Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 XSL – część 2. 22 Generowanie dokumentu wyjściowego Elementy i tekst literalnie podane w przekształceniu. Instrukcje generujące:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 XSL – część 2. 22 Generowanie dokumentu wyjściowego Elementy i tekst literalnie podane w przekształceniu. Instrukcje generujące:"— Zapis prezentacji:

1 11 XSL – część 2

2 22 Generowanie dokumentu wyjściowego Elementy i tekst literalnie podane w przekształceniu. Instrukcje generujące:

3 33 Przetwarzanie warunkowe: if yellow

4 44 Przetwarzanie warunkowe: choose.

5 55 Pętle Index

6 66 Sortowanie Instrukcja sortowania: może występować wewnątrz apply-templates i for-each. 3000 xyz 2500 abc...

7 77 Zmienne Jak w funkcyjnych językach programowania: brak instrukcji przypisania, brak efektów ubocznych. Deklaracja: wartość: atrybut select wyrażenie odpowiedniego typu, zawartość elementu fragment drzewa wynikowego, Użycie: w wyrażeniach: $ name,

8 88 Użycie zmiennych w wyrażeniach Element XSLTAtrybut apply-templatesselect value-ofselect numbervalue for-eachselect iftest whentest sortselect

9 99 Użycie wyrażeń w atrybutach Szablony wartości atrybutów: mogą zawierać wyrażenia pomiędzy nawiasami {}. Element XSLTAtrybuty literalny element dokumentu wyjściowego dowolny atrybut elementname, namespace attributename, namespace number level, count, from, format, lang, grouping-separator, grouping-size sortorder, lang, data-type, case-order processing-instructionname

10 10 Nazwane wzorce i parametry #000000... #FFFFFF"...

11 11 Wykorzystanie rekursji w XSLT (1) Sposób na brak "prawdziwych" zmiennych i pętli iteracyjnych. Przykład:

12 12 Wykorzystanie rekursji w XSLT (2) Przykład – c.d.:

13 13 Jak napisać własną funkcję w XSLT?...

14 14 Modes Atrybut mode elementów: template (tylko z atrybutem match ), apply-templates. Możliwość przełączania między niezależnymi trybami przetwarzania.

15 15 Wybrane funkcje Node-set reprezentujący inny dokument: document( URI ) Unikalny identyfikator węzła: generate-id( node-set ) Bieżący węzeł: current() uwaga: różnica między węzłem bieżącym a węzłem kontekstowym:

16 16 Formatting Objects – przykład drzewa wynikowego... Preface This is a simple test document. It shows a partial fo-result tree (page layout missing)....

17 17 Formatting Objects – przykłady reguł

18 18 Narzędzia Procesory XSLT: XT Jamesa Clarka (Java), Oracle XML Parser for Java / C / PL-SQL, Xalan (Java, C++), Microsoft XML Core Services (MSXML 4.0), XML::XSLT (Perl). Procesor XSL:FO: FOP (open source; generuje dokumenty w formacie PDF). Edytory XSLT: IBM XSL Editor (IBM alphaWorks), Inso XSL/CSS Editor, XML Spy 5.0, Homesite XSL Authoring Toolbar.

19 19 Rozwój XSL-a XSLT 2.0 Working Draft: wsparcie dla XML Schema, grupowanie węzłów ( for-each-group ), definiowanie i wywoływanie własnych funkcji, generowanie wielu dokumentów wyjściowych,... XPath 2.0 Working Draft wyrażenia warunkowe (if i inne), kwantyfikatory, typ "sekwencja", pętle,...

20 20 Case study XML w zarządzaniu formularzami ubezpieczeniowymi ZUS Część 2

21 21 Przypomnienie: przykład dokumentu KEDU

22 22 Wizualizacja formularzy Problemy: duża złożoność wizualizowanej informacji duża objętość wizualizowanych dokumentów Rozwiązanie: podział dokumentu KEDU na poszczególne formularze arkusze stylów (transformacje) XSLT generator arkuszy stylów na podstawie informacji o budowie formularza

23 23 Schemat wizualizacji KEDU RCB DRSB ZEUB RSB RCB Blok powtarzalny wycięcie dokumentuwycięcie instancji RCB Arkusz stylów Generator arkuszy stylów Szablon Wizualizacja HTML

24 24 Przykład wizualizacji


Pobierz ppt "11 XSL – część 2. 22 Generowanie dokumentu wyjściowego Elementy i tekst literalnie podane w przekształceniu. Instrukcje generujące:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google