Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektywy preprocesora Jeżeli plik źródłowy posiada rozszerzenie.F lub.FOR, może on zawierać dyrektywy dla preprocesora. Na podstawie tych dyrektyw preprocesor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektywy preprocesora Jeżeli plik źródłowy posiada rozszerzenie.F lub.FOR, może on zawierać dyrektywy dla preprocesora. Na podstawie tych dyrektyw preprocesor."— Zapis prezentacji:

1 Dyrektywy preprocesora Jeżeli plik źródłowy posiada rozszerzenie.F lub.FOR, może on zawierać dyrektywy dla preprocesora. Na podstawie tych dyrektyw preprocesor tworzy właściwy plik źródłowy do kompilacji. W większości implementacji dyrektywy procesora są wspólne dla języków FORTRAN, C i C++, natomiast inne dla PL/1, COBOLu oraz PASCALa. Uwaga! W przypadku niektórych implementacji FORTRANu, niezależnie lub zamiast dyrektyw preprocesora występują dyrektywy dla kompilatora. Postać dyrektywy preprocesora: #dyrektywa # musi być w pierwszej kolumnie Przy przetwarzaniu pliku źródłowego zawierającego dyrektywy preprocesora najpierw jest uruchamiany program cpp.

2 DyrektywaArgumentyZnaczenie #defineŁańcuch tekstowy Definiowanie symbolu a w C i C++ również stałych. #undefŁańcuch tekstowyAnulowanie #define #includeNazwa pliku Włącznie pliku do tekstu źródłowego. #ifWyrażenie logiczne Kompilacja warunkowa. Operandami wyrażeń logicznych mają postać defined(tekst) #elif Łańcuch tekstowy, wyrażenie logiczne #ifdef Łańcuch tekstowy #ifndef #endif Dyrektywy preprocesora użyteczne przy tworzeniu programów w FORTRANie

3 Dyrektywy #define, #undef i #include #define tekst Powoduje ustawienie przełącznika tekst; stosuje się do kompilacji warunkowej, np. #define DEBUG powoduje ustawienie przełącznika DEBUG Na ogół definicję wstawia się do linii polecenia kompilacji przy pomocy opcji -Dteskt f77 -DDEBUG –o progr prog.F Będzie miało taki sam efekt jak wstawienie #define DEBUG w pierwszej linii pliku program.F #include nazwa_pliku #include Działa podobnie jak fortranowska dyrektywa INCLUDE

4 Proste dyrektywy kompilacji warunkowej #ifdef tekst kod fortranowski przy zdefiniowaniu tekst #endif #ifndef tekst kod fortranowski przy braku zdefiniowania tekst #endif Trochę bardziej złożona dyrektywa kompilacji warunkowej #ifdef tekst kod fortranowski przy zdefiniowaniu tekst #else kod fortranowski przy braku zdefiniowania tekst #endif Dyrektywy kompilacji warunkowej

5 Pełna kaskada #ifdef tekst1 kod fortranowski przy zdefiniowaniu tekst1 #elif tekst2 kod fortranowski przy zdefiniowaniu tekst2. #else kod fortranowski przy braku zdefiniowania tekst1, tekst2, … #endif

6 program przyklad #ifdef PIERWSZY print *,"PIERWSZY" #elif DRUGI print *,"DRUGI" #else print *,NIC #endif end Przykład etoh:~> f77 -DPIERWSZY -o przyklad przyklad.F etoh:~>./przyklad PIERWSZY etoh:~> f77 -DDRUGI -o przyklad przyklad.F etoh:~>./przyklad DRUGI etoh:~> f77 -o przyklad przyklad.F etoh:~>./przyklad NIC

7 etoh:~> f77 -P -E -DPIERWSZY przyklad.F program przyklad print *,"PIERWSZY" stop end etoh:~> cpp -P -DPIERWSZY przyklad.F program przyklad print *,"PIERWSZY" stop end Kończenie przetwarzania na etapie preprocessingu Wynik przekierować do pliku z rozszerzeniem *.f. Brak opcji –P dla cpp lub –P –E dla f77 powoduje dołączenie nagłówka informującego o preprocessingu którego linie zaczynają się od #. To uniemożliwia kompilację otrzymanego kodu kompilatorem FORTRANu natomiast kompilacja kodu C lub C++ z takim nagłówkiem nie stanowi problemu.

8 Wykorzystanie słowa kluczowego defined Zamiast łańcucha tekst można po #if oraz #elif umieścić wyrażenie logiczne zawierające operacje logiczne w których defined(tekst1), defined(tekst2),…, są operandami i każdy z nich ma wartość logiczną 0 jeżeli odpowiedni tekst nie został zdefiniowany lub 1 jeżeli został zdefiniowany. Operatory są następujące: && - koniunkcja (operacja binarna) || - alternatywa (operacja binarna) !- negacja (operacja unarna) Przykład: #if defined(AIX) || defined (LINUX) open(plik,status=append) #elif defined(IRIX) open(plik,position=append #endif Przykład źródła FORTRANOwskiego zawierającego różne dyrektywy preprocesoraPrzykład źródła FORTRANOwskiego zawierającego różne dyrektywy preprocesora.

9 Program make i jego pliki opisowe Program make służy do automatycznego wykonywania sekwencji zaspecyfikowanych zadań, a ogół zrobienia czegoś ze składników. Wygląda to jak duplikowanie skryptów csh, sh, itp., ale są dwie istotne różnice: 1.Zadanie z sekwencji jest realizowane jeżeli przynajmniej jeden z jego składników jest nowszy, niż plik będący wynikiem jego realizacji. 2.Automatycznie sprawdzane są i wykonywane w razie potrzeby wszystkie zadania, których pliki wynikowe są składnikami danego zadania. Składnia polecenia: make [-f plik_opisowy] [opcje] [definicje] [zadanie] Standardowymi plikami opisowymi są Makefile lub makefile; jeden z nich musi być w aktualnym katalogu, jeżeli nie podajemy explicite pliku opisowego opcją –f.

10 Struktura pliku opisowego # Komentarze jak w skryptach unixowych; może być w dowolnym miejscu. # # Najpierw definiujemy zmienne, jeżeli ich potrzebujemy. Do zdefiniowanych # zmiennych odwołujemy się jak w unixie przez ${zmienna} lub $(zmienna) # zmienna1=wartość1 … zmiennaN=wartośćN # Teraz definiujemy zadania do wykonania. Uwaga! (TAB) oznacza znak tabulacji. # zadanie1:lista_składników_zadania (dependencies) (TAB)instrukcja1 … (TAB)instrukcjaN1 … zadanieM:lista_składników_zadania (TAB)sposób wykonania … (TAB)instrukcjaNM # Każda linia może być kontynuowana w następnej; w takim przypadku musi się ona # kończyć znakiem \ a linia kontynuacji musi się rozpoczynać znakiem tabulacji.

11 Przykład użycia make do tworzenia programu titr obliczającego krzywą miareczkowania mocnego kwasu mocną zasadą Źródła FORTRANowskie titr.ftitr.f czyt_dane.f oblicz_krzywa.f oblicz_ph.f pisz_wyniki.fczyt_dane.foblicz_krzywa.foblicz_ph.f pisz_wyniki.f Dane krzywa_dane Wyniki krzywa_wyniki Plik Makefile w wersji najprostszej Makefile

12 Działanie programu make Stan przed uruchomieniem make lrwxrwxrwx 1 adam users 25 Dec 14 11:55 Makefile ->Makefiles/Makefile_simple drwxr-xr-x 2 adam users 4096 Dec 14 11:55 Makefiles -rw-r--r-- 1 adam users 472 Jan 18 1999 czyt_dane.f -rw-r--r-- 1 adam users 176 Dec 14 11:57 krzywa.dane -rw-r--r-- 1 adam users 114 Jan 18 1999 krzywa.wyniki -rw-r--r-- 1 adam users 471 Jan 18 1999 oblicz_krzywa.f -rw-r--r-- 1 adam users 499 Jan 18 1999 oblicz_ph.f -rw-r--r-- 1 adam users 440 Jan 18 1999 pisz_wyniki.f -rw-r--r-- 1 adam users 551 Jan 18 1999 titr.f

13 etoh:~/FORTRAN/MAKE> make f77 -c titr.f f77 -c czyt_dane.f f77 -c oblicz_krzywa.f f77 -c oblicz_ph.f f77 -c pisz_wyniki.f f77 -o titr titr.o czyt_dane.o \ oblicz_krzywa.o oblicz_ph.o \ pisz_wyniki.o lrwxrwxrwx 1 adam users 25 Dec 14 11:55 Makefile -> Makefiles/Makefile_simple drwxr-xr-x 2 adam users 4096 Dec 14 11:55 Makefiles -rw-r--r-- 1 adam users 472 Jan 18 1999 czyt_dane.f -rw-r--r-- 1 adam users 1764 Dec 14 12:08 czyt_dane.o -rw-r--r-- 1 adam users 176 Dec 14 11:57 krzywa.dane -rw-r--r-- 1 adam users 114 Jan 18 1999 krzywa.wyniki -rw-r--r-- 1 adam users 471 Jan 18 1999 oblicz_krzywa.f -rw-r--r-- 1 adam users 912 Dec 14 12:08 oblicz_krzywa.o -rw-r--r-- 1 adam users 499 Jan 18 1999 oblicz_ph.f -rw-r--r-- 1 adam users 1056 Dec 14 12:08 oblicz_ph.o -rw-r--r-- 1 adam users 440 Jan 18 1999 pisz_wyniki.f -rw-r--r-- 1 adam users 1872 Dec 14 12:08 pisz_wyniki.o -rwxr-xr-x 1 adam users 15651 Dec 14 12:08 titr -rw-r--r-- 1 adam users 551 Jan 18 1999 titr.f -rw-r--r-- 1 adam users 1132 Dec 14 12:08 titr.o

14 Jeżeli zmienimy tylko niektóre pliki źródłowe lub skasujemy niektóre pliki *.o to make spowoduje kompilacje tylko plików zmienionych. W poniższym przykładzie modyfikujemy plik poleceniem touch (zmienia tylko czas I datę utworzenia plku). etoh:~/FORTRAN/MAKE> touch titr.f etoh:~/FORTRAN/MAKE> make f77 -c titr.f f77 -o titr titr.o czyt_dane.o \ oblicz_krzywa.o oblicz_ph.o \ pisz_wyniki.o Przykłady bardziej złożonych plików Makefile do tworzenia programu titr MakefileMakefile zawierający definicję kompilatora oraz objectów poprzez zmienne MakefileMakefile zawierający ogólne polecenia kompilacji dla plików o określonym rozszerzeniu poprzez reguły przyrostkowe (suffix rules).


Pobierz ppt "Dyrektywy preprocesora Jeżeli plik źródłowy posiada rozszerzenie.F lub.FOR, może on zawierać dyrektywy dla preprocesora. Na podstawie tych dyrektyw preprocesor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google