Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrożenie Foglight w Urzędzie Dozoru Technicznego Jacek Gralik, Quest Dystrybucja Marcin Falkowski, Quest Dystrybucja Wojciech Napierała, UDT 1st Dell.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrożenie Foglight w Urzędzie Dozoru Technicznego Jacek Gralik, Quest Dystrybucja Marcin Falkowski, Quest Dystrybucja Wojciech Napierała, UDT 1st Dell."— Zapis prezentacji:

1

2 Wdrożenie Foglight w Urzędzie Dozoru Technicznego Jacek Gralik, Quest Dystrybucja Marcin Falkowski, Quest Dystrybucja Wojciech Napierała, UDT 1st Dell Software User Group Conference

3 Urząd Dozoru Technicznego Ok. 2000 pracowników Ponad 30 oddziałów w całej Polsce Zadania UDT: nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych, wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie określonym ustawą, prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych, uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne, sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące, certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych. 1st Dell Software User Group Conference

4 Skomplikowane i rozbudowane środowisko IT Konieczne scentralizowanie i uproszczenie zarządzania całą infrastrukturą IT. Konieczne stałe monitorowaniu wydajności i diagnostyka: baz danych, aplikacji, systemów operacyjnych i środowiska wirtualnego – w trybie 24/7 UDT – główne wyzwania dla systemu monitorującego 1st Dell Software User Group Conference

5 Szczegółowe założenia dla wdrożenia: Rozbudowane środowiska wirtualne. Wirtualne stacje robocze oparte o VMWare View. Duża ilość wirtualnych serwerów i desktopów. Monitorowanie wirtualnych serwerów w tym serwerów baz danych. Analiza wpływu systemów SAN na środowiska wirtualne. UDT – główne wyzwania dla systemu monitorującego 1st Dell Software User Group Conference

6 UDT - architektura 1st Dell Software User Group Conference

7 Kompleksowe rozwiązanie do monitorowania z budową modułową – dedykowane moduły dla VMWare, SAN, baz SQL Server i Oracle. Moduły umożliwiające automatyczne wykrywanie wpływu poszczególnych komponentów monitorowanego środowiska na siebie. Moduły odpowiedzialne za tworzenie wskazówek dla administratorów w celu optymalizacji wydajności maszyn wirtualnych oraz lepszego zarządzania zasobami. UDT – jakie rozwiązanie do monitorowania? 1st Dell Software User Group Conference

8 Analiza wydajności środowisk wirtualnych jako całości oraz poszczególnych jego komponentów. Analiza wydajności środowiska VMWare View. Analiza wpływu środowiska SAN na środowisko wirtualne. Monitorowanie baz danych oraz analiza wpływu wirtualizacji na ich wydajność. Automatycznie tworzenie diagramów zależności. Tworzenie własnych widoków i raportów. UDT – jakie rozwiązanie do monitorowania? 1st Dell Software User Group Conference

9 Automatyczne wykrywanie nieefektywnie skonfigurowanych maszyn wirtualnych. Generowanie wskazówek dla administratorów odnośnie optymalizacji maszyn wirtualnych z uwzględnieniem ich rzeczywistego obciążenia. Odzyskiwanie niewykorzystanych zasobów fizycznych w tym: Nie używane migawki i wzorce maszyn wirtualnych. Maszyny wirtualne nie uruchamiane od dłuższego czasu. UDT - jakie rozwiązanie do monitorowania? 1st Dell Software User Group Conference

10 Foglight Management Server Foglight for Oracle Foglight Performance Suite for SQL Server (zawiera: Foglight for SQL Server, Foglight Performance Analysis for SQL Server) Foglight for Storage Management Foglight for Virtualization Enterprise Edition Foglight for Exchange Foglight for Active Directory Wybrane rozwiązanie Dell Software 1st Dell Software User Group Conference

11 Szczegółowa informacja na temat warstw środowiska baz danych, systemów operacyjnych, aplikacji, sieci i end- user’ów. Wskazanie przyczyn problemów wydajnościowych aplikacji, baz danych i całego środowiska end-to-end Repozytorium z zapisanymi zdarzeniami podczas monitorowanych środowiska – baza wiedzy do analizy Korzyści techniczne 1st Dell Software User Group Conference

12 Systematyczne raporty dla kadry zarządzającej IT i właścicieli biznesowych ważnych aplikacji Szybka analiza w przypadku zmniejszenia poziomu SLA (Service Level Agreement) Możliwość egzekwowanie wymagań postawionych zewnętrznym i wewnętrznym dostawcom aplikacji Niskie TCO (Total Cost of Ownership) – szybkie i nieskomplikowane wdrożenie Korzyści biznesowe 1st Dell Software User Group Conference

13 13 Questions & Answers


Pobierz ppt "Wdrożenie Foglight w Urzędzie Dozoru Technicznego Jacek Gralik, Quest Dystrybucja Marcin Falkowski, Quest Dystrybucja Wojciech Napierała, UDT 1st Dell."

Podobne prezentacje


Reklamy Google