Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie dla zespołów wirtualnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie dla zespołów wirtualnych"— Zapis prezentacji:

1 Technologie dla zespołów wirtualnych
Wykład 4

2 Cele Poznanie pojęcia społeczności oraz metod zarządzania społecznościami przy pomocy technologii ICT Dyskusja nad rolą technologii Web2.0 w pracy wirtualnych zespołów

3 Rola społeczności w biznesie
Trendem w rozwoju sieci Web jest zwiększanie społecznego udziału ludzi w tworzeniu stron internetowych oraz społecznego używania wiedzy, danych i aplikacji. Web 2.0, jak jest nazywana sieć, jest modelem „uczestnictwa”, natomiast to, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej, nazywane jest teraz Web 1.0 i jest modelem „publikowania” Organizacje przyzwyczaiły się do modelu „publikowania” z Web 1.0 Spróbuj znaleźć przykład średniej lub dużej firmy nie posiadającej dziś strony internetowej; i zapytaj dlaczego Wielu próbuje zwiększyć uczestnictwo użytkowników w ich stronach z różnych powodów biznesowych i własnie tu wkracza Web 2.0

4 Dlaczego Web 2.0 w biznesie?
Skąd potrzeba uczestnictwa? Lepszy PR Zwiększone zadowolenie klienta Zwiększenie szansy sprzedaży produktów i usług obecnym i potencjalnym klientom Zwiększenie szans na współpracę i komunikację biznesową Lepsze wsparcie i samopoczucie pracowników Szybsze badania/wspołpraca/rozwój produktu Wykorzystanie „Długiego Ogona” (następny slajd) Ogólnie: Otwarte kanały komunikacji Poprawa relacji Odkrywanie szans Wzrost sprzedaży

5 Przykład: strona firmy Nike Joga.com
Strona społeczności MŚ w Piłce Nożnej 2006 W ciągu kilku miesięcy osiągnęła poziom 1 miliona członków Kampania społecznościowa przeprowadzana online vs. tradycyjny sponsoring i reklama wydarzenia „Angażując konsumentów w kształtowanie marketingu, Nike dowiaduje się jakiego rodzaju mikrotreści chcą odbiorcy i tworzy głębsze więzy lojalności i wsparcia”, mówi Pete Blackshaw, dyrektor ds. marketingu w Nielsen BuzzMetrics Przeczytaj artykuł BusinessWeek It’s not a Shoe, It’s a Community

6 Wykorzystanie szansy „Długiego Ogona”
Chris Anderson (Sr Editor, Wired) wymyślił ten termin aby określić stracone potencjalne szanse w tradycyjnym procesie tworzenia produktu Większość rozwoju biznesu skupia się na czerwonej części powyżej, próbując zbudować standardowy produkt, który może być sprzedany większości lub najważniejszej części zbiorowości. Jest to tylko część ogółu; pozostała, żółta, część wymaga dużo bardziej dostosowanych rozwiązań chociaż stanowi coraz mniejsze podzbiory lub nisze w zbiorowości. Zbiorowość lub szanse w żółtej części mogą okazać się większe niż te w części czerwonej. Pytanie: Dlaczego przędsiębiorstwa zazwyczaj tego unikały? Pytanie: Dlaczego przędsiębiorstwa zazwyczaj tego unikały? Niektóre odpowiedzi:

7 Społeczności i „Długi ogon”
Niezależnie od tego, jaka jest społeczność danej organizacji -- o ile nie jest bardzo, bardzo specyficzna -- bardzo często występuje bardzo dużo podspołeczności Np. pojedyńcza uczelnia posiada wiele podspołeczności tworzonych przez współpracowników, staż pracy, zainteresowania, grupy rówieśników itd. W jaki sposób społeczności internetowe wiążą się z „długim ogonem”: Pozwól zbiorowości oddziaływać na siebie, współpracować i określać zainteresowania Wspieraj te interakcje poprzez oprogramowanie dla społeczności internetowych Śledź trwające dłużej interakcje społeczne lub wspólne tematy Zachęcaj do formalizowania tych interakcji i tworzenia niszowych społeczności Każda z tych niszowych społeczności reprezentuje fragment „długiego ogona” Takie podejście kultywuje potencjał „długiego ogona” poprzez rozpoznawanie klientów, problemów, rozwiązań i szans wewnątrz nisz

8 Społeczności i „długi ogon”
Takie społecznościowe/socjalne podejście może być „przeciwieństwem” treści publikowanych przez organizację (Web 1.0): Użytkownicy/klienci, a nie organizacja, przewodzą konwersacji. Organizacje mogą poczuć utratę kontroli Jest ono mniej ustrukturyzowane i pozwala na swobodniejszy przepływ informacji, opiera się na potrzebach społeczności. Publikowane treści mają tendencję do zachowywania struktury, mają określone wytyczne oraz znormalizowane formaty. Wytwarza inne pomysły wywodzące się ze społeczności, które mogą przełamać formy grupowego myślenia, będącego częstym problemem w wielu organizacjach Demokratyczne podejście społecznych treści tworzy wrażenie większego znaczenia słowa użytkownika i większego zaangażowania w organizację, co może prowadzić do zwiększenia lojalności wobec marki, produktu lub organizacji. Wyjściowa treść wydaje się być w mniejszym stopniu „wyczyszczona” przez organizację; lub, patrząc z punktu widzenia organizacji, wydaje się być mniej oficjalnie usankcjonowana.

9 Społeczności i innowacja
Interakcje w społecznościach Tworzą zrozumienie Zwiększają zaufanie Umożliwiają odkrywanie i przedsiębiorczość Przygotowują na innowacje „Innowacje” są postrzegane jako klucz do rozwoju firmy Wspieranie społeczności jest jedną ze strategii rozwoju innowacji

10 Społeczności i innowacja
Zmiana z innowacji wyłącznie pracowniczej (wewnętrznej) na innowacje spoza przedsiębiorstwa (zewnętrzne) Wpływa na obsługę klienta, własność intelektualną, współpracę i relacje biznesowe

11 Wpływ Web 2.0 na biznes „Obejmij” długi ogon
Wykorzystaj samoobsługę klienta w celu dotarcia do wszystkich użytkowników sieci a nie wyłącznie do „głowy” Informacje są Twoją przewagą nad konkurencją Poszukuj własnego, trudnego do odtworzenia, źródła informacji Informacje są nowym „INTEL INSIDE” Pozwól użytkownikom „dodawać wartość” Kluczową przewagą nad konkurencją jest ten zakres, w którym użytkownicy dodają własne informacje do Twojej platformy. Nie narzucaj swojej „architektury” uczestnictwa. Zaangażuj użytkowników w sposób pośredni i bezpośredni w dodawanie wartości do Twoich aplikacji. Efekty sieciowe w domyśle W domyśle zaplanuj gromadzenie informacji od użytkowników jako efekt uboczny korzystania z aplikacji Pewne prawa zastrzeżone Ograniczenie ponownego wykorzystania zapobiega eksperymenowaniu. Korzyści z Web 2.0 pochodzą ze zbiorowego przyjmowania, a nie ograniczenia jednostek. Projektowanie dla niezawodności i „hackability” (modyfikacji w celu użycia w inny, niż zamierzony sposób) Nieustanna wersja beta Aplikacje internetowe nie są już artefaktami oprogramowania, są usługami będącymi w ciągłym użyciu. Zaangażuj użytkowników jako testerów „czasu rzeczywistego” i korzystaj z ich uwag, jako narzędzia do projektowania usługi. Współpracuj, nie kontroluj Web 2.0 jest siecią współpracujących usług informacyjnych. Oferuj interfejsy usług sieciowych i syndykację wykorzystujące lekkie modele programistyczne. Oprogramowanie ponad poziomem jednego urządzenia Integruj usługi pomiędzy urządzeniami przenośnymi, komputerami PC i serwerami internetowytmi. Web2.0 - Tim O’Reilly, 2005

12 zaangażowania, organizacji,
Czym jest społeczność? Ogólna populacja Odbiorcy (wyspecjalizowana populacja) Sieć społeczna Społeczność Organizacja Określone zaintersowania Bezpośrednia Interakcja Tożsamość grupowa Sformalizowana hierarchia i określony budżet Wzrost poziomu skupienia, formalizacji, i wsólnej tożsamości Wzrost poziomu zaangażowania, organizacji, i złożoności Indywidua Indywidua ze wspólnymi zainteresowaniami Grupy nieformalne lub przejściowe Grupy formalne z ochotnikami Zespoły formalne z przydzielonymi członkami Odbiorcy Sieć społeczna Społeczność Organizacja ----

13 Charakterytyka społeczności
Jakie cechy identyfikują społeczności internetowe? Indywidualna tożsamość członków Grupowa lub wspólna tożsamość społeczności Zdolność do różnorodnej interakcji zachodzącej pomiędzy członkami Informacje tworzone i publikowane przez członków społeczności Struktura przywództwa (określona pośrednio lub bezpośrednio) wśród członków Może zawierać dodatkowo: Zapisane cele lub działania społeczności Definicje ról - kim są i czym się zajmują członkowie Społecznościowe zasady porządku - zasady lub wytyczne działania danej społeczności Pośrednią lub bezpośrednią strukturę zarządzania - „Community Manager”, protokolant, koordynator wydarzenia, dyrektor itp. Kontrolę lub prawa dostępu - kto ma pozwolenie na uczestnictwo Uznanie - nagrody dla najlepszych współpracowników Struktury spotkań - spotkania online lub offline (synchroniczne lub osobiste)

14 Czy społeczności online i sieci społeczne są tym samym?
Co odróżnia społeczność od sieci społecznej? Głownie to, że sieci społeczne wiążą się z przemijającymi interakcjami (lub interakcją) pomiędzy członkami, podczas gdy społeczności wiążą się z długoterminowymi lub lepiej określonymi związkami. Sieć społeczna może nie posiadać tożsamości grupowej lub nazwy. Gdy jednostki związane z grupą zdecydują nadać sobie formalną nazwę, jest to pierwszy krok do przemiany w społeczność. Członkowie społeczności formalnie „zapisali się” do udziału; sieci społeczne sugerują znacznie luźniejsze powiązania i mniejsze zobowiązania członków. Ugruntowane społeczności mogą przetrwać i istnieć nawet, gdy część członków odejdzie; sieci społeczne mogą rozpaść się, gdy członkowie rozluźnią lub całkowicie zerwą kontakty. Z punktu widzenia marketingu, innowacji lub wzrostu, bardziej użyteczna jest praca ze społecznościami, jako, że oznacza to byt dłuzej istniejący i prawdopodobnie bardziej otwarty niż początkowe członkostwo. Czasami po prostu nie jest łatwo odróżnić je od siebie Pytanie: Co jeszcze różni społeczności i sieci społeczne?

15 Ewolucja doświadczeń w systemach dla wielu użytkowników
1980 1985 1990 1995 2000 2005 ? (Łączą rózne narzędzia sieciowe w jedno) Przestrzenie Aplikacje internetowe (fora, strony generowane dynamicznie) Blogi, strony wiki, chaty jako osobne aplikacje interaktywne Mieszanie wielu form społecznej interakcji internetowej (Sieć lub inne) Dostęp do Przestrzeni z innych środowisk Dostępne globalnie tożsamości online (Zabierz swoją Przestrzeń gdziekolwiek chcesz) Proste wiadomości tekstowe ( , grupy Usenetowe) MIME i załączniki do wiadomości Strony domowe i interakcja sieciowa (ręczna edycja) Konta i profile sieciowe użytkowników Web 1.0 przed Web 1.0 Web 2.0 W stronę bogatszych doświadczeń sieciowych

16 Aplikacje, agregatory, portlety, wtyczki, usługi
Zazwyczaj termin ten odnosi się do wydzielonego programu, np. aplikacja działająca samodzielnie Wykonują określone funkcje obliczeniowe (mogą mieć wiele zastosowań) Mogą być typu klient-serwer Używane do tworzenia treści (nowych, będących odniesieniem lub kopiowych) Treść może stać się źródłem danych dla innych. Aggregatory (Aggregators) Zazwyczaj nie są używane do tworzenia nowych treści ale do łączenia lub ściągania treści z innych (syndykowanych) źródeł danych Powszechnie stosowane z protokołami kanałów sieciowych (web feed) takimi jak RSS lub Atom Miejsce agreguje treści z różnych aplikacji

17 Aplikacje, agregatory, portlety, wtyczki, usługi
Dodają nowy element z zawartością lub nową aplikację wewnątrz „okna” lub pola formularza zwaną portletem. W odróżnieniu od wtyczek, mogą nie wymagać instalacji dodatkowego składnika oprogramowania, a wyłącznie możliwości dodawania portletów. Mogą wymagać uruchomionego gdzieś specjalnego oprogramowania serwera portletów (niekoniecznie na własnym serwerze) Często używane w Miejscu (agregatorze) w celu wprowadzenia nowej treści lub funkcjonalności Każdy portlet może pełnić specyficzną funkcję (np. wyświetlanie reklamy ze wskazanego serwera lub strony) lub funkcję bardziej ogólną (np. sortowanie listy z nazwami blogów wg daty ostatniej aktualizacji) Powszechnym standardem portletów jest WSRP (Web Services Remote Portlets)

18 Aplikacje, agregatory, portlety, wtyczki, usługi
Dodatkowy element w istniejącej aplikacji wprowadzający nową funkcjinalność. Nie istnieje samodzielnie ale działa jako część innej aplikacji klienta lub serwera. Np. wtyczka ankiety/sondażu dodawana do bloga; wtyczka kalendarza Usługi sieciowe Usługa sieciowa zapewnia dodatkową funkcjonalność podobnie jak wtyczka, ale moze być też oddzielną aplikacją. Aplikacja usług sieciowych jest taką aplikacją, w której łączy się wiele usług w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności (tak jak składając klocki Lego budujemy z nich samochód z Lego). Agregowanie usług sieciowych jest bardziej skomplikowane niż agregowanie treści i bardziej przypomina projekt rozwoju oprogramowania. Np. serce usługi giełdowej może być odrębną aplikacją używaną jako wtyczka w innej aplikacji lub może stać się źródłem danych dla innej aplikacji. Usługi sieciowe są dużo większym tematem związanym z oprogramowaniem i architekturą zorientowaną na usługi (SOA - nowe filozofia w IT)

19 Serwisy i aplikacje społecznościowe
Społeczne modele oprogramowania: Własności indywidualna - każdy użytkownik utrzymuje aplikację/treść dla siebie i pozwala innym na jej czytanie lub komentowanie (np. blogi, komunikatory internetowe). Własności grupowa - grupa użytkowników utrzymuje aplikację/treść dla siebie i pozwala innym na jej czytanie, komentowanie lub dodawanie (np. strony wiki, fora, czaty grupowe). „Uspołecznione” (zarówno aspekty indywidualne jak i grupowe) - każdy użytkownik dodaje własną treść ale jest ona automatycznie łączona z treścią innych użytkowników (np. oprogramowanie „oznaczania społecznego”). Różnorodność modeli aplikacji jest coraz większa i dochodzi do rozmycia w obrębie tych modeli. Pytanie: Wskaż inne przykłady aplikacji i modeli do których pasują.

20 Przykłady oprogramowania społecznego i jego użycia
Źródło: Forrester Research, Inc Więcej przykładów Oprogramowanie społeczne, (Wikipedia, ) Lista serwisów społecznościowych (Wikipedia, )

21 Blogi Definicja: Często aktualizowane, osobiste strony zawierające komentarz w postaci dziennika i linki do artykułów lub innych stron internetowych Blogi sieciowe i blogi powstały jako lepsze narzędzia do tworzenia domowych stron osobistych bez uczenia się HTML-a i edycji stron. Cechy: Łatwy w użyciu edytor treści pozwalający na dodawanie/edytowanie wpisów Może pozwalać na zamieszczanie zdjęć, animacji, plików audio i innych elementów nietekstowych Wpisy są zamieszczane i porządkowane według czasu/daty Często pozwala innym na dodawanie komentarzy do wpisów Często posiada kalendarz lub archiwum wpisów Może umożliwiać oznaczanie treści lub tworzenie wewnętrznych kategorii (ale niekoniecznie „oznaczania społecznego”/współdzielonego) Może gromadzić niektóre statystyki jak np.: liczba unikalnych odwiedziń, odsłony strony, liczba dodanych komentarzy itp. Może syndykować/współdzielić treść przez kanały internetowe (RSS, Atom) „Trackbacki”, „pingbacki”, odnośniki bezpośrednie, sondaże, zdjęcia autora, itp.

22 Statystyki blogów Serwis technorati.com aktualnie śledzi 53,9 miliona blogów (liczba ta ciągle rośnie). Jednak wiele z nich „zasypia” tak samo szybko jak powstają, gdy nie są utrzymywane lub aktualizowane. Sukces blogów przerodził się w wielu przypadkach również w sukces finansowy. Pisanie bloga stało się częścia polityki, mediów, technologii i stron rozrywkowych. Niektóre blogi są tak popularne, że konkurują z tradycyjnymi źródłami informacji (zobacz wykres z „The Long Tail” strona 187) w kontekście liczby odwiedzających. Reklama wydana na blogi (40 mln dolarów wg Organic) Wszystkie reklamy internetowe (12,5 mld dolarów wg PricewaterhouseCoopers); do 2010 przewidywane 23,6 mld dolarów Druk tradycyjny i reklamy telewizyjne (428 mld dolarów wg ZenithOptimedia) Istnieje wiele stron o tematyce „jak pisać bloga” np.: Problogger –

23 Definicje związane z blogiem
Trackback: zapewnia metody powiadamiania pomiędzy stronami internetowymi: jest to metoda na przekazanie przez osobę A osobie B „to jest coś, co może Cię zainteresować.” Aby to zrobić osoba A wysyła sygnał „trackback” do osoby B. Pingback: zdalne komentarze - odpowiedź na „trackbacki” Odnośniki bezpośrednie: stałe adresy URL do indywidualnych wpisów, jak również kategorii i innych list wpisów na blogu. Odnośnik bezpośredni jest tym, czego użyje osobą pisząca bloga aby odnieść się do Twojego artykułu (lub sekcji) lub tym, co możesz wysłać jako odnośnik do Twojej historii w wiadomości . Blogroll: lista, czasami skategoryzowana, odnośników do stron internetowych uważanych przez autora za warte zachodu lub interesujące.

24 Podstawy pisania bloga
Pisz regularnie, ale nie pisz jeżeli nie masz niczego ciekawego do opisania. Trzymaj się tylko kilku konkretnych tematów o których piszesz. Nie dodawaj odnośników „subskrybuj” i „głosuj na mnie” wszędzie na stronie głównej dopóki nie będziesz miał osób, które lubią Twój blog na tyle, aby je ignorować (zazwyczaj tylko przeszkadzają). Używaj przejrzystego i prostego motywu o ile to możliwe. Ciesz się, pisz bloga dla zabawy, komentuj blogi innych osób (zwykle wtedy odwiedzą Twój blog).

25 Fora dyskusyjne Obszar dyskusji gdzie każdy członek może napisać wiadomość, nie jest własnościa jednej osoby, często podzielony jest na wiele wątków rozmowy. Jeden z pierwszych typów narzędzi społecznościowych Starsze grupy USENETOWE zastąpione przez bardziej „zorientowane sieciowo” Cechy: Większość posiada zarejestrowanych użytkowników; niektóre pozwalają na anonimowy dostęp Tylko autor może edytować własne wpisy (edycja nie jest wspólna) Temat forum jest głównym poziomem z wieloma oddzielnymi wątkami rozmowy i możliwością dodawania wielu wpisów w każdym z wątków Może byc moderowane, zarządzane lub mieć określoną grupę „przywódców” dodatkowe funkcje: multimedia, sondaże, statystyki graficzne, profile użytkowników, edytory tekstu, kategorie/tagi, RSS/kanały internetowe, oceny forum/wątku/wpisu, powiadomienia o zmianach forum/wątku/użytkownika.

26 Fora dyskusyjne - moderacja
Wytyczne społeczności forum Proces tworzenia wpisów – jak używać oprogramowania forum: pisanie, dodawanie plików, edycja wpisów, odpowiadanie, itp. Zasady społeczności – ścisłe zasady dla wszystkich członków forum/społeczności, zwykle wskazują czego użytkownicy nie powinni robić. Etykieta społeczności – pomimo tego, że nie jest formalną zasadą, odpowiednia etykieta jest dobrą rzeczą Proces moderacji – w jaki sposób moderatorzy mogą wykorzystywać narzędzia administracyjne forum Wytyczne moderacji – jak rozwiązywać problemy takie jak nieodpowiednie lub zabronione wiadomości, nieodpowiednie formatowanie wpisów, dyskusje nie na temat, problemy/błędy nowych użytkowników, wiadomości promocyjne, w jaki sposób budować członkostwo/ruch, itp. Np. Proces tworzenia wpisów - Zasady/etykieta społeczności - Wytyczne/zasady moderacji –

27 Strony wiki Pozwalają grupie użytkowników edytować udostępniony dokument Repozytoria informacji indywidualnych, grupowych lub „uspołecznionych” Struktura jest bliższa dokumentom: strony, sekcje i podsekcje, indeksy i tabele i spisy treści, łącza krzyżowe, indywidualni autorzy Każdy uprawniony użytkownik z grupy może edytować każdą część dokumentu. Użytkownicy bez uprawnień mogą czytać ale nie edytować dokumenty. Mogą pozwolić czytelnikom dodawać komentarze do każdej ze stron Posiadają funkcje śledzenia zmian w dokumencie i statystyki Autorzy/redaktorzy są zarejestrowanymi użytkownikami; czytelnicy mogą być anonimowi lub zarejestrowani (posiadają mechanizmy kontroli dostępu) Niektóre sposoby wykorzystania: Bazy wiedzy – składowisko wiedzy: słowniki, encyklopedie, listy FAQ Obszary pracy zespołu/grupy – informacje o spotkaniach, wydarzeniach, treści, strukturze organizacji Narzędzie do pracy z dokumentami – narzędzie tworzenia treści artykułu, ksiązki itp. Ewoluuje w stronę agregatora podobnie jak Miejsce Więcej funkcji: sondaże, tagowanie/etykietowanie, drzewa/foldery nawigacyjne, konwersja dokumentów PDF, syndykowanie za pomocą kanałów internetowych RSS. Obserwowanie jak zmieniają się strony wiki: Aplikacje wiki: łączą różne usługi sieciowe, okna aplikacji, „mashupy”, itp. w jeden dokument. Zazwyczaj jest to łatwe w użyciu narzędzie dla użytkowników posługujących się uproszczonym programowaniem. Np.

28 Strony wiki - moderacja
Planowanie dokumentu/struktury: Stwórz szkic podstawowego indeksu lub spisu treści. Utrzymuj sekcje dotyczące wytycznych strony, procesu tworzenia propozycji i wprowadzania zmian, informacji o użytkowniku Utwórz odrębne podpoziomy dla każdej sekcji i umieść w nich tekst opisu Utwórz jeden lub dwa paragrafy skrótu na najwyższym poziomie aby go opisać. Staraj się aby był on zwięzly ale objaśniający. Jeżeli strona jest związana z projektem utrzymuj oddzielne, aktualizowane podsumowania: wydarzenia, sukcesy/kamienie milowe, cele. Obierz/wybierz bibliotekarza dokumentów strony wiki Różne modele moderacji: Pojedynczy właściciel lub jedna grupa posiada prawa do zmian, pozostali mogą komentować. Emerging Technologies Toolkit - Strona wiki Bobby Woolf’a - Dostęp uspołeczniony np. model wikipwedii:

29 Czat: Pokoje czatu i komunikatory internetowe
Czat jest terminem powszechnie odnoszącym się do dwóch typów: Pokoje czatu – wspólny obszar gdzie ludzie mogą prowadzić dyskusje synchroniczne lub na żywo z innymi osobami będącymi „w pokoju” Komunikatory internetowe (IM) - inne zwierzę niż pokoj czatu ponieważ dyskusja jest rozpoczynana w sposób spontaniczny/przejściowy przez jednego uczestnika zapraszającego pozostałych i trwa wyłącznie do zakończenia rozmowy. W przypadku, gdy rozmowy odbywają się regularnie stają się podobne do pokoju czatu W środowisku biznesowym zapisy sesji czatu są istotne Sposoby wykorzystania: dodatek do innych usług takich jak Webcasty, podcasty, wywiady itp., sesje pytań i odpowiedzi Oddzwanianie internetowe - zespoły wsparcia produktu/usługi, np.czat na żywo z osobą wsparcia lub sprzedawcą Wykorzystanie internetowe: komunikacja zespołów wykorzystujących IM w miejsce wiadomości , pozwalająca na szybką wymianę obrazów itp.

30 Podcasty, videocasty, webcasty
Są to sposoby pozwalające użytkownikom na publikowanie ich treści audio, video lub multimedialnych na stronach aby syndykować lub dzielić je z innymi. Podcasty – (właściwie audiocasty) pochodzą od iPoda firmy Apple, który zapoczątkował dzielenie muzyki i dźwięku Videocasty – wiąża się z publikowaniem i dzieleniem wideo Screencasty – wiążą się z dzieleniem pulpitu komputera, prezentacji lub aplikacji z wieloma oglądającymi osobami (powiązane z społecznym przeglądaniem jednak tylko jedna osoba posiada kontrolę); np. WebEx, Microsoft NetMeeting, lub Lotus Sametime Meetingroom Webcasty – mogą być wszystkim z wyżej wymienionych Zwykle jedna osoba prowadząca dzieląca informacje z wieloma odbiorcami Mogą stosować model publikowania z wcześniej nagranymi i wyprodukowanymi podcastami i videocastami. Mogą być tworzone za pomocą rozwiązań o niskim koszcie lub wysokiej klasy systemów produkcyjnych. W webcastach na żywo, jedna osoba zachowuje kontrolę tego co jest widoczne; może tymczasowo przekazać kontrolę innym użytkownikom/obiorcom Odbiorcy zwykle komunikują się poprzez kanał zwrotny taki jak pokój czatu lub komunikatory internetowe (będący czasami częścią tej samej aplikacji webcastowej)

31 „Tagowanie społeczne”
„Tagowanie społeczne” rozwinęło się z zamiany sposobu w jaki tworzy się zakładki adresów internetowych w przeglądarce na pzrechowywanie ich na serwerze zakładek. Wówczas rozwinęła się myśl, że możesz dzielić swoje zakładki między ludźmi. Dzisiaj, „tagowanie społeczne” podąża za zachowaniem ludzi, które polega na przypisywaniu krótkich słow, nazw lub tagów ich zakładkom, a we wspólnym środowisku wielu użytkowników może wybrać te same nazwy. Prowadzi to do stworzenia wspólnego zestawu tagów (łączanie tagów o tych samych nazwach pochodzących od wielu użytkowników) Np. oznaczanie w serwisach del.icio.us, flickr.com, jeteye.com, amazon.com Flickr.com wprowadził bardziej interesujący wariant, gdzie ludzie społecznie oznaczali zdjęcia a nie adresy internetowe, podczas kopiowania ich na własne konto Flickr.

32 Przeglądanie społeczne
Zjawisko to rozwineło się ze wspólnego przeglądania (shared browsing) i jest związane z „tagowaniem społecznym”. Używając specjalnej przeglądarki, wtyczki lub innej aplikacji klienckiej, użytkownicy mogą dzielić strony, które przeglądają w innymi z ich „grupy”. Wymieniać lub tworzyć komentarze na stronach, które oglądają i dzielić je z innymi z ich grupy Wymieniać zdjęcia, multimedia, itp. z przeglądanych stron z ich grupą Np. Shadows.com, przeglądarka Flock

33 Sieci kontaktów (FOAF - „przyjaciel przyjaciela”)
Sieci kontaktów lub partnerów pozwalają użytkownikom tworzyć sieciową bazę osób, które znają Mogą opisywać ich relacje z innymi Mogą opisywać ich zainteresowania i zajęcia Mogą szukać innych poprzez ich sieć Wkorzystują zjawisko społeczne zwane sieciami „Przyjaciel przyjaciela” lub „stopni oddalenia””; użytkownik może wykorzystać swoje relacje społeczne do odnalezienia nowych kontaktów lub szans. Np. LinkedIn.com, OpenBC.com Przeczytaj: Six Degrees: The Science of a Connected Age, Duncan J Watts (2003, WW Norton & Co.)

34 Przestrzenie Przestrzenie są rodzajem agregatora, który przenosi różne aplikacje, źródła danych, treści lub usługi na jedną „stronę” zwaną przestrzenią Np., MySpaces.com, theFacebook.com, Friendster.com

35 Przegląd środowisk społecznych
Rodzaj społeczności, którą chcesz stworzyć zależy od zbiorowości, do której chcesz dotrzeć. Z punktu widzenia organizacji można wydzielić około czterech głównych zbiorowości, które mogą wymagać innego podejścia: Wewnętrzne lub wewnątrzorganizacyjne (B2E): wewnątrz przedsiębiorstwa, pomiędzy pracownikami, działami, menadżerami, itp. Zewnętrzne publiczne (B2C): pomiędzy przedsiębiorstwem a opinią publiczną Klienci zewnętrzni (B2C): pomiędzy przedsiębiorstwem i jego klientami Partnerzy lub przedłużenie organizacji(B2B): pomiędzy przedsiębiorstwem a jego partnerami biznesowymi

36 Przegląd środowisk społecznościowych
Społeczności wewnętrzne: Społeczności praktyki zawodowej – łączenie osób, posiadających podobne umiejętności, z całej organizacji w celu dzielenia się najlepszymi praktykami (np. naukowcy zajmujący się bioinformatyką z całego uniwersytetu, menadżerowie „pierwszej linii” w przedsiębiorstwie) Społeczności wspólnych zaineresowań – zainteresowania firmowe lub socialne (np. ludzie zaineresowani pisaniem bloga w przedsiębiorstwie, klub rowerowy) Wsparcie wewnętrzne – obszar wzajemnej pomocy między pracownikami dotyczący użytkowania systemów wewnątrz przedsiębiorstwa (np. systemy IT, HR lub korzyści, itp.) Społeczności rozwijające produkt/usługę lub innowacje – wewnętrzne społeczności dzielące nowe pomysły dotyczące produktów/usług Społeczności usług edukacyjnych – szkolenia, kursy, rozwój umiejętności lub wykłady wewnątrz przedsiębiorstwa i ciągłe dyskusje na ich temat Opieka mentorska – skoncentrowana wokół opieki starszych pracowników nad młodszymi mającej na celu rozwój umiejętnosci

37 Przegląd środowisk społecznościowych
Społeczności zewnętrzne publiczne: Społeczności edukacyjne – docierają do opinii publicznej aby edukować w ramach oferty firmy Programy działalności charytatywnych lub służb publicznych – informacje dla pracowników zainteresowanych działaniami służb publicznych, akcji charytatywnych lub podobnymi Społeczności akcjonariuszy – społeczność stworzona dla akcjonariuszy po to, aby mogli dyskutować na temat spółki Społeczności PR – podobne do akcjonariuszy, ale otwarte dla każdego Społeczności udziału/świadomości konsumentów – stworzone dla klientów lub dla wszystkich po to, aby budować świadomość klientów o produktach przedsiębiorstwa (np. Coke Studios/mycoke.com)

38 Przegląd środowisk społecznościowych
Społeczności klientów zewnętrznych: Społeczności edukacyjne – skierowane bardziej w kierunku klientów i użytkowników produktów/usług w celu zwiększenia lub rozszerzenia użycia (np. IBM developerWorks Społeczności wsparcia klienta – zewnętrzne społeczności wspierające użycie produktu (bardzo popularne w rozwoju produktów open source) (np. SAP developer network: sdn.sap.com ) Społeczności związane z wydarzeniem – tworzenie społeczności wokół wydarzenia, konferencji, spotkanie itp. (www.TED.com )

39 Przegląd środowisk społecznościowych
Społeczności partnerów i „przedłużeń organizacji”: Programy wspólnego rozwijania produktu – dla partnerów, ktorzy rozwijają nowe produkty powiązane lub oparte na własności firmy (np. w branży oprogramowania są zazwyczaj nazywani niezależnymi dostawcami oprogramowania (ISV), ) Programy rozwoju sprzedaży/marketingu – dla partnerów sprzedaży, osób rozwijających produkt i pośredników sprzedaży (pośrednicy wartości dodanej) produktów/usług przedsiębiorstwa (np. sklepy eBay i Amazon) Firmy outsourcingowe i dostawcy – dla dostawców przedsiębiorstwa szukających nowych szans (np. ) Rozwój wspólnych/branżowych standardów – praca z innymi przedsiębiorstwami w celu rozwijania standardów lub ich implementacji (www.w3.org,

40 Modele interakcji Usługi lub narzędzia społecznościowe angażują różne zachowania, modele interakcji i mechanizmy kontroli Te czynniki muszą być wzięte pod uwagę podczas tworzenia modelu przypadków-użycia dla danej społeczności Narzędzie Interakcja Kontrola Autorstwo Żywotność Fora dyskusyjne Wiele-do-wielu Moderator (opcjonalnie) z kontrola administracyjną Ktokolwiek lub zarejestrowani członkowie Nieograniczony Blogi Jeden-do-wielu Właściciel z całkowitą kontrolą Właściciel, komentarze tworzone przez innych Strony wiki Jeden-do-wielu, kilka-do-wielu, Właściciel(e) z całkowitą kontrolą Właściciel, opcjonalnie komentarze tworzone przez innych „Oznaczanie” Wiele-do-wielu, jeden-do-kilku, Nikt/uspołecznione, właściciel Ktokolwiek lub zarejestrowani członkowie, właściciel Pokoje czatu Ktokolwiek, lub kontrolowane przez moderatora Ograniczony sesjami, możliwość tworzenia wielu sesji Webcasty, videocasty Twórca Twórca, opcjonalnie komentarze tworzone przez innych Komunikatory internetowe Jeden-do-jednego, Nikt lub uspołecznione Ktokolwiek Sieci kontaktów Właściciel Właściciel, może być dzielone z innymi Listy pocztowe Administrator Ktokolwiek lub właściciel

41 Społecznościowe przykłady użycia
Przykłady użycia - scenariusze, które łączą jedno lub więcej narzędzi w celu osiągnięcia określonych celów Służą jako zasoby lub procesy wielokrotnego użycia w przyszłych sytuacjach, a więc nie musisz wymyślać ich ponownie za każdym razem. Pomagają definiować kto może być odbiorcami i potencjalnymi interesariuszami Pokazuje przygotowany plan ataku do, który może być przedstawiony interesariuszom Jeżeli przypadek powtarza się bardzo często pozwala na znalezienie sposobu porównania sukcesów w długim okresie czasu i sposobu na jego dopracowanie Dokumentuj każdy nowy scenariusz jako przykład użycia; nigdy nie wiesz kiedy wykorzystasz go ponownie Każdy scenariusz (instancja) może nieznacznie się różnić; pozwalaja na pewne róznice, ale szukaj cech wspólnych. Co należy zrobić: Zapisz definicję typu odbiorców Śledź jakie zasoby były uzyte dla każdej z instancji Śledź jakie procesy zostały wykorzystane (rekrutacja, ustawienia strony, działania na żywo, zasady) Śledź koszty (zatrudnienie, zasoby IT, koszty promocji, itd.) Śledź wymagania czasowe. Śledź dostarczone przypadki użycia i statystyki zebrane w długim okresie Narysuj krótki schemat przepływu/sekwencję opisującą co zostało dostarczone i kiedy

42 Przypadek użycia: Grupy robocze
Krótko lub długotrwała grupa, z góry określonych i podobnie myślących, członków próbujących osiągnąć cel lub zakończyć projekt Zdefiniuj kartę grupy roboczej zawierającą cele, procesy i członkostwo Implementacja Prywatne strony wiki zawierające informacje nt. wewnętrznych wydarzeń grupy, repozytorium dokumentów Ogólnie dostępne strony wiki zawierające informacje dla opinii publicznej Oznaczenia społeczne dla każdej z grup – dla wymiany informacji Blogi tworzone przez liderów grupy lub jeden zewnętrzny blog dla całej grupy Prywatne fora dla wewnętrznych dyskusji grupy (a także ogólnie dostępne odpowiedniki) Pokój czatu – grupowe dyskusje na żywo Screencasty – grupowe prezentacje z wykorzystaniem internetu Sondaże – głosowania w celu podjęcia decyzji

43 Przypadek użycia: Projekty książek
Jeden lub więcej autorów wspołpracujących nad projektem książki. Implementacja Prywatne strony wiki pozwalające na udokumentowanie rozwoju i zawierające repozytorium autorów Ogólnie dostępne strony wiki (po wydaniu) zawierające erraty, aktualizacje, repozytorium Jeden blog (indywidualny lub grupowy) – w celu informowania czytelników o postępach Pokoje czatu lub rozmowy konferencyjne – pozwalające na regularne spotkania autorów

44 Przypadek użycia: Crowdsourcing
Zaproszenie odbiorców do udziału w burzy mózgów, projektowaniu lub tworzeniu pomysłu, produktu lub usługi. Określ kluczowy problem lub kwestię, którą chcesz rozwiązać. Bądź konkretny. Z góry ustal wskaźniki sukcesu Określ jak długo powinien trwać ten projekt Ustal odpowiednią nagrodę dla grupy Przygotuj proces filtrowania Wykorzystaj odpowiednich odbiorców Zdobądź menadżerów społeczności, którzy będa prowadzili i budowali społeczność Implementacja może się znacząco różnić, ale to model jest bardzo ważny. IBM Global Innovation Forum (www.globalinnovationforum.com) i ThinkPlace (wewnętrzne) – członków korzystających z for dyskusyjnych Obuwie Fluevog (www.fluevog.com) – prześlij projekt obuwia przesłanych projektów korzystając ze strony, oceny przesłanych projektów wystawiane przez użytkowników Innocentive (www.innocentive.com) – rozwiąż problemy naukowe – członków, zestawienie problemów i ogłoszenia nagród, formularze wysyłki SecondLife (secondlife.com) – zaprojektuj świad 3D – ponad członków korzystających z narzędzi 3D w celu wędrowania, projektowania, tworzenia obiektów, kupowania/sprzedawania obiektów (zamiana wirtualnych dolarów na prawdziwe).

45 Przypadek użycia: Społeczności związane z wydarzeniem
Krótkotrwała (zazwyczaj) społeczność związana z wydarzeniem (np. konferencją, premierą produktu, itp.), której celem jest udział w wydarzeniu lub podniesienie świadomości na jego temat. Tworzy się 3-6 miesięcy wcześniej, pracuje z zarządem wydarzenia i zespołami PR/AR Ustal kluczowe nazwiska związane z wydarzeniem (np. osoby przemawiające, przywódcy spółek, analitycy branżowi, prowadzący sesje, autorzy ksiązek, znani eksperci, którzy będą uczestniczyli w wydarzeniu) Zaplanuj jakiej implementacji użyć. Z pomocą ludzi z działów PR/AR zrekrutuj/zarezerwuj najlepszych ekspertów do działań społeczności internetowych Wdróż stronę, ustaw konta, dodaj odnośniki do narzędzi społecznościowych znajdujących się na innych stronach. Wymaga to dużego wsparcia i konieczności niesienia pomocy. Promuj w czasie wydarzenia (strona wydarzenia, materiały związane z wydarzeniem, biografie/strony ekspertów) Zaplanuj czas na specjalne spotkania – czaty internetowe, sesje „na żywo” na forum/blogu, wywiady Gromadź statystyki w czasie trwania wydarzenia – nowi członkowie, odbiorcy, wpisy, odwiedziny strony, unikalni użytkownicy, sondaże internetowe. Utrzymuj działanie strony przez co najmniej miesiąć po wydarzeniu. Wiele ruchu do strony ma miejsce dopiero po wydarzeniu. Inne wdrożenia: Blogi – znajdź podobnie myślących twórców bloga lub rozpocznij pisanie nowych blogów z wykorzystaniem „przywódców” wydarzenia aby przyciągnąć tłumy Fora dyskusyjne – obszary dyskusji dla sesji lub tematów związanych z wydarzeniem, utworzone przed wydarzeniem Webcasty – podcasty lub videocasty sesji Pokoje czatu – czaty posesyjne lub pytań i odpowiedźi Sondaże – badanie opinii publicznej

46 Przypadek użycia: Społeczności wirtualne
„Wirtualny” w tym przypadku oznacza wirtualne środowisko (3D, pseudo 3D, tekstowe, itp.). Prawdopodobnie te są najbardziej różnorodne, od opracowywanych na zamówienie, poprzez gry, symulacje, wirtualne konferencje, itp. Np., Secondlife, CyWorld, World of Warcraft, CokeStudios, itp. Społeczności wirtualne tworzą globalnie dostępne miejsca, w których użytkownicy z różnych lokalizacji geograficznych mogą bezpośrednio oddziaływać na siebie nie tylko poprzez konwwersacje (np. mogą robić rzeczy razem) Zazwyczaj stworzona na własne potrzeby aplikacja, która wymaga zainstalowania (upewnij się że użytkownicy poradzą sobie z tym) Wykorzystująca postacie lub avatary, jako przedstawicieli użytkownika Mogą pozwalać na personalizację (avatara) Większość zawiera jakiś stopień wirtualnej geografii, a więc trzeba przedmiotów, aby wypełnić krajobraz Budowanie takiego świata od podstaw może być kosztownym przedsięwzięciem, ale istnieją środowiska, których można użyć Zarządzanie społecznością Środowisko wirtualne jest dużo bardziej chaotyczne jeżeli chodzi o organizowanie społeczności, zwłaszcza gdy członkowie nie są ściśle powiązani. Określ i podkreśl niektóre zasady porządkowe Ustal trzon menadżerów społeczności, którzy mogą pomóc Potrzeba zdefiniowania, kto moze uczestniczyć, jeśli nie jest to prywatne środowisko Potrzeba sprecyzowania jakie jest przeznaczenie tej społeczności; np. szkolnictwo zdalne, wirtualne szkolenia, symulacje, rozrywka, kontakty socjalne, wirtualne konferencje i spotkania

47 Przypadek użycia: Społeczności wirtualne
Wdrożenia Spodziewaj się, że będziesz porzebował pomocy w procesie tworzenia po to, aby zbudować własne narzędzia w środowisku lub zintegrować je z innymi aplikacjami Poza środowiskiem intarakcyjnym możesz potrzebować środowiska do publikowania treści np. strona wiki, blog, forum, itp. Jest to magazyn wiedzy w formie pisemnej Narzędzia wspomagające zawarte w środowisku: np., pomieszczenie do wideokonferencji, tablice prezentacyjne Narzędzia pozwalające na uzewnętrznianie treści pochodzących ze środowiska wirtualnego (zrzuty ekranu, kanały internetowe, itp.)


Pobierz ppt "Technologie dla zespołów wirtualnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google