Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programowanie w Internecie (Internet Programming) Krystyna Dziubich p. 521 XSL Formatting Objects.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programowanie w Internecie (Internet Programming) Krystyna Dziubich p. 521 XSL Formatting Objects."— Zapis prezentacji:

1 Programowanie w Internecie (Internet Programming) Krystyna Dziubich p. 521 dziubkry@eti.pg.gda.pl XSL Formatting Objects

2 World Wide Web Consortium Stan i wykaz prowadzonych prac: http://www.w3.org/TR/ Proces powstawania standardu w WWW Consortium

3 XSL Formatting Objects Extensible Stylesheet Language (XSL) v1.0 W3C Recommendation 15 October 2001 http://www.w3.org/TR/2001/REC-xsl-20011015/ XSL v1.1 W3C Recommendation 05 December 2006 http://www.w3.org/TR/2006/REC-xsl11-20061205/

4 XSL Formatting Objects Dlaczego powstał FO: Potrzeba formatowania dokumentów XML do postaci strony Zachowanie wynikowego dokumentu w postaci zgodnej z metajęzykiem XML FO czy XHTML+CSS: Zależnie od planowanego nośnika prezentacji

5 XSL FO oferuje: Tworzenie sekwencji stron o zadanych układach (marginesy, regiony, kolumny) Umieszczanie stałych i zmiennych informacji na stronie Wielopoziomową hierarchiczną strukturę zagnieżdżania obiektów formatujących (blokowych oraz inline) Tworzenie tabel i list Efekty dynamiczne (linki i obiekty o wielu formatach) Osadzanie obiektów zewnętrznych Przypisy, sekwencje grupujące Obiekty swobodnie się przemieszczające Wykorzystanie atrybutów formatowania zgodnych z CSS (w tym atrybutów audio) oraz mechanizm ich dziedziczenia

6 XSL FO - przykład Hello, world! Definicja pojedynczej strony Definicja ciągu stron Definicja treści Definicja treści zmiennej Definicja układu dokumentu

7 Powstawanie i przetwarzanie FO Dokument XSL FO procesor XSL FO Dokument wyjściowy *.pdf *.rtf wydruk Dokument XML Dokument XSLT procesor XSLT.xml *.xsl *.fo Narzędzia przetwarzające FO

8 FOP (Formatting Objects Processor) [Apache project] – do PDF, txt, wydruk jfor ("Java FO to Rtf converter") – do RTF Inne: Xinc - do PDF, wydruk FO Converter [XMLmind] - do RTF XF Rendering Server 2005 [Ecrion]- do PDF, POSTSCRIPT, HTML, XSL Formatter [Antenna House] - do PDF, wydruk Lub też odwrotnie: RTF2FO, jFO – RTF do XSL FO procesor XSL FO procesor XSLT + => wynik.rtf procesor XSL FO procesor XSLT + np. xalanjfor np. xalan wej.xml tra.xsl > wy.fo back

9 Wejściowe dane XML PG_1 Alicja Marcinkiewiczowska Maria Jakub Rozprawa na temat blizej nieokreślony. Jest to bardzo dobra publikacja. Książkę czyta się przyjemnie i łatwo przyswaja przedstawioną tematykę. …….

10 Wejściowe dane XML - cd ……. Alicja Marcinkiewiczowska Nowe języki na bazie metajezyka XML ciekawa pozycja - polecam dla usystematyzowania posiadanych informacji Radosław Mały Stare języki etniczne a metajęzyk XML pozycja godna polecenia koneserom jezyków back

11 Szablon stylu XSL (xslt + fo) <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format" version='1.0'> Definicja układu dokumentu Wydawnictwo: ……. …. Najnowsze polecane pozycje: Definicja ciągu treści …..

12 Szablon stylu XSL (xslt + fo) - cd • ISBN: back

13 Dokument FO-wynik transformaty XSLT Wydawnictwo: PG_1 marzec 2006 Page Najnowsze polecane pozycje: <fo:list-item-label end-indent="label-end()"> ISBN: 83-7197-255-X bliższe dane o pozycji: autor: Alicja Marcinkiewiczowska Recenzja: Jest to bardzo dobra publikacja. Książkę czyta się przyjemnie i łatwo przyswaja przedstawioną tematykę. tytuł Rozprawa na temat bliżej nieokreślony. ……//kolejne wypunktowania i gupa bloków 1-6// …… back

14 Dokument wynikowy back

15 Definicja układu dokumentu <fo:region-body margin="3cm" padding="6pt background-color="yellow"/> <fo:region-body margin="1cm" background-color="green" column-count="2" column-gap="0.5in"/> first-page all-pages 3cm region-body reg. before reg. after reg. start 0.5in

16 Definicja ciągu treści Wydawnictwo: ……. …. Najnowsze polecane pozycje:

17 Zawartość statyczna - nagłówek <fo:block space-before="3mm" border-style="solid" border="2pt" border-color="red" text-align="center"> Wydawnictwo:

18 Zawartość statyczna – lewy margines, grafika z pliku zewnętrznego

19 Zawartość statyczna- stopka, n umerowanie stron w FO Page Region start Region after - stopka Regionu end brak Region body – margines 3 cm

20 Lista w FO <fo:list-block provisional-distance-between-starts="18pt" provisional-label-separation="3pt"> • ISBN: …. Tu może być kolejny list-item…….

21 Tabela w FO <fo:table-cell padding="6pt" border="1pt solid blue" background-color="silver number-columns-spanned="3"> bliższe dane o pozycji:

22 Tabela w FO –cd. autor: <fo:table-cell padding="6pt" border="1pt solid blue" background-color="silver" number-rows-spanned="2"> Recenzja: tytuł

23 Podsumowanie Główne punkty do zapamiętania: W jakim celu stosujemy FO ? Jak otrzymać pożądane informacje sformatowane w oczekiwany sposób ze zbioru dostępnych danych ? Co umożliwia FO? Gdzie sprawdzić obowiązujący zbiór znaczników i atrybutów ? Inne pomocne linki: http://www.renderx.com/tutorial.html


Pobierz ppt "Programowanie w Internecie (Internet Programming) Krystyna Dziubich p. 521 XSL Formatting Objects."

Podobne prezentacje


Reklamy Google