Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie pacjenta, postawienie rozpoznania, świadoma zgoda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie pacjenta, postawienie rozpoznania, świadoma zgoda."— Zapis prezentacji:

1 Badanie pacjenta, postawienie rozpoznania, świadoma zgoda.

2 Badanie pacjenta

3 Badanie pacjenta Podmiotowe – objawy subiektywne (wywiad)
Przedmiotowe – objawy obiektywne (badanie kliniczne)

4 Badanie podmiotowe BÓL sprowokowany samoistny
(znika po ustąpieniu działania bodźca, reakcja prawidłowa) samoistny (utrzymuje się przez parę minut po ustąpieniu bodźca, proces zapalny w miazdze)

5 Badanie podmiotowe Ból w ostrym zapaleniu miazgi:
samoistny, silny, częste napady, trwa do 2 tygodni, najczęściej przy komorze zamkniętej lub otwartej na niewielkim obszarze

6 Badanie podmiotowe Początkowe fazy zapalenia  ból umiarkowany, krótko trwający, z przerwami, ból nocny Zaawansowana faza zapalenia z obfitym wysiękiem i ogniskami martwicy  ból silny, długo trwający, bez przerw, jedynie z okresami remisji, ból tętniący Martwica całej miazgi  ustąpienie bólu

7 Badanie podmiotowe Ból w przewlekłym zapaleniu miazgi:
najczęściej brak bólów samoistnych, najczęściej przy komorze otwartej, ból dawny (pojawia się po raz drugi, po długiej nie raz przerwie) – świadczy o zaostrzeniu przewlekłego zapalenia miazgi

8 Badanie podmiotowe Zapalenia miazgi, nawet bardzo zaawansowane, mogą przebiegać bezobjawowo!!

9 Różnicowanie bólów endodontycznych z innymi:
Badanie podmiotowe Różnicowanie bólów endodontycznych z innymi: 1\ Zapalenia zatok przenoszenie bólu na zęby przedtrzonowe i trzonowe, reakcja na opukiwanie, ale: ból przy pochylaniu głowy

10 Różnicowanie bólów endodontycznych z innymi:
Badanie podmiotowe Różnicowanie bólów endodontycznych z innymi: 2\ Stany zapalne SSŻ długotrwałe, tępe bóle zębów szczęki, ale: ból przy badaniu palpacyjnym stawu, ograniczone ruchy żuchwy.

11 Różnicowanie bólów endodontycznych z innymi:
Badanie podmiotowe Różnicowanie bólów endodontycznych z innymi: 3\ Neuralgia nerwu V bardzo silne ataki bólu, od kilkunastu sek do paru min, ale: ból przy dotknięciu skóry lub bł. śluzowej, charakterystyczne tiki i odruchy chorego, brak bólów nocnych

12 Różnicowanie bólów endodontycznych z innymi:
Badanie podmiotowe Różnicowanie bólów endodontycznych z innymi: 4\ Zapalenie nerwu V 5\ Migreny 6\ Choroby przyzębia 7\ Bóle wieńcowe 8\ Bóle o podłożu psychogennym

13 Badanie przedmiotowe badanie wzrokiem i dotykiem
badanie pobudliwości miazgi badanie tkanek okołowierzchołkowych badanie radiologiczne

14 Badanie przedmiotowe 1) badanie wzrokiem i dotykiem
umiejscowienie i rozległość ubytku, reakcja miazgi na bodźce mechaniczne, ocena zniszczenia sklepienia komory i jej zawartości, polipy miazgi, zęby przebarwione, z rozległymi wypełnieniami, ubytkami klinowymi, nadżerkami, startymi powierzchniami, obnażonymi szyjkami i korzeniami.

15 Badanie przedmiotowe 2) badanie pobudliwości miazgi test termiczny (+) to wzmożona i przedłużająca się reakcja na zimno (chlorek etylu) lub ciepło (rozgrzana gutaperka). Dodatni test na ciepło przy jednoczesnym braku reakcji na zimno świadczy o rozległych zpaleniach ropnych z ogniskami martwicy lub zgorzeli.

16 Badanie przedmiotowe 2) badanie pobudliwości miazgi
test elektryczny – obniżenie (ostre stany zapalne) lub podwyższenie (przewlekłe) progu pobudliwości elektrycznej. Zęby z całkowitą martwicą lub zgorzelą nie wykazują reakcji na bodźce. Niekiedy zęby zgorzelinowe mogą reagować pozytywnie. Nie stosować u pacjentów z rozrusznikiem serca!

17 Badanie przedmiotowe 2) badanie pobudliwości miazgi
test nawiercania zębiny – najbardziej wiarygodny, ból oznacza żywotność zęba. test znieczulenia – pomocny w lokalizacji bólu promieniującego. test na podświetlanie zęba – wykrywanie pęknięć twardych tkanek zęba

18 Badanie przedmiotowe 3) badanie tkanek okołowierzchołkowych
test palpacyjny – dotykowa bolesność bł. śluzowej w okolicy wierzchołka zęba świadczy o zapaleniu nieodwracalnym test Owińskiego – j.w. ale upychadłem kulkowym

19 Badanie przedmiotowe 3) badanie tkanek okołowierzchołkowych
test opukiwania (+) wskazuje na procesy zapalne w tkankach okołowierzchołkowych test Smrekera – objaw drżenia korzeniowego, przyłożenie palca w okolicy przywierzchołkowej i ostukiwanie pow. wargowej korony  drżenie świadczy o procesie zapalnym niszczącym blaszkę zew. wyr. zębodołowego

20 Badanie przedmiotowe 4) badanie radiologiczne
zdiagnozowanie głębokości ubytku, próchnicy wtórnej, ocena ilości i przebiegu kanałów, określenie długości roboczej, wykrycie zębniaków, zwapnień miazgi, wykrycie resporpcji wew i zew, wykrycie złamań korzenia, wykrycie zmian okołowierzchołkowych, zmian endo-perio, badania kontrolne po leczeniu.

21 Postawienie rozpoznania

22 Postawienie rozpoznania
Postawienie rozpoznania jest bardzo ważne, ponieważ determinuje ono sposób leczenia. leczenie biologiczne leczenie mortalne

23 Postawienie rozpoznania
Rodzaj zapalenia ZAPALENIE ODWRACALNE ZMIANY NIEODWRACALNE Z ŻYWĄ MIAZGĄ ZMIANY NIEODWRACALNE – MARTWICA / ZGORZEL Objawy z badania podmiotowego nieznaczny ból samoistny trwa do 2 dni kilkuminutowe ataki bólu brak bólu lub ból o nieznacznym nasileniu, tępy, promieniujący, trwa dłużej niż 2 dni ciepło może zaostrzać, a zimno zmniejszać ból brak dolegliwości / brak dolegliwości lub ból samoistny i ból przy nagryzaniu Objawy z badania przedmiotowego reakcja nasila się pod wpływem zimna reakcja na bodźce prawidłowa lub (+) na zimno brak reakcji na opukiwanie brak zmian w RTG głęboki ubytek próchnicowy, z komory wysięk krwisto-ropny wzmożona lub osłabiona reakcja na bodźce reakcja na opukiwanie + lub – w RTG mogą być widoczne niewielkie zmiany przywierzchołkowe ciemniejszy kolor zęba, matowe szkliwo, głęboki ubytek/ ciemne zabawienie, głęboki ubytek próchnicowy, w komorze miazga o brunatnej barwie i gnilnym zapachu reakcja na zimno -, na cieplo + lub - brak reakcji na opukiwanie brak zmian okołowierzch. na RTG brak reakcji miazgi i tk okołowierzch, reakcja w teście elektrycznym może być prawidłowa

24 Zgoda na leczenie

25 Zgoda na leczenie jest to jednostronne, odwołalne oświadczenie, wyłączające bezprawność interwencji medycznej (w granicach prawnie dopuszczalnych) przy jednoczesnym przejęciu przez pacjenta ryzyka zwykłych następstw związanych z udzielanym świadczeniem.

26 Zgoda na leczenie Wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta jest czynem karalnym, spenalizowanym w art. 192 KK, ściganym na wniosek pokrzywdzonego. Zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki medycznej. Uregulowana w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U nr 226 poz.1943 z póź. Zm) , rozdział 5 pt. „Zasady wykonywania zawodu lekarza”.

27 Zgoda na leczenie Powinna poprzedzać świadczenie zdrowotne. Zgoda następcza tj. wyrażona już po udzieleniu świadczenia, nie ma mocy prawnej. Zgoda pacjenta ma charakter odwołalny. Może ją skutecznie cofnąć zarówno przed przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego, jak i w trakcie jego udzielania

28 WARUNKI ZŁOŻENIA PRAWNIE SKUTECZNEJ ZGODY
osoba udzielająca zgody musi być uprawniona do jej udzielenia, wyrażenie zgody, musi być wynikiem swobodnej decyzji osoby je składającej powstałej na gruncie należytego rozpoznania okoliczności faktycznych zgoda powinna być wyrażona w stosownej, przewidzianej prawem formie.

29 ZGODY NA LECZENIE NIE MOŻE UDZIELIĆ PACJENT:
małoletni (nie ukończył 18 lat), niezdolny do świadomego wyrażenia zgody Wymagana jest wtedy zgoda jego przedstawiciela ustawowego (rodziców, opiekunów lub kuratora) lub zgoda sądu opiekuńczego. Jeżeli zaś zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania wyżej wymienionych osób, zgodę na przeprowadzenie badania może wyrazić także opiekun faktyczny.

30 ZGODA ŚWIADOMA Wyrażona przez pacjenta zgoda musi być zgodą świadomą.
(tezy z wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z r. sygn. IACa 236/05) Wyrażona przez pacjenta zgoda musi być zgodą świadomą. Nie można w żadnym razie twierdzić, że niewyrażenie sprzeciwu stanowi zgodę. Zgoda musi dotyczyć konkretnego działania, nie ma prawnego znaczenia zgoda blankietowa - np. ogólna zgoda na leczenie

31 lekarz odpowiada nie tylko za winę w samym procesie leczenia, lecz także za każdą winę nie dotyczącą techniki medycznej, a więc i za niedoinformowanie pacjenta o ryzyku i skutkach zabiegu.

32 FORMA ZGODY zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie lub
poprzez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym W typowych sytuacjach, jest to zgoda zupełnie wystarczająca.

33 FORMA ZGODY lekarz musi uzyskać pisemną zgodę pacjenta.
W przypadku zabiegów operacyjnych lub stosowania metod leczenia (lub diagnostyki) o podwyższonym ryzyku dla pacjenta: zabiegi chirurgiczne leczenie endodontyczne leczenie protetyczne zabiegów estetycznych lekarz musi uzyskać pisemną zgodę pacjenta.


Pobierz ppt "Badanie pacjenta, postawienie rozpoznania, świadoma zgoda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google