Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model – View - Controler STRUTS. Co to jest MVC? MVC to model rozdzielający aplikację na trzy odzielne warstwy. Logiki Prezencji Kontroli/Sterowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model – View - Controler STRUTS. Co to jest MVC? MVC to model rozdzielający aplikację na trzy odzielne warstwy. Logiki Prezencji Kontroli/Sterowania."— Zapis prezentacji:

1 Model – View - Controler STRUTS

2 Co to jest MVC? MVC to model rozdzielający aplikację na trzy odzielne warstwy. Logiki Prezencji Kontroli/Sterowania

3 Co nam daje MVC? Odzielenie logiki systemu od warstwy prezencji Zmniejsza powtarzanie się kodu Centralizuje kontrole Pozwala na łatwiejsze wprowadzanie zmian

4 Na czym polega MVC (Model1) ?

5 Na czym polega MVC (Model2) ?

6 Struts Warstwa Model Warstwa View Warstwa Controller

7 Struts Warstwa Model

8 Struts – warstwa Model Logika systemu Java Beans Enterprise Java Beans public class Book { private String title = ""; private int pages = 0; public void setTitle(String title) { this.title = title; }

9 Struts – warstwa Model Cd. public String getTitle() { return this.title; } public void setPages(int pages) { this.pages = pages; } public int getPages() { return this.pages; } }

10 Struts – warstwa Model Obiekt ActionForm Jest tworzona na każdy formularz w aplikacji Jest odpowiedzialna za: Sprawdzenie czy odpowiedni JavaBean jest stworzony, jeśli nie tworzy nową instancję Sprawdzenie wprowadzonych danych (validate) Controller aplikacji, przekazuje obiekt do funckji perform() klasy Action

11 Struts Warstwa View

12 Struts – warstwa View Internacjionalizacja ApplicationResources.properties main.title=Hello ApplicationResources_pl.properties main.title=Witam Struts-config.xml :

13 Struts – warstwa View Custom Tags Title: Pages:

14 Struts Warstwa Controller

15 Struts – warstwa Controller Obsłużenie akcji wymaga Napisanie klasy rozszeżającej klase Action Klasa Action zawiera fukncje perform(), którą należy nadpisać Skonfigurowanie akcji w pliku konfiguracyjnym Struts`a struts-config.xml Dodanie odpowiednich dodatkowych komponentów wymaganych podczas akcji

16 Struts – warstwa Controller Elementy mapowania akcji Path – adres żądania, które wyzwala akcje Type – nazwa klasy Action obsługującej tą akcje Name – JavaBean wykorzystany przy akcji Scope – Zasięg zmiennych Input – w razie błędu, na ten adres ma być przekierowana akcja

17 Struts – warstwa Controller Przykład pliku struts-config.xml

18 Struts – warstwa Controller Cd.

19 Struts – warstwa Controller Przykład klasy Action public final class BookAction extends Action{ public ActionForward perform(ActionMapping mapping, ActionForm form, HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) { String title = (String)req.getParameter("title"); int pages = Integer.parseInt((String)req.getParameter("pages")); Book book = new Book();

20 Struts – warstwa Controller Cd. book.setTitle(title); book.setPages(pages); req.setAttribute("BOOK",book); return mapping.findForward("bookCreated"); }

21 Wykorzystane materiały http://www.java.sun.com http://www.jakarta.apache.org Introduction to struts. Roger W Barnes of Project Refinery, Inc.


Pobierz ppt "Model – View - Controler STRUTS. Co to jest MVC? MVC to model rozdzielający aplikację na trzy odzielne warstwy. Logiki Prezencji Kontroli/Sterowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google