Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHOROBY MIAZGI ZĘBÓW STAŁYCH NIEDOJRZAŁYCH etiologia, podziały, leczenie, powikłania.

Коpie: 1
CHOROBY MIAZGI ZĘBÓW STAŁYCH NIEDOJRZAŁYCH etiologia, podziały, leczenie, powikłania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHOROBY MIAZGI ZĘBÓW STAŁYCH NIEDOJRZAŁYCH etiologia, podziały, leczenie, powikłania."— Zapis prezentacji:

1

2 CHOROBY MIAZGI ZĘBÓW STAŁYCH NIEDOJRZAŁYCH etiologia, podziały, leczenie, powikłania

3 Chronologia mineralizacji zębów stałych lata

4 Okresy mineralizacji i wyrzynania zębów stałych

5 Chronologia rozwoju zębów stałych

6 Rozwój otworu wierzchołkowego a - po wyrznięciu; b- zakończenie tworzenia zębiny pierwotnej c – powstały cementu d – apozycja cementu – powstanie wierzchołka fizjologicznego

7 ETIOLOGIA A. czynniki zakaźne : - ubytek próchnicowy - ubytki niepróchnicowego pochodzenia - urazy !!!!!!! - drogą krwiopochodną - choroby przyzębia B. czynniki niezakaźne : - urazy mechaniczne - urazy termiczne - urazy chemiczne - urazy elektryczne

8 Próchnica Zakażona, nieodwracalnie zmieniona zapalnie miazga Zdrowa miazga

9 Zęby stałe niedojrzałe Zęby sieczne - radiologicznie uformowany korzeń: 8-10 r.ż. Pierwsze zęby trzonowe - radiologicznie uformowany korzeń: 9-10 r.ż.

10 ZMODYFIKOWANA KLASYFIKACJA WG WILGI A. Pulpitis acuta - bóle samoistne od kilku dni, ubytek drążący do miazgi, przy zgłębnikowaniu ból w miejscu obnażenia i nieznaczne krwawienie B. Pulpitis chronica exacerbata - bóle samoistne i dawne, rozległy ubytek próchnicowy, przy zgłębnikowaniu ból w miejscu obnażenia i nieznaczne krwawienie C. Pulpitis chronica fibrosa - brak objawów samoistnych, czasem bóle dawne, przy zgłębnikowaniu słaba reakcja bólowa i skąpe krwawienie

11 ZMODYFIKOWANA KLASYFIKACJA WG WILGI A. Pulpitis acuta - bóle samoistne od kilku dni, ubytek drążący do miazgi, przy zgłębnikowaniu ból w miejscu obnażenia i nieznaczne krwawienie B. Pulpitis chronica exacerbata - bóle samoistne i dawne, rozległy ubytek próchnicowy, przy zgłębnikowaniu ból w miejscu obnażenia i nieznaczne krwawienie C. Pulpitis chronica fibrosa - brak objawów samoistnych, czasem bóle dawne, przy zgłębnikowaniu słaba reakcja bólowa i skąpe krwawienie

12 PODZIAŁ HISTOPATOLOGICZNY 1. Zapalenia przewlekłe zaostrzone (częściowe i całkowite) 2. Zapalenia przewlekłe bez ognisk zaostrzenia (częściowe i całkowite)

13 PODZIAŁ CHORÓB MIAZGI WG SCHRODER A. Zapalenie miazgi korony zęba (pulpitis coronalis) B. Całkowite zapalenie miazgi (pulpitis totalis) C. Martwica miazgi (necrosis pulpae)

14

15 Podział chorób miazgi terapeutyczno - symptomatologiczny I - miazga reagująca na bodźce, nie obnażona lub obnażona na niewielkiej przestrzeni,bez patologicznych objawów klinicznych Leczenie: przykrycie pośrednie lub bezpośrednie II - miazga reagująca prawidłowo na bodźce, obnażona w wyniku zaawansowanego procesu próchnicowego lub rozległego urazu Leczenie: amputacja biologiczna lub metody mortalne III - miazga nie reagująca prawidłowo na bodźce, obficie krwawiąca przy zgłębnikowaniu, martwa lub zgorzelinowa Leczenie: kanałowe lub ekstrakcja

16 Metody leczenia endodontycznego przykrycie pośrednie przykrycie bezpośrednie amputacja przyżyciowa amputacja mortalna ekstyrpacja w znieczuleniu ekstyrpacja mortalna

17 Otwór wierzchołkowy Po wyrznięciu zęba Po zakończeniu rozwoju Otwór fizjologiczny powstały przez apozycję cementu

18 A – pochewka nabłonkowa B – brodawka zęba C – pierwotny otwór wierzchołkowy D – pęcherzyk zęba E – zębina korzeniowa F – warstwa odontoblastów Rozwój korzenia

19 Rejon okw rozwijającego się zęba membrana odgraniczająca miazgę

20 A – pochewka nabłonkowa B – brodawka zęba C – pęcherzyk zęba D- odontoblasty E – resztki nabłonkowe F – cementoblasty G – rozwijająca się kość wyrostka zębodołowego H – rozwijający się cement J – więzadło ozębnej K – zębina korzeniowa Schemat rozwoju zęba

21 LECZENIE BIOLOGICZNE LECZENIE BIOLOGICZNE - leczenie ma na celu zachowanie żywej miazgi. Polega ono na usunięciu działającego czynnika patogennego oraz zastosowaniu preparatów odontotropowych pobudzających właściwości obronne i reparacyjne miazgi.

22 Leczenie biologiczne -warunki brak patologicznych objawów ze strony miazgi dobry ogólny stan zdrowia dziecka dobra higiena jamy ustnej brak ognisk zakażenia w jamie ustnej

23 METODY LECZENIA ENDODONTYCZNEGO omówienie

24 Leczenie biologiczne- przykrycie pośrednie Wskazania: głęboki ubytek próchnicowy lub pourazowy, bez obnażenia miazgi Postępowanie: zaopatrzenie ZnO+ eug. lub Ca(OH) 2, podkład i wypełnienie ostateczne

25 SCHEMAT POKRYCIA POŚREDNIEGO MIAZGI MIAZGI

26 SCHEMAT POKRYCIA POŚREDNIEGO MIAZGI MIAZGI próchnica cement zębina reakcyjna Ca(OH)2

27 PRZYKRYCIE POŚREDNIE W PRÓCHNICY GŁĘBOKIEJ

28 Leczenie biologiczne- przykrycie bezpośrednie Wskazania: przypadkowe lub pourazowe obnażenie miazgi do 1 mm2 Postępowanie: zaopatrzenie nietwardniejącym Ca(OH)2, twardniejącym Ca(OH)2, podkład, wypełnienie

29 Przykrycie pośrednie Przykrycie bezpośrednie

30 SCHEMAT PRZYKRYCIA BEZPOŚREDNIEGO MIAZGI ZĘBA

31 Strefa nekrotyczna Warstwa zasadowa Staza kapilarów +leukocyty Kacyfikacja warstwy zasadowej Migracja fibroblastów Dalsza mineralizacja Nowe odontoblasty Osteodentyna warstwa skalcyfikowana Normalna zębina włóknista Odontoblasty Prawidłowa miazga Niemal prawidłowa miazga

32 ODSŁONIĘCIE MIAZGI KOMOROWEJ W TRAKCIE USUWANIA PRÓCHNICY GŁĘBOKIEJ TRAKCIE USUWANIA PRÓCHNICY GŁĘBOKIEJ

33 Obnażenie rogu miazgi - ząb 14

34 POKRYCIE BEZPOŚREDNIE MIAZGI po złamaniu zęba 11 u 7-letniej dziewczynki ząb 11 z nie zakończonym rozwojem korzenia ząb 11: 7 lat po zabiegu - dalszy rozwój korzenia

35 AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA W ZNIECZULENIU - CZĘŚCIOWA - GŁĘBOKA - CAŁKOWITA

36 Leczenie biologiczne - amputacja przyżyciowa Wskazania: próchnicowe lub pourazowe (w dniu urazu) obnażenie miazgi powyżej 1mm2 Postępowanie: 1- wykonanie znieczulenia, 2 - zdjęcie stropu komory, 3 - amputacja, 4 - zaopatrzenie kikutów miazgi Ca(OH)2, 5 - podkład i wypełnienie

37 AMPUTACJA PRZYŻYCIOWA MIAZGI - CZĘŚCIOWA

38 AMPUTACJA MIAZGI PRZYŻYCIOWA - CZĘŚCIOWA

39 Pulpotomia częściowa w zębie z nie zakończonym rozwojem korzenia

40 Pulpotomia częściowa w zębie z zakończonym rozwojem korzenia

41 Pulpotomia częściowa w zębie z zakończonym rozwojem korzenia

42 SCHEMAT POSTĘPOWANIA W CAŁKOWITEJ AMPUTACJI PRZYŻYCIOWEJ

43 Pulpotomia prowadzi do apeksogenezy a- złamanie z obnażeniem miazgi, pacjent zgłosił się do 24 godz. b – dostęp endodontyczny c – opatrunek z Ca(OH)2, przykryty twardym cementem i wypełnieniem ostatecznym d – po 12 mieś. – zakończenie rozwoju korzenia Bariera kalcyfikacyjna (nowy strop) Zakończony rozwój korzenia Ca(OH)2 Kompozyt Cement twardniejący

44 Amputacja przyżyciowa z mumifikacją miazgi formokrezolem lub aldehydem glutarowym NIE JEST TO POSTEPOWANIE RUTYNOWE W ZĘBACH STAŁYCH NIEDOJRZAŁYCH MOŻEMY ZASTOSOWAĆ JEDYNIE W KORZENIU NA WSTEPNYM ETAPIE ROZWOJU

45 AMPUTACJA GŁĘBOKA Przeprowadzamy w korzeniu uformowanym z nie zamkniętym otworem wierzchołkowym.

46 Pulpotomia głęboka w zębie z nie zakończonym rozwojem korzenia

47 Pulpotomia głęboka w zębie z nie zakończonym rozwojem korzenia

48 wykonanie znieczulenia trepanacja

49 usunięcie stropu komory

50 schematy przedstawiające usunięcie miazgi komorowej a) ekskawatorem b) maszynowo a. b.

51 widok komory po usunięciu miazgi komorowej ujścia kanałów pokryte preparatem Ca(OH)2

52 złamanie korony zęba 11 u 7-letniego chłopca złamanie korony zęba 11 u 7-letniego chłopca a. stan bezpośrednio po pulpotomii b. stan 2,5 roku po zabiegu - wytworzenie mostu zębinowego i zamknięcie wierzchołka

53 Pulpotomia

54 Ocena zdrowienia miazgi Brak objawów klinicznych Brak zmian patologicznych na rtg Kontynuacja rozwoju korzenia Wrażliwość na bodźce miazgi (termiczne i elektryczne)

55 1.etap: wykonanie zdjęcia rtg. 2.etap: wykonanie znieczulenia 3.etap: opracowanie ubytku ; stworzenie dostępu do komory 4.etap: opracowanie komory zęba 5.etap:opracowanie kanału korzeniowego po wcześniejszym ustaleniu długości roboczej na podstawie zdjęcia rtg Ekstrypacja przyżyciowa :

56 6.etap: wypełnienie kanału korzeniowego materiałem stymulującym jego wzrost 7.etap: wykonanie rtg kontrolnego 8.etap: ostateczne wypełnienie kanału po zakończeniu rozwoju korzenia zęba Ekstrypacja przyżyciowa cd :

57 Działanie Ca(OH)2 APEKSOGENEZA: fizjologiczne dotwarzanie korzenia; warunek - żywa miazga APEKSYFIKACJA: zamknięcie szczytu korzenia twardą tkanką pod wpływem działania związków chemicznych (Ca(OH) 2

58 Schemat apeksogenezy po leczeniu metodą ekstyrpacji częściowej

59 Schemat postępowania apeksyfikacyjnego zapalenie nieodwracalne - co 2-3 miesiące wymiana wypełnienia kanału z Ca(OH)2 i kontrola rtg martwica (zgorzel) - pierwsze wypełnienie Ca(OH)2 na okres 3 tyg., potem okresowa wymiana wypełnienia kanału z Ca(OH)2 i kontrola rtg co 2-3 miesiące

60 Schemat przedstawiający różne stadia rozwoju korzeni po zastosowaniu procedur apeksyfikacji

61 a – prawidłowy rozwój korzenia b – zamknięty wierzchołek bez zwężenia kanału c – bariera kalcyfikacyjna przy wierzchołku d – bariera kalcyfikacyjna nieco poniżej szczytu wierzchołka e – brak zamknięcie wierzchołka – zapalenie tkanek okołowierzchołkowych

62 Preparaty stosowane w procesie apeksyfikacji pasty wodorotlenkowo – wapniowe fosforan trójwapniowy żel kolagenowo – fosforanowo – wapniowy hydroksyapatyt Pro Root MTA – Mineral Trioxide Aggregate

63 aglomerat mineralnych trójtlenków WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA: zamykanie perforacji kanału zamknięcie wierzchołka korzenia po zabieg resekcji zamknięcie wierzchołka korzenia w celu apeksyfikacji

64 Pro Root MTA – Mineral Trioxide Aggregate duże właściwości odontotropowe biozgodny tkankowo dobre przyleganie brzeżne brak mikroprzecieku bakteryjnego

65 Pulpektomia - etapy

66

67

68 Efekt leczenia

69 Porównanie wyników leczenia przy użyciu pasty jodoformowej i wodorotlenku wapnia - ząb 11 zaopatrzony Ca(OH)2, ząb 21 i wodorotlenku wapnia - ząb 11 zaopatrzony Ca(OH)2, ząb 21 zaopatrzony pastą jodoformową (u 7-letniej pacjentki) A. ząb 11 - widoczna bariera z tk. twardych ząb 21 - brak bariery B. ząb 21 - po leczeniu Ca(OH)2 - widoczna bariera przyszczytowa C. ostateczne wypełnienie zębów 11 i 21 (kondensacja boczna)

70 Ocena procesu leczenia Brak objawów klinicznych Brak zmian patologicznych na rtg tworzenie bariery kacyfikacyjnej w okolicy wierzchołka kontrola radiolgiczna do 3 lat

71 Metody mortalne I.Amputacja mortalna II.Ekstrypacja mortalna UWAGA: * stosowane wyjątkowo w przypadku braku możliwości znieczulenia ** zawsze podlegają leczeniu dwuetapowemu *** unikamy stosowania w obawie przed działaniem środka dewitalizacyjnego na wzrost i rozwój korzenia

72 Metody mortalne 1 etap: dewitalizacja (7-10 dni) amputacja założenie pasty mumifikującej (pasta jodoformowa) 2 etap: po dotworzeniu korzenia klasyczne leczenie kanałowe amputacja mortalna

73 Metody mortalne – ekstrypacja mortalna 1 etap A dewitalizacja B amputacja z ekstrypacją C wypełnienie kanałów materiałem tymczasowym ( Ca(OH)2 do momentu dotworzenia korzenia 2 etap po dotworzeniu korzenia klasyczne leczenie kanałowe

74 Martwica i zgorzel 1 etap : usunięcie mas zgorzelinowych odkażenie kanału wypełnienie materiałem czasowym na bazie wodorotlenku wapnia ( nie twardniejący): 1 etap - opatrunek zakładany na tydzień 2 etap - opatrunek zakładany na 1 miesiąc 3 etap - opatrunek zakładany do 3 miesięcy 4 etap - kontrola radiologiczna i kliniczna

75 Martwica i zgorzel etap 1 omówienie * unikamy tzw. leczenia otwartego * w czasie opracowywania uważamy, aby nie przepchnąć mas zgorzelinowych poza otwór wierzchołkowy (konieczność wykonania rtg. oraz używania ograniczników przy narzędziach kanałowych)

76 Martwica i zgorzel etap 1 omówienie cd. * kanał poszerzamy mimo naturalnej znacznej szerokości usuwamy zainfekowaną zębinę (opracowanie do ok. 2 mm od wierzchołka radiologicznego- ochrona pochewki Hertwiga) *Płuczemy 0,5% podchlorynem sodu, 0,9% NaCl * Wypełnianie kanału między wizytami prep. Ca(OH)2, (prep. Poliantybiotykowe tylko celem eliminacji zapalenia tkanek okw.)

77 Martwica i zgorzel 2 etap: ostateczne wypełnienie kanału po zakończonym rozwoju korzenia

78 POWIKŁANIA niedotworzenie korzenia: nie zamknięcie otworu wierzchołkowego, brak wzrostu korzenia, szerokie światło kanału resorpcja wewnętrzna i zewnętrzna zmiany okołowierzchołkowe przewlekłe zapalenie kości ogólnoustrojowe powikłania

79 POWIKŁANIA C. ząb miesiące po pulpoktomii rozpoczynająca się resorpcja wewn. w 1/3 doszczytowej części korzenia D. ząb lat po pulpotomii, rozległa wewnątrzkanałowa resorpcja

80 Powikłania – perforacja kanału

81


Pobierz ppt "CHOROBY MIAZGI ZĘBÓW STAŁYCH NIEDOJRZAŁYCH etiologia, podziały, leczenie, powikłania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google