Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIRT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIRT."— Zapis prezentacji:

1 BIRT

2 Wprowadzenie Dwa prawa zarządzania: What you don’t know hurts you.
What is not on paper has not been said.

3 Wprowadzenie Po co jest Eclipse?

4 BIRT Business Inteligence and Reporting Tools Dystrybucje
Dystrybucje Pluginy do Eclipse’a (UM) RCP Runtime

5 Budowa BIRT i ODA Eclipse BIRT ODA

6 ODA Runtime

7 ODA Designer Nie zapomnij uruchomić perspektywy DTP, dodać tam przykładowego data source’a i wyeksportować do zewnętrznego pliku.

8 BIRT - architektura Report Design Engine Eclipse Report Designer Web
Custom Report Designer Report Design Engine Report(design)‏

9 BIRT architektura design data XML Report Engine HTML Generation PDF
Chart Engine design HTML Report Engine Generation Presentation PDF data

10 Start Report Design Perspective New Report project New Report Template
Library

11 Master Page Master Page Palette Grid Label Image Properties Preview

12 Master Page

13 Źródła danych

14 Źródła danych

15 Zbiór danych

16 Ale to za mało…

17 Pierwszy raport DnD źródło danych Usunąć zbędne kolumny
Zmienić nazwy w pozostałych

18 Formatowanie

19 Kto tu rządzi?

20 Agregacja

21 Pytania

22 DB – nowy raport Najpierw dodajemy źródło, potem zbiór danych

23 DB Na raport Usunąć zbędne kolumny Zmienić nazwy

24 Grouping & Agg Agregacja z palety

25 Merge & Gr. Act. Shift zaznacza Trzeba wybrać komórki, nie kontrolki
Highlight

26 Parametry

27 Filtrowanie Uaktywniamy tabelke Zakładka filtrowanie
Bo poprzedni slajd do tylko okienko, trzeba to powiązać jakoś, to jeden sposób

28 Modyfikacja zapytań Parametr dla raportu (stare powinny być usunięte)
Modyfikacja zapytania

29 Wykres Nowe Data Set select CLASSICMODELS.CUSTOMERS.COUNTRY, CLASSICMODELS.CUSTOMERS.CREDITLIMIT from CLASSICMODELS.CUSTOMERS Interval wiąże kategorie Można zrobić Dnd z Data preview

30 Wykres Nie zapomnijcie o zapewnieniu dużo miejsca dla wykresu, bo się nie wyrenderuje poprawnie

31 Data Cube & Cross Tab Dane są reprezentowane w postaci macierzy
Baza jest co najmniej dwuwymiarowa Wymaga stworzenia Data Cube’a

32 Pytania

33 RCP 1 Pierwszy raport (korzystamy z xml’a) Tworzymy plugin Hello World
Zależności org.eclipse.birt.report.viewer org.eclipse.birt.report.engine.emmiter.html org.eclipse.birt.report.engine.emmiter.pdf org.eclipse.birt.report.engine.emmiter.prototype.ex cel org.eclipse.birt.report.oda.data.xml Run & Test

34 RCP 1 Inne wywołania WebViewer.display(
"c:/birtApp/firstreport.rptdesign", WebViewer.HTML, false); Inne wywołania Report Format Browser Servlet name Params allowPage Report – ścieżka do raportu Format HTML, PDF, itp Browser – instancja przeglądarki, w której ma się wyświetlić wynik Servlet name – jeżeli korzystamy z innego niż defaultowy servletu generującego raport. Params – parametry przekazywane do raportu.

35 RCP 1 - rezultat

36 Pytania

37 RCP 2 Nowy raport Skryptowe źródło danych

38 RCP 2 Źródło na stronę Script -> open: counter = 0;
Script -> close: counter = null; Script -> fetch: if(counter < source.size()){ temp = source.get(counter); row["id"] = temp[0]; row["firstname"] = temp[1]; row["lastname"] = temp[2]; row["boss"] = temp[3]; counter ++; return true; } return false; Musi być wybrany data set

39 RCP 2 Źródło danych w aplikacji public class DataSourceProvider {
public static List<Object[]> getSampleData(){ List<Object[]> list = new ArrayList<Object[]>(); list.add(new Object[]{"1","Jan", "Weglarz","1"}); list.add(new Object[]{"2","Lukasz", "Olek","1"}); list.add(new Object[]{"3","Krzysztof", "Daniel","2"}); list.add(new Object[]{"4","Jacek", "Pospychala","2"}); return list; } Osobny plugin

40 RCP 2 Zależności ui, runtime (standardowe) DataSource
org.eclipse.birt.report.engine org.eclipse.birt.report.engine.emmiter.pdf Można reużyć hello world

41 RCP 2 EngineConfig config = new EngineConfig();
config.setProperty("source", DataSourceProvider.getSampleData()); PDFRenderOption options = new PDFRenderOption(); options.setOutputFormat("pdf"); options.setOutputFileName("d:/test.pdf"); Konfiguracja

42 RCP 2 Inicjalizacja Platform.startup(config);
IReportEngineFactory factory = (IReportEngineFactory) Platform .createFactoryObject( IReportEngineFactory. EXTENSION_REPORT_ENGINE_FACTORY ); engine = factory.createReportEngine(config);

43 RCP 2 wywołanie IReportRunnable report = engine.openReportDesign
("d:/scripted.rptdesign"); IRunAndRenderTask task = engine.createRunAndRenderTask(report); task.setRenderOption(options); task.run();

44 RCP 2 Sprzątanie } finally { if (engine != null) { engine.destroy(); }
Platform.shutdown();

45 RCP 2 A może html? HTMLRenderOption options = new HTMLRenderOption();
options.setOutputFormat("html"); options.setOutputFileName("d:/test.html");

46 RCP 2 Rezultat

47 Pytania


Pobierz ppt "BIRT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google