Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody i narzędzia pracy na platformie Moodle

Коpie: 1
Metody i narzędzia pracy na platformie Moodle Tomasz Andrzejczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody i narzędzia pracy na platformie Moodle"— Zapis prezentacji:

1 Metody i narzędzia pracy na platformie Moodle
Magdalena Kozłowska

2 Moodle od strony technicznej

3 Logowanie do systemu Login i hasło (pierwsze) nadaje dla uczniów i nauczycieli administrator.

4 Po zalogowaniu istnieje możliwość zmiany hasła, profilu użytkownika,
wyboru kursu …

5 Zadania Moodle Rolą Moodle jest gromadzenie, wspomaganie tworzenia oraz organizowanie w postaci kursów materiałów dydaktycznych. Następnie zadaniem tego systemu jest udostępnianie kursów i monitorowanie działań użytkowników w kursach. W zależności od swoich uprawnień, użytkownicy Moodle mają różne zadania do wykonania w tym systemie i dostęp do różnych funkcji.

6 Użytkownicy Moodle

7 Rodzaje kursów Kursy otwarte
Na kursy otwarte użytkownicy zapisują się sami. Wystarczy kliknąć na nazwę kursu widoczną na stronie Moodle potwierdzając chęć uczestnictwa. Kursy na hasło Dostęp do kursu może być zabezpieczony hasłem. Hasło trzeba dostać (np. przez lub na zajęciach) od prowadzącego. Po podaniu hasła użytkownik zostaje zapisany na kurs i ma już do niego swobodny dostęp bez podawania hasła przy kolejnych wejściach. Zapisy przez nauczyciela Zapisu na kurs może dokonywać nauczyciel lub administrator. To on wybiera z listy wszystkich uczestników Moodle tych, którzy będą w jego kursie uczniami.

8 "jednostka dydaktyczna„
Kursy w Moodle Kurs to podstawowa "jednostka dydaktyczna„ w Moodle. Materiały dydaktyczne w Moodle są przydzielone do kursów, uczestnicy zapisują się na kursy i wszelkie działania dydaktyczne odbywają się w ramach kursów.

9 Zarządzanie kursem Tematyczny, Tygodniowy, Towarzyski.
Treść kursu podzielona jest na moduły, które stanowią kolejne etapy zajęć. Kurs tworzymy dodając odpowiednie zasoby i składowe. Kurs może mieć układ: Tematyczny, Tygodniowy, Towarzyski.

10 MOODLE – strona główna kursu
Strona główna kursu podzielona jest na bloki: Aktywności zawartości kursu wiadomości

11 Aktywności oceny uczestnika kursu Głosowania Zasoby Czaty
Fora dyskusyjne Quizy Zadania Administracja: oceny uczestnika kursu

12 Przegląd elementów Moodle
Elementy, z których składa się zawartość kursu dzielimy w Moodle na: zasoby (materiały, z którymi uczeń może się zapoznać) składowe (aktywności, w których uczeń może brać udział). W kursie można także zamieścić wejścia do różnych ciekawych aplikacji pozwalających ilustrować i ćwiczyć omawiane zagadnienia (na przykład gier edukacyjnych, filmów instruktażowych itp.).

13 Zarządzanie kursem - moduły
LEKCJA (Lesson) Pozwala nauczycielowi utworzyć i zarządzać zestawem połączonych stron - kart. Każda z nich może się kończyć pytaniem. Uczeń wybiera odpowiada i na podstawie wyników podąża naprzód, wstecz lub pozostaje w tym samym miejscu lekcji. ETYKIETA (Label) Dodawanie opisów i grafik w dowolnym miejscu powierzchni modułu kursu. ZADANIE (Assignment) Używany do zadań online i offline; słuchacze mogą wysyłać prace w dowolnym formacie plików (np. MS Office, PDF, graficzne, audio/wideo etc.). SŁOWNIK (Glossary) Słownik terminów używanych w kursie. Ma kilka odmian, w tym lista pojęć, encyklopedia, FAQ, słownik. ZASÓB (Resource) Podstawowe narzędzie do dodawania treści do kursu; mogą to być teksty, osadzony dźwięk MP3, pliki różnych formatów zewnętrznych, hiperłącza do sieci, teksty w formacie Wiki lub Rich Text (Moodle ma wbudowany edytor!), odnośniki bibliograficzne lub katalogi plików. WARSZTATY (Workshop) Forma aktywności angażująca wzajemną ocenę przez uczestników projektów, dokumentów (Word, PP etc.) które uczestnicy dostarczają online. Nauczyciel dokonuje końcowej oceny oraz kontroluje czas i etapy pracy.

14 Lekcja w Moodle – schemat 1
Wiadomości wstępne Zagadnienie 1 Pytania D Z Zagadnienie 2 Pytania Z D Podsumowanie i wnioski Z Test D Zakończenie

15 Lekcja – schemat 2 Wiadomości wstępne Zagadnienie 1 Zagadnienie 2
Test sprawdzający Z D Zakończenie

16 Elementy kursu teksty pisane (.doc, .pdf), Pliki audio,
Różnorodność zasobów edukacyjnych: materiały dydaktyczne: teksty pisane (.doc, .pdf), Pliki audio, animacje, filmy, prezentacje (.ppt, .pps), osadzony dźwięk MP3, hiperłącza do sieci, ćwiczenia, zadania, fora dyskusyjne, testy…

17 Quizy, testy, zadania Testy, quizy, zadania – to obok zasadniczych treści oraz środków komunikacji i wymiany informacji między uczestnikami - najważniejsza część procesu naucznia. Formaty testów, quizów w Moodle: wielokrotnego wyboru, typu - prawda-fałsz, dopasuj odpowiedź, zadanie numeryczne, krótka odpowiedź, wstaw brakujące słowo.

18 Ankiety Ten element może zostać wykorzystany przy badaniu uczniów przed, w toku lub na końcu kursu. Ankieta może zawierać pytania różnych typów.

19 Forum i chat FORUM Fora dyskusji grupowanych w wątki, do asynchronicznej komunikacji w grupach lub dzielenia się wiedzą merytoryczną. Uczestniczenie w forach może być integralną częścią procesu kształcenia, pomagającą uczestnikom w ewolucji rozumienia wiedzy merytorycznej. CZAT (Chat) Pozwala na synchroniczną komunikację uczestników.

20 Zarządzanie uczniami Tworzenie treści merytorycznych jest tylko częścią zadań dobrego systemu zarządzania kursami (CMS). CMS musi zarządzać uczestnikami kursów na wiele sposobów. Zarządzanie studentami obejmuje: Dostęp do informacji o uczestnikach kursu. Możliwość dzielenia uczestników na grupy. Kalendarz - organizer platformy, kursu i uczestnika. Dostosowywanie skal ocen, zarządzanie ocenami, śledzenie logów użytkowników, przesyłanie plików z zewnątrz do kursu etc.

21 Zarządzanie uczniami Jedno kliknięcie pozwala obejrzeć aktywność wszystkich uczestników konkretnego kursu. Uczniowie tworzą profile osobiste, które mogą zawierać dane osobiste oraz grafikę (zdjęcie) pomagającą w nawiązywaniu kontaktów i formowaniu się społeczności online.

22 Zarządzanie uczniami - grupy
Przyporządkowywanie uczestników do grup jest powszechną praktyką i w edukacji, i w biznesie. Moodle pozwala nauczycielowi na łatwe tworzenie kategorii grup oraz określanie, w jaki sposób ich członkowie będą wchodzić ze sobą w interakcje w różnych sytuacjach kursu.

23 Zarządzanie uczniami - kalendarz
Utrzymywanie kalendarza zdarzeń jest ważne i dla nauczyciela, i dla ucznia. Zdarzenia mogą być tworzone dla różnych kategorii, w tym: Zdarzenia globalne, pojawiające się we wszystkich kursach (Administrator). Zdarzenia całego kursu (Nauczyciel). Zdarzenia kursu odnoszące się do konkretnych grup (Nauczyciel). Zdarzenia własne uczestnika (osobiste daty etc.). Nadchodzące wydarzenia pojawiają się na głównej stronie kursu, przypominając uczestnikom różnych kursów o zdarzeniach, które ich dotyczą z różnych tytułów. Alarmy kalendarza mają przyporządkowane kolory kategorii.

24 Zarządzanie uczniami – skale ocen
Nauczyciele mogą definiować własne skale do oceniania Forów, Zadań i Dzienników. Standardowe skale obejmują przyporządkowywanie wartości 1-100% każdej „odpowiedzi” (albo brak oceny) oraz wskazywanie, czy uczestnik zaprezentował jedną z trzech charakterystyk aktywności Własne skale pozwalają nauczycielowi dostosować ocenianie do specyfiki treści. Różne skale łatwo się tworzy i wiąże z różnymi formami aktywności dodawanych do kursu. Można łatwo zdefiniować np. standardową w Polsce skalę ocen od niedostatecznej do celującej

25 Zarządzanie uczniami - oceny
Ekran Oceny dostarcza szybkiego podglądu wszystkich ocen Forów, Zadań, Dzienników, Quizów, Lekcji i Warszatatów. Skala ocen użyta w konkretnym komponencie jest pokazywana na wspólnej stronie z podsumowaniem.

26 Zarządzanie uczniami - oceny
Przeglądanie przesłanych odpowiedzi (prac) w Zadaniach i Dziennikach oraz wystawianie ocen i udzielanie informacji zwrotnych odbywa się z jednej strony wyświetlającej wszystkich studentów zapisanych na dany kurs.

27 Zarządzanie uczniami - logi
Logi pozwalają szczegółowo monitorować kiedy i z jakich zasobów kursu korzystał uczestnik. Logi Moodle’a dostarczają drobiazgowego opisu aktywności użytkowników


Pobierz ppt "Metody i narzędzia pracy na platformie Moodle"

Podobne prezentacje


Reklamy Google