Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrożenie Foglight w Urzędzie Dozoru Technicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrożenie Foglight w Urzędzie Dozoru Technicznego"— Zapis prezentacji:

1

2 Wdrożenie Foglight w Urzędzie Dozoru Technicznego
Jacek Gralik, Quest Dystrybucja Marcin Falkowski, Quest Dystrybucja Wojciech Napierała, UDT 1st Dell Software User Group Conference

3 Urząd Dozoru Technicznego
Ok pracowników Ponad 30 oddziałów w całej Polsce Zadania UDT: nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych, wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie określonym ustawą, prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych, inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych, uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne, sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące, certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych. 1st Dell Software User Group Conference

4 UDT – główne wyzwania dla systemu monitorującego
Skomplikowane i rozbudowane środowisko IT Konieczne scentralizowanie i uproszczenie zarządzania całą infrastrukturą IT. Konieczne stałe monitorowaniu wydajności i diagnostyka: baz danych, aplikacji, systemów operacyjnych i środowiska wirtualnego – w trybie 24/7 1st Dell Software User Group Conference

5 UDT – główne wyzwania dla systemu monitorującego
Szczegółowe założenia dla wdrożenia: Rozbudowane środowiska wirtualne. Wirtualne stacje robocze oparte o VMWare View. Duża ilość wirtualnych serwerów i desktopów. Monitorowanie wirtualnych serwerów w tym serwerów baz danych. Analiza wpływu systemów SAN na środowiska wirtualne. 1st Dell Software User Group Conference

6 UDT - architektura 1st Dell Software User Group Conference

7 UDT – jakie rozwiązanie do monitorowania?
Kompleksowe rozwiązanie do monitorowania z budową modułową – dedykowane moduły dla VMWare, SAN, baz SQL Server i Oracle. Moduły umożliwiające automatyczne wykrywanie wpływu poszczególnych komponentów monitorowanego środowiska na siebie. Moduły odpowiedzialne za tworzenie wskazówek dla administratorów w celu optymalizacji wydajności maszyn wirtualnych oraz lepszego zarządzania zasobami. 1st Dell Software User Group Conference

8 UDT – jakie rozwiązanie do monitorowania?
Analiza wydajności środowisk wirtualnych jako całości oraz poszczególnych jego komponentów. Analiza wydajności środowiska VMWare View. Analiza wpływu środowiska SAN na środowisko wirtualne. Monitorowanie baz danych oraz analiza wpływu wirtualizacji na ich wydajność. Automatycznie tworzenie diagramów zależności. Tworzenie własnych widoków i raportów. 1st Dell Software User Group Conference

9 UDT - jakie rozwiązanie do monitorowania?
Automatyczne wykrywanie nieefektywnie skonfigurowanych maszyn wirtualnych. Generowanie wskazówek dla administratorów odnośnie optymalizacji maszyn wirtualnych z uwzględnieniem ich rzeczywistego obciążenia. Odzyskiwanie niewykorzystanych zasobów fizycznych w tym: Nie używane migawki i wzorce maszyn wirtualnych. Maszyny wirtualne nie uruchamiane od dłuższego czasu. 1st Dell Software User Group Conference

10 Wybrane rozwiązanie Dell Software
Foglight Management Server Foglight for Oracle Foglight Performance Suite for SQL Server (zawiera: Foglight for SQL Server, Foglight Performance Analysis for SQL Server) Foglight for Storage Management Foglight for Virtualization Enterprise Edition Foglight for Exchange Foglight for Active Directory 1st Dell Software User Group Conference

11 Korzyści techniczne Szczegółowa informacja na temat warstw środowiska baz danych, systemów operacyjnych, aplikacji, sieci i end- user’ów. Wskazanie przyczyn problemów wydajnościowych aplikacji, baz danych i całego środowiska end-to-end Repozytorium z zapisanymi zdarzeniami podczas monitorowanych środowiska – baza wiedzy do analizy 1st Dell Software User Group Conference

12 Korzyści biznesowe Systematyczne raporty dla kadry zarządzającej IT i właścicieli biznesowych ważnych aplikacji Szybka analiza w przypadku zmniejszenia poziomu SLA (Service Level Agreement) Możliwość egzekwowanie wymagań postawionych zewnętrznym i wewnętrznym dostawcom aplikacji Niskie TCO (Total Cost of Ownership) – szybkie i nieskomplikowane wdrożenie 1st Dell Software User Group Conference

13 Questions & Answers 1st Dell Software User Group Conference


Pobierz ppt "Wdrożenie Foglight w Urzędzie Dozoru Technicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google