. – 10.07. International University of Applied Sciences in Bad Honnef 01.09. – 27.02.02.03. – 31.07. University of Kassel06.10. – 13.02.13.04. – 31.07. European Business School28.08. – 19.12.08.01. – 15.05.

4 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl KrajUczelnia partnerska Szacowane daty pobytu Semestr zimowy Semestr letni Portugalia Polytechnic Institute of Viana do Castelo 22.09. - 23.01.23.02. – 26.06. University of Porto (FEUP)08.09. – 06.02.09.02. – 12.06. Turcja* Koc University08.09. – 16.01.26.01. – 29.05. Özyeğin University22.09. – 23.01.16.02. – 12.06. Szacowany czas pobytu na uczelniach zagranicznych, c.d. Szczegółowe informacje od uczelni partnerskiej –> Dział Współpracy z Zagranicą

5 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl Wyjazd Erasmusa z tzw. „Stypendium zerowym” Student ze stypendium zerowym Erasmusa ma te same prawa co student Erasmusa otrzymujący stypendium (różnica: brak dofinansowania z KE) Planowane zasady – możliwości ostatecznie otrzymania stypendium z NA: 1. dodatkowe środki dla uczelni z większą liczbą mobilności w stosunku do liczby podanej w umowie finansowej; 2. dodatkowe środki dla uczelni, które realizować będą więcej przedłużonych mobilności w stosunku do liczby miesięcy zawartych w umowie finansowej; Szanse na dziś to 50/50, ale nasze doświadczenie mówi nam…

6 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl Przed wyjazdem – krok po kroku 1. Wysyłanie zgłoszeń i wymaganych formularzy do uczelni partnerskich – deadline wyznaczony przez uczelnię. Dokumenty dostępne są w Dziale Współpracy z Zagranicą i na stronach www uczelni partnerskich! 2. Przygotowanie „Zgody Dziekana na wyjazd zagraniczny studenta” 3. Opracowanie „Porozumienia o programie zajęć” = Learning Agreement for studies (w porozumieniu z Koordynatorem ds. ECTS) 4. „Dane bankowe stypendysty Erasmusa” (semestr zimowy dostarczyć do 31.05.2014; semestr letni – do 31.10.2014)

7 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl 5.„Umowa na wyjazd” + „Zaświadczenie o udziale wymianie” + Karta Studenta Erasmusa = „święta trójca” dokumentów studenta Erasmusa 6. EKUZ lub wykupione ubezpieczenie na czas wyjazdu 7. Wypłata I raty stypendium w walucie Euro przed wyjazdem (gotówka!) ewent. 8. Wiza do kraju docelowego, pozwolenia, itp. 9. NOWOŚĆ: Obowiązkowy test językowy on-line przed wyjazdem oraz po powrocie (wynik testu nie wpływa na prawo do wyjazdu; celem jest badanie wzrostu znajomości języka obcego) Przed wyjazdem – krok po kroku

8 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl Gdy już dotarliście do celu W ciągu 14 dni należy przesłać do Koordynatora „Dane kontaktowe SM” (formularz) – brak formularza oznacza brak wypłaty II raty stypendium DODATKOWO, JEŚLI DOTYCZY: Przy zmianie danych konta bankowego: nowy formularz „Dane bankowe stypendysty Erasmusa” (min. 21 dni przed zleceniem przelewu!!!) „Zmiany do porozumienia o programie zajęć” = „Changes to the original Learning Agreement” (najpierw zmiany ustalane są z obydwoma Koordynatorami osobiście/mailowo, następnie należy przesłać odpowiedni dokument z wymaganymi podpisami do uczelni macierzystej)

9 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl Jak przygotować „Changes to LA”? Pamiętaj: na dokonanie zmian masz 1 miesiąc od przyjazdu na uczelnię partnerską „Changes to LA” muszą być wstępnie uzgodnione z Koordynatorem ds. ECTS na WSIiZ dokument może zostać przesłany mailowo (scan), ale musi posiadać wymagane podpisy (scan podpisu lub podpis elektroniczny) Course No. ECTS Information Technology4 ECTS 3 ECTS Management4 ECTS …...…… Changes to Learning Agreement Course Added Course Deleted Course Reason for change No. ECTS Business Game Public Relations Business Game 2 ECTS 3 ECTS Learning Agreement B1 A2

10 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl Po powrocie do kraju Aby otrzymać III ratę stypendium i rozliczyć wyjazd Erasmusa trzeba w ciągu 21 dni (lub najpóźniej w dniu wskazanym w umowie): Uzupełnić ankietę on-line studenta Erasmusa („Mobility Tool” automatycznie przesyła na adres mailowy studenta odpowiednią informację z linkiem dostępu do ankiety) Wypełnić obowiązkowy test językowy on-line Przedłożyć zaświadczenie z uczelni partnerskiej o pobycie Dostarczyć „Wykaz zaliczeń” = Transcript of Records (zgodność z LA i Changes to LA!!!) Przesłać relację z wyjazdu wraz ze zdjęciami oraz formularz „Koszty Erasmusa”

11 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl Stypendium Erasmusa trzech ratach: Grant wypłacany jest w walucie EURO w trzech ratach: I rata I rata w wysokości ok. 40%: gotówka, ok. 2 tygodnie przed wyjazdem II rata II rata w wysokości ok. 50 %: przelew na wskazane konto III rata III rata w wysokości ok. 10%: gotówka, do 2 tygodni po wypełnieniu wszystkich obowiązków. Ewentualną chęć przedłużenia pobytu na semestr letni trzeba zgłosić do 30 listopada 2014 (ale nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem pobytu)! UWAGA: Nie ma jeszcze wytycznych co do stypendium na przedłużone pobyty!

12 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl Wsparcie ze strony Uczelni Na podstawie: Zarządzenia Rektora Nr 33/2007 z dnia 17 lipca 2007 r. z późn. zm..: § 26 (…) 2. Studenci zakwalifikowani do udziału w stypendium SOCRATES/Erasmus, uprawnieni są do następujących zniżek opłat za czesne za semestr spędzony za granicą: 4 osoby o najwyższej średniej ocen za tok studiów otrzymają 75% zniżki opłat za czesne na czas pobytu na stypendium, 6 kolejnych osób otrzyma 50% zniżki, 10 kolejnych osób otrzyma 25% zniżki. Pozostali Studenci są zobowiązani opłacić 100% czesnego. 3. Studenci zakwalifikowani do udziału w stypendium SOCRATES/Erasmus, uprawnieni do zniżek opłat za czesne, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie mają prawa do korzystania z ulgi prorodzinnej podczas pobytu na stypendium. (…) § 42 (…) 4. Opłaty za zaliczenie przedmiotu z grupy różnic programowych wynikających z toku studiów nie uiszczają studenci należący do SBM, wyjeżdżający zagranicę w ramach stypendium SOKRATES/Erasmus.

13 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl A ponadto… możliwość aplikowania o stypendium naukowe na podstawie uzyskanych wyników stała pomoc i opieka ze strony WSIiZ przed wyjazdem, podczas pobytu na uczelni partnerskiej oraz po powrocie pomoc uczelni zagranicznej w znalezieniu zakwaterowania (średnio 200 €/mies.), pracy, legalizacji pobytu, zameldowania, itp.

14 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl KONTAKT Marta Sikorska – Rokita Uczelniany Koordynator ds. ECTS oraz LLP-Erasmus Dział Współpracy z Zagranicą (pok. RA 207) e-mail: msikorska@wsiz.rzeszow.pl tel.: (017) 866 13 06 fax: (017) 866 13 12 www.erasmus.wsiz.rzeszow.pl KONSULTACJE: W sprawie ECTS (LA, różnice programowe): środy, w godz. 08:30 – 15:30 W sprawie LLP-Erasmus: wtorki, w godz. 08:30 – 15:30 piątki, w godz. 08:30 – 12:00

15 PROGRAM „COMENIUS” www.erasmusplus.wsiz.pl READY, STEADY, GO!


Pobierz ppt "Program Erasmus+ Spotkanie dla studentów zakwalifikowanych na wyjazdy typu SMS w r.a. 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google