Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOM 2005 Microsoft Operations Manager Dominik Fonrobert 7ZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOM 2005 Microsoft Operations Manager Dominik Fonrobert 7ZA."— Zapis prezentacji:

1 MOM 2005 Microsoft Operations Manager Dominik Fonrobert 7ZA

2 Wstęp Ciągły rozwój i sukces przedsiębiorstw zależy od rozwiązań informatycznych, dlatego rozwiązania te muszą cechować się dużą dostępnością i skalowalnością. Aby zapewnić usługi poszczególnym jednostkom firmy, szefowie działów informatycznych potrzebują aktualnych i dokładnych informacji o stanie serwerów i usług aplikacyjnych. Muszą także mieć wgląd w pomiary wydajności co pomoże im planować przyszłe wymagania co do możliwości systemów. Aplikacja Microsoft Operations Manager (MOM) udostępnia informacje związane z monitorowaniem oraz wydajnością serwerów i aplikacji w sposób skalowalny, bezpieczny i łatwy do wdrożenia, dzięki czemu upraszcza codzienne zadania wykonywane przez informatyków.

3 Założenia MOM 2005 Identyfikacja obszarów zainteresowania - MOM 2005 pozwala inżynierom i operatorom uniknąć marnowania czasu na szum pochodzący z niepotrzebnych alarmów, wskazując krytyczne alarmy wymagające natychmiastowej uwagi. - Udostępnia widok stanu i topologii, który ułatwia inżynierom i operatorom szybkie identyfikowanie konkretnych punktów awarii w systemie biznesowym. - Przykład. Administrator oprogramowania Exchange może wyświetlić stan serwera Exchange i jednym spojrzeniem określić dostępność usługi dla wielu użytkowników poczty elektronicznej

4 Założenia MOM 2005 Zrozumienie problemu - Pakiety Management Pack zawierają reguły, wartości progowe, wiedzę, zadania, raporty itp., przybliżając specjalistyczna wiedzę bezpośrednio operatorowi lub administratorowi oraz pomagając w lepszym zrozumieniu zdarzenia i zalecanej reakcji. - Kontekstowe narzędzia diagnostyczne, zwane zadaniami, pomagają operatorowi w rozwiązywaniu zadania. - Aby współpracownicy mogli razem korzystać z najlepszych procedur, do bazy wiedzy MOM Knowledge Base może dodać spersonalizowane informacje odpowiednie dla konkretnego klienta. - Przykład. Administrator usługi Active Directory może widzieć, że kontroler domeny jest znacznie obciążony, co powoduje problemy z logowaniem w całej domenie. Może on wejść w głąb struktury alarmów, aby dotrzeć do źródła przyczyny problemu.

5 Założenia MOM 2005 Rozwiązywanie problemu - W pakietach administracyjnych znajdują się zadania umożliwiające rozwiązywanie znanych problemów, a zmiennym można automatycznie przypisać odpowiednie wartości na podstawie pól w alarmie. Zadania mogą być wyzwalane automatycznie lub ręcznie przez operatora, co skraca czas rozwiązywania zaległych problemów i przyspiesza przywracanie usług. - Status rozwiązywania problemów może być automatycznie przekazywany do systemów wyższego i niższego poziomu, takich jak Help Desk - Każdy pakiet Management Pack zawiera zautomatyzowane odpowiedzi na wiele zdarzeń. Odpowiedzi te mogą zostać zainicjowane na serwerze bez udziału inżyniera. Co pozwala zaoszczędzić czas. - Przykład. Operator może utworzyć w aplikacji MOM 2005 raport zawierający stan i status serwerów obsługujących systemy przesyłania wiadomości i współpracy w firmie.

6 Konsole MOM 2005 Konsola Administratora (Administrator Console) Ta konsola będąca przystawka konsoli MMC, zapewnia administratorowi MOM narzędzia do konfigurowania i optymalizacji samego oprogramowania MOM, instalowania pakietów Management Pack lub tworzenia reguł, konfigurowania i tworzenia agentów oraz identyfikowania widoków użytkownika i zabezpieczeń. Administrator MOM może dla każdego operatora skonfigurować oddzielne widoki używane na konsoli operatora, tak by np. administrator Exchange pracował tylko z serwerami Exchange.

7 Konsole MOM 2005

8 Konsola Operatora (Operator Console) Konsola operatora, będąca aplikacją zbudowana na platformie.NET, jest przeznaczona dla administratorów i operatorów, którzy codziennie monitorują usługi informatyczne i administrują nimi. Konsola ta udostępnia wiele widoków systemów, ułatwiając administratorom identyfikowanie alarmów, podejmowanie działań i rozwiązywanie problemów związanych z tymi alarmami.

9 Konsole MOM 2005

10 Pakiety Administracyjne Pakiety Administracyjne pozwalają na zdefiniowanie prawidłowego stanu serwera za pomocą różnych elementów. Reguły są podstawowymi jednostkami instrukcji MOM 2005. Reguły mogą być proste, takie jak wykrywanie wystąpienia danego zdarzenia lub jego braku albo określenie, czy licznik wydajności przekroczył wartość progową. Mogą też być złożone, na przykład uruchomienie serii skryptów wykonujących sztuczne transakcje w celu sprawdzenia czasów reakcji i dostępności serwera. Reguły mogą generować alarmy oraz nadawać im priorytety. Alarmy zwracają uwagę na sytuacje, które wymagają interwencji administratora, aby uniknąć potencjalnych przestojów bądź szybko rozwiązać problemy powodujące spadek wydajności lub dostępności serwera.

11 Pakiety Administracyjne Monitorowanie stanu pozwala śledzić widok stanu istotnych serwerów i aplikacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można zweryfikować, czy newralgiczne usługi są dostępne i zapewniają użytkownikom odpowiednią wydajność. Dostępne w czasie rzeczywistym informacje zwrotne stanowią dla personelu operacyjnego dodatkowa pomoc przy określaniu priorytetów problemów. Mom 2005 zawiera też zadania, które rozszerzają możliwości aplikacji z prostej obserwacji wykrywania i generowania alarmów do głębszej analizy i rozwiązywania problemów. Zadania mogą realizować określone działania diagnostyczne lub administracyjne, zależnie od roli serwera. Są one inicjowane przez administratora na żądanie i mogą zawierać sekwencje operacji uruchamiane na konsoli MOM, serwerze MOM lub na serwerze na którym wystąpił problem. Przykładem takiego zadania może być opróżnienie buforu DNS na danym serwerze DNS. Innym przykładem może być wysłanie pakietów ping do serwera w celu sprawdzenia łączności.

12 MOM Connector Framework Wiele przedsiębiorstw zainwestowało w narzędzia dostarczające jednolity, całościowy widok stanu ich infrastruktury informatycznej. Dlatego ważne jest, aby programy monitorujące miały możliwość dwukierunkowej komunikacji z tymi narzędziami. Dzięki temu odpowiedni administrator może dowiadywać się o konkretnych zdarzeniach i w zadowalający sposób rozwiązywać problemy, a jednocześnie gromadzić informacje o zdarzeniach i wydajności w raportach obejmujacych całe przedsiębiorstwo. MOM Connector Framework ułatwia taką dwukierunkową komunikację, umożliwiając przekazywanie alarmów i innych danych do różnych programów narzędziowych w środowisku heterogenicznym (różne języki i technologie ), a także odbieranie z tych programów komunikatów o stanie, co pozwala w miarę potrzeby analizować alarmy. MCF jest oparty na usługach Web services, co upraszcza nawiązanie komunikacji z różnymi systemami innych producentów.

13 Agenci MOM Oprogramowanie agenta MOM 2005 działa na zarządzanych serwerach. Można je zainstalować automatycznie podczas wykrywania serwerów. Zawiera ono reguły powiązane z uruchomionymi usługami. Agent może działać po przerwaniu połączenia z serwerem Management Server i nadal monitorować system oraz podejmować działania naprawcze do czasu przywrócenia połączenia. Agenci odczytują rejestr lokalnie i zgłaszają wyniki serwerowi MOM przez kanał komunikacyjny, co eliminuje potrzebę ręcznego administrowania. MOM 2005 oferuje podgląd i raportowanie konfiguracji oraz stanu agenta. Serwer może wymieniać z każdym agentem sygnały typu Heartbeat w celu śledzenia dostępności zarządzanego komputera, a także dodawać do agenta nowe reguły niezbędne do monitorowania. Dzięki temu MOM może generować alarm, jeśli zarządzany komputer jest niedostępny przez określoną ilość czasu.

14 Skrypty i model obiektowy kontekstu Skrypty w aplikacji MOM 2005 uruchamiane w czasie wykonania mają dostęp do kontekstu, czyli do elementu danych (zdarzenie, alarm, wydajność), który spowodował wywołanie danej reguły. Model obiektowy pozwala na tworzenie nowych alarmów, zdarzeń lub próbek wydajności. W MOM 2005 funkcję tę rozszerzono o możliwość wstawienia elementów danych dotyczących wykrywania, alarmów o stanie, a nawet wykrytych komputerów. MOM 2005 umożliwia także uruchomienie skryptów, które wywołują zarządzany kod. Zarządzany kod rozpoznający MOM ma dostęp do tego samego kontekstu, który jest dostępny dla skryptów uruchamianych w czasie wykonania. Na przykład w odpowiedzi na alarm można wywołać aplikację o kodzie zarządzanym, która wysyła powiadomienie.NET.

15 Bezpieczeństwo Mniejsze uprawnienia kont W systemie Microsoft Windows Serwer 2003 usługa MOM może być uruchamiana z konta usługi sieciowej. Konto to ma mniejsze uprawnienia niż lokalne konto systemowe, co zwiększa bezpieczeństwo usługi MOM. Zakresy działania MOM 2005 umożliwia tworzenie dostosowanych widoków, np. poprzez ograniczenie uprawnień określonych użytkowników w zakresie dostępu i zarządzania tylko do pewnego podzbioru grup komputerów. Funkcja ta nosi nazwę określania zakresu (scoping) i pozwala na odizolowanie użytkowników, tak by wzajemnie nie widzieli swoich systemów i nie mogli uruchamiać do nich zadań. Bezpieczniejsza komunikacja miedzy agentem a serwerem Komunikacja między agentem a serwerem MOM 2005 jest domyślnie szyfrowana i podpisana cyfrowo. Szyfrowanie opiera się na kluczu tworzonym dynamicznie

16 Wymagania dotyczące serwera MOM Management Server Procesor Komputer PC z procesorem zgodnym z Pentium 550 MHz lub lepszym System Operacyjny Dowolny z następujących : - Microsoft Windows 2000 Server lub Advanced Server z pakietem Service Pack 4 - Microsoft Windows 2000 Server lub Datacenter Server z pakietem Service Pack 4 - Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition - Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition - Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Inne Oprogramowanie Microsoft.NET Framework 1.1


Pobierz ppt "MOM 2005 Microsoft Operations Manager Dominik Fonrobert 7ZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google